Siunertaq
Saqqummersitap siunertaraa piaarnerusumik aalisarnermiit avammut tunisartakkat tamanut paasissutissiissutiginissaat.

Imarisaa
Saqqummersitami ilaatinneqarput Kalaallit Nunaata aalisarnermi avammut tunisartagarisai pingaarnerit. Tassani pineqarput raajat, saarulliit, qalerallit, saattuat, nipisap suaalu. Tunisassiat allat assersuutigalugu suluppaakkat, qeeqqat, aalisakkat immap ikeraneersut, uiluiit, puisininngaaneersut, savaninngaaneersut uumasuillu allaneersut saqqummersitami taamaalillutik ilaatinneqanngillat.

Avammut tunisat nalingi 5,7 pct.-inik annertuseriarput
2023-mi januaarimiit oktobarimut avammut tunisat nalingi katillugit 4.357 mio. kr.-usimapput. Ukiup siulianut sanilliullugit 234 mio. kr.-nik annertunerupput, annertuseriarnerlu katillugu 5,7 pct.-iuvoq. Eqqaamaneqassaarli kisitsisit utaqqiisaagallaq naatsorsuinerummata taamaattumillu kingusinnerusukkut iluarsiiffigineqarsinnaallutik paasissutissat tamakkiinerusut pigineqalerpata.

Titartagaq 1. Avammut tunisat nalingat januaarimiit-oktobarimut, mio. kr.

Raajat
Raajat januaarimiit-oktobarimut 2023-mi avammut tunisaanerisa nalingat 7,8 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tamanna 167 mio. kr.-nik naleqarpoq. Avammut tunisat annertussusaat 2,3 pct.-imik annikilleriarsimasoq akillu 10,4 pct.-inik qaffallutik.

Qalerallit
Qalerallit avammut tunineqartut nalingat 4,3 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 6,9 pct.-imik annertuseriarsimasoq. Taamaalilluni kiilumut akit 2,4 pct.-inik appariarsimapput.

Saarulliit
Saarulliit avammut tunineqartut nalingat 16,6 pct.-imik qaffariarpoq, tunineqartut annertussusaat 18,0 pct.-imik annertuseriarsimallutik. Saarulliit avammut tunineqartut kiilumut akia 1,1 pct.-imik appariarpoq.

Saattuat
Saattuat avammut tunineqartut nalingat 47,6 pct.-imik annikilleriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 3,8 pct.-inik apparpoq. Kiilumut akia 45,5 pct.-inik annikilleriarsimalluni.

Nipisap suai
Nipisap suai avammut tunineqartut nalingat 44,6 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 56,9 pct.-inik qaffappoq. Kiilumut akia 7,8 pct.-inik annikilleriarsimalluni.

Titartagaq 2. Aalisakkat avammut tunisaanerat, mio. kr.
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 3. Aalisakkat pingaarnerit avammut tunisaanerat qaammatikkaarlugu
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 4. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Raajat

Titartagaq 5. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saarulliit

Titartagaq 6. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Qalerallit

Titartagaq 7. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saattuat

Titartagaq 8. Raajat qalipallit qalipaajakkallu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 9. Saarulliit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 10. Qalerallit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND