Forord

Med nærværende publikation udgiver Grønlands Statistik for sjette gang tidsserier for det produktionsbaserede nationalregnskab. Det er nu muligt at beskrive den økonomiske udvikling i Grønland i perioden 2003-2015.

 

Denne publikation indeholder detaljerede tal for årene 2006-2013 og mindre detaljerede foreløbige tal for årene 2014 og 2015.

 

Nationalregnskabet giver et helhedsbillede af den Grønlandske økonomi ved at vise tilgangen af varer og tjenesteydelser gennem produktion og import frem til den endelige anvendelse til forbrug, investering og eksport.

 

Nationalregnskabet bygger på FN’s internationalt vedtagne retningslinjer, hvilket gør det muligt at sammenligne den grønlandske økonomi med andre lande.

 

Publikationen indeholder en lang række summariske tabeller. Det fuldstændige talmateriale til nationalregnskabet findes i Grønlands Statistiks Statistikbank på www.stat.gl.

 

I 2017 bliver der udarbejdet endelige tal for 2014 og foreløbige tal for 2015 og 2016. Desuden bliver nationalregnskabet suppleret med udgivelse af publikationen, der vedrører en Input-output tabel for 2013.

 

Nationalregnskabet er udarbejdet af Grønlands Statistik i tæt samarbejde med nationalregnskabsafdelingen i Danmarks Statistik. Grønlands Statistik vil gerne rette en særlig tak til Søren Henri Larsen, Brian Südel samt Kathrine Lindeskov Johansen alle fra Danmarks Statistik.

 

Grønlands Statistik, januar 2017

 

 

Anders Blaabjerg

Statistikchef