Udenrigshandel

I dette afsnit præsenteres udenrigshandel ud fra SITC-nomen­klatur. SITC er en generel metode til inddeling og klassificering af varehandelen, hvor varerne grupperes efter forarbejdningsgraden, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.

 

Oversigt 3. Import 2013-2017 1. halvår, fordelt på SITC-afsnit.

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

1.000 kr.

 

I alt ............................  

2.070.879

1.794.487

1.742.994

2.027.356

1.921.327

0

Næringsmidler og levende dyr ........

342.719

341.820

345.616

367.762

347.949

1

Drikkevarer og tobak ...............

54.405

50.621

56.513

61.829

56.412

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. Brændsel)

31.190

22.908

24.051

33.605

17.892

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l.

198.046

204.099

170.577

268.122

165.921

4

Anim. Og veg. olier, fedtstoffer og voks .

1.701

1.629

1.378

1.628

1.601

5

Kemikalier og kemiske produkter ......

162.018

152.485

169.874

131.636

127.297

6

Bearb. Varer, hovedsagelig halvfabrikata

310.022

241.661

284.940

306.691

334.277

7

Maskiner og transportmidler .........

652.156

501.187

398.579

500.014

545.445

8

Bearbejdede varer i.a.n. ............

255.829

217.042

214.401

252.463

243.609

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. ...

62.794

61.035

77.065

103.608

80.925

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: http://bank.stat.gl/IED1SITC

 

Importværdien faldt fra 2.027. mio. kr. i 1. halvår 2016 til 1.921 mio. kr. i 1. halvår 2017. Det er et fald på 106 mio. kr. eller -5,2 pct.

 

Det største fald i importværdien er sket inden hovedgruppen Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l., som er faldet fra 268 mio. kr. i 1. halvår 2016 til 166 mio. kr. i 1. halvår 2017. Det svarer til et fald på 102 mio. kr. eller -38,1 pct.

 

Oversigt 4. Eksport 2013-2017 1. halvår, fordelt på SITC-afsnit.

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

1.000 kr.

 

I alt ...........................  

1.114.010

1.104.575

934.853

1.534.571

1.288.601

0

Næringsmidler og levende dyr ........

954.078

995.952

462.681

1.384.683

1.237.314

1

Drikkevarer og tobak ...............

1

12

13

1

11

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. Brændsel)

1.687

12.567

986

1.195

810

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l.

0

0

5

1

2

4

Anim. Og veg. olier, fedtstoffer og voks

6

0

-

0

-

5

Kemikalier og kemiske produkter ......

354

15

65

62

11

6

Bearb. Varer, hovedsagelig halvfabrikata

3.403

2.802

1.366

2.435

891

7

Maskiner og transportmidler .........

2.897

3.170

2.267

96.212

2.769

8

Bearbejdede varer i.a.n. ............

7.064

6.561

1.869

4.405

4.813

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. ...

144.520

83.495

50.566

45.576

41.980

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: http://bank.stat.gl/IED1SITC

 

Værdien af eksporten er faldet til 1.289 mio. kr. i 1. halvår 2017 fra 1.535 mio. kr. i 1. halvår 2016. Det er et fald på 246 mio. kr. svarende til -16,0 pct.

 

Det største fald i eksportværdien er sket indenfor hovedgruppen Næringsmidler og levende dyr, som er faldet med 147 mio. kr., eller -10,6 pct.