Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.

 

2021

2022

2023

 

Jan

Feb

Katill.

Jan

Feb

Katill.

Jan

Feb

Katill.

Katillugit..........................

274.635

331.894

606.528

199.077

324.367

523.444

270.495

297.369

567.865

Raajat............................

198.228

249.042

447.269

130.983

268.191

399.173

137.482

211.231

348.714

Qalipallit, qerisut .....................

143.983

172.526

316.509

111.607

179.407

291.014

98.903

136.945

235.848

Qalipaajakkat qerisullu ................

54.245

76.516

130.761

19.376

88.784

108.160

38.579

74.286

112.866

Saarullik..........................

29.691

19.261

48.952

32.678

20.867

53.545

58.832

49.323

108.155

Ilivitsoq qerisoq ......................

29.183

18.823

48.006

21.055

20.863

41.918

22.753

39.638

62.391

Panert. tarajort.,ilivitsoq saaniiagarluunniit ..

496

334

830

0

0

0

1.061

676

1.738

Saaniiagaq qerisoq ...................

0

104

104

11.623

2

11.625

35.009

9.008

44.017

Saarullik alla ........................

12

0

12

0

1

1

9

0

9

Qaleralik..........................

34.772

47.329

82.101

25.304

18.992

44.296

62.964

25.702

88.667

Ilivitsoq qerisoq ......................

24.342

24.285

48.628

17.844

5.744

23.588

39.947

4.271

44.218

Saaniiagaq .........................

7.846

16.111

23.957

5.309

10.150

15.459

9.325

17.347

26.671

Allami taaneqanngitsoq ................

2.584

6.933

9.517

2.151

3.098

5.250

13.693

4.084

17.777

Saattuat..........................

11.944

16.262

28.206

10.112

16.318

26.430

11.216

11.111

22.327

Nipisap suai.......................

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons

 

2021

2022

2023

 

Jan

Feb

Katill.

Jan

Feb

Katill.

Jan

Feb

Katill.

Katillugit ..........................

8.862

9.951

18.813

6.586

10.106

16.693

6.844

7.601

14.445

Raajat ............................

6.290

7.611

13.902

4.655

8.579

13.234

3.848

5.648

9.495

Qalipallit, qerisut .....................

5.121

6.154

11.275

4.281

6.803

11.084

3.170

4.323

7.493

Qalipaajakkat qerisullu ................

1.170

1.457

2.627

374

1.777

2.151

678

1.324

2.002

Saarullik ..........................

1.436

996

2.432

1.226

1.004

2.229

1.424

1.443

2.867

Ilivitsoq qerisoq ......................

1.418

982

2.399

857

1.004

1.861

693

1.269

1.962

Panert. tarajort.,ilivitsoq saaniiagarluunniit ..

17

12

29

0

0

0

32

18

50

Saaniiagaq qerisoq ...................

0

3

3

368

0

368

698

157

855

Saarullik alla ........................

1

0

1

0

0

0

1

0

1

Qaleralik ..........................

1.035

1.204

2.239

658

431

1.089

1.455

403

1.858

Ilivitsoq qerisoq ......................

764

761

1.525

489

173

662

953

101

1.054

Saaniiagaq .........................

157

253

410

89

166

255

124

231

355

Allami taaneqanngitsoq ................

114

191

305

80

92

172

378

70

448

Saattuat ..........................

101

139

240

48

92

140

117

108

225

Nipisap suai .......................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii

 

2021

2022

2023

 

Jan

Feb

Katill.

Jan

Feb

Katill.

Jan

Feb

Katill.

Katillugit ..........................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raajat ............................

31,5

32,7

32,2

28,1

31,3

30,2

35,7

37,4

36,7

Qalipallit, qerisut .....................

28,1

28,0

28,1

26,1

26,4

26,3

31,2

31,7

31,5

Qalipaajakkat qerisullu ................

46,4

52,5

49,8

51,8

50,0

50,3

56,9

56,1

56,4

Saarullik ..........................

20,7

19,3

20,1

26,7

20,8

24,0

41,3

34,2

37,7

Ilivitsoq qerisoq ......................

20,6

19,2

20,0

24,6

20,8

22,5

32,8

31,2

31,8

Panert. tarajort.,ilivitsoq saaniiagarluunniit ..

28,8

28,8

28,8

0,0

0,0

0,0

32,8

38,3

34,8

Saaniiagaq qerisoq ...................

0,0

35,1

35,1

31,6

59,0

31,6

50,2

57,5

51,5

Saarullik alla ........................

12,5

0,0

12,5

0,0

36,0

36,0

8,0

0,0

8,0

Qaleralik ..........................

33,6

39,3

36,7

38,5

44,1

40,7

43,3

63,8

47,7

Ilivitsoq qerisoq ......................

31,9

31,9

31,9

36,5

33,2

35,6

41,9

42,2

42,0

Saaniiagaq .........................

50,0

63,7

58,5

59,9

61,0

60,6

75,1

75,0

75,1

Allami taaneqanngitsoq ................

22,6

36,3

31,2

26,7

33,8

30,5

36,2

58,2

39,6

Saattuat ..........................

117,9

117,2

117,5

212,0

177,2

189,1

95,9

103,0

99,3

Nipisap suai .......................

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,6

27,6

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND