Kort om Udenrigshandel 2015

Formålet med denne publikation er at give et kort og præcist billede af Grønlands udenrigshandel. Udenrigshandelsstatistikken beskriver på detaljeret vareniveau Grønlands samhandel med udlandet. Statistikken, der ligger til grund for publikationen, er udarbejdet ud fra internationale retningslinjer, jf. kapitel 5 om Varegruppering.

 

Publikationen indeholder endelige tal for 2011, 2012 og 2013 samt foreløbige tal for 2014 og 2015. Alle værdier er anført i løbende priser. For yderligere oplysninger om begreber og definitioner henvises til kapitlerne 4, 5 og 6.