Siunertaq
Saqqummersitap siunertaraa piaarnerusumik aalisarnermiit avammut tunisartakkat tamanut paasissutissiissutiginissaat.

Imarisaa
Saqqummersitami ilaatinneqarput Kalaallit Nunaata aalisarnermi avammut tunisartagarisai pingaarnerit. Tassani pineqarput raajat, saarulliit, qalerallit, saattuat, nipisap suaalu. Tunisassiat allat assersuutigalugu suluppaakkat, qeeqqat, aalisakkat immap ikeraneersut, uiluiit, puisininngaaneersut, savaninngaaneersut uumasuillu allaneersut saqqummersitami taamaalillutik ilaatinneqanngillat.

Avammut tunisat nalingi 31,2 pct.-inik annertuseriarput
2024-mi januaarimiit februaarimut avammut tunisat nalingi katillugit 784 mio. kr.-usimapput. Ukiup siulianut sanilliullugit 186 mio. kr.-nik annertunerupput, annertuseriarnerlu katillugu 31,2 pct.-iuvoq. Eqqaamaneqassaarli kisitsisit utaqqiisaagallaq naatsorsuinerummata taamaattumillu kingusinnerusukkut iluarsiiffigineqarsinnaallutik paasissutissat tamakkiinerusut pigineqalerpata.

Titartagaq 1. Avammut tunisat nalingat januaarimi, mio. kr.

Raajat
Raajat januaarimi 2024-mi avammut tunisaanerisa nalingat 13,8 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tamanna 49 mio. kr.-nik naleqarpoq. Avammut tunisat annertussusaat 12,0 pct.-imik annertuseriarsimasoq akillu 1,6 pct.-inik qaffallutik.

Qalerallit
Qalerallit avammut tunineqartut nalingat 75,4 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 102,4 pct.-imik annertuseriarsimasoq. Taamaalilluni kiilumut akit 13,4 pct.-inik appariarsimapput.

Saarulliit
Saarulliit avammut tunineqartut nalingat 56,9 pct.-imik qaffariarpoq, tunineqartut annertussusaat 89,4 pct.-imik annertuseriarsimallutik. Saarulliit avammut tunineqartut kiilumut akia 17,1 pct.-imik appariarpoq.

Saattuat
Saattuat avammut tunineqartut nalingat 28,4 pct.-imik annikilleriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 2,4 pct.-inik apparpoq. Kiilumut akia 26,6 pct.-inik annikilleriarsimalluni.Titartagaq 2. Aalisakkat avammut tunisaanerat, mio. kr.
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 3. Aalisakkat pingaarnerit avammut tunisaanerat qaammatikkaarlugu
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 4. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Raajat

Titartagaq 5. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saarulliit

Titartagaq 6. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Qalerallit

Titartagaq 7. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saattuat

Titartagaq 8. Raajat qalipallit qalipaajakkallu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 9. Saarulliit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 10. Qalerallit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND