Afsnit 5.2
Det private forbrug

I 2018 udgjorde det samlede private forbrug 6.978 mio. kr., svarende til 130.746 kr. pr indbygger. De private forbrugsudgifter består af husholdningernes udgifter til køb af varer og tjenester til direkte forbrug.

 

Husholdningernes forbrug på grønlandsk område omfatter forbruget i Grønland, uanset om det er afholdt af grønlandske residenter eller ikke-residenter. Grønlandske husholdningers forbrug i alt udgøres af husholdningernes forbrug på grønlandsk område fratrukket turistindtægterne (ikke-residenters forbrug på Grønland) samt et tillæg for grønlandske husholdningers forbrug i udlandet (turistudgifter). Endvidere lægges forbruget i de såkaldte NPISH’er (Non-Profit Institutions Serving Households) til, hvormed man får det samlede private forbrug. Sammenhængen mellem de forskellige forbrugsbegreber fremgår af oversigt 12 som vises nedenunder.

 

Oversigt 12. Privatforbrugets underkomponenter 2009-2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

Løbende priser, mio. kr.

Husholdningernes forbrug
på grønlandsk område
...............

5.998

6.205

6.461

6.590

6.610

6.877

6.942

7.134

7.192

7.306

- Turistindtægter .....................

-337

-355

-366

-388

-399

-419

-475

-529

-560

-582

+ Turistudgifter ......................

213

214

203

201

184

176

176

187

213

220

 = Husholdningernes forbrug i alt .......

5.874

6.064

6.298

6.403

6.395

6.635

6.643

6.791

6.845

6.944

+Forbrug i NPISH’er ..................

23

16

22

23

23

18

34

37

34

34

= Privat forbrug i alt .................

5.898

6.081

6.320

6.425

6.418

6.652

6.677

6.828

6.879

6.978

 

Kædede værdier, 2010-priser

Husholdningernes forbrug
på grønlandsk område
...............

6.186

6.205

6.278

6.276

6.264

6.370

6.410

6.531

6.608

6.694

- Turistindtægter .....................

-327

-355

-393

-446

-491

-551

-614

-669

-692

-719

+ Turistudgifter ......................

218

214

198

191

174

165

164

174

196

201

 = Husholdningernes forbrug i alt .......

6.079

6.064

6.083

6.026

5.961

6.010

6.006

6.095

6.176

6.244

+Forbrug i NPISH’er...................

24

16

21

21

20

14

27

28

27

27

= Privat forbrug i alt .................

6.104

6.081

6.104

6.048

5.981

6.024

6.035

6.124

6.204

6.272

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD07

 

 

 

Forbruget i de såkaldte NPISH’er omfatter forbruget i kulturelle, religiøse og selskabelige foreninger, fagforeninger mm. Produktionen i non-profit institutioner er beregnet udefra omkostningssiden.

 

Turistindtægter dækker udenlandske turisters forbrug i Grønland. Definitionen af en turist følger anbefalingen fra WTO. En turist omfatter dermed turister i traditionel forstand samt personer på rejse med forretningsformål mv. Turistudgifter dækker grønlandske turisters forbrug i udlandet. I figur 12 vises udviklingen i Grønlands turistudgifter og turistindtægter i løbende priser.

 

Figur 12. Turistindtægter og -udgifter 2009-2018, løbende priser

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD07

 

Forbruget opdeles på forbrugsgrupper (fødevarer, beklædning mv.), som følger klassifikationen COICOP (Classification of Individual Consumption according to Purpose), som er en integreret del af nationalregnskabssystemet SNA2008. I oversigt 13 er privatforbruget på grønlandsk område opdelt i 11 hovedgrupper.

 

Det private forbrug er i perioden 2009 til 2018 steget med 21,8 pct. i løbende priser, hvilket kan ses i oversigten. Med hjælp af detaljerede forbrugerprisindeks er det private forbrug blevet korrigeret for prisudviklingen, hvilket giver en mængdemæssig udvikling på 8,2 pct. i samme periode. Fra 2017 til 2018 er det private forbrug i løbende priser steget med 1,6 pct.

 

De fire største forbrugsgrupper er Fødevarer og drikkevarer, Boligbenyttelse, Andre varer og tjenester og Alkoholdige drikkevarer, tobak og narkotika. Disse udgør tilsammen 67,5 pct. af husholdningernes forbrug.

 

I 2018 var forbruget af fødevarer og drikkevarer på 1.613 mio. kr., og i perioden 2009 til 2018 er fødevareforbruget i løbende priser steget med 23,8 pct. Korrigeret for prisudviklingen er fødevareforbruget (i kædede værdier, 2010-priser) steget med 1,8 pct. i samme periode. I fødevare og drikkevareforbruget indgår også produktion af fødevarer til eget brug. Det betyder at der udefra oplysninger om mængder og priser beregnes en værdi for jagt og fangst som f.eks. fisk, sæler, rensdyr og moskus som lægges til fødevareforbruget.

 

Forbrugsgruppen Boligbenyttelse dækker over udgifterne for leje- og ejerboliger (Faktisk betalt husleje, Beregnet husleje af egen bolig, Reparation og vedligeholdelse af boliger samt vand og Tjenester i forbindelse med boliger, konsumgrupperne 041, 042, 043 og 044). Huslejen i ejerboliger er beregnet udefra huslejen for en tilsvarende lejebolig, svarende til hvad ejeren ville kunne få i lejeindtægter hvis boligen var udlejet.

 

Oversigt 13. Det private forbrug fordelt på konsumgrupper 2009-2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

Løbende priser, mio. kr.

Privat forbrug på grønlandsk område .......

5.998

6.205

6.461

6.590

6.610

6.877

6.942

7.134

7.192

7.306

Fødevarer og drikkevare ..................

1.302

1.376

1.379

1.293

1.384

1.570

1.533

1.587

1.586

1.613

Alkoholdige drikkevarer, tobak og narkotika ...

876

902

895

919

811

906

877

951

919

865

Beklædning og fodtøj ....................

206

233

236

246

279

219

231

242

233

251

Boligbenyttelse .........................

1.021

1.062

1.129

1.180

1.226

1.251

1.256

1.254

1.270

1.272

El og brændsel .........................

421

399

470

537

549

536

542

494

483

452

Boligudstyr ............................

145

141

160

175

191

186

191

193

234

295

Medicin mv ............................

35

43

43

48

50

53

62

55

51

55

Anskaffelse af køretøjer ..................

61

39

37

41

46

63

60

82

84

92

Anden transport og kommunikation ..........

549

578

615

649

629

630

649

663

665

675

Fritidsudstyr, underholdning og rejser ........

458

452

482

490

471

489

498

519

531

556

Andre varer og tjenester ..................

923

979

1.014

1.012

976

974

1.041

1.095

1.137

1.180

 

Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.

Privat forbrug på grønlandsk område .......

6.186

6.205

6.278

6.276

6.264

6.370

6.410

6.531

6.608

6.694

Fødevarer og drikkevare ..................

1.350

1.376

1.304

1.239

1.262

1.393

1.357

1.374

1.362

1.373

Alkoholdige drikkevarer, tobak og narkotika ...

912

902

887

890

851

898

903

943

904

847

Beklædning og fodtøj ....................

216

233

221

245

261

198

205

204

199

213

Boligbenyttelse .........................

1.060

1.062

1.110

1.123

1.132

1.115

1.101

1.103

1.128

1.103

El og brændsel .........................

419

399

423

425

430

417

420

401

420

445

Boligudstyr ............................

149

141

163

183

183

173

176

176

233

285

Medicin mv ............................

37

43

42

47

48

51

58

50

53

55

Anskaffelse af køretøjer ..................

56

39

39

26

35

57

52

70

75

81

Anden transport og kommunikation ..........

557

578

611

628

615

621

640

640

643

667

Fritidsudstyr, underholdning og rejser ........

466

452

485

495

492

523

528

551

541

552

Andre varer og tjenester ..................

962

979

994

975

950

920

971

1.027

1.054

1.075

 

Real vækst i pct.

Privat forbrug på grønlandsk område .......

0,6

0,3

1,2

0,0

-0,2

1,7

0,6

1,9

1,2

1,3

Fødevarer og drikkevare ..................

-0,6

2,0

-5,3

-4,9

1,8

10,4

-2,6

1,3

-0,9

0,8

Alkoholdige drikkevarer, tobak og narkotika ...

-2,2

-1,1

-1,7

0,3

-4,3

5,5

0,6

4,4

-4,1

-6,3

Beklædning og fodtøj ....................

-3,4

7,8

-5,0

11,0

6,5

-24,1

3,3

-0,4

-2,4

7,1

Boligbenyttelse .........................

3,8

0,2

4,5

1,2

0,7

-1,5

-1,2

0,2

2,2

-2,2

El og brændsel .........................

-5,4

-4,7

6,1

0,3

1,4

-3,2

0,7

-4,3

4,5

6,0

Boligudstyr ............................

-3,2

-5,6

16,1

12,1

0,1

-5,4

1,3

0,2

32,5

22,3

Medicin mv ............................

85,2

18,0

-2,4

12,2

1,7

5,2

14,9

-13,6

4,8

3,6

Anskaffelse af køretøjer ..................

-37,8

-31,0

0,7

-32,2

31,3

64,3

-8,1

34,3

5,9

8,5

Anden transport og kommunikation ..........

-2,1

3,9

5,5

2,9

-2,1

0,9

3,2

0,0

0,5

3,8

Fritidsudstyr, underholdning og rejser ........

3,7

-2,9

7,1

2,2

-0,5

6,1

1,0

4,4

-1,9

2,2

Andre varer og tjenester ..................

8,7

1,8

1,5

-1,9

-2,5

-3,1

5,5

5,8

2,7

2,0

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD07

 

Andre varer og tjenester er en bred konsumgruppe, som dækker over bl.a. udgifter til hotel og restauranter, frisør, smykker, forsikring og finansielle tjenesteydelser. Det private forbrug af andre varer og tjenesteydelser var i 2016 1.095 mio. kr., heraf udgjorde udgifter på restauranter mv. 348 mio. kr. og finansielle tjenesteydelser udgjorde 337 mio. kr. Figur 13 viser, hvor stor andel de forskellige konsumgrupper udgør af det samlede private forbrug.

 

Forbruget af Alkoholdige drikkevarer, tobak og narkotika. var i 2018 på 865 mio. kr., hvilket udgør 11,9 pct. af det samlede private forbrug. Forbrug af hash indgår nu i denne forbrugsgruppe, og udgjorde i 2018 157 mio.kr. I 2016 var forbruget af Alkoholdige drikkevarer, tobak og narkotika på 951 mio. kr., hvor de 402 mio. kr. af dem kan henføres til forbrug af tobak, 392 mio. kr. til forbrug af alkoholholdige drikkevarer med øl som den dominerende vare samt forbrug af hash på 157 mio. kr.

 

Figur 13. Det private forbrug opdelt efter konsumgrupper (COICOP)

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD07

 

Det private forbrug for de endelige tal 2009-2016 er fremkommet som en del af vare- og tjenestebalancerne, hvor forsyningen af en given vare eller tjeneste er givet udefra importen eller produktionen. Det private forbrug for de foreløbige tal 2017 og 2018 er beregnet ud fra flere forskellige indikatorer som er brugt til at fremskrive de endelige år. Kædede værdier fremkommer i de afstemte produktbalancer i foregående års priser. De foreløbige tal beregnes ved hjælp af detaljerede forbruger pris indeks.

 

Husholdningernes private forbrugsudgifter omfatter en række imputerede udgifter – altså udgifter, som ikke er umiddelbart observerbare, men beregnede. Disse beregnede tillæg til de almindelige forbrugsudgifter må tillige tillægges som produktion, for at tilgang og anvendelse stemmer.

 

De vigtigste imputerede udgifter er:

·         Beregnet husleje af ejerboliger og fritidsboliger. Personer, som ejer og bebor deres egen bolig, betragtes i nationalregnskabet som producenter af boligydelser, der sælges til ejeren selv. Den imputerede værdi af denne ydelse er sket på grundlag af detaljerede huslejeoplysninger fra Boligselskaberne INI, Iserit og Illuut, hvorfra huslejer for udlejningsboliger er overført til ejerboliger af samme størrelse, med samme faciliteter, beliggenhed mv. Denne beregnede husleje er udtryk for ejerhusstandens reelle boligforbrug, og for hvor meget en ejerhusstand sparer ved ikke at skulle leje en tilsvarende bolig. Det samme beløb indgår derfor både som forbrug og som produktion/indkomst. Derimod viser opgørelsen ikke noget om ejerhusstandens faktiske betalinger, der jo er afhængig af individuelle forhold (boligens belåning, skattefradragene osv.).

·         Beregnet værdi af produktion af fødevarer til eget brug. I nationalregnskabet skal husholdningernes produktion af varer til eget forbrug værdisættes og tillægges holdningernes forbrugsudgifter. Modsat tjenester hvor man typisk ikke medtager husholdningernes produktion af f.eks. madlavning, børnepasning mm. på nær den ovenfornævnte produktion af boligtjenester for ejerboliger. I Grønland hvor fiskeri og jagt er en væsentlig aktivitet blandt befolkningen, er den økonomiske værdi af denne produktion af fødevarer til eget brug ganske stor, når man værdisætter fangsten af sæler, hvaler mm. og jagtudbyttet af rensdyr, moskusokser mm.