Tabelit

Tabel 1-i kalaallit tunisassiaanik avammut tunisanik imaqarpoq, tabel 2-lu Nunat allat Kalaallit Nunaannut tunisinerinik aamma Kalaallit Nunaannit nunanut allanut tunisinernik imaqarluni.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasiviani tabelinik paasissutissanik allanik aallertoqarsinnaavoq https://bank.stat.gl.

 

Tabel 1. Avammut tunisat nioqqutinut agguarlugit, 2020-2021

 

2020

2021

 

1.000 kr.

Ton

1.000 kr.

Ton

1.000 kr.

Ton

Katillugit .........................................

962.684

29.586

.

986.301

37.585

.

Raajat ...........................................

568.544

16.103

35,3

628.777

19.553

32,2

Raajat qalipallit, qerisut ..............................

365.208

12.759

28,6

431.444

15.507

27,8

Raajat qalipaajakkat qerisullu .........................

203.337

3.343

60,8

197.333

4.047

48,8

Saarullik ........................................

98.856

3.858

25,6

72.037

3.433

21,0

Saarullik, ilivitsoq qerisoq .............................

75.957

3.122

24,3

70.398

3.380

20,8

Saarullik, panertitaq im. tarajortigaq/ilivitsoq im. saaniiagaq ...

506

16

31,8

1.115

38

29,6

Saarullik, saaniiagaq qerisoq ..........................

22.393

720

31,1

513

14

35,6

Saarullik, allat ..................................

-

-

.

12

1

12,5

Qaleralik ........................................

231.260

5.625

41,1

108.841

2.983

36,5

Qaleralik, ilivitsoq qerisoq ............................

162.230

4.087

39,7

63.732

2.051

31,1

Qaleralik, saaniiagaq ................................

47.629

717

66,4

32.618

559

58,3

Qaleralik allami taaneqanngitsoq .......................

21.401

821

26,1

12.490

373

33,5

Uiluiit ...........................................

-

-

.

-

-

.

Saattuat .........................................

20.686

196

105,4

46.095

416

110,9

Nipisap suai ......................................

154

19

8,1

-

-

.

Aalisakkat allat ...................................

20.406

3.380

.

106.112

9.410

.

Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) ......................

282

12

23,7

102.917

9.160

11,2

Qeeraq, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit)......

81

8

10,7

159

23

7,0

Nataarnaq, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit)....

25

1

29,0

1

0

5,0

Kulleri, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit).......

9.171

486

18,9

881

67

13,2

Suluppaagaq, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit)..

5.584

347

16,1

1.697

93

18,2

Seji, ilivits. imal. saaniiagaq (nutaaq qerisorluunniit).........

1.085

110

9,9

439

63

7,0

Aalisakkat allat, ilivitsoq imal. saaniiagaq i.a.t. (qerisoq) ......

4.178

2.416

1,7

18

4

4,7

Aalisakkamit nioqqutissiat allat ......................

372

44

8,5

739

73

10,2

Aalisakkamit nioqqutissiat allat ........................

3

0

50,0

-

-

.

Aalisakkamit qajuusiat  ..............................

369

44

8,5

739

73

10,2

Puisimit, arfermit eqalussuarmillu nioqqutissiat .........

30

.

119

.

Puisip amia  ......................................

5

.

-

.

Puisip aminik nioqqutissiat  ...........................

25

.

119

.

Savamit nioqqutissiat ..............................

5

0

500,0

29

0

85,6

Savap neqaa .....................................

-

-

.

29

0

85,6

Sava alla .........................................

5

0

500,0

-

-

.

Uumasunit allanit nioqqutissiat .......................

41

.

377

.

Uumasunit allanit ammit  .............................

41

.

377

.

Ikummatissiaq ....................................

11

2

5,0

0

0

32,0

Jetbenzin ........................................

11

2

5,0

0

0

32,0

Rubin ...........................................

528

0

1.413,0

2.735

0

9.239,5

Nioqqutissat allani taaneqanngitsut ...................

21.790

359

.

20.440

1.717

.

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXP.

1 Puisit amii, puisit amiinit tunisassiat, savat amii uumasunillu allanit ammit ataasiakkaarlugit naatsorsorneqarput akilerneqarlutillu, tassa imaappoq kiilumut naatsorsorneqanngillat, nioqqutissalli allat kiilumut naatsorsorneqarlutik.

 

Tabel 2. Eqqussukkat aalisakkerinermik suliaqarfimmeersuunngitsut, immikkoortunut SITC-nut agguarlugit

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

Katillugit .........................................

387.967

685.304

449.549

120.947

23.700

0

Inuussutissat uumasullu ...........................

3

1

36

25

36

1

Imigassat tupallu ................................

29

67

56

17

2

2

Atortuss. nerineqarsinnaanngitsut (ikumm. minillugu) .....

3.394

4.537

7.638

6.629

1.140

3

Ikummatissat punnerusaallu ........................

9

2

4

79

1

5

Uumasunit naatitanillu uuliat, orsut voksi ..............

-

-

-

-

-

6

Akuutissat taakkunanngalu nioqqutissat ..............

145

143

197

324

119

7

Nioqqutissiat suliareriikkat suliareqqitass. ..............

6.287

13.285

5.699

13.193

3.123

8

Maskiinat assartuutillu ............................

235.614

530.455

315.276

4.017

669

9

Nioqqutissiat suliareriikkat a.i. .......................

18.718

11.818

11.720

5.117

803

 

  Tassani pineqarlutik::

123.768

124.994

108.924

91.546

17.808

 

   - Inuit namminneq pigisaat, sumiiffimmiit nuunnermi ........

 

 

 

 

 

 

   - Nioqqutissat utertitat (Misiliutit- imalt. Inniminniilluni nioqqutit)

53.748

63.180

55.782

41.399

9.065

 

   - Allat ...........................................

69.838

61.779

53.128

50.058

8.744

Nalunaarut.: 2019-imiit 2021-mut kisitsisit inaarutaasuunngillat, tamannalu eqqumaffigineqassaaq.

 

Tabel 3. 2019-2021-mut tunisat eqqussukkallu nunanut agguarlugit, 1.000 kr.

 

Avataaniit eqqussukkat

Avammut tunisat

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Katillugit ........................................

1.271.332

817.373

910.742

942.265

962.684

986.301

Den Europæiske Union .............................

1.019.955

744.088

803.866

889.399

854.004

876.616

Østrig ....................................

1.130

1.126

1.006

-

-

-

Belgien ...................................

5.371

5.015

5.680

-

-

-

Bulgarien .................................

205

467

322

-

-

-

Cypern ...................................

-

15

3

-

-

-

Tjekkiet ...................................

1.851

1.171

715

-

-

-

Tyskland ..................................

20.878

26.180

22.101

-

-

-

Danmark ..................................

569.962

629.608

695.916

860.994

850.477

847.800

Estland ...................................

1.683

507

591

-

-

-

Spanien (undtagen XC, XL) ...................

313.564

5.721

4.784

13.996

3.528

-

Finland ...................................

2.859

6.577

2.298

-

-

-

Frankrig ..................................

53.754

9.516

8.505

-

-

-

Det Forenede Kongerige .....................

4.532

3.627

3.982

13.992

-

-

Grækenland ...............................

223

301

323

-

-

-

Kroatien ..................................

19

16

16

-

-

-

Ungarn ...................................

1.750

1.698

1.921

-

-

-

Irland ....................................

160

280

172

-

-

17.887

Italien ....................................

4.585

6.733

6.453

122

-

-

Litauen ...................................

995

2.124

2.087

-

-

-

Luxembourg ...............................

6

7

21

-

-

-

Letland ...................................

566

580

669

295

-

-

Nederlandene .............................

17.530

22.199

22.544

-

-

-

Polen ....................................

6.248

7.447

8.607

-

-

-

Portugal ..................................

864

691

831

-

-

10.929

Rumænien ................................

25

62

197

-

-

-

Sverige ...................................

10.817

11.381

13.109

-

-

-

Slovenien .................................

77

649

473

-

-

-

Slovakiet .................................

301

390

540

-

-

-

Europami nunat allat ........................

186.316

6.806

29.787

52.755

104.377

4.019

Andorra ..................................

16

-

-

-

-

-

Albanien ..................................

12

10

12

-

-

-

Bosnien-Hercegovina ........................

48

24

128

-

-

-

Hviderusland ..............................

8

8

21

-

-

-

Schweiz ..................................

335

675

681

-

-

-

Færøerne .................................

655

40

3.883

-

-

-

Island ....................................

181.256

1.288

19.260

12.379

62.981

4.008

Liechtenstein ..............................

91

109

266

-

-

-

Moldova ..................................

1

9

-

-

-

-

Den Tidligere Jugoslaviske Republik .............

19

60

22

-

-

-

Norge ....................................

1.396

1.058

1.451

40.376

41.396

11

Den Russiske Føderation .....................

34

69

49

-

-

-

Tyrkiet ...................................

2.147

2.585

3.034

-

-

-

Ukraine ...................................

271

819

939

-

-

-

Serbien ..................................

27

51

40

-

-

-

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENLAND.

Nangissaaq

Tabel 3 (nang.). 2019-2021-mut tunisat eqqussukkallu nunanut agguarlugit, 1.000 kr.

 

Avataaniit eqqussukkat

Avammut tunisat

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Katillugit ........................................

1.271.332

817.373

910.742

942.265

962.684

986.301

Afrika ....................................

1.875

3.961

8.644

0

0

0

Bourkina Faso .............................

5

5

1

-

-

-

Den Centralafrikanske Republik ................

-

-

2

-

-

-

Congo ...................................

-

-

15

-

-

-

Elfenbenskysten ............................

6

14

6

-

-

-

Djibouti ...................................

0

0

-

-

-

-

Algeriet ...................................

9

14

11

-

-

-

Egypten ..................................

24

60

68

-

-

-

Etiopien ..................................

2

-

5

-

-

-

Ghana ...................................

24

31

33

-

-

-

Gambia ..................................

-

-

1

-

-

-

Kenya ...................................

37

27

28

-

-

-

Marokko ..................................

64

149

146

-

-

-

Madagaskar ...............................

56

53

39

-

-

-

Mauritius ..................................

16

45

22

-

-

-

Malawi ...................................

3

5

12

-

-

-

Namibia ..................................

96

9

14

-

-

-

Seychellerne og tilhør.områder .................

5

-

4

-

-

-

Sankt Helena ..............................

-

7

-

-

-

-

Sierra Leone ..............................

5

-

-

-

-

-

Senegal ..................................

-

-

0

-

-

-

Swaziland .................................

1

-

-

-

-

-

Tunesien .................................

5

35

38

-

-

-

Uganda ..................................

3

2

-

-

-

-

Mayotte ..................................

-

-

15

-

-

-

Sydafrika .................................

1.486

3.489

8.148

-

-

-

Zambia ...................................

13

-

-

-

-

-

Zimbabwe .................................

13

16

37

-

-

-

Amerika (avannaa) .........................

21.504

12.975

12.947

0

0

22

Canada ..................................

13.551

3.866

6.042

-

-

22

Grønland .................................

865

825

595

-

-

-

Amerikas Forenede Stater ....................

7.089

8.285

6.310

-

-

-

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENLAND.

Nangissaaq

Tabel 3 (nang.). 2019-2021-mut tunisat eqqussukkallu nunanut agguarlugit, 1.000 kr.

 

Avataaniit eqqussukkat

Avammut tunisat

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Katillugit ........................................

1.271.332

817.373

910.742

942.265

962.684

986.301

Amerika (qeqqa aamma kujataa) ..............

3.439

3.742

4.075

0

0

0

Antigua og Barbuda .........................

2

-

-

-

-

-

Argentina .................................

371

270

99

-

-

-

Barbados .................................

2

-

1

-

-

-

Bolivia ...................................

13

19

28

-

-

-

Brasilien ..................................

919

1.037

1.120

-

-

-

Bahamaøerne .............................

26

26

7

-

-

-

Chile .....................................

1.529

1.709

2.108

-

-

-

Colombia .................................

38

40

94

-

-

-

Costa Rica ................................

170

131

101

-

-

-

Cuba ....................................

4

5

6

-

-

-

Den Dominikanske Republik ...................

36

41

17

-

-

-

Ecuador ..................................

38

99

74

-

-

-

Falklandsøerne .............................

-

1

-

-

-

-

Guatemala ................................

17

19

33

-

-

-

Honduras .................................

16

27

57

-

-

-

Jamaica ..................................

5

11

14

-

-

-

St. Kitts og Nevis ...........................

0

4

1

-

-

-

Mexico ...................................

60

62

100

-

-

-

Nicaragua .................................

-

-

1

-

-

-

Panama ..................................

7

8

18

-

-

-

Peru .....................................

173

152

137

-

-

-

Paraguay .................................

6

15

14

-

-

-

El Salvador ................................

-

-

5

-

-

-

Trinidad og Tobago .........................

0

-

-

-

-

-

Uruguay ..................................

-

66

40

-

-

-

Venezuela ................................

4

-

0

-

-

-

De Britiske Jomfruøer ........................

3

1

-

-

-

-

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENLAND.

Nangissaaq

Tabel 3 (nang.). 2019-2021-mut tunisat eqqussukkallu nunanut agguarlugit, 1.000 kr.

 

Avataaniit eqqussukkat

Avammut tunisat

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Katillugit ........................................

1.271.332

817.373

910.742

942.265

962.684

986.301

Asien ....................................

34.933

43.424

48.880

111

0

2.726

De Forenede Arabiske Emirater ................

36

100

181

-

-

-

Afghanistan ...............................

-

-

0

-

-

-

Aserbajdsjan ..............................

7

4

6

-

-

-

Bangladesh ...............................

2.092

2.229

2.416

-

-

-

Bahrain ..................................

-

0

-

-

-

-

Kina .....................................

19.890

22.850

31.050

-

-

-

Georgien .................................

9

9

5

-

-

-

Hongkong ................................

23

34

7

-

-

-

Indonesien ................................

327

228

254

-

-

-

Israel ....................................

186

181

107

-

-

-

Indien ....................................

2.476

1.725

1.774

-

-

-

Iran .....................................

236

331

124

-

-

-

Jordan ...................................

-

4

-

-

-

-

Japan ....................................

3.074

2.920

4.966

-

-

-

Cambodja (Kampuchea) ......................

488

257

310

-

-

-

Nordkorea ................................

3

9

3

-

-

-

Sydkorea .................................

1.112

139

96

-

-

-

Kuwait ...................................

-

4.992

-

-

-

-

Laos .....................................

54

60

33

-

-

-

Libanon ..................................

-

-

0

-

-

-

Sri Lanka .................................

67

31

42

-

-

-

Myanmar .................................

396

196

284

-

-

-

Malaysia ..................................

375

990

1.650

-

-

-

Nepal ....................................

0

2

13

-

-

-

Filippinerne ................................

29

17

42

-

-

-

Pakistan ..................................

747

922

943

-

-

-

Singapore ................................

28

25

90

-

-

-

Thailand ..................................

1.757

2.545

2.417

111

-

2.726

Østtimor ..................................

299

515

482

-

-

-

Taiwan ...................................

230

360

410

-

-

-

Vietnam ..................................

992

1.751

1.172

-

-

-

Australien, Oceanien sumiiffiillu allat ..........

3.309

2.377

2.266

0

0

0

Australien .................................

752

484

289

-

-

-

Fiji

1

1

0

-

-

-

Kiribati ...................................

-

2

-

-

-

-

Marshalløerne ..............................

3

3

3

-

-

-

Ny Caledonien .............................

-

4

-

-

-

-

New Zealand ..............................

2.552

1.883

1.974

-

-

-

Papua-Ny Guinea ...........................

2

-

-

-

-

-

Nunat nalunaarsorneqanngitsut ......................

0

0

279

0

4.302

102.917

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENLAND.