Pinerluttuliorsimanermut kodit suussusaat, immikkoortiterneqarnerilu:

 

Pinerluttulerinermi inatsit: Pisortat oqartussaatitaannut pinerluttuliornerit


Vold mod offentlig tjenestemand

97141 ...........

VOLD OG LIGNENDE MOD NOGEN I OFF. TJENESTE MV.


Ulovlig alarmering

97171 ...........

ULOVLIG ALARMERING


Falsk forklaring eller anklage

97211 ...........

FALSK FORKLARING

97213 ...........

FALSK ERKLÆRING

97215 ...........

FALSK ANKLAGE

97218 ...........

FALSK ANMELDELSE


Pengefalskneri

97221 ...........

PENGEFALSKNERI


Dokumentfalskneri

97311 ...........

DOKUMENTFALSK

97312 ...........

DOKUMENTFALSK VED ANVENDELSE AF CHECK

97313 ...........

DOKUMENTFALSK VED ANVENDELSE AF KONTOKORT

97315 ...........

DOKUMENTUSANDHED

97317 ...........

MÆRKEFALSK

97318 ...........

UNDERTRYKKELSE AF BEVISMIDLER


Brandstifltelse

97321 ...........

BRANDSTIFTELSE


Øvrige forbrydelser mod den offentlige myndighed

97212 ...........

LANDSFORRÆDERI

97124 ...........

SPIONAGE

97128 ...........

LANDSSKABELIG VIRKSOMHED

97313 ...........

OPRØR MOD STATSFORFATNINGEN

97134 ...........

VALGKRÆNKELSE

97144 ...........

BESTIKKELSE AF OFFENTLIG MYNDIGHED

97148 ...........

KRÆNKELSE AF RETSHÅNDHÆVELSEN

97151 ...........

MODARBEJDELSE AF FORSVARSORDNINGEN

97154 ...........

KRÆNKELSE AF VALGHEMMELIGHED

97158 ...........

ULOVLIG UDØVELSE AF MYNDIGHED

97161 ...........

MISBRUG AF SÆRLIGT BESKYTTET KENDETEGN

97174 ...........

ALKOHOLMISBRUG

97178 ...........

KRÆNKELSE AF SÆRLIGT VÆRNET FRED

97181 ...........

UNDLADE AT AFVÆRGE FORBRYDELSE

97191 ...........

MODTAGELSE AF BESTIKKELSE

97193 ...........

MISBRUG AF OFFENTLIG MYNDIGHED

97196 ...........

BRUD PÅ TJENSTLIG TAVSHEDSPLIGT

97198 ...........

TJENESTEFORSØMMELSE

97323 ...........

DRIFTFORSTYRELSE

97324 ...........

ANGREB PÅ VANDFORSYNINGEN

97326 ...........

KAPRING AF LUFTFARTØJ

97327 ...........

KVAKSALVERI

97329 ...........

FREMKALDELSE AF SYGDOMSFARE

97331 ...........

BETLERI

97332 ...........

UTUGT

97333 ...........

ULOVLIG LEDIGGANG

97335 ...........

HASSARD PÅ OFFENTLIGE STEDER

97336 ...........

HASSARD, ANDRE STEDER

97338 ...........

SVIGAGTIG FORLEDELSE TIL UDREJSE

 

 

Pinerluttulerinermi inatsit: Kinguaassiuutitigut pinerluttuliornerit


Voldtægt m.v.

97351 ...........

VOLDTÆGT

97352 ...........

SAMLEJE VED ULOVLIG TVANG


Kønsligt forhold til barn under 15 år

97361 ...........

KØNSLIGT FORHOLD TIL BARN UNDER 15 ÅR


Blufærdighedskrænkelse

97377 ...........

BLUFÆRDIGHEDSKRÆNKELSE

97378 ...........

BLUFÆRDIGHEDSKRÆNKELSE VED SALG AF UTUGTIGE EFFEKT


Øvrige sædelighedsforbrydelser

97341 ...........

BIGAMI - DEN GIFTE PERSON

97342 ...........

BIGAMI - DEN UGIFTE

97344 ...........

BLODSKAM

97347 ...........

KRÆNKELSE AF FAMILIE ELLER HUSSTAND

97354 ...........

KØNSLIG UDNYTTELSE AF PSYKISK ABNORMITET

97357 ...........

KØNSLIG UDNYTTELSE AF AFHÆNGIGHEDSFORHOLD

97361 ...........

KØNSLIGT FORHOLD TIL BARN UNDER 15 ÅR

97364 ...........

KØNSLIGT FORHOLD V. FORFØRELSE AF PERS. U 18 ÅR V

97367 ...........

RUFFERI

97368 ...........

RUFFERI, TILSKYNDELSE ELLER BISTAND

97369 ...........

FREMMELSE AF USÆDELIGHED

97371 ...........

UDLEJNING AF VÆRELSE TIL UTUGT

97374 ...........

ALFONSERI

97380 ...........

BØRNEPORNOGRAFI

97381 ...........

BØRNEPORNOGRAFI, BESIDDELSE AF

 

 

Pinerluttulerinermi inatsit: Toqutsilluni timimillu pinerliilluni pinerluttuliornerit


Manddrab

97411 ...........

MANDDRAB


Forsøg på manddrab

97412 ...........

FORSØG PÅ MANDDRAB


Vold mod privatperson

97431 ...........

VOLD MOD PRIVATPERSON


Ulovlig tvang og frihedsberøvelse

97455 ...........

ULOVLIG TVANG

97457 ...........

FRIHEDSBERØVELSE


Husfredskrænkelse

97476 ...........

HUSFREDSKRÆNKELSE


Trussel på livet

97479 ...........

TRUSSEL PÅ LIVET

Øvrige forbrydelser mod liv og legeme

97413 ...........

DRAB EFTER BEGÆRING

97424 ...........

MEDVIRKEN TIL SELVMORD

97426 ...........

UAGTSOMT MANDDRAB

97436 ...........

UAGTSOM LEGEMSBESKADIGELSE

97437 ...........

UAGTSOM LEGEMSBESKADIGELSE I FORBINDELSE MED FUH

97439 ...........

HENSÆTTELSE I HJÆLPELØS TILSTAND

97441 ...........

UFORSVARLIG OMGANG VED BARNEFØDSEL

97443 ...........

FORSØMMELSE AF HJÆLPEPLIGT OVERFOR BESVANGRET KVINDE

97446 ...........

OVERLADELSE AF VÅBEN ELLER SPRÆNGSTOF

97448 ...........

FORVOLDT FARE FOR LIV ELLER FØRLIGHED

97459 ...........

UNDDRAGELSE AF FORÆLDREMYNDIGHED

97461 ...........

BRUD PÅ BREVHEMMELIGHEDEN

97463 ...........

UBERETTIGET ADGANG TIL ANDRES GEMMER

97465 ...........

ULOVLIG AFLYTNING

97467 ...........

UBERETTIGET FOTOGRAFERING AF PERSONER

97469 ...........

OVERTRÆDELSE AF ADVARSEL

97471 ...........

BEGÆRING OM ADVARSEL

97472 ...........

MEDDELT ADVARSEL

97473 ...........

UDNYTTELSE AF OPLYSNINGER OM PRIVATLIVET

97474 ...........

UBERETTIGET VIDERGIVELSE AF BILLEDER

97475 ...........

BOMBETRUSLER/TELEFONBOMBER

97477 ...........

RACEDISKRIMINATION

97478 ...........

ÆRESFORNÆRMELSE

 

 

Pinerluttulerinermi inatsit: Pisuussutit tungaasigut pinerluttuliornerit


Indbrud i forretninger og virksomheder

97481 ...........

INDBRUD I KØBMAND/SUPERMARKED

97482 ...........

INDBRUD I PENGEINSTITUT

97483 ...........

INDBRUD I KIOSK

97485 ...........

INDBRUD I TANKSTATION/AUTOHANDLER

97486 ...........

INDBRUD I CAFETERIA/RESTAURANT

97487 ...........

INDBRUD I BEKLÆDNINGS- SKIND/FODTØJSFORRETNING

97488 ...........

INDBRUD I FORRETNINGER I ØVRIGT

97503 ...........

INDBRUD I PRIVATE INSTITUTIONER

97504 ...........

INDBRUD I KONTOR

97515 ...........

INDBRUD I HOTEL

97516 ...........

INDBRUD I VÅBENLAGER/-FORRETNING

97517 ...........

INDBRUD I FABRIK

97518 ...........

INDBRUD I LAGER OG LIGNENDE

97519 ...........

INDBRUD I VÆRKSTED

97520 ...........

INDBRUD I VIRKSOMHEDER I ØVRIGT

97543 ...........

INDBRUD I ARBEJDSSKUR OG LIGNENDE

97544 ...........

INDBRUD I ISBOD/PØLSEBOD


Indbrud i offentlige institutioner

97495 ...........

INDBRUD I SKOLE

97496 ...........

INDBRUD I BØRNEHAVE/VUGGESTUE/FRITIDSHJEM

97497 ...........

INDBRUD I KOMMUNEKONTOR

97498 ...........

INDBRUD I POSTHUS/POSTKONTOR

97499 ...........

INDBRUD I IDRÆTSANLÆG

97501 ...........

INDBRUD I OFFENTLIGE KONTORER/BYGNINGER

97502 ...........

INDBRUD I OFFENTLIGE INSTITUTIONER I ØVRIGT

97505 ...........

INDBRUD I BEBOERKLUBBER/SELSKABSLOKALER

97521 ...........

INDBRUD I HOSPITAL

97522 ...........

INDBRUD I APOTEK

97523 ...........

INDBRUD I LÆGEKONSULTATION OG LIGNENDE

97524 ...........

INDBRUD I ØVRIGT


Indbrud hos private

97531 ...........

INDBRUD I HUSE

97532 ...........

INDBRUD I LEJLIGHED

97533 ...........

INDBRUD I VÆRELSE

97534 ...........

INDBRUD I SKIB/BÅD (FAST BEMANDEDE)

97535 ...........

INDBRUD I NYBYGNING

97536 ...........

INDBRUD I SKIB/BÅD (LYSTBÅDE)

97541 ...........

INDBRUD I GARAGE/UDHUS

97542 ...........

INDBRUD I KÆLDER-/LOFTS-/PULTERRUM


Tyveri fra båd

97576 ...........

TYVERI FRA BÅDE/SKIBE


Tyveri fra beboelse

97617 ...........

TYVERI FRA LEJLIGHED/VÆRELSE/ETAGEEJENDOM

97618 ...........

TYVERI FRA HUS


Butikstyveri

97591 ...........

BUTIKSTYVERI - KØBMAND/SUPERMARKED

97593 ...........

BUTIKSTYVERI - BEKLÆDNING/SKIND/FODTØJ

97595 ...........

BUTIKSTYVERI FRA ANDRE FORRETNINGER


Røveri

97644 ...........

TYVERI I FORBINDELSE MED VOLD

97646 ...........

TYVERI UNDER ANVENDELSE AF VOLD

97647 ...........

TYVERI UNDER ANVELDELSE AF ULOVLIG TVANG

97648 ...........

TYVERI UNDER ANVENDELSE AF TRUSLER


Ulovlig omgang med hittegods

97649 ...........

ULOVLIG OMGANG MED HITTEGODS


Bedrageri, herunder databedrageri

97661 ...........

BEDRAGERI

97663 ...........

BEDRAGERI CHECKS - OVERTRÆK EGEN KONTO

97664 ...........

BEDRAGERI - STJÅLNE CHECKS

97665 ...........

SOCIALBEDRAGERI

97666 ...........

BEDRAGERI - KONTOKORT, OVERTRÆK EGEN KONTO

97667 ...........

BEDRAGERI - KONTOKORT, STJÅLNE

97668 ...........

DATABEDRAGERI


Underslæb, mandatsvig, skyldnersvig og åger

97671 ...........

UNDERSLÆB/TILEGNELSE AF TING

97672 ...........

FRAGÅELSESUNDERSLÆB

97681 ...........

MANDATSVIG

97682 ...........

MANDATSVIG - CHECKS

97683 ...........

MANDATSVIG - KONTOKORT

97684 ...........

MANDATSVIG ANVENDELSE AF EDB-MATERIEL

97685 ...........

AFPRESNING

97691 ...........

SKYLDNERSVIG

97693 ...........

ÅGER


Hæleri

97695 ...........

HÆLERI


Hærværk

97701 ...........

HÆRVÆRK

97702 ...........

HÆRVÆRK I FORRETNINGER

97703 ...........

HÆRVÆRK I BEBOELSE

97704 ...........

HÆRVÆRK MOD SKIBE/BÅDE

97705 ...........

HÆRVÆRK MOD BILER


Brugstyveri

97711 ...........

BRUGSTYVERI AF REGISTRERET PERSONBIL

97712 ...........

BRUGSTYVERI AF LASTBIL/VAREBIL

97713 ...........

BRUGSTYVERI AF REGISTRERET MOTORCYKEL

97715 ...........

BRUGSTYVERI AF UREGISTRERET PERSONBIL

97716 ...........

BRUGSTYVERI AF UREGISTRERET LASTBIL/VAREBIL

97717 ...........

BRUGSTYVERI AF UREGISTRERET MOTORCYKEL

97718 ...........

BRUGSTYVERI AF SKIB/BÅD/FLY

97719 ...........

BRUGSTYVERI AF ANDET KØRETØJ

97725 ...........

BRUGSTYVERI AF KNALLERT/SNESCOOTER

97726 ...........

BRUGSTYVERI AF CYKEL

97727 ...........

BRUGSTYVERI AF ANDET

97728 ...........

BRUGSTYVERI AF EDB-MATERIEL

97729 ...........

HINDRING AF ANDRES RET


Øvrige tyverier, herunder selvtægt

97561 ...........

TYVERI AF REGISTRERET KØRETØJ

97562 ...........

TYVERI AF UREGISTRERET KØRETØJ

97563 ...........

TYVERI AF CYKEL

97564 ...........

TYVERI AF KNALLERT

97565 ...........

TYVERI AF SNESCOOTER

97566 ...........

TYVERI AF BARNEVOGN/KLAPVOGN

97567 ...........

TYVERI AF SKIB/BÅD/FLY

97571 ...........

TYVERI FRA PERSONBIL

97572 ...........

TYVERI FRA LASTBIL/VAREBIL

97573 ...........

TYVERI FRA MOTORCYKEL

97574 ...........

TYVERI FRA KNALLERT

97575 ...........

TYVERI FRA CYKEL

97577 ...........

TYVERI FRA ANDET KØRETØJ

97581 ...........

TYVERI FRA AUTOMATER

97584 ...........

TYVERI FRA CAFETERIA/RESTAURANT

97589 ...........

TYVERI FRA KASSEAPPARAT

97597 ...........

TYVERI FRA UDSTILLING

97599 ...........

TYVERI FRA ANDRE BUTIKKER

97611 ...........

TYVERI FRA FORRETNING VED RUDEKNUSNING

97615 ...........

TYVERI FRA GARDEROBE

97616 ...........

TYVERI FRA SKOLE/FRITIDSHJEM OG LIGNENDE

97619 ...........

TYVERI FRA KÆLDER OG LIGNENDE

97621 ...........

TYVERI FRA IDRÆTSANLÆG/OMKLÆDNINGSRUM

97622 ...........

TYVERI FRA INSTITUTION

97623 ...........

TYVERI FRA HOSPITAL

97624 ...........

TYVERI FRA KONTOR

97625 ...........

TYVERI FRA BYGGEPLADS

97626 ...........

TYVERI FRA ANDRE STEDER

97631 ...........

TYVERI AF BENZIN/OLIE

97632 ...........

TYVERI AF EL/GAS

97633 ...........

TYVERI AF FORSENDELSE

97634 ...........

TYVERI AF HUSDYR

97635 ...........

TYVERI AF NUMMERPLADER

97636 ...........

TYVERI FRA LOMME/TASKE

97638 ...........

TYVERI I SKIB/FLY/BUS

97639 ...........

TYVERI I LUFTHAVNE

97641 ...........

TYVERI AF NARKOTIKA

97642 ...........

TYVERI I PLADS

97643 ...........

TYVERI AF VÅBEN

97645 ...........

TYVERI I ØVRIGT

97731 ...........

SELVTÆGT

97525 ...........

PENGESKABSTYVERI V/SKÆREBRÆNDER

97526 ...........

PENGESKABSTYVERI V/SPRÆNGSTOF

97527 ...........

PENGESKABSTYVERI V/VINKELSLIBER

97528 ...........

PENGESKABSTYVERI V/ANDRE MÅDER

 

 

Angallannermi inatsit


Færdselsuheld

98011 ............................

FUH RINGE MAT. SKADE M/P-SKADE

98012 ............................

FUH RINGE MAT. SKADE U/P-SKADE

98013 ............................

FUH BETYD. MAT. SKADE M/P-SKADE

98014 ............................

FUH BETYD. MAT. SKADE U/P-SKADE

98015 ............................

FUH INGEN MAT. SKADE M/P-SKADE


Færdselsuheld med spiritus/medicin

98020 ............................

FUH SPIRITUS- OG PROMILLEKØRSEL M/P-SKADE

98021 ............................

FUH MOTORFØRER MED HØJ PROMILLIE M/P-SKADE

98022 ............................

FUH MOTORFØRER, SPIRITUS I ØVRIGT M/P-SKADE

98023 ............................

FUH MOTORFØRER, PROMILLEKØRSEL M/P-SKADE

98024 ............................

FUH MOTORFØRER, MEDICIN MV. M/P-SKADE

98025 ............................

FUH CYKLISTER MV. SPIRITUSPÅVIRKET M/P-SKADE

98026 ............................

FUH CYKLISTER MV. MEDICINPÅVIRKET MV M/P-SKADE

98030 ............................

FUH KNALLERT/SNECOOTER MED HØJ PROMILLE M/P-SKADE

98031 ............................

FUH KNALLERT/SNESCOOTER, SPIRITUSPÅVIKET M/P-SKADE

98040 ............................

FUH SPIRITUS- OG PROMILLEKØRSEL U/P-SKADE

98041 ............................

FUH MOTORFØRER MED HØJ PROMILLE U/P-SKADE

98042 ............................

FUH MOTORFØRER, SPIRITUS I ØVRIGT U/P-SKADE

98050 ............................

FUH KNALLERT/SNESCOOTER MED HØJ PROMILLE U/P-SKADE

98051 ............................

FUH KNALLERT/SNESCOOTER, SPIRITUSPÅVIRKET U/P-SKAD

98052 ............................

FUH KNALLERT/SNESCOOTER, PROMILLEKØRSEL U/P-SKADE

98053 ............................

FUH MOTORFØRER, PROMILLEKØRSEL U/P-SKADE

98054 ............................

FUH MOTORFØRER, MEDICIN MV U/P-SKADE

98055 ............................

FUH CYKLISTER MV. SPIRITUSPÅVIRKET U/P-SKADE

98056 ............................

FUH CYLISTER MV. MEDICIN MV. U/P-SKADE


Spiritus el. medicinpåvirket kørset

98035 ............................

SPIRITUSKØRSEL MOTORKØRETØJ M/PERSONSKADE

98036 ............................

SPIRITUSKØRSEL MOTORKØRETØJ U/PERSONSKADE

98037 ............................

SPIRITUSKØRSEL MOTORKØRETØJ EJ BETRYGGENDE M/PERSO

98038 ............................

SPIRITUSKØRSEL MOTORKØRETØJ EJ BETRYGGENDE U/PERSO

98045 ............................

SPIRITUSKØRSEL KNALLERT/SNESCOOTER M/PERSONSKADE

98046 ............................

SPIRITUSKØRSEL KNALLERT/SNESCOOTER U/PERSONSKADE

98047 ............................

SPRITUSKØRSEL KNALLERT/SNESCOOTER/EJ BETRYG./M.PER

98048 ............................

SPIRITUSKØRSEL KNALLERT/SNESCOOTER/EJ BETRYG. U/PE

98110 ............................

MOTORFØRER MED HØJ PROMILLE

98115 ............................

SPIRITUSKØRSEL - MOTORKØRETØJ

98116 ............................

SPIRITUSKØRSEL - MOTORKØRETØJ - EJ BETRYGGENDE

98120 ............................

MOTORFØRER SPIRITUS I ØVRIGT

98125 ............................

SPIRITUSKØRSEL, KNALLERT/SNESCOOTER

98126 ............................

SPIRITUSKØRSEL, KNALLERT/SNESCOOTER EJ BETRYGGENDE

98130 ............................

MOTORFØRER, PROMILLEKØRSEL

98140 ............................

MOTORFØRER, MEDICIN MV.

98150 ............................

KNALLERTKØRER/SNESCOOTER MED HØJ PROMILLE

98160 ............................

KNALLERTKØRER/SNESCOOTER SPIRITUSPÅVIRKET

98170 ............................

KNALLERTKØRER/SNESCOOTER PROMILLEKØRSEL

98180 ............................

FØRER AF KØRETØJ/CYLISTER MV. SPIRITUSPÅVIRKET

98190 ............................

FØRER AF KØRETØJ/CYLISTER MV. MEDICIN MV.


Kørsel uden førerret

98240 ............................

KØRSEL UDEN FØRERRET

98241 ............................

KØRSEL UDEN KØREKORT

98242 ............................

KØRSEL TRODS NÆGTELSE AF KØREKORT

98243 ............................

KØRSEL UDEN ERHVERVSMÆSSIG FØRERRET

98244 ............................

KØRSEL UDEN FØRERRET - BUS


Forpligtelser v. færdselsuheld

98320 ............................

FORPLIGTELSER VED FÆRDSELSUHELD


Overtrådt hastighedsbestemmelser

98370 ............................

OVERTRÅDT HASTIGHEDSBESTEMMELSER


Sikkerhedssele el. sikkerhedsudstyr ej anvendt

98442 ............................

SIKKERHEDSSELE/SIKKERHEDSUDSTYR EJ ANVENDT

98445 ............................

IKKE BRUG AF STYRTHJELM


Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel

98446 ............................

BENYTTET HÅNDHOLDT MOBILTELEFON UNDER KØRSEL


Øvrige overtrædelser af færdselsloven

98210 ............................

MANGLER VED KØRETØJ (UDSTYRSBEKENDTGØRELSEN)

98220 ............................

OVERTRÅDT REGISTERINGSBEKENDTGØRELSEN

98230 ............................

MANGLENDE HINDRING AF SPIRITUSKØRSEL

98252 ............................

INDDRAGELSE AF KØREKORT - EUFORISERENDE STOFFER

98260 ............................

SÆRLIGE REGLER FOR KNALLERTKØRSEL

98270 ............................

SÆRLIGE REGLER FOR SNESCOOTERKØRSEL

98290 ............................

IKKE OPFYLDT OPLYSNINGSPLIGT MV.

98310 ............................

MANGLENDE AGTPÅGIVENHED

98311 ............................

IKKE EFTERKOMMET ANVISNING

98330 ............................

LEG MV.

98340 ............................

FORURENING AF VEJ MV

98350 ............................

FORKORT PLACERING PÅ VEJEN

98360 ............................

FORKERT SVINGNING, VENDING, BAKNING

98375 ............................

KØRSEL VED BUSSTOPPESTED

98380 ............................

KØRSEL VED MØDE AF ANDRE KØRETØJER

98385 ............................

FORPLIGTELSER FOR GÅENDE

98390 ............................

KØRSEL VED OVERHALING

98410 ............................

VIGEPLIGTFORSEELSE

98415 ............................

STANDSNING OG PARKERING

98416 ............................

AFMÆRKNING VED VEJARBEJDER

98417 ............................

FORHOLD VEDR. PARKERING

98420 ............................

SIGNAL- OG TEGNGIVNING

98425 ............................

FORKERT LYGTEFØRING

98430 ............................

GENERENDE/FORSTYRRENDE KØRSEL

98440 ............................

FORKERT BELÆSNING AF KØRETØJ

98441 ............................

BEFORDRING PÅ CYKEL, KNALLERT, MOTORCYKEL OG SNESCOOTER

98450 ............................

UDRYKNINGSKØRSEL

98455 ............................

BESTEMMELSER FOR GÅENDE

98460 ............................

IKKE TEGNET FORSIKRING

98510 ............................

KØRSEL I FRAKENDELSESTIDEN

98515 ............................

KONFISKATION AF MOTORDREVET KØRETØJ

98530 ............................

OVERTRÅDT ANDRE REGLER I FÆRDSELSLOVEN

 

 

Inatsisit allat


Lovgivning om euforiserende stoffer

98610 ............................

LOVGIVNING OM EUFORISERENDE STOFFER


Brandlovgivningen

98618 ............................

BRANDLOVGIVNINGEN


Politivedtægten

98619 ............................

POLITIVEDTÆGTEN


Love vedr. dyr og jagt

98700 ............................

ERHVERVSMÆSSIG JAGT OG FANGST

98701 ............................

IKKE ERHVERVSMÆSSIG JAGT OG FANGST

98702 ............................

HUNDELOVGIVNING

98703 ............................

LOV OM ERHVERVSMÆSSIG FISKERI

98704 ............................

FISKERIKONTROL

98705 ............................

NORMALVEDTÆGTER VEDRØRENDE FISKERI

98706 ............................

ANDEN FISKERILOVGIVNING

98707 ............................

ANDRE LOVE VEDRØRENDE DYR, JAGT M.V.

98709 ............................

FREDNINGSLOVGIVNING

97451 ............................

DYRPLAGERI


Love vedr. arbejde, transport, m.v.

98708 ............................

ANVENDELSE AF BEFORDRINGSMIDLER

98720 ............................

ARBEJDERBESKYTTELSESLOVGIVNINGEN

98721 ............................

ARBEJDSSKADEFORSIKRINGSLOVEN

98722 ............................

SØLOVEN

98723 ............................

SKIBSREGISTERING

98724 ............................

DYKKERLOV

98725 ............................

TILSYN MED SKIBE

98726 ............................

LOV OM SKIBES SIKKERHED/SKIBSFARTENS BETRYKKELSE

98727 ............................

LUFTFARTSLOVEN

98728 ............................

HYREKØRSELSBESTEMMELSER

98729 ............................

LOV OM GODSTRANSPORT

98730 ............................

BUSKØRSELSBESTEMMELSER

98731 ............................

BEMANDINGSLOV

98732 ............................

FERIELOVEN

98733 ............................

LÆRLINGELOVEN

98734 ............................

LOV ARBEJDSFORMIDLING

98735 ............................

LOV OM ARBEJSMILJØ

98736 ............................

ANDRE LOVE VEDRØRENDE ARBEJDE, TRANSPORT MV.


Love vedr. spil, bevilling og næring

98790 ............................

RESTAURATIONS- OG HOTELVIRKSOMHED

98791 ............................

RESTAUTATIONSLOVEN, ULOVLIG UDSKÆNKNING

98792 ............................

RESTAURATIONSLOVEN/FORBUD

98793 ............................

RESTAURATIONSLOVEN/MEDDELT FORBUD

98794 ............................

RESTAURATIONSLOVEN/OVERTRÆDELSE AF FORBUD

98795 ............................

NÆRINGSVIRKSOMHED

98796 ............................

HANDEL MED BRUGTE GENSTANDE

98797 ............................

APOTEKERLOV

98798 ............................

LOV OM OFFENTLIGE INDSAMLINGER

98799 ............................

LOV OM MÅL OG VÆGT MV.

98800 ............................

ANDRE LOVE VEDR. SPIL, BEVILLING, NÆRING MV.


Øvrige kriminalretslige særlove

98611 ............................

RETSPLEJELOV

98612 ............................

UDLÆNDINGELOVEN

98613 ............................

OPHOLDSTILLADELSER

98614 ............................

PASKONTROLLOVEN

98615 ............................

VÅBENLOVEN

98616 ............................

SPRÆNGSTOFLOVGIVNINGEN

98617 ............................

FYRVÆRKERILOVGIVNINGEN

98620 ............................

LOV OM RADIOKOMMUNIKATION

98621 ............................

FOLKEREGISTERLOV

98622 ............................

LOV OM PERSONNAVNE

98623 ............................

LIGSYNSLOVEN

98624 ............................

LOV OM DANMARKS STATISTIK

98625 ............................

POSTLOVGIVNINGEN

98626 ............................

BIBLIOTEKSLOV

98627 ............................

ANDRE KRIMINALRETLIGE SÆRLOVE


Øvrig særlovgivning

98670 ............................

BOLIG- OG BYGNINGSLOVGIVNINGEN

98671 ............................

LEJELOVEN

98780 ............................

EL-LOVGIVNINGEN

98781 ............................

GASLOVGIVNINGEN

98782 ............................

VANDLOVGIVNINGEN

98783 ............................

ANDRE LOVE VEDRØRENDE OFFENTLIGE BYGNINGER

98750 ............................

AKIESELSKABSLOVEN

98751 ............................

ANPARTSSELSKABSLOVEN

98752 ............................

ERHVERVSREGISTERET

98753 ............................

BOGFØRINGSLOVEN/ÅRSREGNSKABSLOVEN

98754 ............................

MARKEDSFØRINGSLOVEN

98756 ............................

UDNYTTELSE AF MINERALSKE RÅSTOFFER

98757 ............................

KONKURRENCELOVEN

98758 ............................

LOV OM KAPITALTILFØRSEL

98759 ............................

VALUTALOVGIVNINGEN

98760 ............................

BANK- OG SPAREKASSELOV

98761 ............................

ANDRE LAVE VEDR. SELSKABS- OG FIRMALOVGIVNING

98630 ............................

LOV OM INDKOMSTSKAT

98631 ............................

KONTROL MED ÆDLE METALLER

98632 ............................

INDFØRSELSAFGIFTER

98633 ............................

REGISTERINGSAFGIFTSLOVEN

98634 ............................

VÆGTAFGIFTSLOVEN

98635 ............................

AFGIFTSLOVE VEDRØRENDE LOTTERI, AUTOMATSPIL MV.

98636 ............................

STEMPELAFGIFTSLOVEN

98637 ............................

TOLDLOVEN

98638 ............................

PRIS- OG AVANCELOVGIVNINGEN

98639 ............................

ANDRE SKATTE- OG AFGIFTSLOVE (REJER, HAVNE, NÆRING

98650 ............................

SOCIALFORSORGSLOVGIVNINGEN

98651 ............................

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORG

98652 ............................

LOV OM ATP

98654 ............................

KØDLOVEN

98655 ............................

LEVNEDSMIDDELLOVGIVNINGEN

98656 ............................

LÆGEMIDDELLOVEN

98657 ............................

LÆGELOVEN

98658 ............................

TANDLÆGELOVEN

98659 ............................

SYGEPLEJELOVEN

98660 ............................

JORDEMODERLOVEN

98661 ............................

SVANGERSKABSLOVGIVNINGEN

98662 ............................

LOV OM BØRNS RETSSTILLING

98663 ............................

RENOVERINGSVEDTÆGTEN

98664 ............................

KØNSSYGDOMSLOVGIVNINGEN

98665 ............................

ANDRE SUNDHEDS- OG SOCIALLOVE

98680 ............................

LOVGIVNING OM MILJØFORHOLD OG MILJØBESKYTTELSE

98681 ............................

OLIEFORURENING AF HAVET

98682 ............................

ANDEN FORURENING AF HAVET

98683 ............................

NATURFREDNINGSLOVEN

98684 ............................

ANDRE LOVE VEDRØRENDE MILJØ

98755 ............................

MØNSTERBESKYTTELSE/OPHAVSRET

98520 ............................

HANDLINGER FORETAGET I UDLANDET

98770 ............................

MILITÆRE STRAFFELOV

98771 ............................

ANDRE LOVE VEDRØRENDE FORSVARET OG LIGNENDE

99110 ............................

ØVRIGE SÆRLOVGIVNING