Pinerluttuliorsimanernut aalajangiinerit

Pinerluttuliorsimanernut aalajangiinerit pillugit kisitsisitigut paasissutissat 2008-miit 2018-imut suliarineqarput, siuliani aalajangiinermut nalunaarutiginninnerit nalunaarsuutini ilaanngimmata. Saqqummersitami matumani 2014-imiit 2018-imut aalajangiinerit suliarineqarput Kisitsisaataasivimmilu ukiuni allani paasissutissat takuneqarsinnaapput.

 

Unnerluussinerit pinerluttuliorsimanermut aalajangiinermik kinguneqartut, suliallu aalajangiiffigineqartut amerlassusaat assigiinngillat. Pinerluttuliorsimanermut aalajangiinerit amerlassusaat unnerluussinernit amerlanerussapput, inuit arlallit peqatigiiffinni inatsisinik unioqqutitsisimasutut ataatsimut unnerluunneqarsinnaammata, aalajangiinerullu ataatsip iluani pisimasut arlaliusinnaallutik.

 

2018-imi, ilaatigullu aamma 2017-imi, pinerluttuliorsimanernut aalajangiinerit kisitsisitigut paasissutissaat aalajangiisoqarnissaanut piffissap sivisusinnaaneranik taamatullu Naatsorsueqqissaartarfiup qitiusumik nalunaarsuisarfiani nalunaarsorsimalernissap sivisusinnaaneranik sunnerneqarsinnaapput. Taamaattumik kisitsisit pineqartut naatsorsuutigisamit appasinnerusinnaapput, kisitsisaagallartutullu paasineqassallutik.

 

Unnerluussinerit aalajangiiffigineqartut amerlassusaat ukiumut unnerluussiviusumut atassuteqanngillat. Taamaattumillu unnerluussinerit amerlassusaat aammalu unnerluussinerit aalajangiiffigineqartut ukiuni pineqartuni imminnut aamma atassuteqaratik.

 

Tabel 8. 2014-imiit 2018-imut unnerluussinerit aalajangiinermik kinguneqartut amerlassusaat, inatsisip suussusaanut agguaallugit

 

2014

2015

2016

2017

2018

Katillugit ......................

4.048

3.594

3.332

2.608

1.565

Pinerluttulerinermi inatsit ...........

2.657

2.365

2.153

1.444

780

Angallannermut inatsit ............

735

702

651

669

470

Inatsisit allat ....................

656

527

528

495

315

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit: http://bank.stat.gl/KRNAF