Avammut tunisanut kisitsisit

 

Siunertaq

Saqqummersitap siunertaraa piaarnerusumik aalisarnermiit avammut tunisartakkat tamanut paasissutissiissutiginissaat.

 

Imarisaa

Saqqummersitami ilaatinneqarput Kalaallit Nunaata aalisarnermi avammut tunisartagarisai pingaarnerit. Tassani pineqarput raajat, saarulliit, qalerallit, saattuat, nipisap suaalu. Tunisassiat allat assersuutigalugu suluppaakkat, qeeqqat, aalisakkat immap ikeraneersut, uiluiit, puisininngaaneersut, savaninngaaneersut uumasunillu allaneersut saqqummersitami taamaalillutik ilaatinneqanngillat.

 

Avammut tunisat nalingi 18,0 pct.-inik annertuseriartut

2022-mi januarimiit decembarimut avammut tunisat nalingi katillugit 5.039 mio. kr.-usimapput. Ukiup siulianut sanilliullugit 767 mio. kr.-nik annertunerupput, annertuseriarnerlu katillugit 18,0 pct.-iuvoq. Eqqaamaneqassaarli kisitsisit utaqqiisaagallaq naatsorsuinerummata taamaattumillu kingusinnerusukkut iluarsiiffigineqarsinnaallutik paasissutissat tamakkiinerusut pigineqalerpata.

 

 

Titartagaq 1. Avammut tunisat nalingat januaarimiit decembarimut, mio. kr.

 

Raajat

Raajat 2022-mi januaarimiit-decembarimut avammut tunisaanerisa nalingat 17,1 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tamanna 395 mio. kr.-nik naleqarpoq. Avammut tunisat annertussusaat 6,5 pct.-imik qaffappoq akillu 10,0 pct.-inik qaffallutik.

 

Qalerallit

Qalerallit avammut tunineqartut nalingat 15,0 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 6,5 pct.-imik annikilleriarsimasoq. Taamaalilluni kiilumut akit 23,0 pct.-inik qaffassimapput.

 

Saarulliit

Saarulliit avammut tunineqartut nalingat 39,3 pct.-imik qaffariarpoq, tunineqartut annertussusaat 6,5 pct.-imik annertuseriarsimallutik. Saarulliit avammut tunineqartut kiilumut akia 30,8 pct.-inik qaffariarpoq.

 

Saattuat

Saattuat avammut tunineqartut nalingat  8,3 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 2,6 pct.-inik qaffappoq. Kiilumut akia 5,5 pct.-inik annertuseriarsimalluni.

Nipisap suai

Nipisap suai avammut tunineqartut nalingat 6,1 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 26,5 pct.-inik qaffassimallutik. Taamaalilluni kiilumut akit 16,1 pct-inik apparsimapput.

 

 

Titartagaq 2. Aalisakkat avammut tunisaanerat, mio. kr.

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

 

Titartagaq 3. Aalisakkat pingaarnerit avammut tunisaanerat qaammatikkaarlugu

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

 

Titartagaq 4. Procentinngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Raajat

 

 

Titartagaq 5. Procentinngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saarulliit

 

 

Titartagaq 6. Procentinngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Qalerallit

 

 

Titartagaq 7. Procentinngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saattuat

 

 

Titartagaq 8. Raajat qalipallit qalipaajakkallu kiilumut akiisa ineriartornerat

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

 

Titartagaq 9. Qalerallit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

 

Titartagaq 10. Saarulliit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kiilumut akiisa ineriartornerat

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND