Metode og kilder

I dette afsnit præsenteres de metoder som denne publikation er udarbejdet ud fra, samt de kilder, der er brugt.

 

Indsamlingen af udenrigshandelsstatistiske oplysninger varetages af Grønlands Selvstyrets Toldfunktion beliggende i Aalborg. Dette fremgår af nedenstående oplysninger:

 

Grønlands import:

 

1.    Fra det danske udførselssystem trækkes oplysninger om Danmarks eksport til Grønland.

2.    Grønlands Selvstyrets Toldfunktion indsamler oplysninger om Grønlands import fra andre lande via Danmark i de tilfælde, hvor der ikke afgives fuldstændige eksportoplysninger i Danmark (transit for udenlandsk, herunder grønlandsk regning).

 

Grønlands eksport:

 

1.    Grønlands Selvstyrets Toldfunktion indsamler oplysninger om al eksport til varemodtagere i andre lande end Danmark, samt om eksport med skib til varemodtagere i Danmark af de vigtigste grønlandske produkter. Det drejer sig om varer henhørende under Toldtariffens kapitler: 2, 3, 5, 15, 22, 23, 25, 26, 41, 43 og 51.

2.    Oplysninger om eksport til danske varemodtagere trækkes fra det danske import-system, som Grønlands Selvstyrets Toldfunktion ikke indsamler oplysninger om.

 

Danmarks Statistik fremsender de detaljerede opgørelser om Grønlands udenrigshandel til Grønlands Statistik, der på baggrund heraf udarbejder nærværende statistik. Grønlands udenrigshandel udarbejdes ud fra samme principper som anvendes ved Danmarks Statistik.

 

For nærmere oplysninger om opgørelsesmåder mv. henvises til publikationen Udenrigshandel og Betalingsbalance – Kilder og metoder 2015 fra Danmarks Statistik.