1 Tunuliaqut sinaakkutillu

1.1 Ingerlatsinermut pilersaarut

Naatsorsueqqissaartarfiup Ingerlatsinermut pilersaarusiaa siulleq 2015-imi saqqummersinneqarpoq, unalu pilersaarut Naatsorsueqqissaartarfiup Inger­latsinermut pilersaarutaasa qulingiluassaraat.

 

Ingerlatsinermut pilersaarut Naatsorsueqqissaartarfimmi ukiunut arlalinnut ineriartortitsinermut pilersaarutit innuttaasunit pissarsiarineqarsinnaanis­saannik anguniagaqarnermik aallaaveqarpoq. Naatsorsueqqissaartarfiup ukiu­moortumik nalunaarutaa siornatigut siumut isigaluni immikkoortumik ima­qartaraluarpoq. Kisiannili ingerlatsinermut pilersaarut ukiumoortumik nalu­naarusianut saqqummiunneqartartunut sanilliullugu immikkuualuttunik ima­qarnerungaarpoq. Ingerlatsinermut pilersaarummut peqatigitillugu ukiu­moortumik nalunaarutip imarisamigut annikinnerunissaa Naatsorsueqqis­saartarfimmit toqqarneqarpoq.

 

Ingerlatsinermut pilersaarut ukiunut sisamanut ingerlaavartumik pilersaaru­taasarpoq, taannalu Naatsorsueqqissaartarfiup siulersuisuinit ukiut tamaasa nutarterneqartarpoq ukiumullu saqqummersitassanut ilanngunneqartarlutik.

1.2 Naatsorsueqqissaartarneq pillugu inatsit

Naatsorsueqqissaartarfik Kalaallit Nunaanni pisortatigoortumik kisitsisitigut paasissutissaliortarnermi qitiusumik oqartussaavoq. Naatsorsueqqissaartarfi­up siunertaraa paasissutissat tunngavigalugit inuiaqatigiinni ineriartornerup, politikkikkut allaffissornikkullu aalajangiinerit, pilersaarusiornerit inuiaqati­giinnillu ilisimatusarnermik nalilersuinissap qulakkeerneqarnissaa.

 

Naatsorsueqqissaartarfik aaqqissuussaanermi Aningaasaqarnermut Naligiissi­taanermullu Naalakkersuisoqarfiup ataaniippoq. Kisiannili Naatsorsueqqis­saartarfimmi aqutseriaaseq Naalakkersuisoqarfiup ataani aqutsisoqarfinnut allanut sanilliullugu allaaneruvoq. Naatsorsueqqissaartarfimmik qulliuneru­sumik akisussaasut tassaapput siulersuisut, inuiaqatigiinni pissutsinik ilisi­masalinnik tallimanik ilaasortaaffigineqartut. Naatsorsueqqissaartarfimmi pi­sortaq ulluinnarni aqutsisuuvoq sulisoqarfillu avammut aamma sinniisuuf­figisarlugu.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup suliassai pingaarnerit Naatsorsueqqissaartarfik pil­lugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11, 29. oktober 1999-imeersumi kingusin­nerusukkut allanngortinneqartumi ersipput.

 

Inatsit naapertorlugu Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsit pillugit kisit­sisitigut paasissutissaliornermi paasissutissat Naatsorsueqqissaartarfiup ka­tersortarpai, suliaralugit avammullu saqqummiullugit. Naatsorsueqqissaartar­fik aammattaaq kisitsisitigut paasissutissaliorluni paasissutissat akiliisitsilluni katersorsinnaavai, suliaralugit avammullu saqqummiullugit. Naatsorsueqqis­saartarfik naggataatigut kisitsisitigut paasissutissiinermi nunat tamat akor­nanni suleqatigiinneq pillugu suliassaqartarpoq.

 

Siulersuisut suliassaat kisitsisitigut paasissutissiisarneq pillugu inatsimmi er­sittut tassaapput:

 

·         Naatsorsueqqissaartarfimmik qulliunerusumik akisussaaffeqarneq.

·         Pisortat kisitsisinik paasissutissaliortarnerisa ataqatigiissaarnis­saanut siunnersuusiorneq.

·         Naatsorsueqqissaartarfiup siunertat pillugit aalajangersakkat naa­pertorlugit sulinissaa isumagalugu.

·         Naatsorsueqqissaartarfiup piffissamut sivisuumut suliniuteqarfis­saanik pilersaarusiat akuerisassallugit.

·         Naatsorsueqqissaartarfiup sulinissamut pilersaarutai akuerissallu­git.

·         Suliffeqarfiup ingerlatsineranik ukiumoortumik Naalakkersui­sunut ukiumut ataasiarluni nalunaarusiornissaq.

1.3 Pisortatigoortumik kisitsisit atorlugit paasissutissaliortarne­ranni FN-imi tunngaviit

Naatsorsueqqissaartarfik pisortat kisitsisinik paasissutissaliortarnerat pillugu FN-imi tunngaviit malillugit sulisarpoq. Tamassuma ilaatigut kinguneraa:

 

·         Kisitsisinik paasissutissat sumulluunniit atassuteqarani innuttaasu­nit pissarsiarineqarsinnaassapput.

·         Ilisimatusarnermi ileqquusut naapertorlugit kisitsisigut paasissu­tissaliornermi datanik pissarsiviit periutsillu pillugit paasissutissat saqqummiunneqartassapput.

·         Inuit pillugit paasissutissat naatsorsueqqissaartarfiit kisitsisinik paasissutissanik suliaat, inuit ataasiakkaat inatsisilluunniit tunnga­vigalugit inuit pineqaraluarpata, isertuullugit suliarineqartassap­put, taamaallaallu kisitsisinik paasissutissaliornermi siunertaqar­luni atorneqassallutik.

·         Nunani ataasiakkaani naatsorsueqqissaartarfiit qaffasissutsini ta­mani kisitsisinik paasissutissaliornermi periutsini taaguutit, immikkoortiterinerit periutsillu imminnut ataneri atorneqarluar­sinnaanerilu siuarsassavaat.

2 Suliaqarfiit akornanni suliniuteqarfiit

2.1 Uppernarsaasiorneq periutsillu

Immikkoortuni kisitsisinik paasissutissaliorfiusuni assigiinngitsuni pitsaaneru­sumik assigiiaarnerusumillu uppernarsaasiortarnissaq Naatsorsueqqissaartar­fiup suliniutigaa. Nittartakkami www.stat.gl-imi immikkoortuni kisitsisitigut paasissutissiissutini tamani periutsit, immikkoortiterinerit/ilisimatusarnermi taaguutit, najoqqutat, assigiinngiiaarnerit taaguutinillu pingaarnernik nassui­aanerit pillugit paasissutissat takuneqarsinnaassapput. Kisitsisinik paasissutis­saliornernik nalunaarsuiffinni pingaarnerni tamani ilaatigut nalunaarsuiffiit ilisimatusarnermi annertunerusumik atorneqarsinnaanissaat siunertaralugu assigiinngiiaarnerit nalunaarsuiffinniittut pillugit takussutissiat avammut saq­qummiunneqartassapput. Innutaasunut tunngasut nalunaarsuutit siulliullugit suliarineqarput.

 

Kisitsisaataasivimmi nalunaarsuutit uppernarsaatitut atorneqartartunut periu­seq atorlugu Naatsorsueqqissaartarfimmit uppernarsaasiornerit suliarineqar­tarput. Maanna kisitsisitigut paasissutissiat arlaqartut uppernarsaasiorneqa­reerput. Sammisanut assigiinngitsunut paasissutissanut uppernarsaatit amer­liartorneri malillugit Naatsorsueqqissaartarfimmit tamanut saqqummersinne­qartassapput, tamannalu immikkut nalunaarutigineqartassaaq.

 

Paasissutissat uppernarsaasiorneri nutaamik suliarinnittussanut ajornanngin­nerusumik kinguneqassaaq, ukiuni arlaqartuni inummit ataatsimit suliarine­qarsimasut eqqarsaatigalugit.

2.2 IT aamma datat isumannaallisarnerat

Kisitsisitigut paasissutissat assigiinngitsut assigiiaammik pitsaanerusumillu uppernarsaasiortarnissaat siunertaralugu Naatsorsueqqissaartarfimmit suliari­neqarput. Datat kukkunersorneqariarlutik kisitsisitigut nalunaarsuutinut aaq­qissorlugit ilineqartarput Naatsorsueqqissaartarfimmit akisussaaffigineqar­lutik.

 

2022-mi marsimi qarasaasiakkut pinerliisoqarnerata kingunerisaanni Nammi­nersorlutik Oqartussat, Naatsorsueqqissaartarfik ilanngullugu, IT-mut aamma datat Namminersorlutik Oqartussanit IT-mit suliaqarfimmit immikkut isu­mannaallisarneqarput. 2022-mi suliffeqarfinnut aalajangersimasunik sulia­qarfiusunut, taakkununnga Naatsorsueqqissaartarfik ilaavoq, Namminersor­lutik Oqartussani Digitalimik Sullissinermik Aqutsisoqarfik suleqatigalugu IT-lerinermi aamma datanik suliaqarnermi upalungaarsimanerup annertusine­qarnissaanut Naalakkersuisut politikkinik assigiinngitsunik atortussanik piler­sitsipput.

 

Namminersorlutik Oqartussanit IT-mik suliaqarnermi aamma datanik sulia­qarnermi upalungaarsimanerup qaffatsinneqarnerata kingunerisaannik Naat­sorsueqqissaartarfik suliassaqarnerulerpoq. Tamatumunnga ilaapput Dan­markimit datanik pissarsiarineqartartunut piumasaqaatit qaffanneqarnerat. EU-mi Kalaallit Nunaat paasissutissanik paarlaateqatigiinnerni “nunat tut­suiginartut pingajuat”-nut ilaanngilaq. Taamaattoqarnera pissutaalluni pisor­tatigoortumik Naatsorsueqqissaartarfiup aamma Danmarks Statistikkip akor­nanni isumaqatigiissusiortoqartariaqarsimavoq paasissutissat sukumiisut pis­sarsiarinissaannut. Siunissami ilimanarpoq Danmarkimi suliffeqarfiit allat aamma taamatut isumaqatigiissusiorfigineqartarnissaat.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit IT aamma datat isumannaallisarnerat suliarine­qarnerini uku pingasut pingaartinneqarnerupput:

 

Naatsorsueqqissaartarfiup datanut politikkia: innuttaasunit aamma suliffeqar­finnit takoriaannanngorlugu nittartakkamut ilineqassaaq, tassani takuneqar­sinnaassaaq suliffeqarfinnut paasissutissat aamma inunnut paasissutissat qanoq Naatsorsueqqissaartarfimmit paareqqissaarneqarlutik suliarineqartar­neri.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmi datanik isumannaallisaanermi siunnersuisup suli­assat: Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmit innersuussutit tunngavi­galugit suliffeqarfiup iluani allakkiaq. “Datanik isumannaallisaanermi siun­nersuisoq” suliffeqarfimmi Naatsorsueqqissaartarfimmi IT-mut isumannaalli­saanermik ilisimasanik katersilluni ilaatigut suliaqarpoq, taassumalu pisus­saaffigaa IT-mik isumannaallisaanerup annertusinissaanut pilersaarusiorneq aamma periusissiorneq.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmi maleruagassaliorneq, sulisunut inuit pillugit datanik suliaqarnerup nassuiarnera.

2.3 Allaffissornermi nalunaarsuinerit aaqqissuunneri pitsanngor­tinnerilu

Pisortatigoortumik Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik kisitsisitigut paasissutissiortuummat imaanngilaq, Naatsorsueqqissaartarfik kisitsisinik paasissutissaliornernut tamanut tabelinut piariikkanut datanik taamaallaat katersuisartoq. Naatsorsueqqissaartarfittulli allatut pisortat, suliffeqarfiit kat­tuffiillu paasissutissanik suliaqarnissaat Naatsorsueqqissaartarfiup pisariaqar­tippaa. Nunani allani kisitsisinik paasissutissaliornerni amerlanerni atuuppoq nalunaarsuiffiit allaffissornermut siunertaqarluni pisortat oqartussaasut su­liaat, taakku aallaavigalugit paasissutissanik tunngaveqarluni Naatsorsueq­qissaartarfik kisitsisitigut paasissutissanik katersuisarpoq, suliaqartarpoq avammullu saqqummiussisarluni.

 

Naatsorsueqqissaartarfik naliliivoq nalunaarsuiffinni allaffissornermi atorne­qartartuni paasissutissat pingaarnerit tunngavigalugit kisitsisinik paasissutis­saliornerit eqqortumik takutitsisunik kisitsisitigut paasissutissaliornernik kin­guneqartartoq, tassa nalunaarsuiffiit oqartussaasunit akisussaasunit amerla­soorpassuartigullu inunnit suliffeqarfinnilluunniit aamma ingerlaavartumik misissorneqartarmata. Tassunga peqatigitillugu allaffissornermi nalunaarsuif­fiit tunngavigalugit kisitsisitigut paasissutissiat suliarineqarnerat akikinneru­sarpoq, tassa Naatsorsueqqissaartarfik datanik suliffeqarfinni inuinnarnilu ka­tersuinissamut isumalluutinik atuissanngimmat paasissutissanillu assigiiaar­tunik nalunaaruteqartoqarnissaa qulakkeerneqartarluni. Naggasiullugu, allaf­fissornermi nalunaarsuiffiit ilusilersugaanerat aaqqissuussamillu atorneqar­tarnerat allaffissornermi oqartussaasuni akisussaasuni pisariillisaanissamut aamma tapersiisarput.

 

Qulaaniittunut nangeqqillugit Naatsorsueqqissaartarfik inassuteqaateqarpoq, qitiusumik allaffissuup kommunillu siunissami suleqatigiillutik – suliassanik suliarinninnermut atatillugu aaqqissuussamik nalunaarsuinerit aallaavigalugit paasissutissat pisortat suliarisaat tunngavigalugit kisitsisitigut paasissutissa­liornerit nutaat suliarineqartarnissaat anguniartariaqaraat.

 

Pisortani oqartussaasut allaffissornermi nalunaarsuiffinnik pilersitsiniartut Naatsorsueqqissaartarfimmik aamma Digitalimik sullissinermut Aqutsisoqar­fimmik isumasiuisarnissaat ataatsimut isigalugu qulakkeerneqartariaqarpoq, taamaalilluni nalunaarsuiffiit naleqquttumik ilusilersornissaat aammalu kisitsisinik paasissutissaliornernut atorneqarsinnaaneri qulakkeerneqarnias­sammat. Nalunaarsuiffiit aaqqissugaanerannik allanngortinnerinillu Naatsor­sueqqissaartarfimmut nalunaartussaatitaaneq kisitsisitigut paasissutissiisar­neq pillugu inatsimmi allaqqareerpoq, kisiannili tamassuma ilisimatitsissu­tigisarnissaa siunertaralugu Naatsorsueqqissaartarfik annertunerusumik suli­niuteqarniarpoq.

2.4 Suliakkiissutit

Paasissutissarpassuit Naatsorsueqqissaartarfiup pigisai akiliisitsilluni arlalin­nik aaqqiissuteqarnissamik neqerooruteqarnissamik periarfissiipput. Akiliisit­silluni suliassat paasissutissat allat ilanngullugit imalinnik immikkuualuttun­ngorlugit akiliisitsinani pisortanut suliarineqartunit imaluunniit sullissat ataa­siakkaat pisariaqartitaannut naleqqussarneqartunit allaanerusarput. Akiliiso­qarnissaanut tunngavilersuutigigajunneqartarpoq avammut saqqummiunne­qaraangata paasissutissat eqqortuutinniarlugit Naatsorsueqqissaartarfiup kuk­kunersiuisarnera. Datat immikkuualuttunngornerullugit atorneqarneri anner­tunerusumik suliarineqarnissaannik kukkunersiorneqarnissaannillu pisaria­qartitsisoqartarpoq, taamaaliortoqartillugu akilersitsisoqartarpoq.

 

Tunngaviusumik kisitsisinik paasissutissaliornermut suliaqarnermut naleq­qukkaangata kiisalu sulisut pigineqaraangata Naatsorsueqqissaartarfik siu­nissami akiliisitsilluni suliaqartaannassaaq. Naatsorsueqqissaartarfik nammi­neerluni suliassanik tuniniaasassanngilaq aammalu suliat akilersinneqartut amerlippata iluatsitsinertut isiginagu. Naatsorsueqqissaartarfik suliakkiissutit kisitsisinik paasissutissiornermi tabelit kisitsisaataasivimmiittut immikkuua­luttunngornerat annertusillugu kisitsisitigullu paasissutissat ujartorneqarajut­tartut aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutinit matussuserneqartut ilan­nguttarnerisigut ilaatigut siumut isigaluni ingerlatsinermi tunngavik nammi­neerluni annikillisittarpaa.

 

Suliakkiissutit nalunaarsuinerit tunngavigalugit taamaallaat tabelinngortil­lugit Naatsorsueqqissaartarfiup killilerniassavai. Apersuinerit tunngavigalugit misissuinissanik sullissat kissaateqarpata Naatsorsueqqissaartarfik paasissutis­sat pillugit nakkutilliisoqarfimmiit (Datatilsyn) akuerineqareernikkut tigu­sillattaarilluni misissuinernut atugassanik innuttaasut pillugit nalunaarsuif­finniit pissarsianik tapersiisinnaavoq, kisiannili ilaannikkut Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit misissuinerni apersuisartut apersuineri atorsinnaassas­sallugit.

 

Kisitsisitigut paasissutissat nalilersuinerillu suliarinissaannut siunnersortit ili­simatusartullu avataaneersut qitiusumik allaffissuup kommunillu akuttun­ngitsumik atortarpaat, tassani Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisinik paasis­sutissiai pingaarnertut atorneqartarlutik. Siunnersortit suliakkerneqa­raangamik Naatsorsueqqissaartarfimmit paasissutissanik akuttunngitsumik immikkut kisitsisinik aniatitsisarput imalluunniit Naatsorsueqqissaartarfiup serverianit namminneq nalilersuinissaminnut kikkuuneri paasiuminaasaar­lugit datanik pisisarlutik.

 

Siunnersortit kisitsisitigut paasissutissanik imaqartunik nalilersuinissanik na­lunaarusiornissanillu sulisussarsiarineqannginneranni Naatsorsueqqissaartar­fik isumasiorneqarsinnaalluartoq Naatsorsueqqissaartarfiup ilisimatitsissutigi­niartassavaa. Naatsorsueqqissaartarfik isumaqarpoq nalunaarusiat nalilersu­inerillu isumalluutit/aningaasartuutit ikinnerusut atorlugit suliarineqarsin­naasut. Naatsorsueqqissaartarfik taamaalilluni kisitsisit suut kisitsisaataasi­vimmeereernersut nalilersorsinnaavaa aamma nalunaarsuiffiit pioreersut atorlugit sunik kisitsisitigut paasissutissaliorsinnaanera aammalu paasissu­tissat ataatsimoortillugit datanillu nutaanik pissarsilluni annertunerusumik suliaqarnissamik pisariaqartitsiviunersut ikiuussinnaavoq.

2.5 Saqqummersittakkat

Saqqummersitassani kisitsisitigut paasissutissanik ullut saqqummersitsivissat aaliangersimasuusarput. Saqqummersitassat piareersarnerini kisitsisitigut paasissutissat piffissami soqutiginaateqarneri ilanngunneqartarput.

Naatsorsueqqissaartarfimmit saqqummersitassat naatsumik allanniarneqar-tarput, taamaallaallu ukiut tamaasa kisitsisitaat nutartigassanngortinneqar-tarlutik. Saqqummersitani naatsuni kisitsisit kisitsisaataasivimmut kisitsisinut sukumiinerusunut innersuutitaqartarput.

Saqqummersitat naalisinnerinut pissutaapput inuiaqatigiinni soqutiginassu-saasa annertusineqarnissaat aamma nutserinermut nukiit atorneqartussat annikinnerunissaat. Kisitsisit kisitsisaataasivimmiittuut taamaasillutik anner-tusineqarsinnaapput pitsanngortinneqarsinnaallutilu, sulisullu sulinerminnik periaatsimik nassuiaasinissaminnut allanullu periarfissagissaarnerulerlutik.

Kisitsisit soqutiginartumik oqariartuutillit itisilerneqarsinnaasunut atugassa-rititaasut pitsaavallaanngillat, tassami kisitsisit kisitsisaataasivimmiittut nu-taajullutik soqutiginarnerini suliarinissaat pingaartinneqartarpoq.

Kisitsisinik saqqummersitat nutaat atuarlugit soqutiginartut ataatsimoortil-lugit pineqarisinnaanngillat. Taamaattoqarunnaarnissaa anguniarlugu saq-qummersinneqartartut immikkoortunut marlunnut avissaartinneqassapput.

Naatsorsueqqissaartarfimmit allakkiat nalinginnaasumik saqqummersitaasas-sapput kisitsisit soqutiginartutt aamma nutaat atorlugit. Allakkiami makku saqqummersinneqartassapput; kisitsisit taputartuussat oqaasertalersorlugit, titartakkat, kisitsisit nutaat, kisitsisit siusinnerusumi pisiusut uppernarsaaser-sukkat aamma piffissami kingullermi kisitsisinik pingaarnersiuilluni oqaaser-talersuineq. Allakkiat maanna saqqummersinneqartartunut assingusorujus-suupput. Siulersuisut suliassanut pilersaarummi allakkiat saqqummersin-neqarnissaannut ulloritinneqartut akuerisassavaat.

Naatsorsueqqissaartarfimmi sukumiisumik itisiliinerit kisitsisit nutaat saqqum-mersinniarlugit saqqummersinneqartassanngillat. Suliat imminnut ataqati-giinnerat aamma sulianik paasinninneq tassani ersersinneqartassasoq siuner-taavoq. Sukumiisumik itisilikkat saqqummersinneqartassapput nalunaaruti-gineqarneranit sapaatip akunnera qaangiukkaangat. Ataatsimik imaluunniit sammisat taputartuullugit sukumiisumik itisiliilluni saqqummersitsisoqarsin-naasassaaq. Saqqummersittakkanut nalinginnaasunut sanilliullugu itisiliilluni pitsaanerusunik soqutiginarnerusunillu saqqummersitsisalernissaq anguniar-neqarpoq.

Sukumiisumik itisiliilluni siullermik inuit pillugit saqqummersitsisoqassaaq, assersuutigalugu itisiliinermi “Kalaallit Nunaannut aamma Kalallit Nunaannit nuttartut ilinniarsimanerat” imaluunniit “meeqqat ilaqutaat” sammineqarsin-naallutik.

2.6 Suliniut - Fabrikki kisitsisitigut paasissutissiorfik

Fabrikki kisitsisitigut paasissutissiorfik suliniutaavoq ukiut ingerlanerini ine-riartortinneqartussaq, fabrikki kisitsisitigut paasissutissiorfik atorlugu suleri-aaseq ajornannginnerusoq aamma suleriaaseq ataatsimoorussaq suliarine-qassapput. Piffissaq sulianut atorneqartartoq sivikillineqassaaq aamma suliat allamik suliaqartumit suliarineqalernissaanut ajornannginnerulersitsissaaq.

 

Suleriaaseq tamarmi misissorneqassaaq, datat allameersut tigunerinit kisitsi-saataasivimmut allakkianngorlugit aamma periaatsimik nassuiaasiornikkut, tamanut saqqummersinneqarnerinut.

 

Maanna kisitsisitigut paasissutissiortoqartarpoq SAS; Word aamma Excel ator-lugit, taakkununngalu titartakkanut makrot wordimut nuussinnaanngorlugit suliarineqarsimasut aamma atorneqartarput. Kukkusoqartoqaraangat suliat ilaat suliareqqinneqartariaqartarput.

 

SAS, Word aamma Excel atorlugit suliarineqartarnikut, taamaallaat R atorlugu suliarineqarsinnaalernerat maanna periarfissaavoq. R atorlugu suliat aamma nittartakkamut toqqaannarlugit ikkunneqarsinnaapput, tamanna Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaani immikkoortortami Nunarsuarmi anguniakkani, Tabelini aamma innuttaasut pillugit kisitsisitigut paasissutis-sani atorneqareerpoq. Tamanna ilutigalugu kisitsisaataasivimmi periarfissat annertuserujussuarput kisitsisinik atugassanik toqqorsisinnaanngorneratigut aamma 2017-imiit API-mik atuisoqarsinnaalermat.

Ineriartornerup kingunerisaanik kisitsisitigut paasissutissat ataqatigiissumik suliarineqartalersinnaapput, datat tiguneriniit, kukkunersiorrneqarnerinut, nalunaarsuutinut iliorarnerinut kisitsisaataasivimmut tabelinut ilanngunne-qarnerinut aamma allakkianngorlugit nittartakkamut saqqummersinneqar-nerinut.

2.7 Kisitsisaataasivik

Kisitsisaataasivik Naatsorsueqqissaartarfimmit sammarteriviuvoq pingaarner-paaq.

 

Naatsorsueqqissaartarimmit kisitsisaataasiviup sulisunit inunnillu soqutigin-nittunik atorneqarnissaanut pikkorissaasoqartarniarpoq ataavartumik. Pikko-rissaanerit naammattunik perusuttunik nalunaartoqartillugu Nuup avataani ingerlanneqartassapput. Internetip akikillinikuunera aamma sukkatsinnikuu-nera pissutaalluni Naatsorsueqqissaartarfik pikkorissaasarnerup saniatigut ilinniummik videoliorniarpoq. Filmi ilitsersuusiaq sulisunit suliarineqarsin-naassaaq, imarisaa isikkuanit pingaartinneqarnerussalluni.

 

IT-mik suliaqartut datanik kisitsisaataasivimmut kisitsisinik programminut, ass. mobiltelefoninut app-inut, nittartakkani grafinngorlugit saqqummersit-sinernut allanullu atugassaminnik aallersinnaapput. API (application programming interface) atorlugu data tamanit atorneqarsinnaalerput. Naat-sorsueqqissaartarfimmit Sverigemi naatsorsueqqissaartarfimmit API suliarine-qarsimasoq atorneqarpoq, taassuma atorneqarneranut toqqaannarlugu kisitsi-saataasivimmut aallertoqarsinnaanera pissutaavoq.

 

Programmeeriilluni data atorlugit ajornannginnerusumik takutitsisinnaa-nissaq (infografik) periarfissarsiorneqarpoq. Tamanna anguneqarsinnaavoq R atorlugu misilittakkat tunngavigalugit, R open-source atorlugu programmee-riineruvoq datanik atuilluni takutitsisinnaanermik annertusisanik suliaqarfiul-luni.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit FN-ip nunarsuarmi anguniagaat API-mi kisitsisit kisitsisaataasivimmeersut atorlugit R atorlugu kodelersorlugit suliareqqinne­qarlutik saqqummersinneqarput (www.stat.gl/kl/SDG). Anguniakkani tama­nit najoqqutat uppernarsaatillu aaneqarsinnaapput misilittarneqarsinnaallu­tillu.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup aamma tabelit suliarinikuuaat API atorlugu kisitsi­saataasivimmut kisitsisinik aallerluni taakkulu R atorlugu suliareqqillugit.

Maanna kisitsisaataasivik annerusumik Naatsorsueqqissaartarfiup nammi­neerluni kisitsisaataanik aallerfissatut siammarterivittut atorneqarneruvoq. Kisitsisaataasivimmiipput aamma kisitsisit ass. Nunatta Nakorsaaneqarfia­neersut aamma Uumasunut nakorsaqarfimmeersut Naatsorsueqqissaartar­fimmit suliarineqarsimanngitsut.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit anguniarneqarpoq suliffeqarfiit allat kisitsisaa­taasivimmik kisitsisinik ilioraasinnaalernissaat, taamaasilluni datat Kalaallit Nunaanneersut qitiusumik katersorneqarsinnaanerulernissaat anguniarneqar­luni. Kisitsisaataasivimmut ilanngussiniartunut uku; kisitsisinik tunniussisut kisitsisit pitsaassusissaanik angusaqarsimassasut, kisitsisit allanit sunnerne­qarsimassangitsut, kisitsisit erseqqissumik najoqqutaqassasut, kisitsisillu tabeliniittut ataavartumik nutarterneqartassasut minnerpaamik ukiumut ataa­siarluni, piumasaqaataapput.

2.8 Kinaassusaa isertorlugu isertupajaarlugulu immikkuualuttut pillugit paasissutissanik pissarsisinnaaneq

Inuit suliffeqarfiillu pillugit paasissutissanik (= immikkuualuttut pillugit paa­sissutissanik) Naatsorsueqqissaartarfiup ingerlatitseqqiisarnera inuk pillugu paasissutissanut inatsimmit aamma kisitsisit pillugit paasissutissiisarneq pil­lugu inatsimmit killilersorneqarpoq, taakkunani inuit ataasiakkaat suliffeqar­fiilluunniit ataasiakkaat pillugit paasissutissat allanullu ingerlateqqinneqar­tussaanngitsut Naatsorsueqqissaartarfiup tigusartagai aalajangersarneqar­lutik.

 

Allaganngorlugu isumaqatigiissuteqarnikkut inuit Naatsorsueqqissaartarfim­mi sulisuunngitsut Naatsorsueqqissaartarfimmi kinaassusii isertupajaarlugit paasissutissat tunngavigalugit tabeliliorsimapput nalilersuisinnaallutillu. Paa­sissutissani kinaassutsit isertupajaarnerat isumaqarpoq inuit normui, naju­gaqarfii allallu inuit kinaassusiinik takutitsisinnaasut tulleriiaarlugit normunik taarserneqarnerat imaluunniit peerneqarnerat. Kinaasussaat isertupajaarlugit paasissutissat imaattariaqanngilaq kinaassusaat isertuulluinnarneqartoq, tas­sa paasissutissanik ilaatigut allatigut kinaassutsinik paasinninnikkut inuit ataasiakkaat pillugit paasissutissat pissarsiarineqarsinnaassarmata. Assersuu­tigalugu inuup ukioqassusia, ilinniagaqarnera, katissimanera katissimanngin­neraluunniit, meeraasa amerlassusaat, najugaa il.il. pillugit paasissutissat tunngavigalugit inuup isertitai pillugit paasissutissat eqqoriarneqarsinnaam­mata – pingaartumik inuit sumiiffimmi agguaqatigiissillugu isertitarineqartar­tuniit qaffasinnerusunik isertitallit pillugit.

 

Ilisimatusarnermut (forskningsserver) inatsisissanillu piareersaanermut (lov­modelserver) atatillugu kinaassusaat isertupajaarlugit paasissutissanik Naat­sorsueqqissaarnermi inatsit malillugu aamma paasissutissanik isertuussinis­samik malittarisassat malillugit pissarsisoqarsinnaavoq, datanik atuinissamut piumasaqaatit Naatsorsueqqissaartarfiup datanik isertuusinermut iliuuserisar­tagaanut tunngasumi tamakkiinerusumik atuarneqarsinnaapput. Kinaassu­saat isertupajaarlugit immikkuualuttunngorlugit paasissutissat Naatsorsueq­qissaartarfiup serveriatigut avataanit pissarsiarineqarsinnaapput. Interneti aqqutigalugu immikkullu piumasaqaatit malillugit internetikkut nammineq suliffigisamiit paasissutissanik pissarsisoqarsinnaavoq. Piumasaqaatit ilaat tassaavoq tabelinik suliarineqartunik tamassumalu kingorna Naatsorsueq­qissaartarfiup serverianit aaneqartunik Naatsorsueqqissaartarfiup nakkutigin­ninnissaa.

2.9 Oqaatsit

Nittartakkamik atuisut 20 procentii Nunanit Kalaallit Nunaata Danmarkillu avataaneersuupput. Taamatut amerlatiginerisa paasinarsisippaa Naatsorsueq­qissaartarfiup suliai nunani allani aamma annertuumik soqutigineqartut. 2019 aallarnerfigalugu Kalaallit Nunaanni kisitsisit kalaallisut, qallunaatut tuluttullu saqqummersinneqartalerput, kisitsisaataasivimmilu tabelit aamma tuluttut aamma saqqummersinneqartarput, qularnanngilarli tuluttut amerla­nerusunik saqqummersitsisarnissaq pisariaqartinneqartoq.

 

Kalaallisut taaguutit nutserinermiit nutserinermut pilersinneqartarmata kisit­sisitigut paasissutissanik kalaallisut nutserisartut atuartartullu unammilligas­saqartarput. Oqaaseqatigiinni danskisut taaguutit kalaallisut nutserneqarsin­naasarput oqaaseqatigiillu assigiit assigiinngitsunik nutserneqarsinnaasarlu­tik. Ajornartorsiut aaqqiiviginiarlugu kisitsisitigut paasissutissanit assigiin­ngitsunit taaguutit katersorlugit kalaallisut taaguutit assigiissarnerat Naatsor­sueqqissaartarfiup aallartinnikuuaa.

2.10 Misissuinernit aamma kisitsisitigut paasissutissaliornerni pissarsiviit allat

Allaffissornermi nalunaarsuiffinniit inunnullu aamma suliffeqarfinnut tunnga­sunik misissuinerni tigusilluni nunani ataasiakkaani naatsorsueqqissaartarfiit kisitsisitigut paasissutissaliornermik tunngaveqartarnertik ileqqoraat. Kisian­nili Naatsorsueqqissaartarfiup allaffissornermi nalunaarsuiffiit kisiisa atortar­pai.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit misissuinerit tunngavigalugit ingerlaavartunik kisitsisitigut paasissutissiortalernianngilaq. Taamaakkaluartoq ilisimatusartu­nit allanillu, misissuinissanut aamma kisitsisinik aallernissanut siunnersorne­qarnissanut unissimasunik aamma naatsorsuinernik itisiliinerni assigiinngit­suni pisariaqartinneqartarpoq Naatsorsueqqissaartarfimmit ikiorneqarnissaq. Aallaqqaasiutigalugu Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaanut misissuinermi ilitsersuutinik ilanngussisoqarnissaa pilersaarutaavoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup paasissutissanik pissarsivinnik allanik atuisarnermi misilittakkat ukiuni aggersuni annertusarniarpai. Ukiuni tulliuttuni Naatsor­sueqqissaartarfimmit datanik pissarsiffiit nutaat atorniarneqarput. Siullermik suliniut Nordisk Rådimit aamma Sverigimi Tillväxtverkemit aningaasaliif­figineqartoq Naatsorsueqqissaartarfimmit malinniarneqarpoq, tassani misis­sorneqassaaq takornariat kreditkortinit datat atorlugit ulloq unnuarlu atui­nerat.

2.11 Nunani tamalaani suliniaqatigiiffinnut paasissutissanik tun­niussisarneq

Naatsorsueqqissaartarfik ataavartumik suliniaqatigiiffinnut FN-ip ataaniittu­nut aamma nunat tamalaat akornanni suliniaqatigiiffinnut nalunaaruteqar­tarpoq. Naatsorsueqqissaartarfik datanik kisitsisitigut paasissutissanut pio­reersunut akuttusuunilu immikkut nalunaarusianut tunniussisarpoq. Naatsor­sueqqissaartarfik Nordisk Rådip kisitsisaataasivianut paasissutissanik tunisi­sarpoq akissarsissutigisartakkaminik, Nordisk Rådimut datat tunniunneqartut amerlanerpaartaat pioreersuupput nutartigassaannaasarlutik.

 

Naalakkersuisoqarfiit nunanik allanik suleqateqarnerminni Naatsorsueqqis­saartarimmut kisitsisitigut paasissutissanik nutaanik piumasaqartarput. Nunat tamalaat akornanni suliaqarnermut piumasat Naatsorsueqqissaartarfiup siu­lersuisuinit nalilersorneqartarput, taamatuttaaq najukkanit piumasat pineqar­tarput. Naatsorsueqqissaartarfimmit kisitsisitigut paasissutissiornermi nunani tamalaani taaguutit, immikkoortiterinerit periutsillu atorneqartut pisinnaasaq tamaat atorniarneqartarput, tamatumunnga nunanut allanut sanilliussin­naanissaq anguniarneqarluni.

2.12 Najugaqarfiit

Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasiviani tabellit ilaannaat najugaqarfin­nut tamanut immikkoortiterneqarsinnaapput. Inuit ataasiakkaat saqqummer­sinneqaqqusaannginnerat nunaqarfiit tamarmik immikkut ilanngunneqan­nginneranut pissutaavoq. Nalunaarsuutini inuit pillugit paasissutissat misis­sorneqartannginnerat aamma pissutaavoq, nuna tamakkerlugu paasissutis­sanut sunniuteqartannginnerat najugaqarfinnulli mikisunut sunniuteqarsin­naanera pissutaalluni.

 

Kisitsisitigut paasissutissanik arlaqartunik atuisut piumasaat anguniarlugu, kisitsisitigut paasissutissat katinneri nunaqarfinnut takussutissiarineqarsin­naalernissaat Naatsorsueqqissaartarfimmit nalilersorneqassaaq. Maanna as­sersuutigalugu nunaqarfinni ataasiakkaani suliffissarsiortutut nalunaarsukkat takuneqarsinnaapput, kisianni suliffissarsiortutut nalunaarsukkat ukioqqor­tussusaanut suiaassusaannullu immikkoortinneqanngillat.

 

Najugaqarfiit immikkoortiterneranut periarfissaq alla tassaavoq nuna tamak­kerlugu pilersaarusiami immikkoortiterinerup malinnissaa, Naatsorsueqqis­saartarfimmit innuttaasut pillugit paasissutissat ilaanni atulereerpaa. Taakku­nani najugaqarfiit arfinilinnut immikkoortinneqarput, inuit najugaqartut amerlassusaat apeqqutaatillugit, taaguutillu illoqarfik/nunaqarfik najugaqar­finngortillugit.

2.13 FN-p nunarsuarmi anguniagai

Nunarsuarmi piujuartitsinissaq pillugu FN anguniagassanik 17-inik atuutiler­sitsinikuuvoq, nunat FN-imut ilaasortat akuersaarlutik anguniarniarlugit isu­maqatigiissutigisaannik. Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisitigut paasissutis­siat atorlugit Kalaallit Nunaanni anguniagaqarneq malinnaaffigaa. Kisitsi­sitigut paasissutissiat tunngavigalugit takuneqarsinnaavoq Kalaallit Nunaata anguniakkanut malinnaanera eqqortumik ingerlanersoq aamma qanoq sukka­tigisumik malinnaanersoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup nunarsuarmi anguniakkanut tunngatillugu sulias­sai aaliangersimasumik suli inissinneqanngillat. Ungasinnerusoq eqqarsaati­galugu Naatsorsueqqissaartarfiup suliassanik tulleriiaarilluni pilersaarutissaa, aatsaat Naalakkersuisut Naatsorsueqqissaartarfiup nunarsuaq tamakkerlugu anguniakkanik 17-inik suliassaasa tulleriiaarneri pilersaarusiornerillu atuuti­lersippatigit, pilersaarusiaq atuutilersinnaavoq. Naalakkersuisut, Naatsorsueq­qissaartarfiup nunarsuarmi anguniagassat malinnaavigineqartussat eqqarsaa­tigalugit suliassaanik, pilersaarusioreerpata, Naatsorsueqqissaartarfimmit kisitsisitigut paasissutissiat pingaarnersiorneqarsimasut allanngortittariaaner­sut nalilersorneqassapput.

 

FN-imit nunarsuarmi tamani uuttuutitut atorneqartussat 200-t sinnillit toq­qarneqarsimapput, taakku tunngavigalugit nunarsuarmi anguniakkat malin­naaviginiarlugit kisitsisitigut paasissutissiortoqartussaavoq. Nunarsuarmi ta­marmi uuttuutit ilaarpassuit Kalaallit Nunaanni atussallugit tulluanngillat, imalluunniit kisitsisitigut paasissutissiornermi atortussat pissarsiarineqarsin­naanngillat. Ilaatigut FN-imit uuttuutit ilarpassuinut periutsit inissinneqar­simanngillat, uuttuutit ilaanut datat atorneqartussat pigineqanngillat. Kisit­sisitigut paasissutissiornermik Naatsorsueqqissaartarfimmut aningaasaliissuti­gineqarsimasut Kalaallit Nunaannut tunngasunik kisitsisitigut paasissutissanik ineriartortitsinissamut atorneqarnissaat suli tunngavigineqarpoq.

 

Piffissap ingerlanerani Naatsorsueqqissaartarfimmit nunarsuarmi uuttuutit suliarineqartarnissaat anguniarneqarpoq, kisianni pingaarnerutinneqarluni Kalaallit Nunaannut uuttuutit suliarineqarnissaat. Kalaallit Nunaannut uut­tuutit suliarineqarnerisigut malinnaavigineqarsinnaavoq nunarsuarmi angu­niakkat eqqarsaatigalugit Kalaallit Nunaanni sumut killittoqarsimanera. Taa­maasilluni allaffissornikkut aningaasartuutit annikinnerussapput, Kalaallillu Nunaannut attuumassuteqartut immikkut sammineqarnerussallutik. Kalaallit Nunaanni uuttuutit suliarinerinut ajoqutaasinnaavoq Kalaallit Nunaata nuna­nut allanut sanilliukkuminaasinnaanera. 

 

Naatsorsueqqissaartarfik nunarsuarmi kisitsisitigut paasissutissiorfinnut alla­nut sanilliullugu mikinerujussuugami periarfissaqanngilaq nunarsuarmi angu­niakkat ineriartorneri tamaasa malinnaavigissallugit, aamma FN-imut taakku pillugit pinerit tamaasa nalunaarusiornissamut periarfissaqanngilaq.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit nunarsuarmi anguniakkanut uuttuutit qitiutil­lugit takusassiarineqarput, taakku naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaani, www.stat.gl-imi takuneqarsinnaapput. Takusassiat nunarsuarmi aamma Kalaallit Nunaanni uuttuutit piusut pissarsiareriaannanngorlugit suliaapput, taakkulu Naatsorsueqqissaartarfimmit suliaapput imaluunniit Naatsorsueqqis­saartarfiup kisitsisaataasiviatigut siammartigaallutik. Nittartakkami takussu­tissiaq atorlugu nunarsuarmi anguniakkanik suliaqarniartut tamarmik angu­niarneqarput. Taamaasillutik Naalakkersuisut kommunit, suliffeqarfiit peqati­giiffiit il.il. suliassanut pilersaarusiornerminni uuttuutit sulianut tulluartut atorsinnaavaat.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit, ass. kisitsisitigut paasissutissat pigineqareersut atorlugit aamma kisitsisitigut paasissutissiassatut pilersaarutigineqartut ator­lugit uuttuutit SDG-mut tunngasut amerliartortinneqarnissaat, suliniutigine­qarpoq. Uuttuutit amerlisinneqarnissaanut periutsit ataani allanneqartut tun­ngavigalugit ineriartortitsinissaq aamma suliniutigineqarpoq.

 

Immikkut suliniuteqarfigineqarniarput suliniuteqarfigineqartut ikittuinnarnik uuttorneqarsinnaasut imaluunniit uuttorneqarsinnaanngitsut. Avatangiisit eq­qarsaatigalugit siulliullugit suliarineqarniarput, aalisarnermi piujuartitsinissaq pillugu uuttuutit aamma eqqakkanik isumaginninnernut uuttuutit.

 

Paasissutissat suliareqqitassat amerlanerpaartaat pisortaqarfinni allaffissor­nernit Naatsorsueqqissaartarfimmit pissarsiarineqartarput. Taamaattumik IT-mi periusissiat atorluarnerunissaat maannalu IT atorlugu suliaareersut ator­neqarneq ajortut atorneqartalernissaat immikkut pingaartinneqarluni sammi­neqassaaq. Inunnik isumaginninneq eqqarsaatigalugu maanna suliat meeq­qanut tunngasut immikkut aaqqissuunneqartussaapput, kingusinnerusukkut meeqqanuunaanngitsoq sulianut tunngasut taamatut aaqqinneqartussaal­lutik. Aaqqissuussinerup kingunerisaanik isumaginninnermik suliaqartunut, nalunaarusiat allanullu inissiisariaqarsimappat allanut inissiinerit, malinnaa­viginissaat ajornannginnerulissaaq. Pinerluuteqartartut eqqarsaatigalugit mi­sissorneqassaaq, paasissutissat pigineqareersut atorlugit, pinerlineqarsima­sunut kisitsisitigut paasissutissanik suliaqartoqartalersinnaanersoq.

 

Naalakkersuisut suliaat assersuutigalugit nalunaarusiaat aamma inatsisiliaat nutaat tunngavigalugit kisitsisitigut paasissutissiortoqarsinnaasarpoq. Asser­suutigalugu meeqqat atugarliortut pillugit kalaallit qallunaallu ataatsimoorus­samik uuttuutit suliaat nunarsuarmi anguniakkanut aammattaaq atoqqinne­qarsinnaalluarput.

 

Kalaallit Nunaanni aningaasaqarnermik sukumiisumik misissuisarnerit qaffas­sarusullugit, inuussutissarsiornermut kisitsisitigut qitiusumik paasissutissat aamma aningaasaqarneq pillugu kisitsisitigut qitiusumik paasissutissat pit­saassusaat qaffassarneqarlutik iluarsaanneqarput. Aningaasaqarnermut modellit, suleqatigiilluni suliaqarnermi aamma sukumiisumik itisiliilluni mi­sissuisinnaanissamut aalisarneq pillugu ataatsimiitsitaliarsuup kissaatai malil­lugit, kisitsisitigut paasissutissat pineqartut pitsaassusaasa qaffassarneqarnis­saat avaqqunneqarsinnaanngillat. Nunarsuarmi anguniakkat 17-iusut piler­saarutinut ilanngullugit suliarineqarput, nunarsuarmi anguniakkani paasissu­tissat suliniutinut assigiinngitsunut allanut taputartuunneqarsinnaanissaat pingaartinneqarmat.

 

Ataani allattorsimapput uuttuutit, qulaani periutsit allaaserineqartut tunnga­vigalugit, ineriartortinneqartut. Kapitali 3-mi itisilernerullugit atuarneqarsin­naapput:

 

-          SDG 3: Peqqissuseq atugarissaarnerlu

Napparsimmavinni ullut unnuiffiit

Inuit innarluutillit

-          SDG 9: Suliffissuit, nutaaliorneq attaveqaasersuutillu

Internetimut sukkasuumik attavillit pct.-inngorlugit annertus­susaat najugaqarfinnut immikkoortillugit

-          SDG 10: Naligiinnginneq minnerusoq

Soraarnerussutisiat pillugit kisitsisitigut paasissutissat

-          SDG 11: Inoqarfiit piujuartitsiffiusut

Eqqaavinnit isumaginninneq najugaqarfinnut immikkoortillugit

-          SDG 14: Imaani uumassusillit

Akuutissartaqanngitsunik piujuartitsilluni aalisarneq aamma piniarneq

-          SDG 16: Eqqissineq, naapertuilluarneq sullissiviillu qajannaatsut 

Meeqqanik allanut inissiisarneq aamma nalunaarutiginnittarneq

Pinerlineqarsimasut

-          SDG 17: Suleqatigiinnikkut anguniagaqarneq –ataqatigiissumik isiga­lugu sukumiisumik misissuisinnaaneq

Suliffeqarfinnik selskabenik taaneqartartunik pisortat aningaasaqarnerannut ilanngussineq

Pisiat tunisallu oqimaaqatigiissinnerat

Aalisarneq pillugu naatsorsuusiat itinerusut

2.14 Kisitsisitigut paasissutissat toqqorsivimmiittut

Naatsorsueqqissaartarfimmit kissaatigineqarput kalaallit inuiaqatigiit pillugit kisitsisitigut paasissutissat 2023-i sioqqullugu pigineqartut pissarsiarineqar­sinnaassasut. Ineriartornermi killiffik paasiniarlugu pisariaqartarpoq piffissa­mi sivisuumi kisitsisit malinnaavigineqarsinnaanissaat. Assersuutigalugu nuna tamakkerlugu pilersaarummi kingullermi ukiuni kingullerni 70-ini kisitsisit atorneqarput.

 

Nittartakkami kisitsisitigut paasissutissanut toqqorsivimmik pilersitsisoqas­saaq. Naatsorsueqqissaartarfiup nammineq saqqummersitaat tassaniissapput kisianni aamma kisitsisitigut paasissutissat Namminersornerullutik Oqartussat sioqqullugu oqaluttuarisaanermut pingaarutillit, assersuutigalugu Stats­miniteriemit Årsberetningit ilanngunneqassallutik.

 

Maanna Naatsorsueqqissaartarfimmit skannerineq allakkanillu pisoqaaneru­sunik ilisarinnissinnaaneq aallartinneqareerpoq. Saqqummersinneqannginne­rini isumaginiarneqassaaq ujarliutit angisuut atorlugit nassaarineqarsinnaa­nissaat.

 

3 Immikkoortut kisitsisit paasissutissat ataasiakkaat

3.1 Siulersuisut pingaarnersiuinerannut tunuliaqutit

Nunani mikinerusuni Kalaallit Nunaattut ittuni kisitsisitigut paasissutissiinerit akisungaatsiarput. Innuttaasut ikittut aallaavigalugit kisitsisitigut paasissutis­sat suliarineqartaraluartut kisitsisitigut paasissutissaliornermi aningaasartuu­tit innuttaasut amerlassusaat tunngavigalugu ikilisinneqarsinnaanngillat. Im­mikkoortunik kisitsisitigut paasissutissanik Naatsorsueqqissaartarfimmi siu­lersuisut tulleriinnilersuissagaangata immikkoortut kisitsisitigut paasissutissat sukumiisumik tulleriinnilersornissaat pisariaqarpoq.

 

Siulersuisut pingaarnersiuineranni immikkoortunik nutaanik ilassutaasunil­luunniit kisitsisitigut paasissutissaliornissamik kissaateqarfiusuni kisitsisitigut paasissutissanik nutaanik pilersitsiffiusinnaasuni nalunaarsuinerit pigineqa­reernersut nalinginnaasumik aallaaviusarpoq. Nalunaarsuinerit IT-milu ator­tut pioreersut aallaavigineqarsinnaanngikkaangata kisitsisitigut paasissutis­sanut nutaanut aallaaviusussanik peqalernissamut ukiut arlalissuit ingerla­sinnaasarput.

3.2 Ukiuni tulliuttuni qaninnerni ineriartornerit

Ukiuni kingullerni ukiulluunniit aggersut arlallit ingerlaneranni kisitsisitigut paasissutissat saqqummersitassatut pilersaarutinut ilanngunneqarnissaat siu­nertaralugu immikkoortuni ataani allaaserineqartuni ineriartornerit siuler­suisut tulleriinnilersorpaat.

Maannakkut aningaasaliissutaasut iluanni maannakkullu sulisoqarneq tun­ngavigalu ineriartortitsinermi suliniutit tamarmik ingerlanneqarsinnaanngin­nerat eqqumaffigissallugu pingaaruteqarpoq, tak. ataani immikkoortut 5 aamma 7. Suliniutit ineriartortitsinermut tunngasut arlalissuit taamaallaat IT-mik ineriartortitsisoqarpat aamma suliffeqarfinnik allanik suleqateqarnikkut suliarineqarsinnaapput. Misilittakkat tunngavialugit suliat ilaat kinguaattoor­nissaat ilimanarpoq, taamaattumik tamakkiisumik suliassanik allattukkanik tunngaveqarneq tulluartuulluni.

3.3 Pisortat aningaasaqarnerat

Naatsorsueqqissaartarfiup suliarisartagaa, pisortat aningaasaqarnerat anner­tusineqassaaq tassunga selskabit ilanngunneqarniarmata.

 

Maanna suliarineqartarpoq pisortat aningaasaqarnerat aamma kiffartuussi­nerat kisimik saqqummiunneqartarput. Selskabit ilaannginnerat pissutaalluni pisortatigoortumik inissiat, mittarfiit, Nukissiorfiit allallu ilanngunneqarneq kisitsisitigut paasissutissanut ajorput. Pisortat aningaasaqarnerannik aamma sullissinerannik sinneqartoorutit pillugit kukkulluni isumaqartoqarpat, piviu­sumik pisortat aningaasaqarnerat ajunnginnerujussuarmik inissisimassaaq. Pisortat selskabiutaanik ilanngussineq pisortat aningaasaqarnerannik tamak­kiinerusumik takutitsissaaq.

3.4 Peqqinneq

Kalaallit Nunaanni napparsimaviit atorneqarneri pillugit napparsimasunut paasissutissanik katersivik Cosmic atorlugu nutaamik kisitsisitigut paasissu­tissiortoqarniarpoq. Kisitsisitigut paasissutissani pineqartumi makku assersuu­tigalugu saqqummiunneqarniarput; napparsimavimmiikkunnaartut, immik­koortoqarfiit, napparsimalluni unnuinerit amerlassusaat, napparsimasup u­kiui aamma suiaassusaat. Taakku ilisimatusartunit tunuliaqutatut atorneqar­sinnaassapput. Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu anguniarneqarpoq nakor­siarnerit amerlassusaat, napparsimavimmiikkunnaartut peqqissusaanik nalu­naarnerit aamma Kalaallit Nunaata avataani pisunut tunngasunik ilanngus­sisalernissaq, kisianni paasissutissat taakkununnga tunngasut suli tamakkii­suunngillat. Napparsimmavinnik atuisunut paasissutissat ilassutaasinnaapput.

 

2023-mit Naatsorsueqqissaartarfimmit naatsorsuutigineqarpoq Cosmic-imit datanik pissarsisalernissaq. Cosmic-ip atorunnaartussaanera pissutaalluni Cosmic periutsimik allamik taarserneqarumaarpoq.

 

Kalaallit Nunaanni Center for Folkesundhed Statens Institut for Folke­sundhed-ip (SIF) ataani inissisimavoq, taanna Syddansk Universitetimi im­mikkoortortaqarfiuvoq. Kalaallit Nunaanni Center for Folkesundhedimit ukiut sisamakkaarlugit innuttaasut peqqissusaanik misissuisarput annertuumik, inuit 2.000-3.000-it apersorneqarlutik misissorneqartarput. Siunissami takor­loorneqarpoq misissuinermit datat sukumiisut Naatsorsueqqissaartarfimmut inissinneqartalernissaat, taamaaliortoqarpat ilisimatusartut Naatsorsueqqis­saartarfimmit ilisimatusartunut isissut atorlugu taakkuninnga datanik pissar­sisinnaalissapput.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit Nunatsinni Nakorsaaneqarfik annertusisamik suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqarfigaa, tamatuma kinguneraa kisitsi­sitigut paasissutissat Naatsorsueqqissaartarfimmit suliarineqartalernissaat, Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmi katsorsaanermik ilisimasallit suleqatigalugit. Naatsorsueqqissaartarfimmit suliarineqartalersussat tassaapput kisitsisitigut paasissutissat makkununnga tunngasut; erninerit, toqusut, peersitsinerit, nap­paatit tunillaattartut il.il. Datat Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit pissarsiari­neqareeraangamik kukkunersiorneqartassapput ilisimatusarnermullu atorne­qarsinnaasunngorlugit aamma kisitsisaataasivimmut ilineqarsinnaanngorlugit suliarineqartassallutik. Tabelit tamanut saqqummiunneqannginnerini Nunat­sinni Nakorsaaneqarfimmit misissorneqaqqaartassapput, Nunatsinnilu Nakor­saaneqarfik saqqummersinneqartut siammarternerinut akusussaasuusassaaq.

3.5 Pisortaqarfinni aningaasarsiat

Naatsorsueqqissaartarfiup Namminersorlutik Oqartussani Isumaqatigiissutit pillugit immikkoortortaqarfik oqaloqatigaa pisortaqarfinni sulisut aningaasar­siaasa kisitsisitigut paasissutissiorneqarsinnaanerat misissorlugu. Kisitsisitigut paasissutissat isumaqatiginninniartunit isumaqatiginninniarnermi atortarsin­naasavaat tamanullu soqutiginarsinnaassalluni. DJØF aamma SIK aqqutiga­lugu atorfillit siulliullugit suliarineqassapput, siulliit suliarineqareerpata ine­risarlugit suliareqqinneqassanersut naliliiffigineqarumaarput.

3.6 Suliffeqarneq

2022-mi suliffeqarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissat iluarsaanneqarlutik suliarineqarput.

 

Akissarsiallit aamma namminersortut, pisortaqarfinnilu assigiinngitsuni sulif­fillit immikkoortiterlugit suliffeqarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissanut takussutissiarineqartalernissat Naatsorsueqqissaartarfimmit aamma suliarine­qarpoq. Aamma Kalaallit Nunaanni najugaqavinngitsut suliffiisa nalunaarsor­nissaat suliniutigineqarpoq.

 

Naatsorsuutini suliffeqarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissat, pisortaqar­finni atorfillit aamma nuna tamakkerlugu naatsorsuutini suliffeqarfiit eqqar­saatigalugit ataqatigiissaarneqassapput, taamaasilluni nalunaarsuinermi ajor­nannginnerusumik imminnut ataqatigiissaarneqarsinnaalissapput. Taakku saniatigut ukioqqortussutsit, najugaqarfiit allallu saqqummersinneqartartuni pineqartuni ataqatigiissaarneqassapput.

3.7 Innuttaasut pillugit kisitsisitigut paasissutissat

Maanna kisitsisaataasivimmi innuttaasut naatsorsornerat immikkoortortaqa­lernikuuvoq. Innuttaasut naatsorsornerat tabelinik arlalinnik imaqarpoq, taakku innuttaasut kisitsisitigut paasissutissanut naatsorsuinernut tunnga­viupput. Paasissutissat assigiinngitsut (ass. toqusut, meeqqiornerit allallu) tamarmik tabelit tassaniittut atorlugit nunami sumiinneq apeqqutaatinnagu suliarineqartarput.

 

Innuttaasut amerlassusissaanik, maanna ineriartortinneqartup, suliaqarnissaq taamaalilluni tunngavilerneqarpoq. Uppernarsaasiornissaq aamma kikkunnit tamani takuneqarsinnaanissaa qulakkeerniarlugu tunngaviusumik datat aam­ma naatsorsuinermi inernerit periuserlu kisitsisaataasivimmi saqqummiun­neqarput.

 

Ataatsimut naatsorsueriaasissamut suleqatissarsinissaq anguniarlugu suleriaa­seq 2022-mi Nunani Avannarlerni Naatsorsueqqissaartarfiit ataatsimiinne­ranni saqqummersinneqarpoq. 2022-mi Hagstove Føroya suleqataaniarluni aaliangerpoq, maannalu tabelit pisariaqartut Savalimmiuni innuttaasunut naatsorsuutinut tunngasut suliareqqammerpaat.

3.8 Meeqqanut tunngasut

Meeqqat angerlarsimaffiup avataani inissinneqartut pillugit kisitsisitigut paa­sissutissaliornissaq siunertaavoq.

 

Meeqqat inuusuttullu paaqqinnittarfianni najugaqartut aamma ilaqutariit paarsisartut pillugit kisitsisitigut paasissutissat Naatsorsueqqissaartarfimmit suliarineqartarput. Kommunini paaqqinnittarfinni najugaqartut, inunnit paaq­qinnittarfinni pigineqartuni najugaqartut, ilaqutariinilu suliffigalugu najuga­qartut ilanngullugit suliarineqartalissapput. Taakkununnga allaffissornermi aqutsinerni aningaasaqarnikkut paasissutissat najoqqutarineqartarput, taak­kununnga ilaapput Meeqqat inuusuttuaqqallu pillugit ESDH atorlugu suliat. ESDH Kommuneqarfik Sermersuummi atorneqarpoq 2022/2023-milu kom­munit sinnerinut atuutilerneqartussaalluni. EDSH atorlugu nalunaarutigin­ninnerit paasissutissartaat atorlugit qanoq amerlatiginerinik nalunaarsuiso­qarsinnaanersoq misissorneqassaaq.

3.9 Innarluutillit

2020-mi Naalakkersuisut innarluutillit pillugit paasissutissiornerannut tun­ngatillugu Naatsorsueqqissaartarfik paasissutissanik pissarsivoq paasissutis­sallu inunnut innarluutilinnut tunngasut assigiinngitsut iluarsaallugit. Paasis­sutissat innarluutilinnut tunngasut kommuninit nalunaarsugaapput, innarluu­tillit pillugit inatsisit malillugit kommuninut tunniussaallutik. Taakku kisit­sisaataasivimmut tabeliliaralugit saqqummersinneqarput, suliarineranullu pe­riutsit allaaserineqarlutik.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup Naalakkersuisut oqaloqatigaat inuit innarluutillit pillugit paasissutissanik katersisarnissamik, ukiumoortumik saqqummersitsi­salernissaq eqqarsaatigalugu. Takorluukkat ilagaat innarluutit suuneri tun­ngavigalugit ikiorsiissutigineqartartut nalunaarsorsinnaanngornissaat.

3.10 Takornariaqarneq

Naatsorsueqqissaartarfik nunanut allanut angalasut, umiarsuarnut takorna­riartaatinut ilaasut aamma akunnittarfinni unnuisartut pillugit kisitsisitigut paasissutissiortarpoq.

 

Akunnittarfinni unnuisartut pillugit paasissutissiornermut periutsip allaaseri­neqarnera pitsanngorsarneqassaaq, unnuisarfiit ilanngunneqartartut qanoq ittuuneri tassani allaaserineqarnissaat eqqarsaatigineqarluni. Akunnittarfiit (hotel) aamma vandrehjemmet qanoq immikkoortinneqartarnersut nassuiar­neqassaaq aamma unnuisarfiit (indkvartering) qanoq ittuuneri nassuiarne­qassallutik. Taakkulu kisitsisitigut paasissutissiornermi unnuisarfinnut allanut sanilliullugit qanoq annertutiginersut immikkut nalunaarsorneqassallutik.

 

Takornariaqarnermik inuussutissarsiortut suleqatigalugit Naatsorsueqqissaar­tarfik unnuisarfinnik nutaanik ilisimasaqartalernissaata, unnuisarfiit amma­raangata, qulakkeerneqarnissaa suliniutaavoq.

 

Kalaallit Nunaata iluani timmisartumik umiarsuarnillu angallannermi kisit­sisit saqqummersinneqarsinnaaneri misissorneqassaaq. Saqqummersitsineq taamaallaat pisinnaassaaq kisitsisitigut paasissutissiornermi inatsit, tassa sulif­feqarfinnik ataasiakkaanik ilisarinnissinnaannginnissaq, eqquutinneqarpat.

3.11 Avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiis­sinnerat aamma nunanik allanik niueqateqarneq

Naatsorsueqqissaartarfiup nunanik allanik niueqateqarneq saqqummersittar­paa, tassani avammut tunisinerit aamma Kalaallit Nunaannut tunisinerit pine­qartarput. Avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinnerat, nunanik allanik niueqateqarnermik aamma Kalaallit Nunaata nunallu allat akornanni aningaasaqarnerannik imaqassaaq, assersuutigalugu kiffartuussi­nernik niuerneq, nunanit allanik aningaasanik atorneq, erniat akilikkat, nuna­nit allanit Kalaallit Nunaannut aningaasaliinerit, killormullu Kalaallit Nunaata nunanut allanut aningaasaliinera, nunani allani utoqqalinersiassanut ileq­qaarnerit il.il. Aningaasaqarnermi pingaarutilinnut ass. BNI-mi atoriaannaat, avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinnerat atorlugu naatsorsorneqarsinnaalissapput. BNI atoriaannaat Kalaallit Nunaanni inuu­nermi atukkat pitsaassusaasa uuttuutaatut pitsaanerpaatut nalilerneqartar­poq, nunat allat inuunermi atukkanut sanilliussinermi BNP-mit pitsaanerul­luni. Nunanit allanit aningaasaliissutit, ass. bloktiskudit aamma EU-mit ilin­niartitaanermut tapit nalingisa, Kalaallit Nunaanni BNP-mut ilanngunneqar­neq ajornerat.

 

Avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinnerata suliarine­qarnissaa nunarsuarmi anguniakkanut aningaasaliissutinit ilaatigut akilerne­qarsinnaassaaq. Naatsorsueqqissaartarfimmit paasissutissat assigiinngitsut a­vammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinnerannut atugassat piffissaq sivisooq atorlugu katersorneqarnikuupput, taakkuli nalilersorneqar­nissaanut, kukkunersiorneqarnissaanut paasissutissanillu allanik katersinis­samut ikiorneqarnissaq amigaatigineqarpoq, taamaasilluni nunani tamalaani periuseq atorneqartartoq anguneqassammat.

 

Kalaallit Nunaata nunanik allanik niueqateqarnera ukiuni kingullerni allan­ngorpoq. Siusinnerusukkut nunanik allanik niueqateqarneq Ålborg aqqutiga­lugu ingerlanneqartarsimagaluarpoq. Maanna assigiinngitsut aqqutigalugit ni­uerneq ingerlanneqartalersimavoq; internet atorlugu, umiarsuarnik Kalaallit Nunaata pisassaanik aalisartunik attartornikkut nunanilu allani tulaassisar­tuni il.il.

 

Suliffeqarfiit aalisarnermik suliaqartut angisuut Kalaallit Nunaanni aamma Danmarkimi suliaqarput. Nioqqutissanik niuerneq taamaasilluni annertooq suliffeqarfiit aalisarnermik suliaqartut iluini pisarpoq, tassa nioqqutissat suliffeqarfiup iluani nuunneqartarlutik, suliffeqarfimmit allamut akigineqan­nginnerminni. Taamaattoqarnera avammut tunisinermut akinut aamma nu­namut akeqarfimmut nalorninartorsiortitsisarpoq.

 

Avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinneranik suliaqar­nermi nunanik allanik niueqateqarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissior­tarneq iluarsaaniarneqarpoq nalunaarsuutinullu najoqqutat tassunga atorne­qartartut ilanngullugit misissorneqassallutik.

 

Danmark Statistikimit ukiuni kingullerni arlaqartuni Kalaallit Nunaata aali­sakkat Danmark aqqutigalugu nunanut allanut tunisat immikkut nalunaar­sorneqarput. Taakku immikkut kisitsisaataasivimmi tabelinngorlugit saqqum­mersinneqarnissaat pilersaarutaavoq.

3.12 Suliffissarsiortut

Suliffissarsiortut naatsorsornissaannut atatillugu ajornartorsiut tassaavoq ataavartumik naqitsittarnissamut piumasaqaatit eqqarsaatigalugit kommunit assigiinngiiaartunik allanngorartunillu periuseqartarnerat.

 

Kommunit assigiiaarnerusumik nalunaarsuisalernissaat anguniarlugu, suliffis­sarsiortut aamma isumaginninnermit isertitat ataatsimoortinneqartalersin­naalernissaat Naatsorsueqqissaartarfimmit misissorneqarniarpoq. Suliffissar­siortunut ikiorsiisalernissaq pillugu inatsisissaq nutaaq 2023-ip qiteqqun­nerani atuutilersussaq eqqarsaatigalugu tulluarpoq. Inatsisit nutaaq tunnga­vigalugu suliffissarsiortut aamma suliffissarsiortut sulilernissaminnut piareer­simanngitsut, ass. sivisuumik napparsimanertik pissutigalugu assigiinngit­sunik ikiorsiissutinik tunineqartalissapput.

3.13 Paasissutissat assigiinngitsut tunngavigalugit innuttaasu­nik naatsorsuinerit (suliaqarfik suliffigisaq)

2023-mi Naatsorsueqqissaartarfimmit kisitsisitigut paasissutissat ‘Suliaqarfik suliffigisaq’ nutaatut saqqummersinneqarpoq. Kisitsisitigut paasissutissiaq im­mini soqutiginartuuvoq ilaatigullu Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit atasinnaassutsimik (holdbarhedsmodel) naatsorsuinerannut atorneqarsin­naassalluni.

 

Innuttaasut assersuutigalugu ima suliffeqarfinnut agguataarneqarput:

 

·         Suliffillit immikkut nalunaarutigineqarsimanngitsut

·         Ilinniartut ilinniagaqarnermusiallit suliffillit

·         Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik pisartut

·         Ilinniartut ilinniagaqarnermusineq ajortut

·         Soraarnerussutisiallit

·         Allat suliffeqarfiit avataaniittut

 

Kingusinnerusukkut Naatsorsueqqissaartarfik ilaqutariit aningaasaqarnerat tunngavigalugu kisitsisitigut paasissutissanik saqqummersitsisalersinnaas­saaq, tassani eqqarsaatigineqarlutik ilaqutariinni inersimasut ilinniarsimas­susaat aamma suliaqarfinni sorlerni sulinerat.

3.14 Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit marloqiusanngorlugit suliarineqartarput. I­naarutaasumik kisitsisit naatsorsorneqarnerat ukiumi pineqartumi nioqqutis­sat oqimaaqatigiissillugit ukiup affaani siullermi pisarpoq. Assersuutigalugu 2020-mut inaarutaasumik kisitsisit naatsorsorneqarnerat 2023-mi pissaaq. Ki­sitsisaagallartut naatsorsorneqarnerat ukiup affaata aappaani pisarpoq, tas­sani 2021-mut 2022-mullu kisitsisaagallartut 2020-mi naatsorsorneqassal­lutik. Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit immikkoortuat taanna nuna tamak­kerlugu naatsorsuutinik ingerlatsineruvoq nalinginnaasoq.

 

Ukiuni tulliuttuni Kalaallit Nunaanni piginnaasat ineriartortinneqarnissaat immikkut sammineqartussaavoq, tassani eqqarsaatigineqarlutik kisitsisinik ukiunik arlalinnoortunik naatsorsueqqinneq (deflatering) (akit aalajanger­simasut) aamma kisitsisaagallartunik eqqornerusumik naatsorsuineq, taamaa­silluni kisitsisiviusut saqqummiunneqarnerini allanngortiterineq annertooq pi­sariaarutissammat. Aalisarnermik suliallit suliffeqarfiit naatsorsuutaat atorlu­git suliffeqarfiit aalisakkanik suliaqartut naatsorsoqqissaarneqassapput. Aam­ma ukioq tunngaviusoq 2010, nutaamik taarserneqassaaq, 2015 tunngavittut atulissalluni.

 

2019-imi nuna tamakkerlugu naatsorsuutini pisortat aningaasaqarnerisa kodii atorneqartut allanngortinneqarput, nuna tamakkerlugu naatsorsuutini toq­qaannarnerusumik atorneqarsinnaalerlutik. Suliffeqarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissat nuna tamakkerlugu naatsorsuutinit toqqaanarnerusumik ator­neqarsinnaalernissaat aamma suliarineqassasut naatsorsuutigineqarpoq.

 

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini ajornartorsiutaasorujussuupput sanaartor­nermut tunngasut (kvadratmeterit qassit sanaartorneqarpat, qanoq akeqarpat aamma kvadratmeterit qassit peerneqartarpat) aamma inigisat atorneqar­nerinut tunngasut (kvadratmeterit qassit najugaqarfigineqarpat aamma ine­qarnermut kvadratmeterimut qanoq akiliisoqartarpa).

 

Ineqarnermut tunngasut aamma immikkut soqutiginarput, innuttaasut ine­qarnerat sanaartornermut tapiissutinut sunniuteqartorujussuummat.

 

Naatsorsueqqissaartarfik tunngaviusumik paasissutissat sanaartornermut nalunaarusiorniarnerannut suleqataavoq. Maanna sanaartornermut nalunaar­suiffiup qanittumi atuutilernissaa ilimananngilaq. Taamaattumik utaqqiisaa­gallartumik aaqqiisoqarnissaa pisariaqarsinnaavoq.

3.15 Pinerluuteqarsimasut pillugit kisitsisit

kisitsisit pineqartut assigiittussaagaluartut Naatsorsueqqissaartarfimmit piner­luuteqarsimasut pillugit kisitsisitigut paasissutissiaanni kisitsisit politiit ukiu­moortumik nalunaarusiaanni kisitsisinit allaanerulaartarput. 2023-mi politiit allaanerusumik atortoqalertussaapput. Naatsorsueqqissaartarfimmit aamma politiinit isumaqatigiissutigineqarpoq, paasissutissanik nutaamik aallertoqar­sinnaalerpat, Naatsorsueqqissaartarfimmit aamma politiinit saqqummersinne­qartussat assigiimmik suliarineqarnissaat. Kia sorliit saqqummersissaneraat isumaqatigiissutigineqassaaq. Saqqummersitat ataqatigiinnissaat, assigiin­ngikkaluarlutik siunnerfigineqarpoq. Periarfissat ilagaat politiit tunngaviusu­mik paasissutissanik saqqummersitsisinnaanissaat Naatsorsueqqissaartarfim­mit inuit pinerluuteqarsimasut pillugit paasissutissanik ilisimatusarnermi atorneqarsinnaasut saqqummersinneqartut.

 

Nalilersorneqassaaq Naatsorsueqqissaartarfimmit ulorianartumik inuit piner­lineqarsimasut pillugit kisitsisitigut paasissutissiortoqarsinnaanersoq. Kisitsisit pineqartut amigaatigineqartut Naatsorsueqqissaartarfiup aamma Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiveqarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit oqaloqatigiin­neranni eqqaaneqarsimavoq. Aammattaaq nalilersorneqassaaq pinerluuteqar­simasutut pillagaareernerup kingorna pinerluuteqaqqittartut pillugit kisitsi­sitigut paasissutissiortoqassanersoq.

 

Pineqaatissinneqareernerup kingorna pinerloqqittartut pillugit aamma kisitsi­sitigut paasissutissiortoqassanersoq nalilersorneqarpoq.

3.16 Kisitsisitigut paasissutissat ilinniarnernut tunngasut

Meeqqat atuarfiannit (tunngaviusumik ilinniarfiit) kisitsisitigut paasissutissat maanna Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfimmit suliarineqartarput, ilinniarner­mut kisitsisitigut paasissutissat allat Naatsorsueqqissaartarfimmit suliarine­qartartut. Suliat ingerlanerini itisiliinerit soqutigineqaleriartornerat ilutiga­lugu ass. inuusuttut suliniuteqarfigineqartussat naatsorsuinerit, pingaarute­qartorujussuuvoq Naatsorsueqqissaartarfiup Ilinniartitaanermullu Aqutsiso­qarfiup suleqatigiilluarlutik ataqatigiissaarinissaat.

 

Naatsorsueqqissaartarfik aamma Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik qanimut oqaloqatigiipput meeqqat atuarfiannut kisitsisitigut paasissutissat pillugit. Tassani immikkut pingaartinneqarlutik IT-mik atortut pioreersut atorlugit datanik ukununnga tunngasut aaneqarsinnaanissaat; atuartut, ilinniartitsisut, ilinniartitsinerit. IT-mik atortut pioreersut atorneqalerpata nalunaarsuisar­nerit atorunnaassapput. Naatsorsueqqissaartarfimmit meeqqat atuarfiannit kisitsisit kisitsisaataasivimmut ilineqartalernissaat anguniarneqarpoq, meeq­qallu atuarfiannit nalunaarsuutit ilisimatusartunit itisiliinernullu atorneqar­sinnaanngorlugit Naatsorsueqqissaartarfiup ilisimatusartunut immikkut aaq­qiissuteqarfigineqartarneranut ilanngutissasut. Datanik katersinermut sulias­sat sorliit suliarisassaneraat Naatsorsueqqissaartarfimmit aamma Ilinniarti­taanermut Aqutsisoqarfimmit isumaqatigiissutigineqassaaq.

 

Ilinniarnertuunngorniarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissat suliariniarne­qarput, tassani sammineqassallutik fagit sorliit qaffasissutsillu sorliit tigune­qartarnersut karakteerit pineqartartut ilanngullugit. Taakku atorlugit taku­neqarsinnaavoq ilinniaqqiffinnut ingerlaqqiffiusunut assigiinngitsunut karak­terit piumasaqaataasut qanoq amerlatigisunit anguneqartarnersut.

3.17 Soraarnerussutisiat

Nunarsuarmi anguniakkat aqqutigalugit Danmark Statistik suleqatigalugu soraarnerussutisiat pillugit kisitsisitigut paasissutissiornissaq ilaavoq. Soraar­nerussutisiaqalernissamut katersat assigiinngisitaarneri nikingassutsit assi­giinngisitaarnerinut pissutaaqataasinnaalluarpoq.

 

Pisortat soraarnerussutisiussaasa saniatigut nammineerluni katersat annertu­nerusumik tapertaasalertussaapput, taamaattumillu soraarnerussutisiat pil­lugit kisitsisitigut paasissutissaqarnissaa piukkunnartorujussuuvoq. Naatsor­suutigineqarpoq paasissutissat Nationalbankenimit pissarsiarineqartarsin­naassasut, Danmarkimillu soraarnerussutisiat pillugit kisitsisitigut paasissutis­sanut sanilliunneqarsinnaassasoq. Paasissutissat saniatigut pissarsiarineqar­tussat tassaapput Kalaallit Nunaanni soraarnerussutisiassatut katersat. Aam­mattaaq aningaasat pigisat pillugit kisitsisitigut paasissutissiortalernissamut tunngavissat naammannersut nalilersorneqassapput.

 

Avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinneranut aamma atajuartitsinissamut modellimut (holdbarhedsmodel), nunani allani soraar­nerussutisianut akiliisarnerit pigineqartullu annertussusaat, atorneqarsinnaas­sapput.

3.18 Aalisarneq

Naatsorsueqqissaartarfimmit aalisarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissiassat pillugit aalisarneq pillugu ataatsimiitsitaliarsuaq oqaloqatigineqarpoq. Nunar­suarmi anguniakkat tunngavigalugit aamma Danmark Statistiki, aalisarner­mut tunngasut kisitsisitigut paasissutissat pitsanngorsarneqarnissaanik, sule­qatigineqarpoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit aalisarnermut tunngasunik naatsorsuutinik ilaa­tigut itisiliilluni naatsorsuutinik suliaqartoqartalernissaa pillugu Danmark Statistik suleqatigineqarpoq.

3.19 Sanaartornermut aningaasartuutinut naleqqersuut

Sanaartoriaatsimut tulluartumik aningaasartuutinut uuttuutip allanngortin­neqarnissaa pilersaarutigineqarpoq. Sanaartornermut malittarisassat akueri­neqareerpata taamaaliortoqassappat pitsaanerpaasussaavoq.

3.20 Pisussat pillugit ilaagassat (Fremskrivningmodeller)

Naatsorsueqqissaartarfik DREAM suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqarfi­galugu maligassamut periaasiliassaq (modelsystem) suliarilerpaa. Maligassa­mut periusissaliaq makkuninnga imaqarpoq; innuttaasut amerlassusissaat, ilinniartitaanerup isikkussaa, siunissaq eqqarsaatigalugu inuiaqatigiit pillugit paasissutissat taputartuussanik atajuartitsinissamut modelli (holdbarheds­model).

 

2023-mi ilinniarnermut maligassamut periusiliaq aamma inuiaqatigiit pillugit paasissutissat taputartuullugit periaasiliaq nutarterneqassapput, ilinniartitaa­nermut aamma suliffeqarnermi pissutsinut atugassanngorlugit, kisitsisit nu­tarterneqartussat 2021-mut killissapput. Atajuartitsinissamut modelli nuna tamakkerlugu naatsorsuutini kisitsisinik nutarterisoqassaaq 2019 ilanngul­lugu, nuna tamakkerlugu naatsorsuutini kisitsisiviusut atorneqassallutik.

 

2023-mi upernaakkut periaatsit Naalakkersuisunit atajuartitsinissamut piler­saarutit aamma ineriartortitsinissamut pilersaarutinut ilanngunneqassapput, Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit ukiumoortumik nalunaarusiaanut aamma atorneqassaaq.

 

2023-mi ukiakkut periaatsinik arlalinnik allannguisoqassaaq, ilaatigut sulif­feqarnermi pissutsinut aamma aningaasarsisitsinernut periaatsinik allanngui­soqassalluni.

3.21 A-bidrag (akilersuutit)

Naatsorsueriaaseq nutaaq malillugu kommunit tamarmik 2021-mi naatsor­suutinik saqqummersitsippata (naatsorsuutit 2021-moortut) kontoplani nu­taaq malillugu suliaasussaapput. Kontoplan nutaaq atuutilerpat ilimagine­qarpoq akilersuutit kisitsisitigut paasissutissiorneqarsinnaanngussasut, paasis­sutissani takuneqarsinnaassapput akilersuisut aamma akiliiffigineqartartut. Naatsorsuutinilli annertuumik aallertoqarnissaa pisariaqarpoq, maanna isumaginninneq pillugu Naatsorsueqqissaartarfimmit pissarsiarineqartartunit annertunerusumik allanngortoqartariaqarluni.

 

Akilersuutit pillugit kisitsisitigut paasissutissat soqutiginartorujussuupput. Isertitat pillugit paasissutissanut aamma soqutiginarpoq, ingammik aningaa­saatikilliorneq aningaasaqarnerullu nikingassusaat eqqarsaatiginerullugit.

3.22 Piitsuunermut killigititaq

Naalakkersuisut pisortatigoortumik piitsuunermut killigititamik atuutsilersit­sinissaanut misissuinissamut ungasinnitsukkut ilimanarpoq Naatsorsueqqis­saartarfik killigititassamut inissiiniarnermut misissuinissamut suleqataasasoq. Maanakkuugallartoq Naatsorsueqqissaartarfimmit, suliniutip aallartinnerani eqqarsaatinik imalimmik notatiliorpoq. Periuseq Kalaallit Nunaanni pissut­sinut naleqqussagaavoq datallu pissarsiarineqarsinnaasut tunngavigalugit suliaalluni.

 

Maanna ‘aningaasaatikilliortut’ Naatsorsueqqissaartarfimmit saqqummersin­neqartarput. Tassani piitsuussusermut qanissuseq naatsorsorneqartarpoq Danmarkimi fattigdomskommissionimi innersuussutit tunngavigalugit.

 

Ilimanarsinnaavoq siunissami piitsuunermut killigititaq aaliangerneqarpat aningaasaatikilliortut tunngavigalugit killiliisoqassasoq. Taamaakkaluartorli piitsuunerpaaffittut killilerneqassanersut aamma aningaasartuutissanik naat­sorsuilluni aningaasanik naammattunik atuilluni inuuniarneq naatsorsor­neqassasoq aamma eqqarsaatigineqarpoq.

3.23 Suiaassutsit akornanni naligiissitaaneq

Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinni siulersuisut akornanni arnat angutillu inis­sisimanerat kisitsisaataasivimmut ilineqartalernissaat pilersaarusiorneqarpoq.

 

Taakku saniatigut ilaqutariit pillugit kisitsisaataasivimmi tabelinut ilanngus­siniartoqarpoq, ilaatigullu ilaqutariit pillugit kisitsisitigut paasissutissiornissaq pilersaarutaalluni. Arnat angutillu naligiissitaanerannut pingaaruteqartut ilagaat, angajoqqaat meeqqallu ataqatigiinnerat, ass. anaanaasut ataataasullu meeqqaminnik najugaqateqarnerat, taamaanngippallu illoqarfeqatigiinnersut, taamaasilluni ilagisinnaanerinut periarfissaqarluni.

3.24 Eqqakkat

Ukiut tamaasa Naatsorsueqqissaartarfik FN-imut Silaannarsuarmik mingutsit­sineq pillugu nalunaarusiortarpoq. Nalunaarusiami immikkoortortatut ilaap­put eqqakkanik imermillu eqqaanermut periutsit.

 

Illoqarfinni nunaqarfinnilu eqqakkat pillugit kommuninit paasissutissat ukior­passuanngortuni annikippallaarujussuarnerat pissutigalugu Carl Bro A/S-imit 1996-mi aanna 2001-imi eqqakkanik immikkoortiterinermik misissuinermit misissuinermit paasisat tunngavigalugit atorneqartarput.

 

2022-mi ukiakkut Naatsorsueqqissaartarfimmit nuna tamakkerlugu eqqakka­nik suliaqarfik nutaaq ESANI A/S ataatsimeeqatigineqarpoq. Ataatsimiin­nermut ESANI-mit eqqakkanik katersinermut ikuallaanermullu datat katersor­neqartut paasiniarnissaat siunertaavoq.

 

ESANI-mut Nuummittumut eqqakkat tunniunneqartartut assigiinngitsunit marlunneersuupput; suliffeqarfinnit eqqakkat aamma inuit eqqagaat.

Eqqakkat kommunimeersut aamma najugaqarfinnit Nuummut umiarsuarmik assartorneqarsimasut eqqaavissuarmut tunniunneqartarput. ESANI-mit eq­qakkat uuttortarneqartarput, saviminernut saffiukkanullu, plastikkinut, iga­laaminernut il. il., immikkoortiterneqarlutik.

 

Inuit eqqakkanik aggiussisinnaapput akeqanngitsumik, taakku saviminernut, qisunnut, igalaaminernut, plastikkinut allanullu immikkoortiterneqartarput. Inuit eqqakkat aggiussaat ESANI-mit uuttortarneqarneq ajorput.

Maanna ESANI Nuummi eqqakkat pillugit kisitsisinik paasissutissaateqarpoq. Nuummi eqqakkat tamakkerlugit pigineqanngikkallarput. 2023 aallarnerfi­galugu ESANI Naatsorsueqqissaartarfimmut datanik tunniussisalerniarpoq, tamatuma kingorna eqqakkanik kisitsisitigut paasissutissiortoqartalersinnaa­nersoq nalilersorneqassaaq.

4 Ilisimatusarneq

4.1 Ilisimatusarneq

Naatsorsueqqissaartarfik naatsorsueqqissaarneq pillugu inatsit naapertorlugu avataanit aningaasalersukkanik ilisimatusarnissamut pisinnaatitaavoq. Periar­fissaq tamanna Naatsorsueqqissaartarfiup annikitsuinnarmik atornikuuaa. Kisiannili Kalaallit Nunaanni Kalaallillu Nunaata avataani ilisimatusartut suleqatigalugit Naatsorsueqqissaartarfik ilisimatusarnerni – akiliisitsilluni – paasissutissanik atugassiisarnermigut peqataasarnikuuvoq.

 

Aammattaaq Naatsorsueqqissaartarfik ukiuni aggersuni arlalinni tulliuttuni nammineq ilisimatusarnissamut sulisussaqarnavianngitsoq ilimagineqarpoq. Kisiannili paasissutissanik pioreersunik pitsaanerusumik allaaserinninnikkut immaqalu nunani avannarlerni naatsorsueqqissaartarfiit allat suleqatigalugit nunani avannarlerni ataatsimut paasissutissanik pissarsisinnaanikkut ilisima­tusartunut Naatsorsueqqissaartarfimmi paasissutissanik atuinissamut kissaa­teqartunut arlalinnik pitsanngorsaanissaq pilersaarutaavoq.

 

Peqqinneq pillugu paasissutissat ilisimatusartunit piumaneqarnerat annertusi­sisoq Naatsorsueqqissaartarfimmit maluginiarneqarpoq. Naatsorsueqqissaar­tarfiup ilisimatusartunut datanik pissarsisinnaanermik neqeroorutaa atorlugu ilisimatusartut itisiliillutik inuillu aalajangersimasut pillugit paasissutissat atorlugit Kalaallit Nunaanni innuttaasut tamakkerlugit sanilliussisarput.

5 Sulisut

5.1 Sulisut

Naatsorsueqqissaartarfik 2023-p aallartinnerani 16-inik sulisoqarpoq.

5.2. Sulisut kattuffiinut isumaqatigiissutinut aningaasaliissu­tinullu sinaakkutit

Naatsorsueqqissaartarfik pisortat immikkoortortaattut allatulli akissarsiat pil­lugit qitiusumiit aqunneqarpoq aammalu sulisut inissaannik qitiusumit tuni­neqartarluni. Sinaakkutaasumik atugassaritinneqartut – suliassanut amerliar­tortunut sanilliullugit – Naatsorsueqqissaartarfiup pisariaqartunik piginnaa­salinnik sulisussarsiortarnerani sulisullu sulisoriinnarnissaanni unammilligas­sat annertusiartortunik ukiuni aggersuni iliuuseqartariaqarneranik kingune­qarput.

5.3 Piginnaasat nutaat

Naatsorsueqqissaartarfimmi suliassat ukiuni kingullerni allanngornikuupput. Kisitsisitigut paasissutissanut nalunaarutit Naatsorsueqqissaartarfiup annertu­siartortumik elektronikinngorlugit tigusalernikuuai, avammullu saqqummii­nerit kisitsisitigut paasissutissat aamma kisitsisaataasivimmiittut taamaallaat nittartakkakkut pisarput.

 

Namminersorlutik Oqartussat ataanni aqutsisoqarfiit allat IT-mi aamma allaffissornermut suleqatigiinnissamik Naatsorsueqqissaartarfik isumaqatigiis­susiornikuuvoq.

 

akilerneqarlutik Naatsorsueqqissaartarfiup suliassaanik suliarinninnissaat pil­lugu Naatsorsueqqissaartarfiup ukiut pingasut kingulliit ingerlaneranni isu­maqatigiissusiorfigisarnikuuai. Allaffissornermi suliassat pillugit iluaqutaasu­mik suleqateqartoqarsinnaanersoq isumaliutigineqassaaq.

 

Naatsorsuutinut nalunaarsuisarneq, kisitsisaataasivimmut ilioraaneq, paasis­sutissanik qarasaasiamut nalunaarsuisarneq katersuisarnerlu, nutserisarneq, assiliartaliortarneq IT-milli ikiuisarneq pillugit suliassat ukiuni kingullerni tallimani – qulini annertuumik ikilisimanerannik aamma Naatsorsueqqissaar­tarfimmi sulisut katitigaanerannut piumasaqaatit allanngoriartorsimaneran­nik qulaaniittut ataatsimut isigalugu kinguneqarput, taamaalilluni sulisut ta­marluinnangajammik kisitsisitigut paasissutissanik suliaqarnermi suliassanut pingaarnernut siunissami piginnaasaqassallutik. Elektroniskinngorlugit nalu­naarutinik annertunerusumik atuineq avammullu saqqummiisarneq, sulisut ikiligaluartut kisitsisitigut paasissutissat amerlanerit suliarineqartarnerannut pissutaapput, atuisullu siusinnerusumut sanilliullugu paasissutissat immik­kuualuttunngortinnerullugit pissarsiarinissaannut periarfissaqalerlutik. Ine­riartorneq taanna ingerlatiinnarniarlugu IT-mik, paasissutissanik suliaqar­nermik paasissutissanillu nalilersuinermik piginnaasallit sulisoriinnarnissaat sulisussarsiarineqarnissallu pisariaqarpoq.

 

Suliffeqarfimmit soraartoqarsinnaanera sulisullu eqqortunik piginnaasallit sulisussarsiarineqarsinnaanerisa pingaaruteqassusia Naatsorsueqqissaartar­fiup eqqumaffigai. Taamaammat Naatsorsueqqissaartarfimmi sulisut pingaar­nerit sulisoriinnarnissaat kiisalu sulisut pikkorissut sulisorilernissaat siuner­taralugu kalaallit ilinniartut akornanni Naatsorsueqqissaartarfiup annertune­rusumik saqqumilaarnissaa isiginiarneqartariaqarput.

5.4 Sulisut sulisoriinnarnissaat

Sulisut sulisoriinnarnissaannut atatillugu suliffiup suliamik ingerlatsinermi ineriartorfiusinnaanera qitiusutut isigineqarpoq. Sulisut namminneq suliamik ingerlatsinermi ineriartornissaminnik akisussaaffeqarnissaannut Naatsorsueq­qissaartarfik sinaakkusiissaaq.

 

Ulluinnarni sulinermi suliat assigiinngiiaassapput. Ingerlatsinermi suliassat ingerlaavartut saniatigut immaqa ilisimatusartut, ilinniartut kiisalu pisortat allaffissornermi sulisui nalilersuisartut suleqatigalugit tulleriinnilersukkanik ineriartortitsinermi suliniutinik suliaqarnissamut piffissaqassaaq.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup ilinniaqqinnissamut periarfissanik pilerinartunik, ataatsimeersuarnerni peqataanissamik piginnaasanillu qaffassaanernik allanik neqerooruteqartarnermigut sulisut tunniusimanissaat tapersissavaa. Ingerlat­sinermut pilersaarut malillugu taamaaliortoqartarnissaanik immikkut pin­gaartitsisoqassaaq.

 

Immikkut ilisimasaqalerluni sulianik ingerlatsinermi ineriartortitsineq nunat avannarliit naatsorsueqqissaartarfiini ilaatigut nunani tamalaani naatsorsueq­qissaartarfinnik suleqateqartartunik pikkorissartarnikkut pisinnaavoq. Qitiu­sumik allaffissuup pikkorissartitsinermut immikkoortortaqarfia nunatsinnilu ilinniarfiit suleqatigalugit immikkut ilisimasaqalernissamut ilinniarnissamik pisariaqartitsisoqarnerani nunatsinni neqerooruteqartoqarsinnaaneranut naammattumik soqutiginnilersitsisinnaaneq misissorneqassaaq. IT-mi atortu­nik pisariaqartunik ilinniarnerit ullumikkut E-learning aqqutigalugu tamar­luinnangajammik ingerlanneqarsinnaapput.

5.5 Sulisussarsiortarneq

Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerit piginnaasanik Naatsorsueqqissaartarfiup ujartugaanik ineriartortitsinissamut killilimmik sammiveqarput. Ilinniarner­tuunngorniarfimmi ilinniartut ikittuinnaat matematikki qaffasissoq toqqar­tarpaat, aamma Kalaallit Nunaanni ingerlaqqilluni ilinniarnerit ilinniartitsis­sutinut toqqagassanut, suliassanut immikkullu ilinniagassanut piginnaasanik Naatsorsueqqissaartarfiup ujartugaanik ineriartortitsinermut atatillugu toq­qaavinnissamik pisariaqartitsisoqarpoq.

 

Ilinniarnernik ingerlatsinerni peqataanikkut, pikkorissartitsisarnikkut sulias­sanullu tunngatillugu ilitsersuisarnermi peqataasarnikkut ilinniarfinni ersa­rissuunerunissaq Naatsorsueqqissaartarfiup kissaatigaa. Naatsorsueqqissaar­tarfik Kalaallit Nunaanni ilinniartut akornanni kalaallillu Danmarkimi ilin­niartut akornanni ingerlaavartumik aamma praktikkertussarsiortarniarpoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup aalajangiisartut ilisimatinniarpai Kalaallit Nunaan­ni ilinniartitsisarnermi IT-mik, matematikkimik aamma pinngortitamik ilin­niartitsissutinik meeqqat atuarfianni aallartilluni ilinniartitsisarneq amigaa­tigineqartoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaanik quppernermik ilinniaqqittut opgavi­liornerminni suliarisinnaasaanik imalimmik isumassarsiorfissamik immikkut pilersitsisoqarnikuuvoq.

 

Siornatigut Naatsorsueqqissaartarfik ilinniartunik qarasaasiamut immersui­sussanik, paasissutissanik katersisussanik allanillu suliaqartussanik sulisoqar­tarnikuuvoq. Qarasaasiaq atorlugu suleriaaseqarnerulernerup kinguneranik ilinniartunik sulisoqarnissaq annikilliartorpoq, taamaattumik Naatsorsueqqis­saartarfik tamakkuninnga suliaqartussanik ilinniartunik sulisoqassaarni­kuuvoq. Naatsorsueqqissaartarfik ilinniartunik sulisoqarusuppoq siunissami sulilerumaartussanik. Ilinniartunik sulisunut piumasaqaatit maanna qaffasin­nerupput. Ilinniarlutik sulisut siunissami Naatsorsueqqissaartarfimmi ukiuni arlaqartuni sulinissaat pisariaqarpoq.

5.6 Kalaallit Nunaata avataani siunnersortit sulisullu

Naatsorsueqqissaartarfiup allaffeqarfiani Nuummiittumi sulisut tamarmik ka­laaliupput imaluunniit Kalaallit Nunaannut immikkut attaveqarput, Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu inatsimmi nassuiaat takuneqarsinnaavoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfik Kalaallit Nunaata avataani najugaqartunik marlun­nik ullumikkut sulisoqarpoq. Sulisut Kalaallit Nunaata avataaniittut Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfimmi sulinikuullutik, maanna minnerpaa­mik ukiuni 15-ini aamma 20-ni atorfeqareernikuupput.

 

Sulisussarsiortarnermi pissutsit pissutigalugit Kalaallit Nunaata avataani ator­finitsitsinissaq pisariaqarnikuuvoq. Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit aamma akiliisarnerup naligiissinnera Danmarks Statistikimit siunnersortimit ikior­teqarluni ullumikkut suliarineqartarput taamatuttaaq maligassamut periaasi­liaq (modelsystem) DREAM-i sulisunik ikiortulerluni suliarineqartariaqarpoq. Suliat taakku immikkut ilisimasalinnik suliarineqartussaaneri pillugit naatsor­suutigineqarpoq Kalaallit Nunaata avataaniit siunnersortinik ikiortulerluni suliarineqartarnissaat.

 

Misilittakkat tunngavigalugit paasinarsivoq, Naatsorsueqqissaartarfimmi suli­sut piginnaasaasa saniatigut avataani suliffeqarfinniit imaluunniit siunner­sortinit ikiorneqartarnissaq, Naatsorsueqqissaartarfimmut akilersinnaaner­paajusoq. Sulisut taamaasillutik aamma ilinniartinneqartarput. Sulinissamut isumaqatigiissutit malillugit sulisunik nutaanik akikinnerusunngorlugit suli­sortaartoqarsinnaagaluarpoq, nalinginnaasumilli atorfinnut qinnuteqartartut ilinniarlutik naammasserlaajusarput, taakkulu sulinissaanik ilinniartinneqar­tariaqartarput nalinginnaasumillu sivikitsumik atorfeqartarlutik.

6 Atuisut

6.1 Atuisut

Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaanut isertartut malinnaaviginerisigut Naatsorsueqqissaartarfiup suliai qanoq atorneqartartiginersut, suliat sorliit soqutigineqarnerunersut aamma nunanit sorlerniit Kalaallit Nunaat pillugu paasiassarsiortoqartarnersoq malinnaavigineqarsinnaapput.

 

Atuisut kisitsisitigut paasissutissanik atortakkaminnik naammagisimaarinnin­nerannik misissuinikkut isertartunik kisitsisitigut paasissutissanik Naatsor­sueqqissaartarfiup ilaniarpaa. Atuisunik misissuineq annertooq pilersaaru­taanngilaq, tassungali taarsiullugu kommunini, soqutigisaqaqatigiinni, suliso­qarfinni, ilisimatusarfinni ilinniarfinnilu atuisut pingaarnerit ataatsimeeqatigi­niarneqarput.

 

Nittartagaq pillugu aamma kisitsisaataasivik pillugu pikkorissaanermi Naat­sorsueqqissaartarfik pikkorissartunut paasiniaasalerniarpoq nittartakkamik atuinermik misigisaannik.

 

Sulisunik isumalluutit aningaasatigullu isumalluutit killeqarnerat pissutiga­lugu kissaatigineqartut tamaasa malinneqarsinnaanngitsut taamaammallu kisitsisitigut paasissutissat allannguutissaattut nutaajusinnaasut allannguu­taasinnaasullunniit malitassatut pingaarnertut siulersuisut kisitsisitigut paa­sissutissanik tulleriinnilersuineranni ilaassasut atuisunilluunniit akilerneqas­sasut atuisunut ilisimatitsissutigissallugu pingaaruteqarpoq.

7 Aningaasaqarneq

7.1 Aningaasaqarneq

Piffissami sivisuumi kisitsisitigut paasissutissat pigineqartut pitsanngortin­nissaat kisitsisitigullu paasissutissat nutaat aallartinneqarnissaat pillugit angu­niakkanut tunngatillugu aningaasaliissutit annertussusaat ajoqutaanik suli­sussanik piginnaasalinnik sulisussarsiortarnermi unammillerutaapput.

 

Sulisussarsiortarnerup pitsanngornissaa apeqqutaatillugu suliniutit ilaat immikkoortumi 3-mi qulaaniittumi allaaserineqartut – ukiut arlallit ingerla­neranni - maannakkut aningaasaliissutit iluanni Naatsorsueqqissaartarfiup ukiumoortumik suliassanut pilersaarutaanut ilanngunneqassapput. Kisiannili nalilerneqarpoq immikkoortut kisitsisitigut paasissutissat nutaat ilaanni anin­gaasaliissutit pillugit siunissami inatsisini Naatsorsueqqissaartarfimmut anin­gaasaliissutit amerlineqarnissaat pisariaqartoq. Naammattunik aningaasaliis­suteqarnissaq eqqortunillu sulisussarsinissaq pisariaqarput, kisianni immik­koortorpassuarni naammannatik. Kisitsisitigut paasissutissanut tunngavis­satut aaqqissuussanik assigiiaartunillu nalunaarsuisarnissaq apeqqutaavoq.