Tabel 1. Konto 0: Varer og tjenester

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

Løbende priser, mio. kr.

1 Produktion ............................

23.166

23.815

24.831

25.934

25.830

26.626

27.776

29.916

30.942

31.899

2 Produktskatter minus produktsubsidier .....

426

408

418

491

443

545

501

632

626

760

  3 Produktskatter .........................

636

627

634

707

661

775

745

853

856

1.007

  4 Produktsubsidier .......................

210

219

217

216

219

230

244

222

230

247

5 Import af varer og tjenester, heraf .........

7.463

10.758

13.338

9.594

8.778

7.755

7.654

8.214

8.207

8.675

  6 Varer ................................

4.287

5.019

5.725

5.160

5.678

5.237

4.805

5.286

5.310

5.720

  7 Tjenester .............................

3.176

5.739

7.613

4.434

3.100

2.518

2.849

2.928

2.898

2.955

8 Tilgang i alt (1+2+5) .....................

31.055

34.981

38.587

36.019

35.050

34.925

35.931

38.761

39.775

41.334

9 Forbrug i produktionen ..................

10.029

10.145

10.837

11.308

11.193

11.219

11.463

12.324

12.904

13.390

10 Forbrugsudgift ........................

12.489

12.671

13.049

13.345

13.634

13.964

14.109

14.545

14.916

15.482

  11 Privat forbrugsudgift ...................

5.898

6.081

6.320

6.425

6.418

6.652

6.677

6.828

6.879

6.978

  12 Offentlig forbrugsudgift, heraf ............

6.591

6.591

6.729

6.920

7.216

7.312

7.432

7.717

8.037

8.504

  13 Individuel forbrugsudgift ................

3.947

4.083

4.058

4.127

4.283

4.371

4.457

4.565

4.766

5.164

  14 Kollektiv forbrugsudgift .................

2.644

2.508

2.672

2.793

2.933

2.941

2.975

3.152

3.271

3.340

15 Bruttoinvesteringer ....................

4.369

7.370

9.225

5.695

4.538

3.605

4.040

4.464

4.322

4.595

16 Eksport af varer og tjenester, heraf .......

4.168

4.794

5.476

5.671

5.685

6.137

6.319

7.429

7.634

7.868

  17 Varer ...............................

2.658

3.156

3.805

4.032

4.052

4.447

4.425

5.318

5.587

5.789

  18 Tjenester ............................

1.510

1.638

1.671

1.639

1.633

1.689

1.894

2.111

2.047

2.079

19 Anvendelse i alt (9+10+15+16) ...........

31.055

34.981

38.587

36.019

35.050

34.925

35.931

38.761

39.775

41.334

 

Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.

1 Produktion ............................

23.678

23.815

23.904

24.157

23.842

24.320

24.036

25.556

25.707

26.435

2 Produktskatter minus produktsubsidier .....

457

408

388

407

403

417

327

304

297

303

5 Import af varer og tjenester ...............

7.764

10.758

12.695

8.886

8.297

7.346

7.473

8.295

8.037

8.497

8 Tilgang i alt (1+2+5) .....................

31.931

34.981

36.987

33.422

32.513

32.075

31.805

34.074

33.991

35.153

9 Forbrug i produktionen ..................

10.296

10.145

10.284

10.363

10.227

10.061

10.039

10.857

10.924

11.169

10 Forbrugsudgift ........................

12.862

12.671

12.691

12.698

12.903

12.933

12.906

13.117

13.356

13.554

  11 Privat forbrugsudgift ...................

6.104

6.081

6.104

6.048

5.981

6.024

6.035

6.125

6.204

6.272

  12 Offentlig forbrugsudgift .................

6.758

6.591

6.587

6.651

6.926

6.912

6.874

6.996

7.154

7.284

  13 Offentlig individuel forbrugsudgift .........

4.050

4.083

3.980

3.985

4.151

4.170

4.175

4.222

4.328

4.447

  14 Offentlig kollektiv forbrugsudgift ...........

2.707

2.508

2.607

2.666

2.775

2.743

2.700

2.774

2.827

2.840

15 Bruttoinvesteringer ....................

4.427

7.370

9.013

5.501

4.361

3.405

3.752

4.161

4.132

4.639

16 Eksport af varer og tjenester ............

4.381

4.794

4.998

4.803

4.917

5.498

4.953

5.704

5.395

5.620

19 Anvendelse i alt (9+10+15+16) ...........

31.931

34.981

36.987

33.423

32.513

32.075

31.805

34.074

33.992

35.154

 

Årlig real vækst i pct.

1 Produktion ............................

-0,1

0,6

0,4

1,1

-1,3

2,0

-1,2

6,3

0,6

2,8

2 Produktskatter minus produktsubsidier .....

12,7

-10,7

-4,8

5,0

-1,2

3,5

-21,6

-6,9

-2,4

2,2

5 Import af varer og tjenester ...............

-9,4

38,6

18,0

-30,0

-6,6

-11,5

1,7

11,0

-3,1

5,7

8 Tilgang i alt (1+2+5) .....................

-2,5

9,6

5,7

-9,6

-2,7

-1,3

-0,8

7,1

-0,2

3,4

9 Forbrug i produktionen ..................

-0,8

-1,5

1,4

0,8

-1,3

-1,6

-0,2

8,2

0,6

2,2

10 Forbrugsudgift ........................

3,4

-1,5

0,2

0,1

1,6

0,2

-0,2

1,6

1,8

1,5

  11 Privat forbrugsudgift ...................

0,7

-0,4

0,4

-0,9

-1,1

0,7

0,2

1,5

1,3

1,1

  12 Offentlig forbrugsudgift .................

5,9

-2,5

-0,1

1,0

4,1

-0,2

-0,6

1,8

2,3

1,8

  13 Offentlig individuel forbrugsudgift .........

6,1

0,8

-2,5

0,1

4,1

0,5

0,1

1,1

2,5

2,7

  14 Offentlig kollektiv forbrugsudgift ...........

5,6

-7,4

4,0

2,3

4,1

-1,1

-1,6

2,7

1,9

0,5

15 Bruttoinvesteringer ....................

-14,5

66,5

22,3

-39,0

-20,7

-21,9

10,2

10,9

-0,7

12,3

16 Eksport af varer og tjenester ............

-8,3

9,4

4,3

-3,9

2,4

11,8

-9,9

15,2

-5,4

4,2

19 Anvendelse i alt (9+10+15+16) ...........

-2,5

9,6

5,7

-9,6

-2,7

-1,3

-0,8

7,1

-0,2

3,4

Bemærk: Tabellen  blev rettet d. 15.11.2019

Anm.: Tallene for 2009-2016 er endelige tal, mens tallene for 2017 og 2018 er foreløbige tal.

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD01

 

 

Tabel 2. Konto 1 og 2: Produktion og indkomstdannelse

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Konto 1: Produktion

Løbende priser, mio. kr.

1 Produktion .........................

23.166

23.815

24.831

25.934

25.830

26.626

27.776

29.916

30.942

31.899

2 Produktskatter minus produktsubsidier ....

426

408

418

491

443

545

501

632

626

760

3 Tilgang fra Grønland i alt (1+2) .........

23.592

24.223

25.249

26.425

26.272

27.170

28.277

30.548

31.568

32.659

4 Forbrug i produktionen ...............

10.029

10.145

10.837

11.308

11.193

11.219

11.463

12.324

12.904

13.390

5 Bruttonationalprodukt BNP (3-4) ........

13.563

14.078

14.412

15.117

15.080

15.951

16.814

18.224

18.664

19.270

Konto 2.1.1: Indkomstdannelse

Løbende priser, mio. kr.

1 Bruttonationalprodukt BNP ............

13.563

14.078

14.412

15.117

15.080

15.951

16.814

18.224

18.664

19.270

2 Produktskatter minus produktsubsidier ....

426

408

418

491

443

545

501

632

626

760

3 Bruttoværditilvækst (1-2) ..............

13.137

13.670

13.994

14.626

14.637

15.406

16.313

17.592

18.038

18.509

4 Andre produktskatter minus -subsidier .....

-128

-152

-128

-123

-120

-125

-130

-107

-105

-152

5 Bruttofaktorindkomst, BFI (3-4) .........

13.265

13.822

14.122

14.749

14.757

15.532

16.443

17.699

18.143

18.661

6 Aflønning af ansatte
(residente producenters udgifter) ..........

8.104

8.395

8.934

8.931

8.818

8.743

9.130

9.634

9.937

10.402

7 Bruttooverskud af produktion og
blandet indkomst (5-6)
.................

5.161

5.427

5.188

5.817

5.939

6.789

7.313

8.065

8.206

8.260

Anm.: Tallene for 2009-2016 er endelige tal, mens tallene for 2017 og 2018 er foreløbige tal.

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD02

 

 

Tabel 3. Erhvervenes produktion

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

 

Løbende priser, mio. kr.

 

Produktion i alt ....................

23.166

23.815

24.831

25.934

25.830

26.626

27.776

29.916

30.942

31.899

A

Fiskeri og fangst ...................

2.243

2.550

2.848

3.305

3.145

3.773

3.850

4.530

4.861

4.635

0102

Landbrug, jagt mv. ..................

354

367

359

339

379

381

354

328

-

-

0301

Kystnært fiskeri .....................

664

699

821

1.032

961

1.112

1.033

1.257

-

-

0302

Udenskærs fiskeri ...................

1.079

1.287

1.398

1.597

1.489

1.912

2.043

2.380

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt ......................

146

197

271

336

316

368

420

565

-

-

B

Råstofudvinding ...................

372

191

157

308

204

189

283

149

193

197

0509

Råstofudvinding ....................

372

191

157

308

204

189

283

149

-

-

C

Industri ..........................

1.499

1.496

1.757

1.975

1.808

1.729

1.810

2.174

1.712

2.392

1000

Fødevareindustri ...................

1.121

1.125

1.402

1.570

1.446

1.336

1.436

1.751

-

-

1100

Drikkevareindustri mv. ................

155

152

149

207

186

193

185

193

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri ..............

50

57

60

67

64

69

65

69

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri .........

33

26

7

9

9

19

20

24

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri .............

3

3

3

1

1

0

1

0

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt ............

137

133

137

121

103

113

105

138

-

-

D

Forsyning og renovation ............

846

830

943

1.043

1.013

1.008

1.037

1.029

1.039

987

3536

Energi- og vandforsyning .............

681

660

757

839

812

810

838

807

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug .........

165

170

187

205

201

198

199

222

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed ........

2.375

2.748

2.775

2.857

2.626

2.429

2.915

3.272

3.594

3.590

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed .........

2.375

2.748

2.775

2.857

2.626

2.429

2.915

3.272

-

-

F

Handel ...........................

1.921

1.877

1.850

1.789

2.034

2.266

2.474

2.652

2.740

2.775

4500

Autohandel og -værksteder ...........

168

188

169

179

214

201

175

206

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer .....

763

728

690

598

801

1.012

1.262

1.275

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer .......

991

961

991

1.012

1.020

1.052

1.037

1.172

-

-

G

Transport ........................

2.451

2.542

2.733

2.696

2.611

2.718

2.746

2.925

3.142

3.350

4900

Landtransport og rørtransport ..........

220

240

266

276

270

284

256

284

-

-

5000

Skibsfart ..........................

709

752

844

800

732

770

788

810

-

-

5100

Lufttransport ......................

1.133

1.141

1.187

1.164

1.170

1.156

1.218

1.305

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport .............

389

409

437

456

440

508

485

526

-

-

H

Hoteller og restauranter .............

615

645

642

627

630

577

636

664

703

719

5556

Hoteller og restauranter ..............

615

645

642

627

630

577

636

664

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv...........

1.144

1.156

1.151

1.156

1.191

1.202

1.247

1.325

1.305

1.268

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv. .......

146

137

141

142

148

155

157

168

-

-

6100

Telekommunikation .................

768

798

814

844

842

812

882

922

-

-

6263

IT-service og informationstjenester ......

230

222

196

170

201

235

208

235

-

-

J

Finansiering og forretningsservice ....

2.763

2.797

2.839

2.935

3.008

3.040

2.962

3.075

3.170

3.222

6467

Finansiering og forsikring .............

232

242

263

279

287

313

337

346

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling .........

1.362

1.419

1.435

1.532

1.562

1.582

1.592

1.645

-

-

6982

Forretningsservice mv. ...............

1.170

1.136

1.141

1.125

1.160

1.146

1.034

1.084

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester .....

6.937

6.984

7.136

7.245

7.561

7.694

7.816

8.120

8.481

8.764

8400

Offentlig administration ...............

2.555

2.493

2.616

2.653

2.828

2.888

2.915

3.119

-

-

8500

Undervisning ......................

1.334

1.349

1.364

1.385

1.398

1.433

1.408

1.401

-

-

8600

Sundhedsvæsen ...................

1.148

1.205

1.250

1.274

1.317

1.342

1.371

1.422

-

-

8788

Sociale foranstaltninger ..............

1.509

1.557

1.513

1.524

1.597

1.610

1.689

1.753

-

-

9094

Kultur, sport og fritid .................

334

316

342

356

363

374

384

381

-

-

9597

Anden reparation og pers. service ......

57

65

50

54

56

47

48

44

-

-

Bemærk: Tabellen  blev rettet d. 15.11.2019

Anm.: Tallene for 2009-2016 er endelige tal, mens tallene for 2017 og 2018 er foreløbige tal.

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD0318

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 3 (fortsat). Erhvervenes produktion

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

 

Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.

 

Produktion i alt ....................

23.678

23.815

23.904

24.157

23.842

24.320

24.036

25.556

25.707

26.435

A

Fiskeri og fangst ...................

2.384

2.550

2.502

2.515

2.456

2.876

2.447

2.921

2.994

2.893

0102

Landbrug, jagt mv. ..................

370

367

353

327

358

347

329

292

-

-

0301

Kystnært fiskeri .....................

713

699

712

719

668

723

527

676

-

-

0302

Udenskærs fiskeri ...................

1.126

1.287

1.229

1.252

1.197

1.526

1.326

1.582

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt ......................

176

197

208

214

235

280

287

356

-

-

B

Råstofudvinding ...................

375

191

152

303

207

189

277

149

195

192

0509

Råstofudvinding ....................

375

191

152

303

207

189

277

149

-

-

C

Industri ..........................

1.549

1.496

1.607

1.734

1.653

1.943

1.811

2.096

1.474

1.983

1000

Fødevareindustri ...................

1.172

1.125

1.261

1.347

1.310

1.576

1.464

1.709

-

-

1100

Drikkevareindustri mv. ................

156

152

141

188

164

165

157

162

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri ..............

54

57

52

61

57

59

55

58

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri .........

34

26

6

8

8

18

18

19

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri .............

3

3

3

1

1

0

0

0

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt ............

130

133

144

128

108

117

108

143

-

-

D

Forsyning og renovation ............

856

830

896

910

896

928

938

932

994

1.129

3536

Energi- og vandforsyning .............

686

660

715

717

712

737

761

737

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug .........

170

170

181

194

183

190

175

193

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed ........

2.405

2.748

2.712

2.752

2.488

2.242

2.626

2.902

3.161

3.075

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed .........

2.405

2.748

2.712

2.752

2.488

2.242

2.626

2.902

-

-

F

Handel ...........................

1.873

1.877

1.815

1.866

1.831

1.801

1.791

1.869

1.889

1.903

4500

Autohandel og -værksteder ...........

170

188

158

149

170

155

127

150

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer .....

666

728

732

642

663

700

705

726

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer .......

1.052

961

925

1.062

980

923

937

973

-

-

G

Transport ........................

2.479

2.542

2.703

2.610

2.485

2.508

2.463

2.602

2.660

2.865

4900

Landtransport og rørtransport ..........

220

240

249

254

245

256

229

252

-

-

5000

Skibsfart ..........................

715

752

779

722

668

684

696

731

-

-

5100

Lufttransport ......................

1.146

1.141

1.249

1.203

1.168

1.107

1.125

1.164

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport .............

398

409

426

432

407

460

413

454

-

-

H

Hoteller og restauranter .............

645

645

621

591

585

528

575

592

617

627

5556

Hoteller og restauranter ..............

645

645

621

591

585

528

575

592

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.  ..........

1.160

1.156

1.138

1.129

1.200

1.216

1.246

1.312

1.269

1.232

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv. .......

152

137

138

135

141

150

150

160

-

-

6100

Telekommunikation .................

773

798

809

832

873

850

922

962

-

-

6263

IT-service og informationstjenester ......

236

222

191

162

186

213

177

192

-

-

J

Finansiering og forretningsservice ....

2.839

2.797

2.771

2.769

2.778

2.734

2.616

2.675

2.718

2.708

6467

Finansiering og forsikring .............

235

242

262

274

283

305

328

335

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling .........

1.410

1.419

1.397

1.439

1.423

1.391

1.387

1.437

-

-

6982

Forretningsservice mv. ...............

1.194

1.136

1.112

1.056

1.072

1.040

905

905

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester .....

7.111

6.984

6.989

6.968

7.263

7.272

7.236

7.369

7.528

7.693

8400

Offentlig administration ...............

2.616

2.493

2.551

2.531

2.681

2.680

2.632

2.729

-

-

8500

Undervisning ......................

1.367

1.349

1.335

1.322

1.304

1.333

1.282

1.261

-

-

8600

Sundhedsvæsen ...................

1.182

1.205

1.226

1.234

1.262

1.247

1.249

1.274

-

-

8788

Sociale foranstaltninger ..............

1.543

1.557

1.491

1.486

1.623

1.601

1.654

1.706

-

-

9094

Kultur, sport og fritid .................

344

316

335

340

337

362

373

357

-

-

9597

Anden reparation og pers. service ......

59

65

51

55

57

47

48

43

-

-

Bemærk: Tabellen  blev rettet d. 15.11.2019

Anm.: Tallene for 2009-2016 er endelige tal, mens tallene for 2017 og 2018 er foreløbige tal.

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD0318

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 3 (fortsat). Erhvervenes produktion

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

 

Årlig realvækst i pct.

 

Produktion i alt ....................

-0,1

0,6

0,4

1,1

-1,3

2,0

-1,2

6,3

0,6

2,8

A

Fiskeri og fangst ...................

-7,0

7,0

-1,9

0,5

-2,4

17,1

-14,9

19,4

2,5

-3,4

0102

Landbrug, jagt mv. ..................

-9,6

-0,9

-3,8

-7,3

9,6

-3,2

-5,3

-11,2

-

-

0301

Kystnært fiskeri .....................

-5,1

-1,9

1,8

1,0

-7,1

8,3

-27,2

28,3

-

-

0302

Udenskærs fiskeri ...................

-7,7

14,3

-4,4

1,8

-4,4

27,5

-13,1

19,3

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt ......................

-4,7

12,3

5,5

2,9

9,7

19,1

2,8

23,8

-

-

B

Råstofudvinding ...................

-5,6

-49,1

-20,5

99,7

-31,7

-8,8

47,1

-46,4

31,3

-1,6

0509

Råstofudvinding ....................

-5,6

-49,1

-20,5

99,7

-31,7

-8,8

47,1

-46,4

-

-

C

Industri ..........................

-19,0

-3,4

7,4

8,0

-4,7

17,5

-6,8

15,7

-29,7

34,6

1000

Fødevareindustri ...................

-21,2

-4,0

12,1

6,8

-2,7

20,4

-7,1

16,7

-

-

1100

Drikkevareindustri mv. ................

-2,8

-2,9

-7,4

33,7

-12,5

0,1

-4,6

3,5

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri ..............

-32,6

6,2

-8,4

16,4

-6,1

4,2

-6,7

5,5

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri .........

2,2

-23,1

-75,5

30,8

-5,7

123,5

0,0

10,2

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri .............

-15,2

0,0

0,0

-71,0

-11,1

-75,0

150,0

-60,0

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt ............

-12,9

2,4

7,9

-11,2

-15,7

9,0

-7,7

31,7

-

-

D

Forsyning og renovation ............

0,3

-3,0

8,0

1,6

-1,6

3,5

1,1

-0,7

6,7

13,5

3536

Energi- og vandforsyning .............

0,4

-3,8

8,4

0,2

-0,7

3,5

3,3

-3,2

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug .........

-0,1

0,1

6,3

7,0

-5,2

3,7

-7,8

9,9

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed ........

1,9

14,3

-1,3

1,5

-9,6

-9,9

17,1

10,5

8,9

-2,7

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed .........

1,9

14,3

-1,3

1,5

-9,6

-9,9

17,1

10,5

-

-

F

Handel ...........................

-0,8

0,2

-3,3

2,8

-1,9

-1,6

-0,5

4,3

1,1

0,7

4500

Autohandel og -værksteder ...........

-21,0

10,9

-16,3

-5,6

14,2

-9,0

-17,8

18,1

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer .....

8,4

9,3

0,6

-12,3

3,2

5,6

0,8

2,9

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer .......

0,6

-8,6

-3,8

14,8

-7,8

-5,8

1,5

3,8

-

-

G

Transport ........................

-5,7

2,6

6,3

-3,4

-4,8

0,9

-1,8

5,6

2,2

7,7

4900

Landtransport og rørtransport ..........

-5,8

9,0

3,9

1,7

-3,4

4,4

-10,5

9,8

-

-

5000

Skibsfart ..........................

-9,1

5,2

3,5

-7,2

-7,5

2,3

1,8

5,0

-

-

5100

Lufttransport ......................

-3,7

-0,4

9,5

-3,7

-2,9

-5,3

1,7

3,4

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport .............

-5,1

2,8

4,1

1,4

-5,6

12,8

-10,2

10,0

-

-

H

Hoteller og restauranter .............

18,9

0,0

-3,7

-4,8

-1,0

-9,7

9,0

3,0

4,1

1,6

5556

Hoteller og restauranter ..............

18,9

0,0

-3,7

-4,8

-1,0

-9,7

9,0

3,0

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.  ..........

4,9

-0,3

-1,6

-0,8

6,3

1,4

2,4

5,3

-3,3

-3,0

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv. .......

2,9

-10,0

0,5

-2,0

4,4

6,7

-0,6

7,2

-

-

6100

Telekommunikation .................

3,2

3,2

1,5

2,9

4,9

-2,6

8,5

4,3

-

-

6263

IT-service og informationstjenester ......

12,4

-6,0

-13,9

-15,2

15,2

14,1

-16,6

8,2

-

-

J

Finansiering og forretningsservice ....

4,8

-1,5

-0,9

-0,1

0,3

-1,6

-4,3

2,2

1,6

-0,4

6467

Finansiering og forsikring .............

-0,7

3,0

8,2

4,8

3,2

7,8

7,3

2,3

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling .........

5,2

0,6

-1,6

3,0

-1,1

-2,2

-0,3

3,6

-

-

6982

Forretningsservice mv. ...............

5,4

-4,9

-2,1

-5,0

1,5

-3,0

-13,0

0,1

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester .....

5,6

-1,8

0,1

-0,3

4,2

0,1

-0,5

1,8

2,2

2,2

8400

Offentlig administration ...............

6,5

-4,7

2,4

-0,8

5,9

0,0

-1,8

3,7

-

-

8500

Undervisning ......................

1,4

-1,3

-1,0

-1,0

-1,3

2,2

-3,8

-1,7

-

-

8600

Sundhedsvæsen ...................

4,6

1,9

1,8

0,7

2,2

-1,2

0,1

2,0

-

-

8788

Sociale foranstaltninger ..............

7,3

0,9

-4,3

-0,3

9,2

-1,4

3,3

3,1

-

-

9094

Kultur, sport og fritid .................

11,0

-8,1

6,0

1,5

-0,8

7,2

3,2

-4,3

-

-

9597

Anden reparation og pers. service ......

15,2

10,9

-22,5

9,0

3,0

-17,1

1,3

-8,9

-

-

Bemærk: Tabellen  blev rettet d. 15.11.2019

Anm.: Tallene for 2009-2016 er endelige tal, mens tallene for 2017 og 2018 er foreløbige tal.

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD0318

 

 

Tabel 4. Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

 

Løbende priser, mio. kr.

 

Bruttoværditilvækst i alt..............

13.137

13.670

13.994

14.626

14.637

15.406

16.313

17.592

18.038

18.509

A

Fiskeri og fangst ...................

1.571

1.886

2.101

2.448

2.266

2.765

2.865

3.355

3.589

3.448

0102

Landbrug, jagt mv. ..................

343

356

346

327

366

369

341

314

-

-

0301

Kystnært fiskeri .....................

437

474

576

759

685

782

707

865

-

-

0302

Udenskærs fiskeri ...................

692

910

969

1.105

975

1.329

1.482

1.724

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt ......................

100

146

210

257

240

285

335

453

-

-

B

Råstofudvinding ...................

171

106

57

180

90

118

83

66

73

25

0509

Råstofudvinding ....................

171

106

57

180

90

118

83

66

-

-

C

Industri ..........................

642

612

765

784

764

696

683

834

542

857

1000

Fødevareindustri ...................

507

467

611

666

650

553

575

677

-

-

1100

Drikkevareindustri mv. ................

73

61

61

74

77

88

65

72

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri ..............

-13

10

16

-7

0

0

-4

14

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri .........

16

14

4

5

4

7

5

9

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri .............

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt ............

60

60

74

47

33

49

42

62

-

-

D

Forsyning og renovation ............

381

385

455

518

509

533

553

590

602

526

3536

Energi- og vandforsyning .............

314

322

387

440

433

458

462

471

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug .........

66

62

68

78

76

75

91

119

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed ........

1.245

1.443

1.326

1.377

1.371

1.157

1.547

1.734

1.970

1.991

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed .........

1.245

1.443

1.326

1.377

1.371

1.157

1.547

1.734

-

-

F

Handel ...........................

1.172

979

969

908

1.149

1.373

1.634

1.670

1.698

1.733

4500

Autohandel og -værksteder ...........

76

66

68

77

78

77

98

112

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer .....

472

289

283

238

424

662

881

850

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer .......

624

623

618

593

647

635

656

708

-

-

G

Transport ........................

1.125

1.189

1.213

1.235

1.058

1.211

1.251

1.390

1.429

1.566

4900

Landtransport og rørtransport ..........

118

120

127

127

129

153

144

161

-

-

5000

Skibsfart ..........................

330

345

369

323

272

345

388

397

-

-

5100

Lufttransport ......................

500

520

503

516

494

516

541

582

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport .............

178

204

215

268

163

197

178

250

-

-

H

Hoteller og restauranter .............

285

304

257

262

236

259

312

330

358

372

5556

Hoteller og restauranter ..............

285

304

257

262

236

259

312

330

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv...........

603

637

649

647

645

657

683

772

718

688

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv. .......

53

61

68

59

60

69

94

95

-

-

6100

Telekommunikation .................

460

484

492

515

502

488

500

576

-

-

6263

IT-service og informationstjenester ......

90

91

89

73

84

100

90

100

-

-

J

Finansiering og forretningsservice ....

1.872

1.934

1.897

1.921

2.069

2.137

2.078

2.142

2.147

2.227

6467

Finansiering og forsikring .............

166

173

188

199

198

205

236

239

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling .........

1.029

1.085

1.089

1.120

1.171

1.158

1.144

1.166

-

-

6982

Forretningsservice mv. ...............

678

675

620

602

700

774

698

736

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester .....

4.069

4.196

4.306

4.346

4.480

4.502

4.624

4.710

4.911

5.075

8400

Offentlig administration ...............

1.333

1.367

1.410

1.409

1.474

1.462

1.536

1.578

-

-

8500

Undervisning ......................

929

960

969

994

999

1.007

981

994

-

-

8600

Sundhedsvæsen ...................

623

652

677

683

699

709

727

749

-

-

8788

Sociale foranstaltninger ..............

971

995

1.018

1.028

1.078

1.108

1.149

1.178

-

-

9094

Kultur, sport og fritid .................

185

187

207

206

200

195

206

186

-

-

9597

Anden reparation og pers. service ......

27

36

25

26

30

20

25

24

-

-

Bemærk: Tabellen  blev rettet d. 15.11.2019

Anm.: Tallene for 2009-2016 er endelige tal, mens tallene for 2017 og 2018 er foreløbige tal.

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD0418

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 4 (fortsat). Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

 

Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.

 

Bruttoværditilvækst i alt..............

13.384

13.670

13.620

13.795

13.616

14.266

14.002

14.707

14.791

15.272

A

Fiskeri og fangst ...................

1.688

1.886

1.808

1.772

1.702

2.027

1.616

1.891

1.975

1.896

0102

Landbrug, jagt mv. ..................

359

356

341

316

347

336

317

279

-

-

0301

Kystnært fiskeri .....................

486

474

469

455

407

419

262

342

-

-

0302

Udenskærs fiskeri ...................

718

910

845

850

783

1.077

872

1.013

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt ......................

129

146

152

150

172

214

219

266

-

-

B

Råstofudvinding ...................

181

106

48

161

86

111

81

65

85

18

0509

Råstofudvinding ....................

181

106

48

161

86

111

81

65

-

-

C

Industri ..........................

642

612

736

811

847

1.233

1.116

1.324

550

1.059

1000

Fødevareindustri ...................

517

467

588

686

740

1.107

1.102

1.280

-

-

1100

Drikkevareindustri mv. ................

64

61

58

69

68

73

31

34

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri ..............

-54

10

6

2

2

-61

-999

901

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri .........

17

14

3

2

2

3

2

2

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri .............

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt ............

52

60

81

54

36

54

45

66

-

-

D

Forsyning og renovation ............

386

385

444

458

463

525

528

553

619

703

3536

Energi- og vandforsyning .............

315

322

377

385

400

462

462

463

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug .........

72

62

67

73

62

63

66

85

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed ........

1.258

1.443

1.395

1.400

1.375

1.124

1.447

1.552

1.801

1.886

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed .........

1.258

1.443

1.395

1.400

1.375

1.124

1.447

1.552

-

-

F

Handel ...........................

1.079

979

955

1.033

990

967

998

976

972

970

4500

Autohandel og -værksteder ...........

76

66

56

47

42

37

42

50

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer .....

322

289

344

306

315

373

360

357

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer .......

679

623

555

664

623

531

577

537

-

-

G

Transport ........................

1.121

1.189

1.276

1.298

1.062

1.166

1.144

1.191

1.166

1.292

4900

Landtransport og rørtransport ..........

116

120

115

115

115

136

118

134

-

-

5000

Skibsfart ..........................

325

345

337

301

261

317

337

340

-

-

5100

Lufttransport ......................

497

520

617

625

539

535

555

501

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport .............

183

204

207

259

152

176

137

199

-

-

H

Hoteller og restauranter .............

308

304

256

245

210

221

270

278

296

300

5556

Hoteller og restauranter ..............

308

304

256

245

210

221

270

278

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.  ..........

603

637

650

653

699

737

757

842

781

732

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv. .......

52

61

71

68

78

105

143

143

-

-

6100

Telekommunikation .................

460

484

490

512

538

534

550

633

-

-

6263

IT-service og informationstjenester ......

90

91

89

73

84

102

80

81

-

-

J

Finansiering og forretningsservice ....

1.938

1.934

1.827

1.769

1.845

1.845

1.766

1.776

1.788

1.776

6467

Finansiering og forsikring .............

168

173

189

199

200

205

238

240

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling .........

1.072

1.085

1.051

1.037

1.039

990

980

995

-

-

6982

Forretningsservice mv. ...............

698

675

587

534

604

649

553

548

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester .....

4.165

4.196

4.226

4.184

4.325

4.275

4.306

4.282

4.397

4.410

8400

Offentlig administration ...............

1.364

1.367

1.381

1.348

1.400

1.346

1.365

1.328

-

-

8500

Undervisning ......................

949

960

950

953

934

943

903

907

-

-

8600

Sundhedsvæsen ...................

638

652

662

652

654

639

647

658

-

-

8788

Sociale foranstaltninger ..............

992

995

1.012

1.017

1.142

1.155

1.187

1.215

-

-

9094

Kultur, sport og fritid .................

191

187

199

191

177

191

202

174

-

-

9597

Anden reparation og pers. service ......

30

36

23

22

22

11

13

13

-

-

Bemærk: Tabellen  blev rettet d. 15.11.2019

Anm.: Tallene for 2009-2016 er endelige tal, mens tallene for 2017 og 2018 er foreløbige tal.

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD0418

 

Fortsættes…

 

 

Tabel 4 (fortsat). Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

 

Årlig realvækst i pct.

 

Bruttoværditilvækst i alt..............

0,4

2,1

-0,4

1,3

-1,3

4,8

-1,9

5,0

0,6

3,3

A

Fiskeri og fangst ...................

-11,2

11,7

-4,2

-2,0

-3,9

19,1

-20,3

17,0

4,4

-4,0

0102

Landbrug, jagt mv. ..................

-10,0

-1,0

-4,1

-7,4

10,0

-3,1

-5,7

-12,0

-

-

0301

Kystnært fiskeri .....................

-12,0

-2,5

-1,0

-3,1

-10,6

3,0

-37,4

30,4

-

-

0302

Udenskærs fiskeri ...................

-15,4

26,7

-7,2

0,6

-7,9

37,5

-19,0

16,2

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt ......................

27,9

13,7

4,1

-1,4

14,7

24,1

2,4

21,5

-

-

B

Råstofudvinding ...................

56,1

-41,3

-55,1

237,5

-46,9

30,0

-27,7

-19,2

31,3

-78,9

0509

Råstofudvinding ....................

56,1

-41,3

-55,1

237,5

-46,9

30,0

-27,7

-19,2

-

-

C

Industri ..........................

-31,6

-4,7

20,4

10,1

4,4

45,7

-9,5

18,7

-58,4

92,4

1000

Fødevareindustri ...................

-34,9

-9,7

25,9

16,7

7,8

49,6

-0,5

16,1

-

-

1100

Drikkevareindustri mv. ................

4,6

-3,6

-5,2

17,9

-0,9

7,4

-57,2

9,4

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri ..............

106,6

-118,8

-37,6

-65,0

9,7

-2.600,0

1.550,0

-190,2

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri .........

5,1

-17,6

-79,6

-16,2

-20,0

64,3

-42,0

26,0

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri .............

50,0

-66,7

-400,0

0,0

0,0

-133,3

-300,0

-150,0

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt ............

-15,3

14,1

35,2

-33,5

-32,3

48,8

-16,4

47,4

-

-

D

Forsyning og renovation ............

2,3

-0,2

15,4

3,2

1,0

13,5

0,6

4,7

11,8

13,6

3536

Energi- og vandforsyning .............

5,9

2,5

17,0

2,1

3,8

15,5

0,1

0,1

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug .........

-12,6

-12,8

6,9

9,8

-14,7

1,6

3,8

28,4

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed ........

9,7

14,7

-3,3

0,3

-1,8

-18,2

28,8

7,2

16,1

4,7

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed .........

9,7

14,7

-3,3

0,3

-1,8

-18,2

28,8

7,2

-

-

F

Handel ...........................

5,3

-9,3

-2,4

8,2

-4,1

-2,4

3,2

-2,2

-0,4

-0,2

4500

Autohandel og -værksteder ...........

15,9

-12,7

-16,1

-15,0

-10,6

-12,8

14,5

17,7

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer .....

49,2

-10,1

18,9

-11,0

2,8

18,5

-3,3

-0,9

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer .......

2,9

-8,3

-10,9

19,5

-6,0

-14,8

8,6

-6,9

-

-

G

Transport ........................

-9,8

6,1

7,3

1,7

-18,2

9,8

-1,8

4,0

-2,1

10,9

4900

Landtransport og rørtransport ..........

-4,0

2,9

-3,8

0,2

0,1

17,8

-12,8

12,7

-

-

5000

Skibsfart ..........................

-8,1

6,4

-2,5

-10,6

-13,2

21,5

6,0

1,1

-

-

5100

Lufttransport ......................

-15,4

4,6

18,7

1,2

-13,8

-0,8

3,8

-9,7

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport .............

0,2

11,5

1,6

24,8

-41,3

15,9

-21,9

45,0

-

-

H

Hoteller og restauranter .............

10,8

-1,3

-15,7

-4,5

-14,2

5,2

22,0

3,0

6,5

1,5

5556

Hoteller og restauranter ..............

10,8

-1,3

-15,7

-4,5

-14,2

5,2

22,0

3,0

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.  ..........

11,3

5,6

2,1

0,4

7,1

5,4

2,7

11,2

-7,3

-6,3

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv. .......

0,8

16,6

16,5

-4,4

14,0

35,6

35,4

0,3

-

-

6100

Telekommunikation .................

11,6

5,2

1,2

4,4

5,1

-0,7

3,0

15,2

-

-

6263

IT-service og informationstjenester ......

18,1

1,0

-2,5

-17,9

15,8

20,7

-21,3

0,3

-

-

J

Finansiering og forretningsservice ....

6,1

-0,2

-5,5

-3,1

4,3

0,0

-4,3

0,6

0,6

-0,7

6467

Finansiering og forsikring .............

-2,2

3,2

9,0

5,2

0,7

2,3

16,2

0,8

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling .........

5,2

1,2

-3,1

-1,3

0,2

-4,7

-1,0

1,5

-

-

6982

Forretningsservice mv. ...............

9,8

-3,3

-13,1

-8,9

13,0

7,4

-14,7

-1,0

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester .....

5,7

0,7

0,7

-1,0

3,4

-1,2

0,7

-0,6

2,7

0,3

8400

Offentlig administration ...............

6,5

0,2

1,0

-2,3

3,8

-3,9

1,4

-2,7

-

-

8500

Undervisning ......................

1,8

1,1

-1,0

0,3

-2,0

0,9

-4,2

0,5

-

-

8600

Sundhedsvæsen ...................

6,3

2,2

1,5

-1,5

0,4

-2,3

1,2

1,7

-

-

8788

Sociale foranstaltninger ..............

8,2

0,4

1,7

0,5

12,3

1,1

2,8

2,4

-

-

9094

Kultur, sport og fritid .................

3,3

-2,2

6,1

-3,6

-7,7

8,0

5,9

-13,9

-

-

9597

Anden reparation og pers. service ......

20,6

18,7

-36,3

-2,8

0,4

-51,7

21,4

-4,0

-

-

Bemærk: Tabellen  blev rettet d. 15.11.2019

Anm.: Tallene for 2009-2016 er endelige tal, mens tallene for 2017 og 2018 er foreløbige tal.

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD0418

 

 

Tabel 5. Erhvervenes vækstbidrag til BNP

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

 

Procentpoint

 

Produktskatter minus
produktsubsidier
...................

-0,33

1,21

0,52

-0,87

-0,22

-0,34

0,06

0,33

-0,11

0,19

A

Fiskeri og fangst ...................

-1,65

1,36

-0,56

-0,29

-0,64

2,87

-3,51

2,89

0,82

-0,76

0102

Landbrug, jagt mv. ..................

-0,28

-0,02

-0,10

-0,18

0,22

-0,08

-0,13

-0,24

-

-

0301

Kystnært fiskeri .....................

-0,52

-0,08

-0,03

-0,12

-0,53

0,13

-1,84

1,28

-

-

0302

Udenskærs fiskeri ...................

-1,05

1,36

-0,46

0,04

-0,57

2,43

-1,59

1,43

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt ......................

0,20

0,10

0,04

-0,02

0,25

0,38

0,04

0,43

-

-

B

Råstofudvinding ...................

0,51

-0,52

-0,42

0,94

-0,56

0,18

-0,20

-0,10

0,11

-0,31

0509

Råstofudvinding ....................

0,51

-0,52

-0,42

0,94

-0,56

0,18

-0,20

-0,10

-

-

C

Industri ..........................

-1,93

-0,22

0,88

0,54

0,23

2,32

-0,42

0,76

-2,67

2,68

1000

Fødevareindustri ...................

-1,78

-0,36

0,86

0,71

0,35

2,14

-0,02

0,55

-

-

1100

Drikkevareindustri mv. ................

0,02

-0,02

-0,02

0,07

0,00

0,04

-0,31

0,04

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri ..............

-0,10

0,12

-0,03

-0,07

0,00

0,02

-0,02

0,05

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri .........

0,01

-0,02

-0,08

0,00

-0,01

0,02

-0,02

0,01

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri .............

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt ............

-0,08

0,06

0,15

-0,17

-0,10

0,11

-0,05

0,12

-

-

D

Forsyning og renovation ............

0,06

-0,01

0,42

0,10

0,03

0,45

0,02

0,16

0,38

0,44

3536

Energi- og vandforsyning .............

0,13

0,06

0,39

0,06

0,11

0,45

0,00

0,00

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug .........

-0,07

-0,06

0,03

0,05

-0,08

0,01

0,02

0,15

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed ........

0,82

1,35

-0,34

0,03

-0,17

-1,66

2,09

0,66

1,53

0,50

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed .........

0,82

1,35

-0,34

0,03

-0,17

-1,66

2,09

0,66

-

-

F

Handel ...........................

0,27

-0,80

-0,17

0,55

-0,25

-0,18

0,27

-0,21

-0,04

-0,02

4500

Autohandel og -værksteder ...........

0,07

-0,07

-0,08

-0,07

-0,05

-0,07

0,07

0,10

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer .....

0,07

-0,35

0,39

-0,22

0,04

0,52

-0,14

-0,05

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer .......

0,13

-0,38

-0,48

0,84

-0,24

-0,63

0,34

-0,27

-

-

G

Transport ........................

-0,88

0,50

0,62

0,14

-1,48

0,69

-0,14

0,30

-0,16

0,83

4900

Landtransport og rørtransport ..........

-0,04

0,03

-0,03

0,00

0,00

0,15

-0,12

0,11

-

-

5000

Skibsfart ..........................

-0,20

0,16

-0,06

-0,27

-0,28

0,39

0,13

0,02

-

-

5100

Lufttransport ......................

-0,64

0,17

0,69

0,04

-0,47

-0,03

0,12

-0,31

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport .............

0,00

0,15

0,02

0,37

-0,73

0,17

-0,27

0,48

-

-

H

Hoteller og restauranter .............

0,21

-0,03

-0,34

-0,08

-0,25

0,08

0,36

0,05

0,12

0,03

5556

Hoteller og restauranter ..............

0,21

-0,03

-0,34

-0,08

-0,25

0,08

0,36

0,05

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.  ..........

0,49

0,25

0,10

0,02

0,30

0,23

0,11

0,45

-0,31

-0,24

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv. .......

0,00

0,06

0,07

-0,02

0,05

0,14

0,15

0,00

-

-

6100

Telekommunikation .................

0,38

0,18

0,04

0,15

0,17

-0,02

0,09

0,45

-

-

6263

IT-service og informationstjenester ......

0,11

0,01

-0,02

-0,11

0,08

0,11

-0,13

0,00

-

-

J

Finansiering og forretningsservice ....

0,83

-0,03

-0,76

-0,41

0,54

0,01

-0,58

0,07

0,08

-0,08

6467

Finansiering og forsikring .............

-0,03

0,04

0,11

0,07

0,01

0,03

0,21

0,01

-

-

6800

Husleje og ejendomsformidling .........

0,40

0,09

-0,24

-0,10

0,01

-0,37

-0,07

0,10

-

-

6982

Forretningsservice mv. ...............

0,46

-0,16

-0,63

-0,38

0,52

0,34

-0,71

-0,04

-

-

K

Offentlige og personlige tjenester .....

1,68

0,22

0,21

-0,29

0,97

-0,34

0,21

-0,16

0,70

0,08

8400

Offentlig administration ...............

0,62

0,02

0,10

-0,23

0,35

-0,38

0,13

-0,25

-

-

8500

Undervisning ......................

0,13

0,08

-0,07

0,02

-0,13

0,06

-0,27

0,03

-

-

8600

Sundhedsvæsen ...................

0,28

0,10

0,07

-0,07

0,02

-0,11

0,05

0,07

-

-

8788

Sociale foranstaltninger ..............

0,57

0,03

0,12

0,04

0,84

0,08

0,19

0,16

-

-

9094

Kultur, sport og fritid .................

0,05

-0,03

0,08

-0,05

-0,11

0,11

0,07

-0,17

-

-

9597

Anden reparation og pers. service ......

0,03

0,04

-0,09

0,00

0,00

-0,10

0,03

-0,01

-

-

Bemærk: Tabellen  blev rettet d. 15.11.2019

Anm.: Tallene for 2009-2016 er endelige tal, mens tallene for 2017 og 2018 er foreløbige tal.

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD13

 

 

Tabel 6. Aflønning af ansatte

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

 

Mio. kr.

 

Løn i alt ..........................

8.104

8.395

8.934

8.931

8.818

8.743

9.130

9.634

9.937

10.402

A

Fiskeri og fangst ...................

636

755

873

992

817

876

964

1.125

1.071

1.124

0102

Landbrug, jagt mv. ..................

1

1

1

2

2

2

2

2

-

-

0301

Kystnært fiskeri .....................

226

234

286

354

294

285

286

333

-

-

0302

Udenskærs fiskeri ...................

358

449

481

516

418

485

549

640

-

-

0303

Fiskeri i øvrigt ......................

52

72

105

120

103

104

128

149

-

-

B

Råstofudvinding ...................

23

151

327

105

68

25

67

44

51

48

0509

Råstofudvinding ....................

23

151

327

105

68

25

67

44

-

-

C

Industri  ..........................

361

335

394

399

364

284

296

334

329

374

1000

Fødevareindustri ...................

295

255

327

343

308

229

236

269

-

-

1100

Drikkevareindustri mv. ................

15

18

17

18

18

17

17

16

-

-

1315

Tekstil- og læderindustri ..............

8

7

8

8

8

9

9

9

-

-

1618

Træ-, papir- og grafisk industri .........

9

13

5

3

1

1

2

3

-

-

2300

Sten-, ler- og glasindustri .............

1

1

1

1

1

1

0

0

-

-

2433

Fremstilling af varer i øvrigt ............

33

42

37

28

30

27

32

38

-

-

D

Forsyning og renovation ............

178

179

175

177

169

168

167

208

212

220

3536

Energi- og vandforsyning .............

140

146

145

140

136

135

134

144

-

-

3739

Kloak, renovation og genbrug .........

37

32

29

37

33

33

34

64

-

-

E

Bygge- og anlægsvirksomhed ........

707

748

758

794

729

632

681

815

835

832

4143

Bygge- og anlægsvirksomhed .........

707

748

758

794

729

632

681

815

-

-

F

Handel ...........................

629

542

541

519

585

649

811

874

888

902

4500

Autohandel og -værksteder ...........

44

50

48

54

54

53

58

56

-

-

4600

Engroshandel undt. motorkøretøjer .....

233

130

130

96

168

230

376

407

-

-

4700

Detailhandel undt. motorkøretøjer .......

352

362

363

369

363

366

377

410

-

-

G

Transport ........................

758

783

807

788

793

788

811

831

897

904

4900

Landtransport og rørtransport ..........

90

95

98

99

99

96

100

105

-

-

5000

Skibsfart ..........................

149

171

170

170

167

163

165

167

-

-

5100

Lufttransport ......................

342

334

352

337

354

349

359

364

-

-

5200

Hjælpevirks. ifm. transport .............

177

183

188

182

174

179

188

195

-

-

H

Hoteller og restauranter .............

179

162

165

159

162

160

172

182

193

211

5556

Hoteller og restauranter ..............

179

162

165

159

162

160

172

182

-

-

I

Post, tele, IT, radio, TV mv.  ..........

301

311

320

295

315

330

357

323

314

299

5860

Radio, TV, film, musik, forlag mv. .......

55

52

57

42

45

59

86

74

-

-

6100

Telekommunikation .................

187

192

196

191

201

204

205

200

-

-

6263

IT-service og informationstjenester ......

59

67

68

62

69

67

66