Siunertaq
Saqqummersitap siunertaraa piaarnerusumik aalisarnermiit avammut tunisartakkat tamanut paasissutissiissutiginissaat.

Imarisaa
Saqqummersitami ilaatinneqarput Kalaallit Nunaata aalisarnermi avammut tunisartagarisai pingaarnerit. Tassani pineqarput raajat, saarulliit, qalerallit, saattuat, nipisap suaalu. Tunisassiat allat assersuutigalugu suluppaakkat, qeeqqat, aalisakkat immap ikeraneersut, uiluiit, puisininngaaneersut, savaninngaaneersut uumasuillu allaneersut saqqummersitami taamaalillutik ilaatinneqanngillat.

Avammut tunisat nalingi 11,6 pct.-inik annertuseriarput
2023-mi januaarimiit aggustimut avammut tunisat nalingi katillugit 3.380 mio. kr.-usimapput. Ukiup siulianut sanilliullugit 351 mio. kr.-nik annertunerupput, annertuseriarnerlu katillugu 11,6 pct.-iuvoq. Eqqaamaneqassaarli kisitsisit utaqqiisaagallaq naatsorsuinerummata taamaattumillu kingusinnerusukkut iluarsiiffigineqarsinnaallutik paasissutissat tamakkiinerusut pigineqalerpata.

Titartagaq 1. Avammut tunisat nalingat januaarimiit-aggustimut, mio. kr.

Raajat
Raajat januaarimiit-aggustimut 2023-mi avammut tunisaanerisa nalingat 9,4 pct.-mik annertuseriarsimavoq, tamanna 152 mio. kr.-nik naleqarpoq. Avammut tunisat annertussusaat 1,8 pct.-imik annikilleriarsimasoq akillu 11,3 pct.-inik qaffallutik.

Qalerallit
Qalerallit avammut tunineqartut nalingat 19,4 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 17,8 pct.-imik annertuseriarsimasoq. Taamaalilluni kiilumut akit 1,3 pct.-inik qaffassimapput.

Saarulliit
Saarulliit avammut tunineqartut nalingat 24,9 pct.-imik qaffariarpoq, tunineqartut annertussusaat 22,5 pct.-imik annertuseriarsimallutik. Saarulliit avammut tunineqartut kiilumut akia 1,9 pct.-imik qaffariarpoq.

Saattuat
Saattuat avammut tunineqartut nalingat 46,3 pct.-imik annikilleriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 6,6 pct.-inik qaffappoq. Kiilumut akia 49,6 pct.-inik annikilleriarsimalluni.

Nipisap suai
Nipisap suai avammut tunineqartut nalingat 45,8 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 61,8 pct.-inik qaffappoq. Kiilumut akia 9,8 pct.-inik annikilleriarsimalluni.

Titartagaq 2. Aalisakkat avammut tunisaanerat, mio. kr.
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 3. Aalisakkat pingaarnerit avammut tunisaanerat qaammatikkaarlugu
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 4. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Raajat

Titartagaq 5. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saarulliit

Titartagaq 6. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Qalerallit

Titartagaq 7. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saattuat

Titartagaq 8. Raajat qalipallit qalipaajakkallu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 9. Saarulliit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND

Titartagaq 10. Qalerallit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/IENEXPMND