Avammut tunisanut kisitsisit

 

Siunertaq

Saqqummersitap siunertaraa piaarnerusumik aalisarnermiit avammut tunisartakkat tamanut paasissutissiissutiginissaat.

 

Imarisaa

Saqqummersitami ilaatinneqarput Kalaallit Nunaata aalisarnermi avammut tunisartagarisai pingaarnerit. Tassani pineqarput raajat, saarulliit, qalerallit, saattuat, nipisap suaalu. Tunisassiat allat assersuutigalugu suluppaakkat, qeeqqat, aalisakkat immap ikeraneersut, uiluiit, puisininngaaneersut, savaninngaaneersut uumasunillu allaneersut saqqummersitami taamaalillutik ilaatinneqanngillat.

 

Iluarsiissuteqarneq

Una saqqummersitaq iluatsillugu marsip 15-iani saqqummersitaq 2022-mi februaarimi aalisakkat avammut tunisaanerat iluarsiissuteqarfigineqarpoq. Iluarsiissut katillugu 11,4 mio. kr.-inik annertuseriarnermik kinguneqarpoq, iluarsiissutit februaarimut tunngasuupput taavalu raajanuinnaq tunngasuullutik. Iluarsiissuteqartariaqalerneq pissuteqarpoq, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut nunanut allanut tunisinermi nalunaartussaatitaanermut tunngasut kingusinaartumik qarasaasianut ikkussuunneqarsimammata. Iluarsiissutit tabel 4-mi sukumiinerusumik misissuataarneqarsinnaapput.

 

Avammut tunisat nalingi 8,0 pct.-mik annertuseriartut

2022-mi januaarimiit juunimut avammut tunisat nalingi katillugit 1.969 mio. kr.-usimapput. Ukiup siulianut sanilliullugit 145 mio. kr.-inik annertunerupput, annertuseriarnerlu katillugu 8,0 pct.-iuvoq. Eqqaamaneqassaarli kisitsisit utaqqiisaagallaq naatsorsuinerummata taamaattumillu kingusinnerusukkut iluarsiiffigineqarsinnaallutik paasissutissat tamakkiinerusut pigineqalerpata.

 

Titartagaq 1. Avammut tunisat nalingat januar-juni, mio. Kr.

 

Raajat

Raajat januar-juni 2022-mi avammut tunisaanerisa nalingat 14,0 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tamanna 151 mio. Kr.-nik naleqarpoq. Avammut tunisat annertussusaat 9,1 pct.-imik qaffappoq akillu 4,5 pct.-imik qaffallutik.

 

Qalerallit

Qalerallit avammut tunineqartut nalingat 4,6 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 12,0 pct.-imik annikilleriarsimasoq. Taamaalilluni kilomut akit 18,8 pct.-inik qaffassimapput.

 

Saarulliit

Saarulliit avammut tunineqartut nalingat 10,4 pct.-imik appariarpoq, tunineqartut annertussusaat 30,3 pct.-imik appariarsimanera pissutaalluni. Saarulliit avammut tunineqartut kilomut akia 28,6 pct.-imik qaffappoq.

 

Saattuat

Saattuat avammut tunineqartut nalingat 12,3 pct.-imik annertuseriarsimavoq, tunineqartut annertussusaat 25,3 pct.-imik annikilleriarsimasoq. Kilomut akia 50,3 pct.-imik qaffassimalluni.

 

Nipisap suai

Nipisap suai avammut tunineqartut nalingat 23,3 pct.-imik appariarpoq, tunineqartut annertussusaat 12,7 pct.-imik appariarsimanera pissutaalluni. Taamaalilluni kilomut akit 12,2 pct.-imik apparsimapput.

 

Titartagaq 2. Aalisakkat avammut tunisaanerat, mio. kr.

Najoqqutaq:  https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

Titartagaq 3. Aalisakkat pingaarnerit avammut tunisaanerat qaammatikkaarlugu

Najoqqutaq:  https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

Titartagaq 4. Procentinngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Raajat

 

Titartagaq 5. Procentinngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saarulliit

 

Titartagaq 6. Procentinngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Qalerallit

 

Titartagaq 7. Procentinngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Saattuat

 

Titartagaq 8. Procentinngorlugu allannguutit ukiup siulianut sanilliullugit, Nipisap suai

 

Titartagaq 9. Raajat qalipallit qalipaajakkallu kilumut akiisa ineriartornerat

Najoqqutaq:  https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

Titartagaq 10. Qalerallit suliareqqitat suliareqqitaanngitsullu kilumut akiisa ineriartornerat

Najoqqutaq:  https://bank.stat.gl/IENEXPMND

 

Titartagaq 11. Saarulliit suliareqqitt suliareqqitaanngitsullu kilumut akiisa ineriartornerat

Najoqqutaq:  https://bank.stat.gl/IENEXPMND