Siunertaq
Saqqummersitap siunertaraa piaarnerusumik aalisarnermiit avammut tunisartakkat tamanut paasissutissiissutiginissaat.

Imarisaa
Saqqummersitami ilaatinneqarput Kalaallit Nunaata aalisarnermi avammut tunisartagarisai pingaarnerit. Tassani pineqarput raajat, saarulliit, qalerallit, saattuat, nipisap suaalu. Tunisassiat allat assersuutigalugu suluppaakkat, qeeqqat, aalisakkat immap ikeraneersut, uiluiit, puisininngaaneersut, savaninngaaneersut uumasuillu allaneersut saqqummersitami taamaalillutik ilaatinneqanngillat.

Avammut tunisat nalingi 6,7 pct.-inik annikilleriarput
2024-mi januaarimiit juunimut avammut tunisat nalingi katillugit 2.143 mio. kr.-usimapput. Ukiup siulianut sanilliullugit 154 mio. kr.-nik annikinnerupput, annikilleriarnerlu katillugu 6,7 pct.-iuvoq. Eqqaamaneqassaarli kisitsisit utaqqiisaagallaq naatsorsuinerummata taamaattumillu kingusinnerusukkut iluarsiiffigineqarsinnaallutik paasissutissat tamakkiinerusut pigineqalerpata.

Titartagaq 1. Avammut tunisat nalingat januaarimiit-juunimut, mio. kr.

Raajat
Raajat januaarimiit-juunimut 2024-mi avammut tunisaanerisa nalingat 6,0 pct.-imik annikilleriarsimavoq, tamanna 76 mio. kr.-nik naleqarpoq. Avammut tunisat annertussusaat 1,5 pct.-imik annikilleriarsimasoq akillu 4,6 pct.-inik apparlutik.

Qalerallit
Qalerallit avammut tunineqartut nalingat 3,6 pct.-imik annikilleriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 6,7 pct.-imik annikilleriarsimasoq. Taamaalilluni kiilumut akit 3,4 pct.-inik qaffassimapput.

Saarulliit
Saarulliit avammut tunineqartut nalingat 11,2 pct.-imik appariarpoq, tunineqartut annertussusaat 1,8 pct.-imik annikilleriarsimallutik. Saarulliit avammut tunineqartut kiilumut akia 9,5 pct.-imik appariarpoq.

Saattuat
Saattuat avammut tunineqartut nalingat 31,4 pct.-imik annikilleriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 23,1 pct.-inik apparpoq. Kiilumut akia 10,8 pct.-inik annikilleriarsimalluni.Titartagaq 2. Aalisakkat avammut tunisaanerat, mio. kr.
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 3. Aalisakkat pingaarnerit avammut tunisaanerat qaammatikkaarlugu
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 4. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Raajat

Titartagaq 5. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saarulliit

Titartagaq 6. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Qalerallit

Titartagaq 7. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saattuat

Titartagaq 8. Raajat qalipallit qalipaajakkallu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 9. Saarulliit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 10. Qalerallit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND