Tabelit

Tabeli 1 kalaallit tunisassiaanik avammut tunisanik imaqarpoq, tabeli 2 Nunat allat Kalaallit Nunaannut tunisinerinik aamma Kalaallit Nunaannit nunanut allanut tunisinernik imaqarluni.

Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasiviani tabelinik paasissutissanik allanik aallertoqarsinnaavoq https://bank.stat.gl.

 

 Tabel 1. Avammut tunisat nioqqutinut agguarlugit, 2020-2021

 

2020

2021

 

1.000 kr.

Ton

1.000 kr.

Ton

1.000 kr.

Ton

Katillugit .........................................

      4.041.190

145.407

.

      3.492.657

     156.215

.

Raajat ...........................................

1.779.888

51.469

34,6

1.632.393

51.332

31,8

Raajat qalipallit, qerisut ..............................

1.037.341

38.135

27,2

1.011.672

38.741

26,1

Raajat qalipaajakkat qerisullu .........................

742.547

13.333

55,7

620.721

12.591

49,3

Saarullik ........................................

368.424

14.078

26,2

322.893

14.421

22,4

Saarullik, ilivitsoq qerisoq .............................

257.340

11.478

22,4

243.261

12.135

20,0

Saarullik, panertitaq im. tarajortigaq/ilivitsoq im. saaniiagaq ...

5.114

172

29,8

5.181

183

28,3

Saarullik, saaniiagaq qerisoq ..........................

105.714

2.401

44,0

74.418

1.789

41,6

Saarullik, allat................................... .

256

28

9,2

34

314

0,1

Qaleralik ........................................

1.057.246

27.809

38,0

792.212

23.677

33,5

Qaleralik, ilivitsoq qerisoq ............................

848.204

22.651

37,4

638.834

19.747

32,4

Qaleralik, saaniiagaq ................................

123.277

1.726

71,4

90.947

1.361

66,8

Qaleralik allami taaneqanngitsoq .......................

85.765

3.432

25,0

62.431

2.569

24,3

Uiluiit ...........................................

 -

 -

.

 -

 -

.

Saattuat .........................................

107.416

1.036

103,6

156.783

1.254

125,0

Nipisap suai ......................................

77.039

983

78,4

42.027

804

.

Aalisakkat allat ...................................

318.716

43.764

7,3

437.749

57.458

7,6

Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) ......................

282

12

23,8

102.917

9.160

11,2

Qeeraq, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit)......

1.333

124

10,7

818

99

8,3

Nataarnaq, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit).... .................................................

937

25

37,6

48

2

24,0

Kulleri, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit).......

16.497

694

23,8

8.056

465

17,3

Suluppaagaq, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit).. .................................................

17.075

1.018

16,8

11.825

666

17,7

Seji, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit).........

3.661

250

14,7

2.051

237

8,7

Ammassassuaq, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit.

3.696

620

6,0

196

72

.

Makreli, ilivits. (nutaaq qerisorluunniit)................. .

245.809

26.503

9,3

284.447

33.310

8,5

Aalisakkat allat, ilivitsoq imal. saaniiagaq i.a.t. (qerisoq) ......

29.425

14.518

2,0

27.391

13.447

2,0

Aalisakkamit nioqqutissiat allat ......................

14.673

654

22,4

             6.886

             344

20,0

Aalisakkamit qajuusiat  ..............................

10.777

105

102,3

4.269

90

47,4

Aalisakkamit uulia ..................................

3.895

549

7,1

2.618

254

10,3

Puisimit, arfermit eqalussuarmillu nioqqutissiat .........

239

.

                342

 …

.

Puisip amia1   ......................................

5

0

.

1

0

.

Puisip aminik nioqqutissiat1   ...........................

234

1

.

341

0

.

Savamit nioqqutissiat ..............................

27

.

165

1

Savap neqaa .....................................

20

0

.

93

1

67,3

Sava amia1........................................  .................................................

2

0

.

72

9

.

Sava alla.........................................

5

0

.

0

0

.

Uumasunit allanit nioqqutissiat .......................

587

.

             1.884

 …

.

Uumasunit allanit neqit ...........................

0

0

.

25

.

Uumasunit allanit ammit1   .............................

585

.

1.859

.

Andre produkter af dyr ..............................

2

0

.

 -

 -

.

Ikummatissiaq ....................................

13

2

5,9

1

0

20,6

Jetbenzin ........................................

13

2

5,9

1

0

20,6

Rubin ...........................................

9.263

1

8.226,8

4.608

1

7.100,8

Nioqqutissat allani taaneqanngitsut ...................

307.661

5.610

54,8

94.713

6.924

13,7

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXP

1 Puisit amii, puisit amiinit tunisassiat, savat amii uumasunillu allanit ammit ataasiakkaarlugit naatsorsorneqarput akilerneqarlutillu, tassa imaappoq kiilumut naatsorsorneqanngillat, nioqqutissalli allat kiilumut naatsorsorneqarlutik.

 

 

Tabel 2. SITC-mi immikkoortuni aalisagaanngitsut avammut tunisast nalingi

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

Katillugit .........................................

387.967

685.304

449.549

443.117

101.713

0

Inuussutissat uumasullu ...........................

3

1

36

25

126

1

Imigassat tupallu ................................

29

67

56

17

7

2

Atortuss. nerineqarsinnaanngitsut (ikumm. minillugu) .....

3.394

4.537

7.638

6.629

4.953

3

Ikummatissat punnerusaallu ........................

9

2

4

79

2

5

Uumasunit naatitanillu uuliat, orsut voksi ..............

-

-

-

-

-

6

Akuutissat taakkunanngalu nioqqutissat ..............

145

143

197

324

175

7

Nioqqutissiat suliareriikkat suliareqqitass. ..............

6.287

13.285

5.699

13.193

6.847

8

Maskiinat assartuutillu ............................

235.614

530.455

315.276

326.187

3.384

9

Nioqqutissiat suliareriikkat a.i. .......................

18.718

11.818

11.720

5.117

2.590

 

  Taakkununnga uku ilaapput:

123.768

124.994

108.924

91.546

83.630

 

   - Inuit pigisaat, inuit najugarisaminnit allamut nuussimasut ...

 

 

 

 

 

 

   - Pisiat utertitat (Misiligutaanngitsut imaluunniit qinnutaanngitsut) ...........................................

53.748

63.180

55.782

41.399

42.434

 

   - Allat ...........................................

69.838

61.779

53.128

50.058

41.196

Malugiuk.: 2019-imiit 2021-mut kisitsisit kisitsisaagallarput, taamaattumik mianersuullugit nalilersuinermi atorneqassapput.

 

 

Tabel 3. 2019-2021 tunisat eqqussukkallu nunanut agguarlugit, 1.000 kr.

 

Avataaniit eqqussukkat

Avammut tunisat

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Katillugit ........................................

4.419.506

4.443.318

3.784.989

4.181.356

4.041.190

3.492.657

Den Europæiske Union .............................

3.955.901

3.872.680

3.402.566

3.742.043

3.349.449

3.012.197

Østrig ....................................

6.362

10.460

4.368

-

-

-

Belgien ...................................

20.696

20.327

20.317

-

-

-

Bulgarien .................................

870

3.213

1.686

-

-

-

Cypern ...................................

2

31

61

-

-

-

Tjekkiet ...................................

7.524

4.449

6.198

-

-

-

Tyskland ..................................

92.795

94.280

93.155

3.677

-

-

Danmark ..................................

2.300.809

2.512.088

2.672.039

3.518.619

3.322.444

2.950.417

Estland ...................................

4.899

2.653

1.905

-

-

-

Spanien (undtagen XC, XL) ...................

696.710

568.204

17.892

13.996

26.994

-

Finland ...................................

8.218

12.377

7.141

-

-

-

Frankrig ..................................

72.736

35.319

29.659

-

-

-

Det Forenede Kongerige .....................

25.495

16.697

18.857

34.538

-

-

Grækenland ...............................

1.411

1.465

1.448

-

-

-

Kroatien ..................................

90

79

44

-

-

-

Ungarn ...................................

6.158

11.149

8.377

-

-

-

Irland ....................................

864

1.152

661

-

-

17.887

Italien ....................................

23.131

21.803

23.365

243

-

-

Litauen ...................................

11.333

12.131

8.117

142.971

-

-

Luxembourg ...............................

56

34

128

-

-

-

Letland ...................................

1.950

2.254

2.566

295

-

-

Nederlandene .............................

92.156

75.785

71.571

24.589

-

-

Polen ....................................

29.044

29.357

30.722

-

-

66

Portugal ..................................

3.607

2.957

2.122

3.115

11

43.827

Rumænien ................................

225

465

597

-

-

-

Sverige ...................................

544.353

428.231

375.099

-

-

-

Slovenien .................................

2.401

2.983

1.998

-

-

-

Slovakiet .................................

2.006

2.739

2.474

-

-

-

Øvrige Europa .............................

238.074

337.194

133.900

424.738

404.577

87.665

Andorra ..................................

89

27

798

-

-

-

Albanien ..................................

35

26

43

-

-

-

Bosnien-Hercegovina ........................

164

241

672

-

-

-

Hviderusland ..............................

32

19

71

-

-

-

Schweiz ..................................

2.289

2.822

2.602

-

-

-

Færøerne .................................

896

130.121

5.973

105.322

38.117

-

Island ....................................

215.788

22.177

102.020

186.702

302.778

72.642

Liechtenstein ..............................

334

242

552

-

-

-

Moldova ..................................

3

29

3

-

-

-

Den Tidligere Jugoslaviske Republik .............

70

148

102

-

-

-

Norge ....................................

8.438

167.121

6.884

65.228

63.682

15.022

Den Russiske Føderation .....................

312

382

313

67.485

-

-

Tyrkiet ...................................

7.869

11.052

10.808

-

-

1

Ukraine ...................................

1.283

2.601

2.890

-

-

-

Serbien ..................................

472

185

169

-

-

-

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENLAND  

 

Nangissaaq

 

 

Tabel 3 (nang.). 2019-2021tunisat eqqussukkallu nunanut agguarlugit, 1.000 kr.

 

Avataaniit eqqussukkat

Avammut tunisat

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Katillugit ........................................

4.419.506

4.443.318

3.784.989

4.181.356

4.041.190

3.492.657

Afrika ....................................

5.995

8.103

14.206

0

0

0

Bourkina Faso .............................

17

19

18

-

-

-

Den Centralafrikanske Republik ................

-

3

2

-

-

-

Congo ...................................

-

-

15

-

-

-

Elfenbenskysten ............................

21

26

64

-

-

-

Djibouti ...................................

54

70

22

-

-

-

Algeriet ...................................

149

142

161

-

-

-

Egypten ..................................

508

853

573

-

-

-

Etiopien ..................................

24

5

11

-

-

-

Ghana ...................................

89

102

120

-

-

-

Gambia ..................................

1

1

2

-

-

-

Kenya ...................................

101

122

96

-

-

-

Marokko ..................................

230

316

334

-

-

-

Madagaskar ...............................

157

161

159

-

-

-

Mauritius ..................................

69

110

122

-

-

-

Malawi ...................................

15

17

26

-

-

-

Namibia ..................................

97

16

32

-

-

-

Seychellerne og tilhør.områder .................

18

2

17

-

-

-

Sankt Helena ..............................

-

7

-

-

-

-

Sierra Leone ..............................

18

-

16

-

-

-

Senegal ..................................

3

9

4

-

-

-

Swaziland .................................

4

-

-

-

-

-

Tunesien .................................

58

139

283

-

-

-

Uganda ..................................

7

5

21

-

-

-

Mayotte ..................................

-

1

15

-

-

-

Sydafrika .................................

4.253

5.928

11.955

-

-

-

Zambia ...................................

16

-

-

-

-

-

Zimbabwe .................................

85

50

139

-

-

-

Amerika (nord) ............................

63.673

53.087

62.624

13.933

0

686

Canada ..................................

29.711

17.663

26.068

-

-

47

Grønland .................................

3.885

3.523

3.920

13.915

-

638

Amerikas Forenede Stater ....................

30.077

31.901

32.635

19

-

2

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENLAND

 

Nangissaaq

 

 

Tabel 3 (nang.). 2019-2021tunisat eqqussukkallu nunanut agguarlugit, 1.000 kr.

 

Avataaniit eqqussukkat

Avammut tunisat

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Katillugit ........................................

4.419.506

4.443.318

3.784.989

4.181.356

4.041.190

3.492.657

Amerika (Mellem- og Sydamerika) .............

14.827

15.552

16.339

0

0

0

Antigua og Barbuda .........................

1.007

1

75

-

-

-

Argentina .................................

904

1.443

402

-

-

-

Barbados .................................

3

6

4

-

-

-

Bolivia ...................................

75

82

59

-

-

-

Brasilien ..................................

3.552

3.687

4.188

-

-

-

Bahamaøerne .............................

88

70

38

-

-

-

Chile .....................................

6.629

7.604

7.848

-

-

-

Colombia .................................

183

249

296

-

-

-

Costa Rica ................................

734

513

718

-

-

-

Cuba ....................................

27

5

12

-

-

-

Den Dominikanske Republik ...................

132

133

82

-

-

-

Ecuador ..................................

159

477

383

-

-

-

Falklandsøerne .............................

-

27

-

-

-

-

Guatemala ................................

70

67

74

-

-

-

Honduras .................................

51

91

121

-

-

-

Jamaica ..................................

90

42

68

-

-

-

St. Kitts og Nevis ...........................

18

40

6

-

-

-

Mexico ...................................

336

225

303

-

-

-

Nicaragua .................................

-

-

1

-

-

-

Panama ..................................

40

34

44

-

-

-

Peru .....................................

601

568

820

-

-

-

Paraguay .................................

39

76

46

-

-

-

El Salvador ................................

9

1

11

-

-

-

Trinidad og Tobago .........................

1

-

1

-

-

-

Uruguay ..................................

70

98

738

-

-

-

Venezuela ................................

4

3

1

-

-

-

De Britiske Jomfruøer ........................

5

13

-

-

-

-

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENLAND  

 

Nangissaaq

 

 

Tabel 3 (nang.). 2019-2021tunisat eqqussukkallu nunanut agguarlugit, 1.000 kr.

 

Avataaniit eqqussukkat

Avammut tunisat

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Katillugit ........................................

4.419.506

4.443.318

3.784.989

4.181.356

4.041.190

3.492.657

Asien ....................................

131.751

148.582

146.151

642

8.182

4.548

De Forenede Arabiske Emirater ................

1.081

450

706

-

-

-

Afghanistan ...............................

1

32

0

-

-

-

Aserbajdsjan ..............................

30

12

13

-

-

-

Bangladesh ...............................

5.892

6.790

8.023

-

-

-

Bahrain ..................................

0

0

-

-

-

-

Kina .....................................

75.037

87.623

87.350

-

-

-

Georgien .................................

13

43

20

-

-

-

Hongkong ................................

102

102

46

-

-

-

Indonesien ................................

1.306

1.261

2.157

-

-

-

Israel ....................................

506

486

247

-

-

-

Indien ....................................

6.881

6.243

5.917

-

-

-

Iran .....................................

958

1.394

1.120

-

-

-

Jordan ...................................

6

26

3

-

-

-

Japan ....................................

12.144

10.299

12.486

23

-

-

Cambodja (Kampuchea) ......................

1.081

638

732

-

-

-

Nordkorea ................................

16

65

45

-

-

-

Sydkorea .................................

1.939

1.904

2.030

-

-

-

Kuwait ...................................

-

4.992

-

-

-

-

Laos .....................................

189

167

155

-

-

-

Libanon ..................................

-

-

1

-

-

-

Sri Lanka .................................

189

167

197

-

-

-

Myanmar .................................

801

684

546

-

-

-

Malaysia ..................................

3.060

3.221

5.184

-

-

-

Nepal ....................................

3

2

22

-

-

-

Filippinerne ................................

61

90

116

-

-

-

Pakistan ..................................

2.269

3.128

2.977

-

-

-

Singapore ................................

96

103

319

-

-

-

Thailand ..................................

10.700

10.652

10.957

619

8.182

4.548

Østtimor ..................................

2.787

3.296

1.008

-

-

-

Taiwan ...................................

1.391

1.161

887

-

-

-

Vietnam ..................................

3.211

3.549

2.888

-

-

-

Australien, Oceanien og andre områder ........

9.285

8.119

8.387

0

0

0

Australien .................................

2.266

2.709

2.550

-

-

-

Fiji

3

10

0

-

-

-

Kiribati ...................................

-

6

-

-

-

-

Marshalløerne ..............................

10

14

13

-

-

-

Ny Caledonien .............................

-

9

1

-

-

-

New Zealand ..............................

6.998

5.371

5.823

-

-

-

Papua-Ny Guinea ...........................

8

-

-

-

-

-

Nunat nalunaarsorneqanngitsut ......................

0

0

817

0

278.983

387.560

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENLAND