Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill. 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill.
Katillugit 805.495 1.309.325 1.557.227 451.004 542.787 4.665.839 900.371 1.399.909 1.645.023 471.923 487.206 4.904.432
Raajat 570.833 656.089 659.063 247.920 269.390 2.403.295 559.080 703.488 777.498 267.451 207.187 2.514.705
Qalipallit qerisut 406.759 377.482 380.059 112.427 192.703 1.469.430 371.776 409.043 455.578 181.848 123.518 1.541.763
Qalipaajakkat qerisullu 164.074 278.608 279.004 135.493 76.687 933.865 187.304 294.445 321.920 85.603 83.669 972.941
Saarullik 115.713 225.283 242.776 42.630 40.146 666.549 159.891 259.456 273.471 44.124 69.088 806.030
Ilivitsoq qerisoq 53.875 141.971 114.655 26.753 26.806 364.060 107.179 130.049 227.115 22.457 25.719 512.519
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 193 20.457 9.932 442 1.436 32.461 8.590 8.580 8.936 1.617 8.036 35.759
Saaniiagaq qerisoq 61.641 62.594 116.013 15.325 11.880 267.453 44.114 120.454 37.083 19.974 35.323 256.948
Saarullik alla 4 261 2.176 110 24 2.575 9 372 337 76 9 804
Qaleralik 69.360 334.016 578.417 133.907 213.334 1.329.035 154.303 351.882 554.802 150.050 198.148 1.409.186
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 35.033 222.743 505.006 121.120 172.323 1.056.226 72.988 277.935 478.194 124.871 167.922 1.121.911
Qaleralik saaniiagaq 25.365 70.937 29.930 4.863 14.519 145.615 53.550 39.574 30.671 10.517 9.214 143.525
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 8.962 40.336 43.480 7.924 26.492 127.195 27.764 34.374 45.938 14.662 21.012 143.750
Saattuat 49.288 62.038 74.752 26.242 19.917 232.238 27.091 36.648 37.493 10.298 10.581 122.112
Nipisap suai 301 31.898 2.220 304 0 34.722 6 48.434 1.758 0 2.202 52.400
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill. 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill.
Katillugit 24.284 34.155 40.057 11.439 13.033 122.969 23.107 35.712 44.080 12.978 12.218 128.095
Raajat 18.534 18.178 18.786 6.333 6.921 68.752 15.096 18.485 19.690 7.425 5.127 65.823
Qalipallit qerisut 15.291 13.438 13.633 3.730 5.712 51.804 11.826 12.888 13.634 5.702 3.472 47.523
Qalipaajakkat qerisullu 3.243 4.740 5.153 2.603 1.209 16.948 3.270 5.597 6.056 1.723 1.654 18.300
Saarullik 3.747 6.892 6.749 1.427 963 19.778 4.547 6.853 9.629 1.430 1.949 24.407
Ilivitsoq qerisoq 2.402 5.665 4.473 1.211 782 14.533 3.516 4.758 8.617 1.046 1.145 19.081
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 5 427 272 11 37 752 172 163 229 46 203 814
Saaniiagaq qerisoq 1.340 754 1.591 189 141 4.015 858 1.859 650 312 599 4.278
Saarullik alla 0 46 412 16 3 478 1 74 132 26 1 235
Qaleralik 1.703 8.090 13.933 3.358 4.943 32.027 3.186 8.706 14.253 3.969 4.964 35.078
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 989 5.847 12.185 3.073 3.987 26.082 1.727 7.071 12.318 3.251 4.167 28.534
Qaleralik saaniiagaq 408 1.020 417 72 195 2.112 731 580 425 154 129 2.019
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 306 1.222 1.331 213 760 3.833 729 1.055 1.511 563 667 4.525
Saattuat 285 309 520 297 206 1.618 278 448 481 154 147 1.508
Nipisap suai 15 687 70 24 0 795 0 1.219 27 0 32 1.279
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill. 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill.
Katillugit
Raajat 35,0 30,8 36,1 35,1 39,1 38,9 37,0 38,1 39,5 36,0 40,4 38,2
Qalipallit qerisut 28,4 26,6 28,1 27,9 30,1 33,7 31,4 31,7 33,4 31,9 35,6 32,4
Qalipaajakkat qerisullu 55,1 50,6 58,8 54,1 52,1 63,4 57,3 52,6 53,2 49,7 50,6 53,2
Saarullik 33,7 30,9 32,7 36,0 29,9 41,7 35,2 37,9 28,4 30,9 35,5 33,0
Ilivitsoq qerisoq 25,1 22,4 25,1 25,6 22,1 34,3 30,5 27,3 26,4 21,5 22,5 26,9
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 43,2 38,0 47,9 36,5 40,2 39,2 49,8 52,8 39,0 35,0 39,5 44,0
Saaniiagaq qerisoq 66,6 46,0 83,1 72,9 80,9 84,3 51,4 64,8 57,0 64,0 59,0 60,1
Saarullik alla 5,4 69,9 5,6 5,3 6,9 6,9 8,0 5,0 2,5 2,9 9,3 3,4
Qaleralik 41,5 40,7 41,3 41,5 39,9 43,2 48,4 40,4 38,9 37,8 39,9 40,2
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 40,5 35,4 38,1 41,4 39,4 43,2 42,3 39,3 38,8 38,4 40,3 39,3
Qaleralik saaniiagaq 69,0 62,2 69,5 71,8 68,0 74,3 73,3 68,2 72,2 68,3 71,2 71,1
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 33,2 29,3 33,0 32,7 37,2 34,8 38,1 32,6 30,4 26,0 31,5 31,8
Saattuat 143,6 172,8 201,0 143,6 88,3 96,5 97,4 81,9 78,0 66,7 71,9 81,0
Nipisap suai 43,7 20,3 46,5 31,9 12,6 0,0 27,6 39,7 64,4 0,0 69,2 41,0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND