Afsnit 3.3
Mindre revision af det offentlige forbrug

Den hidtidige bearbejdning af offentlige regnskaber til statistikken for offentlige finanser var umiddelbart ikke indrettet til at vise det offentliges output eller input på nationalregnskabets brancher og produkter, så en yderligere kodning var nødvendig, før materialet kunne benyttes i tilgangs- og anvendelsesmatricerne. Men den kodning, der blev indført specielt af hensyn til nationalregnskabet, er nu indarbejdet i systemet til opstilling af statistikken for offentlige finanser. Opstilling af dette system har tydeliggjort, at det er nødvendigt at flytte en del af det offentlige forbrug fra kollektivt forbrug til individuelt forbrug.

 

Flytningen vedrører alene forbruget og har således ikke nogen indvirkning på produktionsværdien i de offentlige brancher, og derfor har flytningen af forbruget ikke nogen indvirkning på BNP. I oversigt 7 vises ændringerne i det kollektive samt individuelle forbrug.

 

Oversigt 7. Flytning fra kollektivt forbrug til individuelt forbrug

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Korrigerede værdier - Løbende priser, mio. kr.

Offentligt forbrug i alt ............

4.885

5.046

5.079

5.425

5.641

6.109

6.585

6.584

6.723

6.914

7.208

7.305

7.423

Kollektivt forbrug ................

1.909

1.989

2.056

2.138

2.310

2.460

2.644

2.507

2.672

2.793

2.933

2.941

2.975

Individuel forbrug, ikke-markedsmæssig

2.976

3.056

3.023

3.286

3.331

3.650

3.941

4.076

4.052

4.120

4.275

4.364

4.448

 

Hidtidige værdier - Løbende priser, mio.kr.

Offentligt forbrug i alt ............

4.885

5.046

5.079

5.425

5.641

6.109

6.585

6.584

6.723

6.914

7.208

7.305

7.423

Kollektivt forbrug ................

1.947

1.989

2.085

2.186

2.343

2.500

2.684

2.550

2.714

2.867

3.011

3.037

3.073

Individuel forbrug, ikke-markedsmæssig

2.937

3.056

2.994

3.239

3.298

3.609

3.902

4.034

4.009

4.046

4.197

4.268

4.350

 

Korrektioner, mio. kr.

Offentligt forbrug i alt ............

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kollektivt forbrug ................

-39

0

-29

-47

-33

-41

-40

-43

-42

-74

-78

-96

-98

Individuel forbrug, ikke-markedsmæssig

39

0

29

47

33

41

40

43

42

74

78

96

98