Siunertaq
Saqqummersitap siunertaraa piaarnerusumik aalisarnermiit avammut tunisartakkat tamanut paasissutissiissutiginissaat.

Imarisaa
Saqqummersitami ilaatinneqarput Kalaallit Nunaata aalisarnermi avammut tunisartagarisai pingaarnerit. Tassani pineqarput raajat, saarulliit, qalerallit, saattuat, nipisap suaalu. Tunisassiat allat assersuutigalugu suluppaakkat, qeeqqat, aalisakkat immap ikeraneersut, uiluiit, puisininngaaneersut, savaninngaaneersut uumasuillu allaneersut saqqummersitami taamaalillutik ilaatinneqanngillat.

Avammut tunisat nalingi 64,8 pct.-inik annertuseriarput
2024-mi januaarimi avammut tunisat nalingi katillugit 478 mio. kr.-usimapput. Ukiup siulianut sanilliullugit 188 mio. kr.-nik annertunerupput, annertuseriarnerlu katillugu 64,8 pct.-iuvoq. Eqqaamaneqassaarli kisitsisit utaqqiisaagallaq naatsorsuinerummata taamaattumillu kingusinnerusukkut iluarsiiffigineqarsinnaallutik paasissutissat tamakkiinerusut pigineqalerpata.

Titartagaq 1. Avammut tunisat nalingat januaarimi, mio. kr.

Raajat
Raajat januaarimi 2024-mi avammut tunisaanerisa nalingat 45,9 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tamanna 67 mio. kr.-nik naleqarpoq. Avammut tunisat annertussusaat 39,6 pct.-imik annertuseriarsimasoq akillu 4,5 pct.-inik qaffallutik.

Qalerallit
Qalerallit avammut tunineqartut nalingat 38,8 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 47,8 pct.-imik annertuseriarsimasoq. Taamaalilluni kiilumut akit 6,1 pct.-inik appariarsimapput.

Saarulliit
Saarulliit avammut tunineqartut nalingat 153,1 pct.-imik qaffariarpoq, tunineqartut annertussusaat 226,8 pct.-imik annertuseriarsimallutik. Saarulliit avammut tunineqartut kiilumut akia 22,6 pct.-imik appariarpoq.

Saattuat
Saattuat avammut tunineqartut nalingat 7,0 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 47,3 pct.-inik qaffappoq. Kiilumut akia 27,4 pct.-inik annikilleriarsimalluni.Titartagaq 2. Aalisakkat avammut tunisaanerat, mio. kr.
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 3. Aalisakkat pingaarnerit avammut tunisaanerat qaammatikkaarlugu
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 4. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Raajat

Titartagaq 5. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saarulliit

Titartagaq 6. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Qalerallit

Titartagaq 7. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saattuat

Titartagaq 8. Raajat qalipallit qalipaajakkallu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 9. Saarulliit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 10. Qalerallit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND