Sammenfatning

Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller, som nu foreligger vedrørende det produktionsbaserede nationalregnskab.

 

Hvad er input-output tabellen?

En input-output tabel indeholder på detaljeret niveau oplysninger om samfundets produktionsstruktur og anvendelse af varer og tjenester. Tabellen kan således opfattes som en yderligere specifikation af nationalregnskabets tre hovedkonti for henholdsvis varer og tjenester, produktion og indkomstdannelse.

 

Af input-output tabellen er det muligt at se, hvorledes de enkelte erhverv modtager varer og tjenester fra andre erhverv samt ved import. Det er endvidere muligt at se, hvordan de endelige anvendelser, som konsum og investeringer, modtager leverancer fra erhvervene samt ved import.

 

I oversigt 1 er der vist et sammendrag af input-output tabellen. Her fremgår det, at den samlede tilgang i 2013 var på 34.127 mio. kr. Erhvervenes produktion udgjorde 24.919 mio. kr., mens produktskatter minus subsidier udgjorde 445 mio. kr. Derudover er der blevet importeret varer og tjenester til en værdi på 8.764 mio. kr. Under input fremgår det, at anvendelsen af tilgang af varer og tjenester fordeler sig på forbrug i produktionen samt på de endelige anvendelser, herunder eksport.

 

Oversigt 1. Input-output 2013

Input

Mio. kr.

 

Output

Mio. kr.

Grønlandsk produceret Input i produktion...

24.919

 

Forbrug i produktion............

11.417

Produktskatter minus -subsidier...........

445

 

Privat forbrugsudgift............

6.303

Import af varer og tjenester..............

8.764

 

Offentlig forbrugsudgift..........

7.375

 

 

 

Bruttoinvesteringer.............

4.348

 

 

 

Eksport af varer og tjenester.....

4.685

Tilgang i alt.........................

34.127

 

Anvendelse i alt..............

34.127

 

I publikationen er det også muligt at se beregninger af multiplikatorer, som er simple økonomiske konsekvensberegninger på baggrund af input-output tabellen. Multiplikatorerne viser de direkte og indirekte import- og beskæftigelseseffekter, når efterspørgslen øges med én enhed.