Konjunkturudviklingen

Til supplering af Grønlands Statistik måneds- og kvartalsstatistikker, udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver en kort kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken, og en årlige udgivelse med uddybende forklaringer. 

Tabellen nedenfor og statistikbanken indeholder tal frem til 1. kvartal 2016.

 

Tabel 1. Nøgletal

 

Faktiske tal

Pct. ændring i forhold til samme kvartal foregående år 

 

4. kvt. 2015

1. kvt. 2016

4. kvt. 2015

1. kvt. 2016

Detailhandlens omsætning 1), (Indeks 2010=100)     

124,9

108,6

2,6

0,2

Godsmængder til Grønland 1), 1.000 m3 .......

108,1

77,3

6,8

14,8

Godsmængder fra Grønland, 1.000 m3 .........

70,5

51,5

-4,9

14,7

Udlån fra banker, ultimo 2) (alle sektorer), mio. kr. .  

3.782,0

3.669,0

-0,3

-3,0

Indlån i banker, ultimo (alle sektorer), mio. kr.  ...

5.701,0

5.744,0

11,4

0,8

Obligationsrestgæld 3), ultimo, mio. kr. .........

3.175,7

-

-0,7

-

Afregnede indkomstskatter, mio. kr. ...........

997,7

829,2

11,0

-4,4

Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. .....

153,0

97,5

-1,1

22,6

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. .....

144,6

86,7

-0,6

17,6

Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. .......

8,4

10,8

-9,7

86,2

Restancer til det offentlige (halvår) 2), mio. kr. ...

920,7

875,2

-1,2

-4,9

Likviditet i landskassen, ultimo, mio. kr. .........

1.289,3

1.310,8

8,7

-4,7

Anlægs og renoveringsfonden udgifter, mio. kr. ..

330,3

11,8

98,1

-78,5

Noter: 1) Detailhandlens omsætning og godsmængder er blevet sæsonkorrigeret, og procentændringen er opgjort ved de sæsonkorrigerede tal i forhold til det foregående kvartal. Ændringen i detailhandlens omsætningsindeks, kan være påvirket af ændring i markedsandele for de butikker, der er medtaget i indekset. 2) For Udlån og indlån for banker, obligationsrestgæld og Restancer til det offentlige, er procentændringen opgjort i forhold til det foregående kvartal eller halvår. 3) Obligationsrestgæld for 1. kvartal 2016 er endnu ikke opgjort, statistikbanken vil blive opdateret, når tallene er tilgængelige.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Enkelte af talserierne er sæsonkorrigerede, herved er det lettere at vurdere den underliggende udvikling. Det bedste resultat for sæsonkorrigerede serier fremkommer, hvis sæsonudsvingene er regelmæssigt tilbagevendende.