Indkomster i distrikterne

Betragtes indkomsterne ud fra den gamle kommuneinddeling, nu benævnt distrikter, ses det af Figur 1.1, at gennemsnitsindkomsterne i Nuuk distrikt er væsentlig højere end i de øvrige distrikter. I 2015 var gennemsnitsindkomsten i Nuuk distrikt 305.000 kr., hvilket er knap 30 pct. højere end i Sisimiut distrikt med det næsthøjeste indkomstniveau. Gennemsnitsindkomsterne i alle øvrige distrikter lå under landsgennemsnittet.

 

Figur 1.1 Gennemsnitlige bruttoindkomster i distrikterne 2015

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP2

 

Som det fremgår af Tabel 1.3 tilfaldt de største relative indkomststigninger borgerne i Ittoqqortoormiit distrikt, der i gennemsnit optjente 8,3 pct. højere indkomst i 2015 set i forhold til 2014. I kroner og øre tilfaldt de største indkomststigninger borgerne i Qaqortoq, Maniitsoq og Nuuk distrikter, der i gennemsnit optjente 15.000 kr. mere end året før. Intet distrikt oplevede tilbagegang i 2015, men der er dog tale om forholdsvis begrænset vækst i Upernavik, Kangaatsiaq og Qaanaaq distrikter med indkomststigninger på omkring én procent.

 

Tabel 1.3 Gennemsnitlige bruttoindkomster i distrikterne 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

Ændring 2014-2015

 

1.000 kr.

Pct.

Hele landet    

207

213

217

218

229

4,8

Nanortalik .........

142

145

144

145

152

4,4

Qaqortoq .........

185

189

197

194

209

8,0

Narsaq ...........

172

173

176

175

182

4,3

Paamiut ..........

168

173

171

171

176

3,2

Nuuk ............

282

287

292

290

305

5,2

Maniitsoq .........

179

186

181

189

205

8,0

Sisimiut ..........

212

218

223

228

238

4,3

Kangaatsiaq ......

118

122

137

140

141

1,0

Aasiaat ..........

172

174

172

176

182

3,2

Qasigiannguit ......

175

171

182

181

187

2,9

Ilulissat ...........

199

204

205

210

214

2,0

Qeqertarsuaq ......

175

186

189

186

196

5,1

Uummannaq ......

166

174

181

184

197

7,2

Upernavik .........

135

149

148

158

159

0,8

Qaanaaq .........

118

125

127

137

139

1,2

Tasiilaq ..........

144

148

160

152

155

1,4

Ittoqqortoormiit .....

161

164

157

168

182

8,3

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP2

 

Figur 1.2 Vækst i gennemsnitlige bruttoindkomster i distrikterne fra 2014 til 2015

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP2