Siulequt

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup 2021-mut ukiumoortumik nalu­naarusiaa saqqummiunneqarpoq. Naatsorsueqqissaartarfiup suliassai, tassun­ga ilanngullugit suliffeqarfiup inatsisitigut tunngavigisai aqutsinermilu pissut­sit nalunaarusiami allaaserineqarput. Tamatuma saniatigut Naatsorsueqqis­saartarfimmi 2021-mi kisitsisitigut paasissutissat suliarineqartut kiisalu sulif­feqarfiup aningaasaqarnera, sulisullu pillugit takussutissat nalunaarusiap imarai.

 

Ukiumoortumik nalunaarusiamut atatillugu ingerlatsinermi pilersaarut siuler­suisut akuerisimasaat ukiumut ataasiarluni nutarterlugu saqqummersinne­qassaaq.

 

Covid-19 pissutaalluni saqqummersitassat allanngunngillat. Nappaassuarli pissutaalluni suliat ineriartortinnerat sivisunerusumik pivoq.

 

2021-mi angusat ataatsimut isigalugit naammaginarput. Ukiut siuliinut sanil­liullugu atuisunut pitsanngoriaatit arlaqartut ukiumoortumik nalunaarusia­mut ilanngunneqarput. Saqqummersitat aamma kisitsisaataasivimmi tabelit amerlipput. Taakku saniatigut kisitsisitigut paasissutissiat assigiinngitsut pit­sanngorsarneqarput, atuisut tamanna ukiut arlalialuit qaangiuppata malu­giumaarpaat.

 

 

 

 

Vøgg Løwe Nielsen

Siulersuisunut siulittaasoq