Aningaasaqarnikkut pissutsit ineriartornerat

Naatsorsueqqissaartarfik qaammatikkaartunik qaammatillu pingasukkaartunik kisitsisitigut paasissutissanik aningaasaqarnikkut ineriartornermut nassuiaatitut atorneqarsinnaasunik saqqummiisarpoq. Kisitsisit pineqartut tassaapput takornariaqarnermut paasissutissat, nunanik allanik niueqateqarnermut paasissutissat, suliffissarsiortut pillugit paasissutissat aamma aalisarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissat.

 

Matumuuna Naatsorsueqqissaartarfimmit aningaasaqarnikkut pissutsinut kisitsisitigut paasissutissat allat ilanngullugit kisitsisaataasivimmut inissinneqarput. Tabelimi ataaniittumi aamma kisitsisaataasivimmi kisitsisit takuneqarsinnaapput 2016-imi kvartalip pingajuanni tungaanut.

 

Tabeli 1. Kisitsisit tunngaviusut

 

Kisitsisit piviusut

Allannguut pct.-inngorlugu ukiup siuliani kvartaleqataanut sanilliullugu

 

2. kvt. 2016

3. kvt. 2016

2. kvt. 2016

3. kvt. 2016

Atortussanik niuernermi kaaviiaartitat 1), (Naleqqersuut 2010=100) ......

115,5

125,6

2,2

1,1

Kalaallit Nunaannut nassiussat annertussusaat 1), 1.000 m3...........

112,7

116,3

-10,0

-3,0

Kalaallit Nunaannit nassiussat annertussusaat, 1.000 m3.............

62,2

86,0

-10,0

-1,9

Aningaaserivinnit atortitsineq 2), mio. kr. ..........................

3.789,0

3.832,0

3,3

1,1

Aningaaserivinni uninngasuutit, mio. kr. ...........................

5.498,0

5.313,0

-4,3

-3,4

Obligationinut akiligassat sinneri, mio. kr. ..........................

3.175,4

3.144,9

0,0

-1,0

Isertitanit akileraarutit isumannaakkat 3), mio. kr. ....................

807,6

989,7

2,9

11,7

Eqqussuinermi uppernarsaanermilu akileraarutit, mio. kr. ..............

134,1

152,6

8,1

13,5

Eqqussuinermi akileraarutit (angallatit motoorillit pinnagit ), mio. kr. .......

126,5

140,3

11,2

11,7

Angallatit motoorillit eqqunerini akileraarutit , mio. kr. .................

7,6

12,3

-25,5

38,2

Pisortanut akiitsut (ukiup affaanut) 2),  mio. kr. ......................

875,2

948,8

-4,9

8,4

Nunatta karsiata akiliisinnaassusia, mio. kr. ........................

1.544,7

1.317,3

21,6

24,1

Sanaartugassanut Iluarsagassanullu aningaasaateqarfiup atuinera, mio. kr.

101,5

154,8

0,7

-8,5

Nassuiaat: 1) Atugassanik nioqquteqarnikkut kaaviiaartitat nassiussallu annertussusaat ukiup ingerlanera malillugu iluarsineqarput, procentit allannguutaat naqqiinermi kisitsisaalersut malillugit kvartalimut siuliinut naleqqiullugit naatsorsugaapput. Niuertarfeqarnikkut isertitat kaaviiaartitat naleqqersuutaata allannguutaa, niuertarfiit naleqqersuummi pineqartut niuernikkut agguagarsiaannut sunniuteqarsimasinnaavoq. 2) Aningaaserivinnit atortitsinerit aningaaserivimmiititaqarnerillu, obligationitigut akiitsut sinneri taamatullu pisortanut akiitsut procentitigut allannguutaat kvartalimut/ukiup affaanut siulianut naatsorsugaapput. 3) Teknikkikkut peqqutaasut tunngavigalugit, 2016-p qaammataani siullerni akeraarutitigut isumannaakkanik naqqiinermi 2016 3. kvartalimut ilanngunneqarpoq.

Najoqqutaq: www.stat.gl/kon

 

Teknikkikkut peqqutaasut tunngavigalugit, 2016-ip qaammataani siullerni akileraarutitigut isertitat naqqiinermi 2016 3. kvartalimut ilanngunneqarput. Niuertarfinni isertitat kaaviiaartitat naleqqersuutaata allannguutaa, niuertarfiit naleqqersuummi pineqartut niuernikkut agguagarsiaannut sunniuteqarsimasinnaasoq. Kisitsisit taamaattumik ilaatigut nangaanartoqarsinnaanerat ilimagisariaqarpoq, naleqqersuut niuertarfinnit paasissutissat niuertarfiit ilaannaaniit pissarsiarineqarnikuummata.

 

Kisitsisaataasivik

Tabelimi qulaani kisitsisit takutinneqartut Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasiviani qimerloorneqarsinnaapput aamma nassuiaatinut ataasiakkaanut tunngasut nittartakkami www.stat.gl-imi  saqqummersitami 2016-imi kvartalimi siullermi takuneqarsinnaapput. Paasissutissanik annertunerusunik pisariaqartitsisoqassappat Anders Blaabjerg oqarasuaatikkut toqqaannartukkut 34 57 81 saaffigineqarsinnaavoq.