Avammut tunisanut kisitsisit

Saqqummersitap siunertaraa piaarnerusumik aalisarnermiit avammut tunisartakkat tamanut paasissutissiissutiginissaat.

 

Imarisaa

Saqqummersitami ilaatinneqarput Kalaallit Nunaata aalisarnermi avammut tunisartagarisai pingaarnerit. Tassani pineqarput raajat, saarulliit, qalerallit, saattuat, nipisap suaalu. Tunisassiat allat assersuutigalugu suluppaakkat, qeeqqat, aalisakkat immap ikeraneersut, uiluiit, puisininngaaneersut, savaninngaaneersut uumasunillu allaneersut saqqummersitami taamaalillutik ilaatinneqanngillat.

 

Avammut tunisat nalingi 8,5 pct.-inik annertuseriartut

2023-mi januaarimi februarimilu avammut tunisat nalingi katillugit 568 mio. kr.-usimapput. Ukiup siulianut sanilliullugit 44 mio. kr.-nik annertunerupput, annertuseriarnerlu katillugit 8,5 pct.-iuvoq. Eqqaamaneqassaarli kisitsisit utaqqiisaagallaq naatsorsuinerummata taamaattumillu kingusinnerusukkut iluarsiiffigineqarsinnaallutik paasissutissat tamakkiinerusut pigineqalerpata.

 

Titartagaq 1. Avammut tunisat nalingat januaarimi februaarimilu, mio. kr.

 

Raajat

Raajat januaarimi februaarimilu 2023-mi avammut tunisaanerisa nalingat 12,6 pct.-imik annikilleriarsimavoq, tamanna 50 mio. kr.-nik naleqarpoq. Avammut tunisat annertussusaat 28,3 pct.-imik annikilleriarsimasoq akillu 21,8 pct.-inik qaffallutik.

 

Qalerallit

Qalerallit avammut tunineqartut nalingat 100,2 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 70,6 pct.-imik annertuseriarsimasoq. Taamaalilluni kiilumut akit 17,3 pct.-inik qaffassimapput.

 

Saarulliit

Saarulliit avammut tunineqartut nalingat 102,0 pct.-imik qaffariarpoq, tunineqartut annertussusaat 28,6 pct.-imik annertuseriarsimallutik. Saarulliit avammut tunineqartut kiilumut akia 57,0 pct.-imik qaffariarpoq.

 

Saattuat

Saattuat avammut tunineqartut nalingat 15,5 pct.-imik annikilleriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 60,8 pct.-inik qaffappoq. Kiilumut akia 47,5 pct.-inik annikilleriarsimalluni.

 

Titartagaq 2. Aalisakkat avammut tunisaanerat, mio. kr.

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

Titartagaq 3. Aalisakkat pingaarnerit avammut tunisaanerat qaammatikkaartumik

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

Titartagaq 4. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Raajat

 

Titartagaq 5. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saarulliit

 

Titartagaq 6. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Qalerallit

 

Titartagaq 7. Pct.-inngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saattuat

 

Titartagaq 8. Raajat qalipallit qalipaajakkallu kiilumut akiisa ineriartornerat.

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

Titartagaq 9. Qalerallit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat.

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

Titartagaq 10. Saarulliit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat.

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND