1 Tunuliaqut sinaakkutillu

 

1.1 Ingerlatsinermut pilersaarut

Naatsorsueqqissaartarfiup Ingerlatsinermut pilersaarusiaa siulleq 2015-imi saqqummersinneqarpoq, unalu pilersaarut Naatsorsueqqissaartarfiup Inger­latsinermut pilersaarutaasa arfineq pingajussaraat. Pilersaarummi siullermik sammineqartut allaaserineqaqqipput nutaanik ilisimasanik ilaartorneqarlutik.

 

Ingerlatsinermut pilersaarut Naatsorsueqqissaartarfimmi ukiunut arlalinnut ineriartortitsinermut pilersaarutit innuttaasunit pissarsiarineqarsinnaanis­saannik anguniagaqarnermik aallaaveqarpoq. Naatsorsueqqissaartarfiup ukiu­moortumik nalunaarutaa pisarnertut siumut isigaluni immikkoortumik ima­qarpoq. Kisiannili ingerlatsinermut pilersaarut ukiumoortumik nalunaarusi­anut saqqummiunneqartartunut sanilliullugu immikkuualuttunik imaqarne­rungaarpoq. Ingerlatsinermut pilersaarummut peqatigitillugu ukiumoortumik nalunaarutip imarisamigut annikinnerunissaa Naatsorsueqqissaartarfiup toq­qarpaa.

 

Ingerlatsinermut pilersaarut ukiunut sisamanut ingerlaavartumik pilersaaru­taasassaaq, taannalu Naatsorsueqqissaartarfiup siulersuisuinit ukiut tamaasa nutarterneqartassaaq. Ingerlatsinermut pilersaarutit ukiumoortumik saqqum­mersitassatut pilersaarutitigut piviusunngortinneqartassapput. Nutarterinis­sani ilaatigut digitaliseringimut periusissiaq kisitsisitigut paasissutissaliorner­milu paasissutissat tunngavigineqartartut pillugit suliniut Naatsorsueqqissaar­tarfimmut kingunerisa pilersaarusiornermi pitsaanerusumik ilanngunneqar­sinnaanera annertunerusumik erseqqissarneqarput.

 

1.2 Naatsorsueqqissaartarneq pillugu inatsit

Naatsorsueqqissaartarfik Kalaallit Nunaanni pisortatigoortumik kisitsisitigut paasissutissaliortarnermi qitiusumik oqartussaavoq. Naatsorsueqqissaartar­fiup siunertaraa paasissutissat tunngavigalugit inuiaqatigiinni ineriartornerup, politikkikkut allaffissornikkullu aalajangiinerit, pilersaarusiornerit inuiaqati­giinnillu ilisimatusarnermik nalilersuinissap qulakkeerneqarnissaa.

 

Naatsorsueqqissaartarfik aaqqissuussaanermi Aningaasaqarnermut Naligiissi­taanermullu Naalakkersuisoqarfiup ataaniippoq. Kisiannili Naatsorsueqqis­saartarfimmi aqutseriaaseq Naalakkersuisoqarfiup ataani aqutsisoqarfinnut allanut sanilliullugu allaaneruvoq. Naatsorsueqqissaartarfimmik qulliuneru­sumik akisussaasut tassaapput siulersuisut, inuiaqatigiinni pissutsinik ilisi­masalinnik tallimanik ilaasortaaffigineqartut. Naatsorsueqqissaartarfimmi pi­sortaq ulluinnarni aqutsisuuvoq sulisoqarfillu avammut aamma sinniisuuf­figisarlugu.

Naatsorsueqqissaartarfiup suliassai pingaarnerit Naatsorsueqqissaartarfik pil­lugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11, 29. oktober 1999-imeersumi kingusin­nerusukkut allanngortinneqartumi ersipput.

 

Inatsit naapertorlugu Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsit pillugit kisit­sisitigut paasissutissaliornermi paasissutissat Naatsorsueqqissaartarfiup ka­tersortarpai, suliaralugit avammullu saqqummiullugit. Naatsorsueqqissaartar­fik aammattaaq kisitsisitigut paasissutissaliorluni paasissutissat akiliisitsilluni katersorsinnaavai, suliaralugit avammullu saqqummiullugit. Naatsorsueqqis­saartarfik naggataatigut kisitsisitigut paasissutissiinermi nunat tamat akor­nanni suleqatigiinneq pillugu suliassaqartarpoq.

 

Siulersuisut suliassaat kisitsisitigut paasissutissiisarneq pillugu inatsimmi er­sittut tassaapput:

 

·         Naatsorsueqqissaartarfimmik qulliunerusumik akisussaaffeqarneq.

·         Pisortat kisitsisinik paasissutissaliortarnerisa ataqatigiissaarnis­saanut siunnersuusiorneq.

·         Naatsorsueqqissaartarfiup siunertat pillugit aalajangersakkat naa­pertorlugit sulinissaa isumagalugu.

·         Naatsorsueqqissaartarfiup piffissamut sivisuumut suliniuteqarfis­saanik pilersaarusiat akuerisassallugit.

·         Naatsorsueqqissaartarfiup sulinissamut pilersaarutai akuerissallu­git.

·         Suliffeqarfiup ingerlatsineranik ukiumoortumik Naalakkersuisunut ukiumut ataasiarluni nalunaarusiornissaq.

 

1.3 Pisortatigoortumik kisitsisit atorlugit paasissutissaliortarneranni FN-imi tunngaviit

Naatsorsueqqissaartarfik pisortat kisitsisinik paasissutissaliortarnerat pillugu FN-imi tunngaviit malillugit sulisarpoq. Tamassuma ilaatigut kinguneraa:

 

·         Kisitsisinik paasissutissat sumulluunniit atassuteqarani innuttaasu­nit pissarsiarineqarsinnaassapput.

·         Ilisimatusarnermi ileqquusut naapertorlugit kisitsisigut paasissu­tissaliornermi datanik pissarsiviit periutsillu pillugit paasissutissat saqqummiunneqartassapput.

·         Inuit pillugit paasissutissat naatsorsueqqissaartarfiit kisitsisinik paasissutissanik suliaat, inuit ataasiakkaat inatsisilluunniit tunnga­vigalugit inuit pineqaraluarpata, isertuullugit suliarineqartassap­put, taamaallaallu kisitsisinik paasissutissaliornermi siunertaqar­luni atorneqassallutik.

·         Nunani ataasiakkaani naatsorsueqqissaartarfiit qaffasissutsini ta­mani kisitsisinik paasissutissaliornermi periutsini taaguutit, immik­koortiterinerit periutsillu imminnut ataneri atorneqarluarsinnaa­nerilu siuarsassavaat.

 

 

2 Suliaqarfiit akornanni suliniuteqarfiit

2.1 Uppernarsaasiorneq periutsillu

Immikkoortuni kisitsisinik paasissutissaliorfiusuni assigiinngitsuni pitsaaneru­sumik assigiiaarnerusumillu uppernarsaasiortarnissaq Naatsorsueqqissaartar­fiup suliniutigaa. Nittartakkami www.stat.gl-imi immikkoortuni kisitsisitigut paasissutissiissutini tamani periutsit, immikkoortiterinerit/ilisimatusarnermi taaguutit, pissarsiviit, assigiinngiiaarnerit taaguutinillu pingaarnernik nassui­aanerit pillugit paasissutissat takuneqarsinnaassapput. Kisitsisinik paasissutis­saliornernik nalunaarsuiffinni pingaarnerni tamani ilaatigut nalunaarsuiffiit ilisimatusarnermi annertunerusumik atorneqarsinnaanissaat siunertaralugu assigiinngiiaarnerit nalunaarsuiffinniittut pillugit takussutissiat avammut saq­qummiunneqartassapput. Innutaasunut tunngasut nalunaarsuutit siulliullugit suliarineqarput.

 

Kalaallit Nunaat NordForsk-imit avannaamioqatigiit akornanni nalunaarsui­nermik ilisimatusarnermut peqataanissamut aningaasaliissutinik pissarsisar­poq. Naatsorsueqqissaartarfiup nalunaarsuisarnerata siunissamut sinaakku­siilluni pitsaanerusumik paasissutissalerneqartalernissaa ilisimatusarnerup toqqaananngikkaluamik kingunerisassaasa ilagaat. 

 

Kisitsisaataasivimmi nalunaarsuutit uppernarsaatitut atorneqartartunut periu­seq atorlugu Naatsorsueqqissaartarfimmit uppernarsaasiornerit suliarineqar­tarput. Maanna kisitsisitigut paasissutissiat arlaqartut uppernarsaasiorneqa­reerput. Sammisanut assigiinngitsunut paasissutissanut uppernarsaatit amer­liartorneri malillugit Naatsorsueqqissaartarfimmit tamanut saqqummersinne­qartassapput, tamannalu immikkut nalunaarutigineqartassaaq.

 

Paasissutissat uppernarsaasiorneri nutaamik suliarinnittussanut ajornanngin­nerusumik kinguneqassaaq, ukiuni arlaqartuni inummit ataatsimit suliarine­qarsimasut eqqarsaatigalugit.

 

2.2 Digitaliseriineq

Digitaliseriinermut pisortat ataatsimut periusissiaat Naalakkersuisut 2014-imi akueraat, kingullermik taanna 2018-2021-mi nutarterneqarpoq. Suliniuteqar­fiit aalajangersimasut atuutilersinneqarnerannut atatillugu Naatsorsueqqis­saartarfik suliassaqarnerulissaaq. Kisiannili piffissaq sivisunerusoq eqqarsaati­galugu periusissiami Naatsorsueqqissaartarfimmut nutaanik periarfissiisut im­mikkoortut amerlanerulissapput.

 

Inuit (CPR), suliffeqarfiit, (CVR) illuutit nunamullu paasissutissat (assersuuti­galugu najukkat pillugit paasissutissat) pillugit tunngaviusumik paasissutissat pingaaruteqarput. Paasissutissat tunngaviusut kisitsisitigut paasissutissiarpas­suarni Naatsorsueqqissaartarfimmi pitsaassutsit qaffatsissavaat aammalu illuutit pillugit kisitsisinik paasissutissiisoqartalersinnaassalluni. Aammattaaq ilimagineqartariaqarpoq datat paasiuminarsarnissaannut isumalluutit ikinne­rusut Naatsorsueqqissaartarfiup piffissami sivisunerusumi atortassagai.

 

Digitaliseriinermut periusissiami inuit pillugit paasissutissat pillugit nutaamik inatsisiliortoqarpoq, tassanilu aalajangersakkat danskit inuit pillugit paasissu­tissat pillugit inatsisaanniittut qaninnerulerlugit Kalaallit Nunaanni inatsise­qalerpoq.

 

Piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu digitaliseeriinerup annertusinerata kingunerisaanik, Naatsorsueqqissaartarfimmit periarfissagissaarnerulernissaq naatsorsuutigineqarpoq. Nalunaarsuinerit assigiiaarnerusut aallaavigalugit ki­sitsisitigut paasissutissat atuuttut suliarineqaraangata immikkoortunilu nutaa­ni aaqqissuussamik assigiiaartumillu nalunaarsuisoqartalernissaa isumalluar­figineqarluni. Pisortat ataatsimut aningaasaqarnermik aqutsinermi aqutsiner­milu paasissutissanik nalunaarsuiffeqarneranni Naatsorsueqqissaartarfik pif­fissamut ungasinnerusumut nutaanik periarfissaqalermat. Aamma takuuk im­mikkoortoq 2.3 ataaniittoq.

 

2.3 Allaffissornermi nalunaarsuinerit aaqqissuunneri pitsanngortin­nerilu

Naatsorsueqqissaartarfiup Kalaallit Nunaanni pisortat Naatsorsueqqissaartar­fiunerat isumaqanngilaq Naatsorsueqqissaartarfik kisitsisinik paasissutissa­liornernut tamanut tabelinut piariikkanut datanik taamaallaat katersuisartoq. Naatsorsueqqissaartarfittulli allatut pisortat, suliffeqarfiit kattuffiillu paasissu­tissanik suliaqarnissaat Naatsorsueqqissaartarfiup pisariaqartippaa. Nunani allani kisitsisinik paasissutissaliornerni amerlanerni atuuppoq nalunaarsuiffiit allaffissornermut siunertaqarluni pisortat oqartussaasut suliaat, taakku aal­laavigalugit paasissutissanik tunngaveqarluni Naatsorsueqqissaartarfik kisitsi­sitigut paasissutissanik katersuisarpoq, suliaqartarpoq avammullu saqqum­miussisarluni.

 

Naatsorsueqqissaartarfik naliliivoq nalunaarsuiffinni allaffissornermi atorne­qartartuni paasissutissat pingaarnerit tunngavigalugit kisitsisinik paasissutis­saliornerit eqqortumik takutitsisunik kisitsisitigut paasissutissaliornernik kin­guneqartartoq, tassa nalunaarsuiffiit oqartussaasunit akisussaasunit amerla­soorpassuartigullu inunnit suliffeqarfinnilluunniit aamma ingerlaavartumik misissorneqartarmata. Tassunga peqatigitillugu allaffissornermi nalunaarsuif­fiit tunngavigalugit kisitsisitigut paasissutissiat suliarineqarnerat akikinner­sarpoq, tassa Naatsorsueqqissaartarfik datanik suliffeqarfinni inuinnarnilu ka­tersuinissamut isumalluutinik atuissanngimmat aammalu paasissutissanik as­sigiiaartunik nalunaaruteqartoqarnissaa qulakkeerneqartarluni. Naggasiullugu, allaffissornermi nalunaarsuiffiit ilusilersugaanerat aaqqissuussamillu atorne­qartarnerat allaffissornermi oqartussaasuni akisussaasuni pisariillisaanissa­mut aamma tapersiisarput.

 

Qulaaniittunut nangeqqillugit Naatsorsueqqissaartarfik inassuteqaateqarpoq, qitiusumik allaffissuup kommunillu siunissami suleqatigiillutik – suliassanik suliarinninnermut atatillugu aaqqissuussamik nalunaarsuinerit aallaavigalugit paasissutissat pisortat suliarisaat tunngavigalugit kisitsisitigut paasissutissa­liornerit nutaat suliarineqartarnissaat anguniartariaqaraat.

 

Pisortani oqartussaasut allaffissornermi nalunaarsuiffinnik pilersitsiniartut Naatsorsueqqissaartarfimmik aamma Digitalimik sullissinermut Aqutsisoqar­fimmik isumasiuisarnissaat ataatsimut isigalugu qulakkeerneqartariaqarpoq, taamaalilluni nalunaarsuiffiit naleqquttumik ilusilersornissaat aammalu kisitsi­sinik paasissutissaliornernut atorneqarsinnaaneri qulakkeerneqarniassammat. Nalunaarsuiffiit aaqqissugaanerannik allanngortinnerinillu Naatsorsueqqis­saartarfimmut nalunaartussaatitaaneq kisitsisitigut paasissutissiisarneq pillu­gu inatsimmi allaqqareerpoq, kisiannili tamassuma ilisimatitsissutigisarnissaa siunertaralugu Naatsorsueqqissaartarfik annertunerusumik suliniuteqarni­arpoq.

 

2.4 Suliakkiissutit

Paasissutissarpassuit Naatsorsueqqissaartarfiup pigisai akiliisitsilluni arlalin­nik aaqqiissuteqarnissamik neqerooruteqarnissamik periarfissiipput. Akiliisit­silluni suliassat paasissutissat allat ilanngullugit imalinnik immikkuualuttun­ngorlugit akiliisitsinani pisortanut suliarineqartunit imaluunniit sullissat ataa­siakkaat pisariaqartitaannut naleqqussarneqartunit allaanerusarput. Akiliiso­qarnissaanut tunngavilersuutigigajunneqartarpoq avammut saqqummiunne­qaraangata paasissutissat eqqortuutinniarlugit Naatsorsueqqissaartarfiup kuk­kunersiuisarnera. Datat immikkuualuttunngornerullugit atorneqarneri anner­tunerusumik suliarineqarnissaannik kukkunersiorneqarnissaannillu pisaria­qartitsisoqartarpoq, taamaaliortoqartillugu akilersitsisoqartarpoq.

 

Tunngaviusumik kisitsisinik paasissutissaliornermut suliaqarnermut naleq­qukkaangata kiisalu sulisut pigineqaraangata Naatsorsueqqissaartarfik siu­nissami akiliisitsilluni suliaqartaannassaaq. Naatsorsueqqissaartarfik nammi­neerluni suliassanik tuniniaasassanngilaq aammalu suliat akilersinneqartut amerlippata iluatsitsinertut isiginagu. Naatsorsueqqissaartarfik suliakkiissutit kisitsisinik paasissutissiornermi tabelit kisitsisaataasivimmiittut immikkuua­luttunngornerat annertusillugu kisitsisitigullu paasissutissat ujartorneqarajut­tartut aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutinit matussuserneqartut ilan­nguttarnerisigut ilaatigut siumut isigaluni ingerlatsinermi tunngavik nammi­neerluni annikillisittarpaa.

Suliakkiissutit nalunaarsuinerit tunngavigalugit taamaallaat tabelinngortillugit Naatsorsueqqissaartarfiup killilerniassavai. Apersuinerit tunngavigalugit mi­sissuinissanik sullissat kissaateqarpata Naatsorsueqqissaartarfik paasissutissat pillugit nakkutilliisoqarfimmiit (Datatilsyn) akuerineqareernikkut tigusillattaa­rilluni misissuinernut atugassanik innuttaasut pillugit nalunaarsuiffinniit pis­sarsianik tapersiisinnaavoq, kisiannili ilaannikkut Kalaallit Nunaanni Danmar­kimiluunniit misissuinerni apersuisartut apersuineri atorsinnaassassallugit.

 

Kisitsisitigut paasissutissat nalilersuinerillu suliarinissaannut siunnersortit ili­simatusartullu avataaneersut qitiusumik allaffissuup kommunillu akuttunngit­sumik atortarpaat, tassani Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisinik paasissutis­siai pingaarnertut atorneqartarlutik. Siunnersortit suliakkerneqaraangamik Naatsorsueqqissaartarfimmit paasissutissanik akuttunngitsumik immikkut kisitsisinik aniatitsisarput imalluunniit Naatsorsueqqissaartarfiup serverianit namminneq nalilersuinissaminnut kikkuuneri paasiuminaasaarlugit datanik pisisarlutik.

 

Siunnersortit kisitsisitigut paasissutissanik imaqartunik nalilersuinissanik na­lunaarusiornissanillu sulisussarsiarineqannginneranni Naatsorsueqqissaartar­fik isumasiorneqarsinnaalluartoq Naatsorsueqqissaartarfiup ilisimatitsissutigi­niartassavaa. Naatsorsueqqissaartarfik isumaqarpoq nalunaarusiat nalilersu­inerillu isumalluutit/aningaasartuutit ikinnerusut atorlugit suliarineqarsinnaa­sut. Naatsorsueqqissaartarfik taamaalilluni kisitsisit suut kisitsisaataasivim­meereernersut nalilersorsinnaavaa aamma nalunaarsuiffiit pioreersut atorlugit sunik kisitsisitigut paasissutissaliorsinnaanera aammalu paasissutissat ataat­simoortillugit datanillu nutaanik pissarsilluni annertunerusumik suliaqarnis­samik pisariaqartitsiviunersut ikiuussinnaavoq.

 

2.5 Allaffissornikkut naatsorsuinerit

Kisitsisitigut paasissutissanik saqqummiisoqartillugu taaguutit, immikkoorti­terinerit periutsillu nunat tamat akornanni atorneqartartut Naatsorsueqqis­saartarfiup sapinngisamik atortarpai. Kisitsisitigut paasissutissat taakku ilaa­tigut inuit suliaqarfinni aalajangersimasuni ulluinnarni suliaqartut – assersuu­tigalugu qitiusumik allaffissuarmi kommunimiluunniit allaffimmi sulisut – ujar­tugarineq ajorpaat. Assersuutigalugu ingeniøritut ilisimatusartutut, pilersitsi­sartutut sanaartukkanillu ilusilersuisartutut inuussutissarsiutinut ilinniarsima­sut, nunarsuarmi taaguutitut atorneqartut, pinnagit sanasut Sisimiuni Sanaar­tornermut Ilinniarfimmi ilinniarsimasut qassiuneri ujartorneqarajuttarput.

 

Allaffissornermi nalunaarsuisarnernik Naatsorsueqqissaartarfiup suliaqartar­nissaa siunertaralugu oqartussat sulianik ingerlatsisartut Naatsorsueqqissaar­tarfiup oqaloqatigisarpai. Pingaartumik nalunaarsuiffiit Naatsorsueqqissaar­tarfiup ineriartortinnikuusai atorlugit allaffissornermi naatsorsuinerit ajor­nanngikannersumik suliarineqartarnissaanni. Assersuutigalugu tassaapput im­mikkoortuni pisortat aningaasaqarnerat akissarsiallu kiisalu suliffeqarneq ilin­niartitaanerlu. Kisiannili aningaasatigut isumalluuteqartitsisoqarnissaa aam­malu paasissutissanik isumannaallisaasarnerup paasissutissallu pillugit iser­tuussaqartarnerup ajoquserneqannginnissaat Naatsorsueqqissaartarfimmut pingaaruteqarpoq.

 

Tunngaviusumik atuarfiit pillugit kisitsisitigut paasissutissat amerlanerpaat Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfimmit ullumikkut suliarineqartarput, taavalu ilinniartitaaneq pillugu kisitsisitigut paasissutissat allat Naatsorsueqqissaar­tarfimmit suliarineqartarlutik. Assersuutigalugu inuusuttut anguniakkat pil­lugit kisitsisitigut paasissutissaliornermut atatillugu ingerlatsisarnernik nali­lersuinerit annertunerusumik isiginiarneqalerneranni Naatsorsueqqissaartar­fiup Ilinniartitaanermullu Aqutsisoqarfiup ataqatigiissumik ataqatigiissaari­nikkut suleqatigiinnissaat pisariaqartorujussuuvoq.

 

2.6 Ingerlatitseqqiisarneq

Kisitsisit allanngoriartorneri isiginiarlugit saqqummersitat naannerusut Naat­sorsueqqissaartarfiup atornerusarniarpai. Saqqummersitanut uppernarsaati­nik periutsinillu allaaserinninnerit nittartakkami immikkoortunut tamakku­nunnga tunngasunut tassunga peqatigitillugu nuunneqassapput. Saqqummer­sitat naannerusut kisitsisaataasivimmi paasissutissanik immikkuualunnerusu­nut innersuussutinik imaqartassapput.

 

Kisitsisitigut paasissutissanik soqutiginninnerunissaq nutserinermullu isumal­luutit atorneqartut annikillisinneqarnissaat qulakkeerniarlugit saqqummersi­tat naalisinneqassapput. Taamaaliornikkut paasissutissat kisitsisaataasivimmi pissarsiarineqarsinnaasut pitsaassusaat annertusarneqarnissaat pitsanngor­tinneqarnissaallu isiginiarneqarnerulissaaq.

 

Saqqummersitsinermut ilanngullugu Naatsorsueqqissaartarfimmit tusagassiu­tinut nalunaarummik ilanngussisoqarajuttarpoq. Saqqummersinneqartartut a­taasiakkaat tusagassiutitigut nalunaarutitaqassanersut immikkut isumaliuter­suutigineqassapput. Kisitsisitigut paasissutissat nutaat eqqarsaatigalugit tusa­gassiutitigut nalunaaruteqartarnissaq pingaaruteqarpoq, taakkulu suliarine­qartassapput tusagassiuutinit tigusiffigiinnarneqarsinnaasunngorlugit.

 

Tassunga atatillugu kisitsisaataasiviup pingaarnertut ingerlatitseqqiisarfiuler­neratigut atuisartunik pikkorissartitsisarnerup pingaarnerulersinnissaanik pi­sariaqartitsisoqarpoq. Ilinniartunut, isumaginninnermut kisitsisinik paasissu­tissanik sulinerminnut atatillugu atuisartunut inuinnarnullu pikkorissartitsi­nernik Naatsorsueqqissaartarfik ataavartumik neqerooruteqartassaaq.

 

Internetimik atuinerup pitsanngoriartornera aamma akikilliartornera ilutiga­lugu Naatsorsueqqissaartarfimmit kisitsisaataasivimmik atuinermik ilitsersuu­siornissaq misilinniarpaa, taanna pikkorissaanerit saniatigut pisussatut piler­saarutigineqarpoq. Filmi suliarineqartoq sulisunit nutarterneqarsinnaanissaa anguniarneqarpoq, taamaattumik imarisaa immikkut isiginiarneqassaaq ilusaa pivallaarnagu.

 

IT-mi sulisut paasissutissanik kisitsisaataasivik ingerlatitseqqiivittut atorsin­naassavaat kisitsisillu nutartikkat programmini atoqqissinnaassallugit, asser­suutigalugu oqarasuaatinut angallattakkanut apps-inut, nittartakkani immik­kut grafikinngorlugit saqqummiinerni il.il. Paasissutissat API (application programming interface) atorlugu atuisunit tamanit atorneqarsinnaapput. API Sverigemi Naatsorsueqqissaartarfiup atugaa Naatsorsueqqissaartarfiup ator­paa, kisitsisaataasivimmut toqqaannaq atassuteqarluni atorneqarsinnaasoq.

 

Takornariat nittartagaat www.tourismstat.gl 2015-imili API atorlugu nutarte­risalerpoq. Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaani titartakkat atorlugit saq­qummersitanik pitsanngorsaaniarluni API aamma atorneqarpoq. API-mik atui­nerup siunertaasa aapparivaat API-mik atuinermik misilittagaqalernissaq, atui­lertussanik pitsaasumik siunnersuisarnissaq eqqarsaatigalugu. Atuilertussat sukkanerusumik API-mik atuilernissaat anguniarlugu Naatsorsueqqissaartar­fiup nittartagaani programkode akeqanngitsumik tamanit atorneqarsinnaavoq.

 

Paasissutissanik takussaasunngortitsinissamut pisariaqartitanik programminik atuisunut ajornannginnerulersitsineq, tassunga ilanngullugu titartaganngortit­sinerit paasinartut (infografik) atorlugit saqqummersitsisarnerit, assersuuti­galugu Facebookimi nutaarsiassanik nalunaaruteqarnermi, periarfissat ajor­nannginnerulernissaat pilersaarusiorneqassaaq. Suleriaaseq taanna periarfis­siivoq open-sourcemik R;-imik atuisinnaanermik misilittagaqalernissamut, programmi pineqartoq nalinginnaasuuvoq datanik paasinarsaanermi suliaqar­nerni.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup FN-imit nunarsuarmi anguniarneqartut pillugit saq­qummersitai (www.stat.gl/VMD) API atorlugu suliaapput R-imi kodelerlugit suliareqqitaallutik. Nunarsuarmi anguniakkanut ataasiakkaanut kode najoq­qutaq aaneqarsinnaavoq uppernarsaatitut imaluunniit misileraatissatut.

 

Kisitsisitigut paasissutissanut Naatsorsueqqissaartarfiup nammineq suliarisar­tagaanut pissarsiarineqarsinnaasunut kisitsisaataasivik ullumikkut atorneqar­neruvoq. Kisitsisit paasissutissartai Naatsorsueqqissaartarfimmit misissorlu­aqqaarnagit kisitsisaataasivimmut ilineqartartunik kisitsisaataasivik tamas­suma saniatigut imaqarpoq – assersuutigalugu Uumasunut nakorsamiit aamma Nakorsaaneqarfimmiit kisitsisit.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup anguniagaraa sulisoqarfiit amerlanerusut kisitsisaa­taasivimmik atuisassasut, taamaalilluni Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaa annertunerusumik Kalaallit Nunaat pillugu paasissutissanik qitiusumik nittar­tagaassalluni. Kisitsisaataasiviup ingerlatitseqqiffiusarnissaanut pisariaqarpoq pilersuisut pitsaassutsinik aalajangersimasunik malinninnissaat nammineer­sinnaanissaallu, tabelillu pissarsivinnik erseqqissumik imaqarnissaat, tabelillu ingerlaavartumik nutartertarnissaat, minnerpaamik ukiumut ataasiarluni.

 

Finlandimiut naatsorsueqqissaartarfiat isumassarsiorfigalugu Naatsorsueqqis­saartarfik makronik kisitsisaataasivimmi tabelinik ajornannginnersumik sulia­qartarnissaq siunertaralugu ineriartortitsivoq. 2021-mi  makrot pineqartut naatsorsuinermut nalunaarsuiffimmut paasissutissiornermut aamma naatsor­suinerni assigiinngitsuni paasissutissat nassuiaatillu assigiiaarneqarnissaanut atorneqarsinnaasunngortinneqarput.

 

2.7 Kinaassusaa isertorlugu isertupajaarlugulu immikkuualuttut pil­lugit paasissu­tissanik pissarsisinnaaneq

Inuit suliffeqarfiillu pillugit paasissutissanik (= immikkuualuttut pillugit paa­sissutissanik) Naatsorsueqqissaartarfiup ingerlatitseqqiisarnera inuk pillugu paasissutissanut inatsimmit aamma kisitsisit pillugit paasissutissiisarneq pil­lugu inatsimmit killilersorneqarpoq, taakkunani inuit ataasiakkaat suliffeqar­fiilluunniit ataasiakkaat pillugit paasissutissat allanullu ingerlateqqinneqartus­saanngitsut Naatsorsueqqissaartarfiup tigusartagai aalajangersarneqarlutik.

 

Allaganngorlugu isumaqatigiissuteqarnikkut inuit Naatsorsueqqissaartarfimmi sulisuunngitsut Naatsorsueqqissaartarfimmi kinaassusii isertupajaarlugit paa­sissutissat tunngavigalugit tabeliliorsimapput nalilersuisinnaallutillu. Paasissu­tissani kinaassutsit isertupajaarnerat isumaqarpoq inuit normui, najugaqarfii allallu inuit kinaassusiinik takutitsisinnaasut tulleriiaarlugit normunik taarser­neqarnerat imaluunniit peerneqarnerat. Kinaasussaat isertupajaarlugit paasis­sutissat imaattariaqanngilaq kinaassusaat isertuulluinnarneqartoq, tassa paa­sissutissanik ilaatigut allatigut kinaassutsinik paasinninnikkut inuit ataasiak­kaat pillugit paasissutissat pissarsiarineqarsinnaasarmata. Assersuutigalugu inuup ukioqassusia, ilinniagaqarnera, katissimanera katissimannginneraluun­niit, meeraasa amerlassusaat, najugaa il.il. pillugit paasissutissat tunngaviga­lugit inuup isertitai pillugit paasissutissat eqqoriarneqarsinnaammata – pin­gaartumik inuit sumiiffimmi agguaqatigiissillugu isertitarineqartartuniit qaffa­sinnerusunik isertitallit pillugit.

 

Ilisimatusarnermut (forskningsserver) inatsisissanillu piareersaanermut (lov­modelserver) atatillugu kinaassusaat isertupajaarlugit paasissutissanik Naat­sorsueqqissaarnermi inatsit malillugu aamma paasissutissanik isertuussinis­samik malittarisassat malillugit pissarsisoqarsinnaavoq, datanik atuinissamut piumasaqaatit Naatsorsueqqissaartarfiup datanik isertuusinermut iliuuserisar­tagaanut tunngasumi tamakkiinerusumik atuarneqarsinnaapput. Kinaassusaat isertupajaarlugit immikkuualuttunngorlugit paasissutissat Naatsorsueqqis­saartarfiup serveriatigut avataanit pissarsiarineqarsinnaapput. Interneti aqqu­tigalugu immikkullu piumasaqaatit malillugit internetikkut nammineq sulif­figisamiit paasissutissanik pissarsisoqarsinnaavoq. Piumasaqaatit ilaat tassaa­voq tabelinik suliarineqartunik tamassumalu kingorna Naatsorsueqqissaartar­fiup serverianit aaneqartunik Naatsorsueqqissaartarfiup nakkutiginninnissaa.

 

2.8 Oqaatsit

Nittartakkamik atuisut 20 procentii Nunanit Kalaallit Nunaata Danmarkillu avataaneersuupput. Taamatut amerlatiginerisa paasinarsisippaa Naatsorsueq­qissaartarfiup suliai nunani allani aamma annertuumik soqutigineqartut. 2019 aallarnerfigalugu Kalaallit Nunaanni kisitsisit kalaallisut, qallunaatut tuluttullu saqqummersinneqartalerput, kisitsisaataasivimmilu tabelit aamma tuluttut aamma saqqummersinneqartarput, qularnanngilarli tuluttut amerlanerusunik saqqummersitsisarnissaq pisariaqartinneqartoq.

 

Kalaallisut taaguutit nutserinermiit nutserinermut pilersinneqartarmata kisit­sisitigut paasissutissanik kalaallisut nutserisartut atuartartullu unammilligas­saqartarput. Oqaaseqatigiinni danskisut taaguutit kalaallisut nutserneqarsin­naasarput oqaaseqatigiillu assigiit assigiinngitsunik nutserneqarsinnaasarlutik. Ajornartorsiut aaqqiiviginiarlugu kisitsisitigut paasissutissanit assigiinngitsu­nit taaguutit katersorlugit kalaallisut taaguutit assigiissarnerat Naatsorsueq­qissaartarfiup aallartinnikuuaa. Taaguutit Naatsorsueqqissaartarfiup katersu­gai oqaasileriffiup qarasaasiami nalunaarsuivianut piffissap ingerlanerani ilan­ngunneqassapput.

 

2.9 Kalaallit Nunaanni kisitsisit

2018-imi Ukiumoortumik Kisitsisitigut Paasissutissat aamma Greenland in Figures (Kalaallit Nunaanni kisitsisit) ataatsimoortillugit suliarineqarput. Kalaallit Nunaanni kisitsisinut ilanngunneqassapput tabelit arlalissuit oqaatsit pingasut atorlugit nassuiaatitallit, nassuiaataat nittartakkamut aamma ilan­ngunneqarsinnaapput.

 

Saqqummersinneqartartut amerliartortillugit, Ukiumoortumik Kisitsisitigut Paasissutissat tabelinik katersivittut suliarineqarnissaanut, nutsigassat ikilisin­niarneqarnerat pissutaavoq. Naatsorsueqqissaartarfimmit aamma nalilerne­qarpoq ullutsinni atuisut inuiaqatigiinnut tunngasunik paasissutissanik pissar­siaqarsinnaalluartut ass. uku aqqutigalugit; www.sullissivik.gl, www.peqqik.gl, www.aka.gl, www.asiaq.gl allanilu.

 

2019-imi Greenland in Figures kalaallisut (Kalaallit Nunaanni kisitsisit) qal­lunaatullu (Grønland i tal) saqqummersinneqartalerput. Kalaallit Nunaanni kisitsisini allassimasut nittartakkami atorneqarsinnaanissaat immikkut angu­niarneqarpoq.

 

2.10 Misissuinernit aamma kisitsisitigut paasissutissaliornerni pis­sarsiviit allat

Allaffissornermi nalunaarsuiffinniit inunnullu aamma suliffeqarfinnut tunnga­sunik misissuinerni tigusilluni nunani ataasiakkaani naatsorsueqqissaartarfiit kisitsisitigut paasissutissaliornermik tunngaveqartarnertik ileqqoraat. Kisian­nili Naatsorsueqqissaartarfiup allaffissornermi nalunaarsuiffiit kisiisa atortar­pai. Paasissutissat annertuut nunarsuarmi isiginiarneqartarisa ilaatut nunar­suup sinnerani kisitsisitigut paasissutissiinerni pissarsiviit allat naatsorsueq­qissaartarfiit atortalernikuuaat.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit misissuinerit tunngavigalugit ingerlaavartunik kisitsisitigut paasissutissiortalernianngilaq. Taamaakkaluartoq ilisimatusartu­nit allanillu, misissuinissanut aamma kisitsisinik aallernissanut siunnersorne­qarnissanut unissimasunik aamma naatsorsuinernik itisiliinerni assigiinngit­suni pisariaqartinneqartarpoq Naatsorsueqqissaartarfimmit ikiorneqarnissaq. Aallaqqaasiutigalugu Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaanut misissuinermi ilitsersuutinik ilanngussisoqarnissaa pilersaarutaavoq.

Naatsorsueqqissaartarfiup paasissutissanik pissarsivinnik allanik atuisarnermi misilittakkat ukiuni aggersuni annertusarniarpai. Nioqqutissanik ataasiakkaa­nik tunisinerit pisiniarfinni strekodet atorlugit nalunaarsorneqartarnerat as­sersuutigalugu atuisunut akit assigiinngiiaarnerannik takussutissiat pitsan­ngortinnissaannut tapersiisinnaavoq, oqarasuaatinillu atuinerit pillugit paasis­sutissat nunami allamiut Kalaallit Nunaannut tikeraartut agguataarnerisa mis­singernerinut atorneqarsinnaallutik nunalu tamakkerlugu naatsorsuutini atui­sut atuinerisa misissuiffigisarneri ilaatigut taarserneqarsinnaallutik. Paasissu­tissanik pissarsivinnik allanik misileraaneq sapinngisamik suleqatit naleqqut­tut suleqatigalugit pisassaaq kisitsisitigut paasissutissiisarneq pillugu inatsi­saalersinnaasumut atugassanik misilittagaqalernermut atorneqarsinnaallutik.

 

2.11 Nunani tamalaani suliniaqatigiiffinnut paasissutissanik tun­niussisarneq

FN-ip piujuaannartitsiniarluni anguniagai ukiuni tulliuttuni sammineqangaat­siartussaapput. FN-imit piujuaannartitsiniarneq pillugu 17-inik anguniagaqar­put taakkulu ataani 169-it anguniakkat 232-llu erseqqissaassutissat allat aamma anguniarneqarlutik. Tassunga tunngatillugu Kalaallit Nunaata akisus­saaffigisai Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoqarfiup ataaniittumi Nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut immikkoortortaqar­fimmi inissisimapput.

 

SDG-ip erseqqissaassutaanut tunngatillugu Naatsorsueqqissaartarfimmit sulia­rineqartussat suli inissinneqanngillat. Suliassanut pilersaarusiaq Naalakkersui­sunit suliarineqartussaq akuerineqaqqaartussaavoq, tassungalu ilaassaaq Naatsorsueqqissaartarfiup suliassai.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit maanna ilimagineqarpoq erseqqissaassutissat kisitsisaataasivimmut aaneqarsinnaanngornissaat ilimagineqarpoq, kisitsisaa­taasivimmiittut atorlugit Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfiup nittarta­gassaanut API atorlugu nuunneqartarsinnaassapput. Taakku saniatigut aamma kisitsisitigut paasissutissanik allanik ilaterisoqarsinnaavoq, Danmarkimi anin­gaasaqarnermut inatsimmit aningaasaliiffigineqarlutik.

 

Danmark Statistikkimut FN-ip Nunarsuarmi anguniagai pillugit Naatsorsueq­qissaartarfimmik suleqateqarnissaq siunertaralugu aningaasaliissutit 2019-imi 2022-mut 4 mio. kr.-imik qaffanneqarput. Tamanna tunngavigalugu Danmark Statistikip piumasaqaatigaa pilersaarut aningaasat sinneruttut 3.5 mio. kr.-inik annertussuseqartut atorneqarnissaat eqqarsaatigalugit.

 

2.12 FN-p nunarsuarmi anguniagai

Nunarsuarmi piujuartitsinissaq pillugu FN anguniagassanik 17-inik atuutiler­sitsinikuuvoq, nunat FN-imut ilaasortat akuersaarlutik anguniarniarlugit isu­maqatigiissutigisaannik. Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisitigut paasissutis­siat atorlugit Kalaallit Nunaanni anguniagaqarneq malinnaaffigaa. Kisitsisitigut paasissutissiat tunngavigalugit takuneqarsinnaavoq Kalaallit Nunaata anguni­akkanut malinnaanera eqqortumik ingerlanersoq aamma qanoq sukkatigi­sumik malinnaanersoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup nunarsuarmi anguniakkanut tunngatillugu suliassai aaliangersimasumik suli inissinneqanngillat. Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu Naatsorsueqqissaartarfiup suliassanik tulleriiaarilluni pilersaarutissaa, aatsaat Naalakkersuisut Naatsorsueqqissaartarfiup nunarsuaq tamakkerlugu angu­niakkanik 17-inik suliassaasa tulleriiaarneri pilersaarusiornerillu atuutilersip­patigit, pilersaarusiaq atuutilersinnaavoq. Naalakkersuisut, Naatsorsueqqis­saartarfiup nunarsuarmi anguniagassat malinnaavigineqartussat eqqarsaatiga­lugit suliassaanik, pilersaarusioreerpata, Naatsorsueqqissaartarfimmit kisitsi­sitigut paasissutissiat pingaarnersiorneqarsimasut allanngortittariaanersut nalilersorneqassapput.

 

FN-imit nunarsuarmi tamani uuttuutitut atorneqartussat 200-t sinnillit toq­qarneqarsimapput, taakku tunngavigalugit nunarsuarmi anguniakkat malin­naaviginiarlugit kisitsisitigut paasissutissiortoqartussaavoq. Nunarsuarmi tamarmi uuttuutit ilaarpassuit Kalaallit Nunaanni atussallugit tulluanngillat, imalluunniit kisitsisitigut paasissutissiornermi atortussat pissarsiarineqarsin­naanngillat. Ilaatigut FN-imit uuttuutit ilarpassuinut periutsit inissinneqar­simanngillat, uuttuutit ilaat kisitsisitigut paasissutissiornermik tunngaveqan­ngillat, taakku nunat inatsisaanik tunngaveqartumik nalunaarusiorneqartarput (ass. naligiissitaanermut tunngasut). Naatsorsueqqissaartarfimmut aningaasa­liissutigineqarsimasut Kalaallit Nunaannut tunngasunik kisitsisitigut paasissu­tissanik ineriartortitsinissamut atorneqarnissaat suli tunngavigineqarpoq.

 

Piffissap ingerlanerani Naatsorsueqqissaartarfimmit nunarsuarmi uuttuutit suliarineqartarnissaat anguniarneqarpoq, kisianni pingaarnerutinneqarluni Kalaallit Nunaannut uuttuutit suliarineqarnissaat. Kalaallit Nunaannut uut­tuutit suliarineqarnerisigut malinnaavigineqarsinnaavoq nunarsuarmi angu­niakkat eqqarsaatigalugit Kalaallit Nunaanni sumut killittoqarsimanera. Taa­maasilluni allaffissornikkut aningaasartuutit annikinnerussapput, Kalaallillu Nunaannut attuumassuteqartut immikkut sammineqarnerussallutik. Kalaallit Nunaanni uuttuutit suliarinerinut ajoqutaasinnaavoq Kalaallit Nunaata nuna­nut allanut sanilliukkuminaasinnaanera. 

 

Naatsorsueqqissaartarfik nunarsuarmi kisitsisitigut paasissutissiorfinnut alla­nut sanilliullugu mikinerujussuugami periarfissaqanngilaq nunarsuarmi angu­niakkat ineriartorneri tamaasa malinnaavigissallugit, aamma FN-imut taakku pillugit pinerit tamaasa nalunaarusiornissamut periarfissaqanngilaq.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit nunarsuarmi anguniakkanut uuttuutit qitiu­tillugit takusassiarineqarput, taakku naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaani, www.stat.gl-imi takuneqarsinnaapput. Takusassiat nunarsuarmi aamma Kalaallit Nunaanni uuttuutit piusut pissarsiareriaannanngorlugit suliaapput, taakkulu Naatsorsueqqissaartarfimmit suliaapput imaluunniit Naatsorsueqqis­saartarfiup kisitsisaataasiviatigut siammartigaallutik. Nittartakkami takus­sutissiaq atorlugu nunarsuarmi anguniakkanik suliaqarniartut tamarmik angu­niarneqarput. Naalakkersuisut. Taamaasillutik kommunit, suliffeqarfiit peqa­tigiiffiit il.il. suliassanut pilersaarusiornerminni uuttuutit sulianut tulluartut atorsinnaavaat.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit, ass. kisitsisitigut paasissutissat pigineqareersut atorlugit aamma kisitsisitigut paasissutissiassatut pilersaarutigineqartut ator­lugit uuttuutit SDG-mut tunngasut amerliartortinneqarnissaat, suliniutigine­qarpoq. Uuttuutit amerlisinneqarnissaanut periutsit ataani allanneqartut tun­ngavigalugit ineriartortitsinissaq aamma suliniutigineqarpoq.

 

Immikkut suliniuteqarfigineqarniarput suliniuteqarfigineqartut ikittuinnarnik uuttorneqarsinnaasut imaluunniit uuttorneqarsinnaanngitsut. Avatangiisit eqqarsaatigalugit siulliullugit suliarineqarniarput, aalisarnermi piujuartitsinis­saq pillugu uuttuutit aamma eqqakkanik isumaginninnernut uuttuutit.

 

Paasissutissat suliareqqitassat amerlanerpaartaat pisortaqarfinni allaffissor­nernit Naatsorsueqqissaartarfimmit pissarsiarineqartarput. Taamaattumik IT-mi periusissiat atorluarnerunissaat maannalu IT atorlugu suliaareersut ator­neqarneq ajortut atorneqartalernissaat immikkut pingaartinneqarluni sammi­neqassaaq. Inunnik isumaginninneq eqqarsaatigalugu maanna suliat meeq­qanut tunngasut immikkut aaqqissuunneqartussaapput, kingusinnerusukkut meeqqanuunaanngitsoq sulianut tunngasut taamatut aaqqinneqartussaallutik. Aaqqissuussinerup kingunerisaanik isumaginninnermik suliaqartunut, nalu­naarusiat allanullu inissiisariaqarsimappat allanut inissiinerit, malinnaaviginis­saat ajornannginnerulissaaq. Pinerluuteqartartut eqqarsaatigalugit misissorne­qassaaq, paasissutissat pigineqareersut atorlugit, pinerlineqarsimasunut kisit­sisitigut paasissutissanik suliaqartoqartalersinnaanersoq.

 

Naalakkersuisut suliaat assersuutigalugit nalunaarusiaat aamma inatsisiliaat nutaat tunngavigalugit kisitsisitigut paasissutissiortoqarsinnaasarpoq. Asser­suutigalugu meeqqat atugarliortut pillugit kalaallit qallunaallu ataatsimoorus­samik uuttuutit suliaat nunarsuarmi anguniakkanut aammattaaq atoqqinne­qarsinnaalluarput.

 

Kalaallit Nunaanni aningaasaqarnermik sukumiisumik misissuisarnerit qaffas­sarusullugit, inuussutissarsiornermut kisitsisitigut qitiusumik paasissutissat aamma aningaasaqarneq pillugu kisitsisitigut qitiusumik paasissutissat pit­saassusaat qaffassarneqarlutik iluarsaanneqarput. DREAM-imik (aningaasa­qarnermut modellit) suleqatigiilluni suliaqarnermi aamma sukumiisumik iti­siliilluni misissuisinnaanissamut aalisarneq pillugu ataatsimiitsitaliarsuup kis­saatai malillugit, kisitsisitigut paasissutissat pineqartut pitsaassusaasa qaffas­sarneqarnissaat avaqqunneqarsinnaanngillat. Nunarsuarmi anguniakkat 17-iusut pilersaarutinut ilanngullugit suliarineqarput, nunarsuarmi anguniakkani paasissutissat suliniutinut assigiinngitsunut allanut taputartuunneqarsinnaa­nissaat pingaartinneqarmat.

 

Ataani allattorsimapput uuttuutit, qulaani periutsit allaaserineqartut tunnga­vigalugit, ineriartortinneqartut:

 

-          SDG 3: Peqqissuseq atugarissaarnerlu

Napparsimmavinni ullut unnuiffiit

Inuit innarluutillit

-          SDG 9: Suliffissuit, nutaaliorneq attaveqaasersuutillu

Internetimut sukkasuumik attavillit pct.-inngorlugit annertus­susaat najugaqarfinnut immikkoortillugit

-          SDG 10: Naligiinnginneq minnerusoq

Soraarnerussutisiat pillugit kisitsisitigut paasissutissat

-          SDG 11: Inoqarfiit piujuartitsiffiusut 

Eqqaavinnit isumaginninneq najugaqarfinnut immikkoortillugit

-          SDG 14: Imaani uumassusillit

Akuutissartaqanngitsunik piujuartitsilluni aalisarneq aamma piniarneq

-          SDG 16: Eqqissineq, naapertuilluarneq sullissiviillu qajannaatsut 

Meeqqanik allanut inissiisarneq aamma nalunaarutiginnittarneq

Pinerlineqarsimasut

-          SDG 17: Suleqatigiinnikkut anguniagaqarneq –ataqatigiissumik isiga­lugu sukumiisumik misissuisinnaaneq

Suliffeqarfinnik selskabenik taaneqartartunik pisortat aningaasa­qarnerannut ilanngussineq

Pisiat tunisallu oqimaaqatigiissinnerat

Aalisarneq pillugu naatsorsuusiat itinerusut

 

 

3 Immikkoortut kisitsisit paasissutissat ataasiakkaat

 

3.1 Siulersuisut pingaarnersiuinerannut tunuliaqutit

Nunani mikinerusuni Kalaallit Nunaattut ittuni kisitsisitigut paasissutissiinerit akisungaatsiarput. Innuttaasut ikittut aallaavigalugit kisitsisitigut paasissutis­sat suliarineqartaraluartut kisitsisitigut paasissutissaliornermi aningaasartuu­tit innuttaasut amerlassusaat tunngavigalugu ikilisinneqarsinnaanngillat. Im­mikkoortunik kisitsisitigut paasissutissanik Naatsorsueqqissaartarfimmi siu­lersuisut tulleriinnilersuissagaangata immikkoortut kisitsisitigut paasissutissat sukumiisumik tulleriinnilersornissaat pisariaqarpoq.

 

Siulersuisut pingaarnersiuineranni immikkoortunik nutaanik ilassutaasunil­luunniit kisitsisitigut paasissutissaliornissamik kissaateqarfiusuni kisitsisitigut paasissutissanik nutaanik pilersitsiffiusinnaasuni nalunaarsuinerit pigineqa­reernersut nalinginnaasumik aallaaviusarpoq. Nalunaarsuinerit IT-milu atortut pioreersut aallaavigineqarsinnaanngikkaangata kisitsisitigut paasissutissanut nutaanut aallaaviusussanik peqalernissamut ukiut arlalissuit ingerlasinnaa­sarput.

 

3.2 Ukiuni tulliuttuni qaninnerni ineriartornerit

Ukiuni kingullerni ukiulluunniit aggersut arlallit ingerlaneranni kisitsisitigut paasissutissat saqqummersitassatut pilersaarutinut ilanngunneqarnissaat siu­nertaralugu immikkoortuni ataani allaaserineqartuni ineriartornerit siuler­suisut tulleriinnilersorpaat.

Maannakkut aningaasaliissutaasut iluanni maannakkullu sulisoqarneq tunnga­vigalu ineriartortitsinermi suliniutit tamarmik ingerlanneqarsinnaannginnerat eqqumaffigissallugu pingaaruteqarpoq, tak. ataani immikkoortut 5 aamma 7. Suliniutit ineriartortitsinermut tunngasut arlalissuit taamaallaat IT-mik ine­riartortitsisoqarpat aamma suliffeqarfinnik allanik suleqateqarnikkut sulia­rineqarsinnaapput. Misilittakkat tunngavialugit suliat ilaat kinguaattoornissaat ilimanarpoq, taamaattumik tamakkiisumik suliassanik allattukkanik tunnga­veqarneq tulluartuulluni.

 

3.3 Pisortat aningaasaqarnerat

Naatsorsueqqissaartarfiup suliarisartagaa, pisortat aningaasaqarnerat anner­tusineqassaaq tassunga selskabit ilanngunneqarniarmata.

Maanna suliarineqartarpoq pisortat aningaasaqarnerat aamma kiffartuussi­nerat kisimik saqqummiunneqartarput. Selskabit ilaannginnerat pissutaalluni pisortatigoortumik inissiat, mittarfiit, nukissiorfiit allallu ilanngunneqarneq kisitsisitigut paasissutissanut ajorput. Pisortat aningaasaqarnerannik aamma sullissinerannik sinneqartoorutit pillugit kukkulluni isumaqartoqarpat, piviu­sumik pisortat aningaasaqarnerat ajunnginnerujussuarmik inissisimassaaq. Pisortat selskabiutaanik ilanngussineq pisortat aningaasaqarnerannik tamak­kiinerusumik takutitsissaaq.

 

3.4 Peqqinneq

Danmark Statistikip suliarisartagaanut napparsimaviit atorneqarnerinut tun­ngasunut assingusunik paasissutissiortalernissaq pilersaarusiorneqassaaq. Ki­sitsisitigut paasissutissani pineqartumi aallarniutitut assersuutigalugu saq­qummiunneqarniarput makku; napparsimavimmiikkunnaartut, immikkoorto­qarfiit, napparsimalluni unnuinerit amerlassusaat, napparsimasup ukiui aam­ma suiaassusaa taakku Kalaallit Nunaanni napparsimmavinneersuupput. Un­gasinnerusoq eqqarsaatigalugu anguniarneqarpoq nakorsiarnerit amerlassu­saat, napparsimavimmiikkunnaartut peqqissusaanik nalunaarnerit aamma Ka­laallit Nunaata avataani pisunut tunngasunik ilanngussisalernissaq, kisianni paasissutissat taakkununnga tunngasut suli tamakkiisuunngillat. Napparsim­mavinnik atuisunut paasissutissat makkuninnga ilaartorneqarsinnaapput; inuiaqatigiinni aningaasaqarnikkut inissisimaneq, ass. ilinniarsimassuseq, iser­titat, suliffigisat ilaqutariinnermilu qanoq inissisimaneq.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit aamma suliniutigineqarpoq ilisimatusartunut peqqissutsimut kisitsisitigut paasissutissat atorneqarsinnaasut assigiinngitsut amerlisinissaat kiisalu Innuttaasut peqqissusaanik misissuinerit inerneri kisit­sisaataasivimmiilernissaat.

 

3.5 Pisortaqarfinni aningaasarsiat

Naatsorsueqqissaartarfiup Namminersorlutik Oqartussani Isumaqatigiissutit pillugit immikkoortortaqarfik oqaloqatigaa pisortaqarfinni sulisut aningaasar­siaasa kisitsisitigut paasissutissiorneqarsinnaanerat misissorlugu. Kisitsisitigut paasissutissat isumaqatiginninniartunit isumaqatiginninniarnermi atortarsin­naasavaat tamanullu soqutiginarsinnaassalluni. DJØF aamma SIK aqqutigalugu atorfillit siulliullugit suliarineqassapput, siulliit suliarineqareerpata inerisar­lugit suliareqqinneqassanersut naliliiffigineqarumaarput.

 

3.6 Suliffeqarneq

Isertitat pillugit kisitsisitigut paasissutissiornermi iluarsaassisoqarnerata kin­guneranik sulisinnaasut pillugit kisitsisitigut paasissutissat iluarsaanneqarlutik aallartipput. Sulisinnaasut pillugit kisitsisitigut paasissutissani immikkut nam­minersortut aamma meerartaarnermi sulinngiffeqartoq qanoq inissisimaneri misissuiffigineqassapput.

 

Akissarsiallit aamma namminersortut, pisortaqarfinnilu assigiinngitsuni sulif­fillit immikkoortiterlugit suliffeqarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissanut takussutissiarineqartalernissat Naatsorsueqqissaartarfimmit aamma suliarine­qarpoq. Aamma Kalaallit Nunaanni najugaqavinngitsut suliffiisa nalunaarsor­nissaat suliniutigineqarpoq.

 

Naatsorsuutini suliffeqarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissat, pisortaqar­finni atorfillit aamma nuna tamakkerlugu naatsorsuutini suliffeqarfiit eqqar­saatigalugit ataqatigiissaarneqassapput, taamaasilluni nalunaarsuinermi ajor­nannginnerusumik imminnut ataqatigiissaarneqarsinnaalissapput. Taakku saniatigut ukioqqortussutsit, najugaqarfiit allallu saqqummersinneqartartuni pineqartuni ataqatigiissaarneqassapput.

 

3.7 Innuttaasut pillugit kisitsisitigut paasissutissat

Naatsorsueqqissaartarfimmit 2020 aallarnerfigalugu innuttaasut allattorsimaf­fiannit aallersinnaanissaq nalinginnaasoq annertusineqarpoq, paasissutissanik immikkoorsiterivimmik nutarterinikkut. Taamatut pisoqarnerata kinguneri­saanik kvartaalikkaarlugit innuttaasunut paasissutissat makkuusut; 2018-ip kingorna katittut, avittut. Meeravissiartaarnermut paasissutissat aamma pis­sarsiarineqartalerput, kisianni taakku ikippallaarmata qanoq saqqummersin­neqartarnissaat nalornissutigineqarpoq.

 

Ukiuni tulliuttuni najugaqarfinnut, assersuutigalugu toqusarnernut aamma meeqqiornernut tunngasut, naleqqersuutinut periutsinut paasissutissat anner­tunerusumik iluarsaaneqassapput. Inuutaasut amerlassusissaanut tamanna iluaqutaasaaq, taakku najugaqarfinni naleqqersuutinut paasissutissat tunnga­vigalugit suliaammata.

 

3.8 Meeqqat angerlarsimaffiup avataani inissinneqartut

Meeqqat angerlarsimaffiup avataani inissinneqartut pillugit kisitsisitigut paa­sissutissaliornissaq siunertaavoq.

 

Meeqqat inuusuttullu paaqqinnittarfianni najugaqartut aamma ilaqutariit paar­sisartut pillugit kisitsisitigut paasissutissat Naatsorsueqqissaartarfimmit sulia­rineqartarput. Kommunini paaqqinnittarfinni najugaqartut, inunnit paaqqin­nittarfinni pigineqartuni najugaqartut, ilaqutariinilu suliffigalugu najugaqartut ilanngullugit suliarineqartalissapput. Taakkununnga allaffissornermi aqutsi­nerni aningaasaqarnikkut paasissutissat najoqqutarineqartarput, taakkunun­nga ilaapput Meeqqat inuusuttuaqqallu pillugit ESDH atorlugu suliat. ESDH Kommuneqarfik Sermersuummi atorneqarpoq 2022-milu kommunit sinneri­nut atuutilerneqartussaalluni. EDSH atorlugu nalunaarutiginninnerit paasis­sutissartaat atorlugit qanoq amerlatiginerinik nalunaarsuisoqarsinnaanersoq misissorneqassaaq.

 

3.9 Innarluutillit

2020-mi Naalakkersuisut innarluutillit pillugit paasissutissiornerannut tunnga­tillugu Naatsorsueqqissaartarfik paasissutissanik pissarsivoq paasissutissallu inunnut innarluutilinnut tunngasut assigiinngitsut iluarsaallugit. Paasissutissat innarluutilinnut tunngasut kommuninit nalunaarsugaapput, innarluutillit pil­lugit inatsisit malillugit kommuninut tunniussaallutik. Taakku kisitsisaataa­sivimmut tabeliliaralugit saqqummersinneqarput, suliarineranullu periutsit allaaserineqarlutik.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup Naalakkersuisut oqaloqatigaat inuit innarluutillit pillugit paasissutissanik katersisarnissamik, ukiumoortumik saqqummersitsi­salernissaq eqqarsaatigalugu. Takorluukkat ilagaat innarluutit suuneri tunnga­vigalugit ikiorsiissutigineqartartut nalunaarsorsinnaanngornissaat.

 

3.10 Takornariaqarneq

Naatsorsueqqissaartarfik nunanut allanut angalasut, umiarsuarnut takorna­riartaatinut ilaasut aamma akunnittarfinni unnuisartut pillugit kisitsisitigut paasissutissiortarpoq.

 

Akunnittarfinni unnuisartut pillugit paasissutissiornermut periutsip allaaseri­neqarnera pitsanngorsarneqassaaq, unnuisarfiit ilanngunneqartartut qanoq ittuuneri tassani allaaserineqarnissaat eqqarsaatigineqarluni. Akunnittarfiit (hotel) aamma vandrehjemmet qanoq immikkoortinneqartarnersut nassuiar­neqassaaq aamma unnuisarfiit (indkvartering) qanoq ittuuneri nassuiarne­qassallutik. Taakkulu kisitsisitigut paasissutissiornermi unnuisarfinnut allanut sanilliullugit qanoq annertutiginersut immikkut nalunaarsorneqassallutik.

 

Takornariaqarnermik inuussutissarsiortut suleqatigalugit Naatsorsueqqissaar­tarfik unnuisarfinnik nutaanik ilisimasaqartalernissaata, unnuisarfiit amma­raangata, qulakkeerneqarnissaa suliniutaavoq.

 

Kalaallit Nunaata iluani timmisartumik umiarsuarnillu angallannermi kisitsisit saqqummersinneqarsinnaaneri misissorneqassaaq. Saqqummersitsineq taa­maallaat pisinnaassaaq kisitsisitigut paasissutissiornermi inatsit, tassa suliffe­qarfinnik ataasiakkaanik ilisarinnissinnaannginnissaq, eqquutinneqarpat.

 

3.11 Avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinne­rat aamma nunanik allanik niueqateqarneq

Naatsorsueqqissaartarfiup nunanik allanik niueqateqarneq saqqummersittar­paa, tassani avammut tunisinerit aamma Kalaallit Nunaannut tunisinerit pine­qartarput. Avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinnerat, nunanik allanik niueqateqarnermik aamma Kalaallit Nunaata nunallu allat akornanni aningaasaqarnerannik imaqassaaq, assersuutigalugu kiffartuussi­nernik niuerneq, nunanit allanik aningaasanik atorneq, erniat akilikkat, nunanit allanit Kalaallit Nunaannut aningaasaliinerit, killormullu Kalaallit Nunaata nunanut allanut aningaasaliinera, nunani allani utoqqalinersiassanut ileqqaarnerit il.il. Aningaasaqarnermi pingaarutilinnut ass. BNI-mi atoriaan­naat, avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinnerat ator­lugu naatsorsorneqarsinnaalissapput. BNI atoriaannaat Kalaallit Nunaanni inuunermi atukkat pitsaassusaasa uuttuutaatut pitsaanerpaatut nalilerneqar­tarpoq, nunat allat inuunermi atukkanut sanilliussinermi BNP-mit pitsaane­rulluni. Nunanit allanit aningaasaliissutit, ass. bloktiskudit aamma EU-mit ilinniartitaanermut tapit nalingisa, Kalaallit Nunaanni BNP-mut ilanngunne­qarneq ajornerat.

 

Avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinnerata suliarine­qarnissaa nunarsuarmi anguniakkanut aningaasaliissutinit ilaatigut akilerne­qarsinnaassaaq. Naatsorsueqqissaartarfimmit paasissutissat assigiinngitsut avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinnerannut atugassat piffissaq sivisooq atorlugu katersorneqarnikuupput, taakkuli nalilersorneqar­nissaanut, kukkunersiorneqarnissaanut paasissutissanillu allanik katersinis­samut ikiorneqarnissaq amigaatigineqarpoq, taamaasilluni nunani tamalaani periuseq atorneqartartoq anguneqassammat.

 

Kalaallit Nunaata nunanik allanik niueqateqarnera ukiuni kingullerni allan­ngorpoq. Siusinnerusukkut nunanik allanik niueqateqarneq Ålborg aqqutiga­lugu ingerlanneqartarsimagaluarpoq. Maanna assigiinngitsut aqqutigalugit niuerneq ingerlanneqartalersimavoq; internet atorlugu, umiarsuarnik Kalaallit Nunaata pisassaanik aalisartunik attartornikkut nunanilu allani tulaassisartuni il.il.

 

Suliffeqarfiit aalisarnermik suliaqartut angisuut Kalaallit Nunaanni aamma Danmarkimi suliaqarput. Nioqqutissanik niuerneq taamaasilluni annertooq suliffeqarfiit aalisarnermik suliaqartut iluini pisarpoq, tassa nioqqutissat suliffeqarfiup iluani nuunneqartarlutik, suliffeqarfimmit allamut akigineqan­nginnerminni. Taamaattoqarnera avammut tunisinermut akinut aamma nuna­mut akeqarfimmut nalorninartorsiortitsisarpoq.

 

Avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinneranik suliaqar­nermi nunanik allanik niueqateqarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissior­tarneq iluarsaaniarneqarpoq nalunaarsuutinullu najoqqutat tassunga atorne­qartartut ilanngullugit misissorneqassallutik.

 

3.12 Suliffissarsiortut

Suliffissarsiortut naatsorsornissaannut atatillugu ajornartorsiut tassaavoq ataavartumik naqitsittarnissamut piumasaqaatit eqqarsaatigalugit kommunit assigiinngiiaartunik allanngorartunillu periuseqartarnerat.

 

Kommunit assigiiaarnerusumik nalunaarsuisalernissaat anguniarlugu, suliffis­sarsiortut aamma isumaginninnermit isertitat ataatsimoortinneqartalersinnaa­lernissaat Naatsorsueqqissaartarfimmit misissorneqarniarpoq. Suliffissar­siortut aamma sivisuumik napparsimallutik suliffissarsiortut immikkoortik­kuminarnerulernissaat, tunniunneqartartut pillugit nutaamik periuseqalernis­saanut suliaq atorneqarsinnaaneruvoq.

 

3.13 Paasissutissat assigiinngitsut tunngavigalugit innuttaasunik naatsorsuinerit

DREAM naalagaaffimmi suliffeqarfiuvoq namminersortoq. DREAM atorlugu innuttaasunut paasissutissat assigiinngitsut tunngavigalugit innuttaasunik kisitsisitigut paasissutissat assigiinngitsut ineriartortinneqarlutik suliarine­qarput. Innuttaasut innuttaasut allattorsimaffianni nalunaarsorsimasut tamar­mik suliffeqarfinnut immikkoortiterneqarsimapput.  Aningaasaqarnerup pata­jaassusaa (holdbarhedsmodel) eqqarsaatigalugu nuna tamakkerlugu naatsor­suutini misissueqqissaarnermi atortut periutsillu DREAM-ip Kalaallit Nunaanni atugassanngorlugit ineriartortitsinermini suliffeqarnermi kisitsisitigut paasis­sutissanik suliaqarluni suliarai.

 

Innuttaasut assersuutigalugu ima suliffeqarfinnut agguataarneqarput;

 

·         Suliffillit immikkut nalunaarutigineqarsimanngitsut

·         Ilinniartut ilinniagaqarnermussusiallit suliffillit

·         Inuit ernereernermi ikiorsiissutisisartut

·         Piffissap ilaa suliffeqartut, suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit

·         Suliffissaaleqisut, suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit

·         Suliffissaaleqisut, Majoriaq

·         Ilinniartut ilinniagaqarnermusineq ajortut

·         Allat suliffeqarfiit avataaniittut

 

Naatsorsueqqissaartarfik ilaqutariit aningaasaqarnerat tunngavigalugu kisitsi­sitigut paasissutissanik saqqummersitsisalersinnaassaaq.

Kisitsisitigut paasissutissiaq immini soqutiginartuuvoq ilaatigullu Aningaasa­qarnermut Siunnersuisoqatigiit atasinnaassutsimik naatsorsuinerannut ator­neqarsinnaassalluni.

 

3.14 Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit marloqiusanngorlugit suliarineqartarput. Inaarutaasumik kisitsisit naatsorsorneqarnerat ukiumi pineqartumi nioq­qutissat oqimaaqatigiissillugit ukiup affaani siullermi pisarpoq. Assersuutiga­lugu 2019-imut inaarutaasumik kisitsisit naatsorsorneqarnerat 2022-mi pissaaq. Kisitsisaagallartut naatsorsorneqarnerat ukiup affaata aappaani pisarpoq, tassani 2020-mut 2021-mullu kisitsisaagallartut 2020-mi naatsor­sorneqassallutik. Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit immikkoortuat taanna nuna tamakkerlugu naatsorsuutinik ingerlatsineruvoq nalinginnaasoq.

 

Ukiuni tulliuttuni Kalaallit Nunaanni piginnaasat ineriartortinneqarnissaat immikkut sammineqartussaavoq, tassani eqqarsaatigineqarlutik kisitsisinik ukiunik arlalinnoortunik naatsorsueqqinneq (deflatering) (akit aalajanger­simasut) aamma kisitsisaagallartunik eqqornerusumik naatsorsuineq, taamaa­silluni kisitsisiviusut saqqummiunneqarnerini allanngortiterineq annertooq pisariaarutissammat. Aalisarnermik suliallit suliffeqarfiit naatsorsuutaat atorlugit suliffeqarfiit aalisakkanik suliaqartut naatsorsoqqissaarneqassapput. Aamma ukioq tunngaviusoq 2010, nutaamik taarserneqassaaq.

 

2019-imi nuna tamakkerlugu naatsorsuutini pisortat aningaasaqarnerisa kodii atorneqartut allanngortinneqarput, nuna tamakkerlugu naatsorsuutini toq­qaannarnerusumik atorneqarsinnaalerlutik. Suliffeqarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissat nuna tamakkerlugu naatsorsuutinit toqqaanarnerusumik ator­neqarsinnaalernissaat aamma suliarineqassasut naatsorsuutigineqarpoq.

 

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutini ajornartorsiutaasorujussuupput sanaartor­nermut tunngasut (kvadratmeterit qassit sanaartorneqarpat, qanoq akeqarpat aamma kvadratmeterit qassit peerneqartarpat) aamma inigisat atorneqar­nerinut tunngasut (kvadratmeterit qassit najugaqarfigineqarpat aamma ine­qarnermut kvadratmeterimut qanoq akiliisoqartarpa).

 

Ineqarnermut tunngasut aamma immikkut soqutiginarput, innuttaasut ineqar­nerat sanaartornermut tapiissutinut sunniuteqartorujussuummat.

 

Naatsorsueqqissaartarfik tunngaviusumik paasissutissat sanaartornermut nalunaarusiorniarnerannut suleqataavoq. Maanna sanaartornermut nalunaar­suiffiup qanittumi atuutilernissaa ilimananngilaq. Taamaattumik utaqqiisaa­gallartumik aaqqiisoqarnissaa pisariaqarsinnaavoq.

 

3.15 Pinerluuteqarsimasut pillugit kisitsisit

kisitsisit pineqartut assigiittussaagaluartut Naatsorsueqqissaartarfimmit pi­nerluuteqarsimasut pillugit kisitsisitigut paasissutissiaanni kisitsisit politiit ukiumoortumik nalunaarusiaanni kisitsisinit allaanerulaartarput. 2023-mi politiit allaanerusumik atortoqalertussaapput. Naatsorsueqqissaartarfimmit aamma politiinit isumaqatigiissutigineqarpoq, paasissutissanik nutaamik aallertoqarsinnaalerpat, Naatsorsueqqissaartarfimmit aamma politiinit saq­qummersinneqartussat assigiimmik suliarineqarnissaat. Kia sorliit saqqum­mersissaneraat isumaqatigiissutigineqassaaq. Saqqummersitat ataqatigiinnis­saat, assigiinngikkaluarlutik siunnerfigineqarpoq. Periarfissat ilagaat politiit tunngaviusumik paasissutissanik saqqummersitsisinnaanissaat Naatsorsueq­qissaartarfimmit inuit pinerluuteqarsimasut pillugit paasissutissanik ilisima­tusarnermi atorneqarsinnaasut saqqummersinneqartut.

 

Nalilersorneqassaaq Naatsorsueqqissaartarfimmit ulorianartumik inuit piner­lineqarsimasut pillugit kisitsisitigut paasissutissiortoqarsinnaanersoq. Kisit­sisit pineqartut amigaatigineqartut Naatsorsueqqissaartarfiup aamma Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiveqarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit oqaloqatigiin­neranni eqqaaneqarsimavoq

 

Pineqaatissinneqareernerup kingorna pinerloqqittartut pillugit aamma kisitsi­sitigut paasissutissiortoqassanersoq nalilersorneqarpoq.

 

3.16 Kisitsisitigut paasissutissat ilinniarnernut tunngasut

Ilinniarnertuunngorniarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissat suliariniarne­qarput, tassani sammineqassallutik fagit sorliit qaffasissutsillu sorliit tigune­qartarnersut karakteerit pineqartartut ilanngullugit. Taakku atorlugit taku­neqarsinnaalissaaq ilinniaqqiffinnut ingerlaqqiffiusunut assigiinngitsunut karakterit piumasaqaataasut qanoq amerlatigisunit anguneqartarnersut.

 

3.17 Soraarnerussutisiat (ilaatigut aningaasaatit aningaasaliissuti­gineqartut)

Nunarsuarmi anguniakkat aqqutigalugit Danmark Statistik suleqatigalugu soraarnerussutisiat pillugit kisitsisitigut paasissutissiornissaq ilaavoq. Soraar­nerussutisiaqalernissamut katersat assigiinngisitaarneri nikingassutsit assi­giinngisitaarnerinut pissutaaqataasinnaalluarpoq.

 

Pisortat soraarnerussutisiussaasa saniatigut nammineerluni katersat annertu­nerusumik tapertaasalertussaapput, taamaattumillu soraarnerussutisiat pil­lugit kisitsisitigut paasissutissaqarnissaa piukkunnartorujussuuvoq. Naatsor­suutigineqarpoq paasissutissat Nationalbankenimit pissarsiarineqartarsin­naassasut, Danmarkimillu soraarnerussutisiat pillugit kisitsisitigut paasissutis­sanut sanilliunneqarsinnaassasoq. Paasissutissat saniatigut pissarsiarineqar­tussat tassaapput Kalaallit Nunaanni soraarnerussutisiassatut katersat. Aam­mattaaq aningaasat pigisat pillugit kisitsisitigut paasissutissiortalernissamut tunngavissat naammannersut nalilersorneqassapput.

 

Avammut tunisat eqqussukkallu nalingisa oqimaaqatigiissinneranut aamma atajuartitsinissamut modellimut (holdbarhedsmodel) Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfiup suliaanut DREAM-imut, nunani allani soraarnerussuti­sianut akiliisarnerit pigineqartullu annertussusaat, atorneqarsinnaassapput.

 

3.18 Aalisarneq

Naatsorsueqqissaartarfimmit aalisarneq pillugu kisitsisitigut paasissutissiassat pillugit aalisarneq pillugu ataatsimiitsitaliarsuaq oqaloqatigineqarpoq. Nunar­suarmi anguniakkat tunngavigalugit aamma Danmark Statistiki, aalisarnermut tunngasut kisitsisitigut paasissutissat pitsanngorsarneqarnissaanik, suleqatigi­neqarpoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfimmit aalisarnermut tunngasunik naatsorsuutinik ilaa­tigut itisiliilluni naatsorsuutinik suliaqartoqartalernissaa kissaatigineqarpoq.

 

3.19 Sanaartornermut aningaasartuutinut naleqqersuut

Sanaartoriaatsimut tulluartumik aningaasartuutinut uuttuutip allanngortinne­qarnissaa pilersaarutigineqarpoq. Sanaartornermut malittarisassat akuerine­qareerpata taamaaliortoqassappat pitsaanerpaasussaavoq.

 

3.20 Pisussat pillugit ilaagassat (Fremskrivningmodeller)

Kalaallit Nunaanni pisortat isertitaat aamma aningaasartuutaat siunissami qanoq isikkoqarumaarnissaanik naatsorsueriaaseq Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit suliarineqarpoq ineriartortinneqarluni, tamanna DREAM suleqatigalugu pivoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfik tamatumunnga suleqataalluinnarpoq. Paasissutissat Naatsorsueqqissaartarfimmit ilisimatusartunut neqeroorut aqqutigalugu atuk­kiunneqarput. Paasissutissat ilaat atorlugit, Innuttaasut inuiaqatigiit akornanni aamma aningaasaqarnikkut inissisimanerat pillugu naatsorsuutit suliarineqas­sapput.

 

Siunissami suliaq tamanna Naatsorsueqqissaartarfimmit suliarineqalissaaq, Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit aamma Aningaasaqarnermut siunnersuisoqatigiit suleqatigalugit suliarineqartassalluni.

 

3.21 A-bidrag (akilersuutit)

Naatsorsueriaaseq nutaaq malillugu kommunit tamarmik 2022-mi naatsor­suutinik saqqummersitsippata (naatsorsuutit 2021-moortut) kontoplani nu­taaq malillugu suliaasussaapput. Kontoplan nutaaq atuutilerpat ilimagine­qarpoq akilersuutit kisitsisitigut paasissutissiorneqarsinnaanngussasut, paasis­sutissani takuneqarsinnaassapput akilersuisut aamma akiliiffigineqartartut.

 

Kisitsisitigut paasissutissat soqutiginartorujussuupput. Isertitat pillugit paasis­sutissanut aamma soqutiginarpoq, ingammik aningaasaatikilliorneq aningaasa­qarnerullu nikingassusaat eqqarsaatiginerullugit.  

 

 

4 Ilisimatusarneq

 

4.1 Ilisimatusarneq

Naatsorsueqqissaartarfik naatsorsueqqissaarneq pillugu inatsit naapertorlugu avataanit aningaasalersukkanik ilisimatusarnissamut pisinnaatitaavoq. Periar­fissaq tamanna Naatsorsueqqissaartarfiup annikitsuinnarmik atornikuuaa. Kisiannili Kalaallit Nunaanni Kalaallillu Nunaata avataani ilisimatusartut suleqatigalugit Naatsorsueqqissaartarfik ilisimatusarnerni – akiliisitsilluni – paasissutissanik atugassiisarnermigut peqataasarnikuuvoq.

 

Aammattaaq Naatsorsueqqissaartarfik ukiuni aggersuni arlalinni tulliuttuni nammineq ilisimatusarnissamut sulisussaqarnavianngitsoq ilimagineqarpoq. Kisiannili paasissutissanik pioreersunik pitsaanerusumik allaaserinninnikkut immaqalu nunani avannarlerni naatsorsueqqissaartarfiit allat suleqatigalugit nunani avannarlerni ataatsimut paasissutissanik pissarsisinnaanikkut ilisima­tusartunut Naatsorsueqqissaartarfimmi paasissutissanik atuinissamut kissaa­teqartunut arlalinnik pitsanngorsaanissaq pilersaarutaavoq.

 

 

5 Sulisut

 

5.1 Sulisut

Naatsorsueqqissaartarfik 2021-p naanerani 15-inik sulisoqarpoq.

 

5.2. Sulisut kattuffiinut isumaqatigiissutinut aningaasaliissutinullu sinaakkutit

Naatsorsueqqissaartarfik pisortat immikkoortortaattut allatulli akissarsiat pil­lugit qitiusumiit aqunneqarpoq aammalu sulisut inissaannik qitiusumit tunine­qartarluni. Sinaakkutaasumik atugassaritinneqartut – suliassanut amerliartor­tunut sanilliullugit – Naatsorsueqqissaartarfiup pisariaqartunik piginnaa­salinnik sulisussarsiortarnerani sulisullu sulisoriinnarnissaanni unammilli­gassat annertusiartortunik ukiuni aggersuni iliuuseqartariaqarneranik kingu­neqarput.

 

5.3 Piginnaasat nutaat

Naatsorsueqqissaartarfimmi suliassat ukiuni kingullerni allanngornikuupput. Kisitsisitigut paasissutissanut nalunaarutit Naatsorsueqqissaartarfiup annertu­siartortumik elektronikinngorlugit tigusalernikuuai, avammullu saqqummii­nerit kisitsisitigut paasissutissat aamma kisitsisaataasivimmiittut taamaallaat nittartakkakkut pisarput.

 

Namminersorlutik Oqartussat ataanni aqutsisoqarfiit allat IT-mi aamma allaffissornermut suleqatigiinnissamik Naatsorsueqqissaartarfik isumaqatigiis­susiornikuuvoq.

 

akilerneqarlutik Naatsorsueqqissaartarfiup suliassaanik suliarinninnissaat pil­lugu Naatsorsueqqissaartarfiup ukiut pingasut kingulliit ingerlaneranni isuma­qatigiissusiorfigisarnikuuai. Allaffissornermi suliassat pillugit iluaqutaasumik suleqateqartoqarsinnaanersoq isumaliutigineqassaaq.

 

Naatsorsuutinut nalunaarsuisarneq, kisitsisaataasivimmut ilioraaneq, paasis­sutissanik qarasaasiamut nalunaarsuisarneq katersuisarnerlu, nutserisarneq, assiliartaliortarneq IT-milli ikiuisarneq pillugit suliassat ukiuni kingullerni tallimani – qulini annertuumik ikilisimanerannik aamma Naatsorsueqqissaar­tarfimmi sulisut katitigaanerannut piumasaqaatit allanngoriartorsimanerannik qulaaniittut ataatsimut isigalugu kinguneqarput, taamaalilluni sulisut tamar­luinnangajammik kisitsisitigut paasissutissanik suliaqarnermi suliassanut pingaarnernut siunissami piginnaasaqassallutik. Elektroniskinngorlugit nalu­naarutinik annertunerusumik atuineq avammullu saqqummiisarneq, sulisut ikiligaluartut kisitsisitigut paasissutissat amerlanerit suliarineqartarnerannut pissutaapput, atuisullu siusinnerusumut sanilliullugu paasissutissat immik­kuualuttunngortinnerullugit pissarsiarinissaannut periarfissaqalerlutik. Ine­riartorneq taanna ingerlatiinnarniarlugu IT-mik, paasissutissanik suliaqar­nermik paasissutissanillu nalilersuinermik piginnaasallit sulisoriinnarnissaat sulisussarsiarineqarnissallu pisariaqarpoq.

 

Suliffeqarfimmit soraartoqarsinnaanera sulisullu eqqortunik piginnaasallit sulisussarsiarineqarsinnaanerisa pingaaruteqassusia Naatsorsueqqissaartar­fiup eqqumaffigai. Taamaammat Naatsorsueqqissaartarfimmi sulisut pingaar­nerit sulisoriinnarnissaat kiisalu sulisut pikkorissut sulisorilernissaat siuner­taralugu kalaallit ilinniartut akornanni Naatsorsueqqissaartarfiup annertune­rusumik saqqumilaarnissaa isiginiarneqartariaqarput.

 

5.4 Sulisut sulisoriinnarnissaat

Sulisut sulisoriinnarnissaannut atatillugu suliffiup suliamik ingerlatsinermi ineriartorfiusinnaanera qitiusutut isigineqarpoq. Sulisut namminneq suliamik ingerlatsinermi ineriartornissaminnik akisussaaffeqarnissaannut Naatsorsueq­qissaartarfik sinaakkusiissaaq.

 

Ulluinnarni sulinermi suliat assigiinngiiaassapput. Ingerlatsinermi suliassat ingerlaavartut saniatigut immaqa ilisimatusartut, ilinniartut kiisalu pisortat allaffissornermi sulisui nalilersuisartut suleqatigalugit tulleriinnilersukkanik ineriartortitsinermi suliniutinik suliaqarnissamut piffissaqassaaq.

Naatsorsueqqissaartarfiup ilinniaqqinnissamut periarfissanik pilerinartunik, ataatsimeersuarnerni peqataanissamik piginnaasanillu qaffassaanernik allanik neqerooruteqartarnermigut sulisut tunniusimanissaat tapersissavaa. Ingerlat­sinermut pilersaarut malillugu taamaaliortoqartarnissaanik immikkut pingaar­titsisoqassaaq.

 

Immikkut ilisimasaqalerluni sulianik ingerlatsinermi ineriartortitsineq nunat avannarliit naatsorsueqqissaartarfiini ilaatigut nunani tamalaani naatsorsueq­qissaartarfinnik suleqateqartartunik pikkorissartarnikkut pisinnaavoq. Qitiu­sumik allaffissuup pikkorissartitsinermut immikkoortortaqarfia nunatsinnilu ilinniarfiit suleqatigalugit immikkut ilisimasaqalernissamut ilinniarnissamik pisariaqartitsisoqarnerani nunatsinni neqerooruteqartoqarsinnaaneranut naammattumik soqutiginnilersitsisinnaaneq misissorneqassaaq. IT-mi atortu­nik pisariaqartunik ilinniarnerit ullumikkut E-learning aqqutigalugu tamar­luinnangajammik ingerlanneqarsinnaapput.

 

5.5 Sulisussarsiortarneq

Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerit piginnaasanik Naatsorsueqqissaartarfiup ujartugaanik ineriartortitsinissamut killilimmik sammiveqarput. Ilinniarner­tuunngorniarfimmi ilinniartut ikittuinnaat matematikki qaffasissoq toqqar­tarpaat, aamma Kalaallit Nunaanni ingerlaqqilluni ilinniarnerit ilinniartitsis­sutinut toqqagassanut, suliassanut immikkullu ilinniagassanut piginnaasanik Naatsorsueqqissaartarfiup ujartugaanik ineriartortitsinermut atatillugu toq­qaavinnissamik pisariaqartitsisoqarpoq.

 

Ilinniarnernik ingerlatsinerni peqataanikkut, pikkorissartitsisarnikkut sulias­sanullu tunngatillugu ilitsersuisarnermi peqataasarnikkut ilinniarfinni ersa­rissuunerunissaq Naatsorsueqqissaartarfiup kissaatigaa. Naatsorsueqqissaar­tarfik Kalaallit Nunaanni ilinniartut akornanni kalaallillu Danmarkimi ilin­niartut akornanni ingerlaavartumik aamma praktikkertussarsiortarniarpoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup aalajangiisartut ilisimatinniarpai Kalaallit Nunaanni ilinniartitsisarnermi IT-mik, matematikkimik aamma pinngortitamik ilinniar­titsissutinik meeqqat atuarfianni aallartilluni ilinniartitsisarneq amigaatigine­qartoq.

 

Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaanik quppernermik ilinniaqqittut opgaviliornerminni suliarisinnaasaanik imalimmik isumassarsiorfissamik immikkut pilersitsisoqassaaq.

 

Siornatigut Naatsorsueqqissaartarfik ilinniartunik qarasaasiamut immersui­sussanik, paasissutissanik katersisussanik allanillu suliaqartussanik sulisoqar­tarnikuuvoq. Qarasaasiaq atorlugu suleriaaseqarnerulernerup kinguneranik ilinniartunik sulisoqarnissaq annikilliartorpoq, taamaattumik Naatsorsueqqis­saartarfik tamakkuninnga suliaqartussanik ilinniartunik sulisoqassaarni­kuuvoq. Naatsorsueqqissaartarfik ilinniartunik sulisoqarusuppoq siunissami sulilerumaartussanik. Ilinniartunik sulisunut piumasaqaatit maanna qaffasin­nerupput. Ilinniarlutik sulisut siunissami Naatsorsueqqissaartarfimmi suliinna­rusunnissaat pisariaqarpoq.

 

5.6 Kalaallit Nunaata avataani siunnersortit sulisullu

Naatsorsueqqissaartarfik Kalaallit Nunaata avataani najugaqartunik marlunnik ullumikkut sulisoqarpoq. Sulisut Kalaallit Nunaata avataaniittut Naatsorsueq­qissaartarfimmi minnerpaamik ukiuni 15-ini aamma 20-ni atorfeqareerni­kuupput. Sulisussarsiortarnermi pissutsit pissutigalugit Kalaallit Nunaata ava­taani atorfinitsitsinissaq pisariaqarnikuuvoq.

Siunissami soorunami anguniagaavoq sulisut nutaat Nuummi allaffimmi suli­sassasut. Kisiannili Kalaallit Nunaanni sulisussarsinissamik ajornartorsiute­qarneq pissutigalugu sulisut sivikitsumik Kalaallit Nunaaniittut ilinniartinne­qarnerannut isumalluutinik atuinani Nuup avataani piffissami sivikitsumi sulisut ilanissaat imaluunniit nunani avannarlerni naatsorsueqqissaartarfinni allani siunnersortit atorneqarnissaat piffissat ilaanni tulluartuussaaq.

 

Nuna tamakkerlugu naatsorsuutit aamma akiliisarnerup naligiissinnera Danmarks Statistikimit siunnersortimit ikiorteqarluni ullumikkut suliarineqar­tarput. Immikkoortuni immikkut ilisimasaqarnissamik pisariaqartitsiviusumi Danmarks Statistikimit ingerlaavartumik ukiuni aggersuni ikiorserneqartar­nissaq aamma naatsorsuutigineqarpoq.

 

 

6 Atuisut

 

6.1 Atuisut

 

Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaanut isertartut malinnaaviginerisigut Naatsorsueqqissaartarfiup suliai qanoq atorneqartartiginersut, suliat sorliit soqutigineqarnerunersut aamma nunanit sorlerniit Kalaallit Nunaat pillugu paasiassarsiortoqartarnersoq malinnaavigineqarsinnaapput. Naatsorsueqqis­saartarfiup ukiumoortumik nalunaarutaani nittartakkamik atuisimanermut paasissutissat ilanngunneqartarput.

 

Atuisut kisitsisitigut paasissutissanik atortakkaminnik naammagisimaarinnin­nerannik misissuinikkut isertartunik kisitsisitigut paasissutissanik Naatsor­sueqqissaartarfiup ilaniarpaa. Atuisunik misissuineq annertooq pilersaaru­taanngilaq, tassungali taarsiullugu kommunini, soqutigisaqaqatigiinni, suliso­qarfinni, ilisimatusarfinni ilinniarfinnilu atuisut pingaarnerit ataatsimeeqatigi­niarneqarput.

 

Nittartagaq pillugu aamma kisitsisaataasivik pillugu pikkorissaanermi Naatsor­sueqqissaartarfik pikkorissartunut paasiniaasalerniarpoq nittartakkamik atui­nermik misigisaannik.

Sulisunik isumalluutit aningaasatigullu isumalluutit killeqarnerat pissutigalugu kissaatigineqartut tamaasa malinneqarsinnaanngitsut taamaammallu kisitsisi­tigut paasissutissat allannguutissaattut nutaajusinnaasut allannguutaasinnaa­sullunniit malitassatut pingaarnertut siulersuisut kisitsisitigut paasissutissanik tulleriinnilersuineranni ilaassasut atuisunilluunniit akilerneqassasut atuisunut ilisimatitsissutigissallugu pingaaruteqarpoq.

 

 

7 Aningaasaqarneq

 

7.1 Aningaasaqarneq

 

Piffissami sivisuumi kisitsisitigut paasissutissat pigineqartut pitsanngortin­nissaat kisitsisitigullu paasissutissat nutaat aallartinneqarnissaat pillugit angu­niakkanut tunngatillugu aningaasaliissutit annertussaat ajoqutaanik sulisus­sanik piginnaasalinnik sulisussarsiortarnermi unammillerutaapput.

Sulisussarsiortarnerup pitsanngornissaa apeqqutaatillugu suliniutit ilaat immikkoortumi 3-mi qulaaniittumi allaaserineqartut – ukiut arlallit ingerla­neranni - maannakkut aningaasaliissutit iluanni Naatsorsueqqissaartarfiup ukiumoortumik suliassanut pilersaarutaanut ilanngunneqassapput. Kisiannili nalilerneqarpoq immikkoortut kisitsisitigut paasissutissat nutaat ilaanni anin­gaasaliissutit pillugit siunissami inatsisini Naatsorsueqqissaartarfimmut anin­gaasaliissutit amerlineqarnissaat pisariaqartoq. Naammattunik aningaasaliis­suteqarnissaq eqqortunillu sulisussarsinissaq pisariaqarput, kisianni immik­koortorpassuarni nammannatik. Kisitsisitigut paasissutissanut tunngavissatut aaqqissuussanik assigiiaartunillu nalunaarsuisarnissaq apeqqutaavoq.