2020-mi suliffeqarfinni naatsorsuutit

2020-mi aningaasaqarnermi ineriartornerup takutippaa kaaviiaartitani 41 mio. kr.-nik appariartoqarsimasoq. Kaaviiaartitat tamakkiisut 22,2 mia. kr.­usimapput. Suliffeqarfinnilu sulisut tamakkerlutik 11.366-iusimapput. Nale­qarnerulersitsineq tamakkiisumik 655 mio.kr.-inik appariarsimavoq 8,4 mia. kr.-niit 7,8 mia. kr.-nut.

 

Titartagaq 1. Suliffeqarfinni pingaarnertut inernerit

 

Suliaqarfinni ataasiakkaani naleqarnerulersitsinerup ineriartornera sulia­qarfinni sulisunut naleqqiullugu takuneqarsinnaavoq. Suliaqarfik Aalisarneq, aalisakkanik tunisassiorneq niuernerlu aammalu Akunnittarfiit neriniartarfiillu sulisumut ataatsimut naleqarnerulersitsinera appariarfiunerpaasimapput.

 

Titartagaq 2. Sulisumut ataatsimut qaffariaatsip nalingani allannguutit, suliaqarfiit malillugit

Nalunaarut.: Suliaqarfik B. Aatsitassarsiorneq tabelimi ilaanngilaq.

 

Isumalluutit tamakkerlutik 47,9 mia. kr.-usimapput namminerlu aningaa­saatit 19,4 mia. kr.-usimallutik. Isumalluutit 3,8 mia. kr.-nik qaffariaateqarsi­mapput namminerlu aningaasaatit aamma 1,4 mia. kr.-nik qaffariaateqarsi­mallutik. Takussutissaq 1.-imi suliffeqarfiit tamakkerlutit ataatsimut naatsor­suutaannut pingaarnernut tabelit takutinneqarput.

 

Takussutissaq 1. Suliffeqarfinnut naatsorsuutit pingaarnerit, mio. kr.

 

2019

2020

Allannguut 2020-2019

Procentin-ngorlugu allannguut

Nalunaarsukkat inerneri

 

 

 

 

Kaaviiaartitat  ...............................

22.275

22.234

-41

-0,2

Nalikilliliinnginnermi inernerit ....................

3.140

2.329

-811

-25,8

Ingerlatsinermi angusat .......................

1.845

1.072

-773

-41,9

Ukiumoortumik angusat akileraarut ilanngutereerlugu .

1.403

862

-541

-38,5

Naatsorsuutit oqimaaqatigiissinnerat

 

 

 

 

Sanaartornermi pigisat ........................

32.581

36.371

3.790

11,6

Kaaviiaartitani pigisat .........................

11.571

11.558

-13

-0,1

Namminerisamik aningaasaatit ..................

17.938

19.371

1.433

8,0

Akiitsut ....................................

26.214

28.558

2.345

8,9

 

 

 

 

 

Naleqarnerulersitsineq ........................

8.451

7.795

-655

-7,8

Suliffeqarfiit amerlassusaat .....................

771

818

 

 

Agguaqatigiissillugu ukiumut sulisut (inunnut) .......

11.315

11.399

 

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, http://bank.stat.gl/ESNRESBAL

 

Sulisumut ataatsinut nalunaarsukkat akileraaruseriikkat takutippaat 2020-mi suliaqarfimmi Akunnittarfiit neriniartarfiillu kinguariartoqarnerpaasimasoq. Suliaqarfik Inissianik attartortitsinerit sullissinerillu allat qaffariarner­paaffiusimavoq 2019-imut naleqqiullugu.

 

Titartagaq 3. Sulisumut ataatsimut inernerit akileraaruseriikkat

Nalunaarut:Suliaqarfiit B. Aatsitassarsiorneq,

 

Takussutissaq 2. Pingaarnertut inernerit, suliaqarfiit malillugit

 

Suliffeqarfiit

Sulisut

Kaaviaartitat

Akissarsiat, soraarnerus-sutisiat allallu

Ukiumoortumik angusat akileraarut ilanngaatige-reerlugu

Naleqarneru-lersitsineq

Pigisat

Nammi-nerisamik aningaa-saatit

 

Amerlassusaat

Mio. kr.

Suliaqarfiit tamakkerlugit..........

818

11.399

22.234

5.466

862

8.488

47.929

19.371

A. Aalisarneq, aalisakkanik tunisassiorneq niuernerlu

83

2.756

5.928

1.559

226

2.796

10.661

4.975

B. Aatsitassiorneq....................

32

100

142

60

-178

-85

2.352

50

C. Atortussiorneq....................

32

221

433

89

52

188

464

125

F. Sanaartorneq.....................

134

2.069

3.532

953

127

1.111

3.438

1.902

G. Niuertunik pilersuineq atugassanillu nioqquteqarneq; Qamutinik iluarsartuus.........

122

2.618

6.573

868

119

1.244

5.007

2.639

H. Assartuineq assartugassalerinerlu.......

44

1.707

2.518

970

32

1.363

5.271

2.486

I. Akunnittarfiit neriniartarfiillu............

39

398

321

136

-15

209

633

215

J. Paasissutissalerineq attaveqaatilerinerlu...

29

547

1.082

285

142

573

1.760

1.317

K. Aningaaseriviit, aningaasaliisarfiit
sillimmasiisarfiillu
..................

31

190

530

138

121

349

10.698

3.082

L Inissianik attartortitsinerit sullissinerillu allat

151

279

552

133

198

363

5.620

1.838

M. Namminersortunit, ilisimatusarnikkut teknikkikkullu suliaqartunit kiffartuussinerit

66

257

347

174

39

205

1.042

612

N. Allaffissornikkut kiffartuussinerit........

55

257

276

102

0

171

985

129

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, http://bank.stat.gl/ESNRESBAL

 

Sulisumut ataatsimut sulisoqarnermut aningaasartuutit suliaqarfinni Aningaaseriviit, aningaasaliisarfiit sillimmasiisarfiillu 724 tusind kr.-iullutik aammalu Namminersortunit, ilisimatusarnikkut teknikkikkullu suliaqartunit kiffartuussinerit 675,2 tusind kr.-ullutik annertunerpaasimapput. Suliaqarfik Niuertunik pilersuineq atugassanillu nioqquteqarneq sulisoqarnermut aningaa­sartuuteqannginnerpaasimavoq, tassani atorfilimmut ataatsimut 331,4 tusind kr.- usimalluni.

 

Suliffeqarfimmi naleqarnerulersitsineq tassaavoq ingerlatsinermi isertitat nioqqutissanik aammalu kiffartuussinerit allat ilanngaatigereerlugit. Naleqar­nerulersitsineq sulisunut, aningaasaatinut, aningaasaliinernut nutaanut isu­mannaallisaanermullu akiliinernut atorneqartarpoq. Aammattaaq suliffeqar­finni naleqarnerulersitsinerit tassaasinnaapput akissarsisitsinerit tamakkiisut aammalu sinneqartoorutit ilanngaateqanngitsut.

 

Titartagaq 4.-miippoq qaffariaatip nalinga suliffeqarfiit malillugit. Aalisarneq, aalisakkanik tunisassiorneq niuernerlu suliassaqarfinni naleqarneruler­sitsinermi appariarnerpaaffiusimavoq, appariaat 877 mio. kr.-iulluni. Suliaqarfik Sanaartorneq qaffariarfiunerpaasimavoq, qaffariaat 122 mio. kr.-niulluni.

 

Titartagaq 4. Qaffariaatsip nalinga, suliaqarfiit malillugit

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, http://bank.stat.gl/ESNNGl

 

Kisitsisit pingaarnerit

Suliffeqarfinni naatsorsuutit kisitsisinik pingaarnernik assigiinngitsunik naatsorsuisinnaanernik suliaqarfiit ataatsimut aningaasaqarnikkut ineriartornerannut takussutissiisinnaasunik periarfissiivoq.

 

Takussutissaq 3. Suliffeqarfinnut kisitsisit pingaarnerit, suliaqarfiit malillugit

 

Iluanaarutit annertussusaat

Sinneqartoorutit annertussusaat

Akilissinnaassuseqarnerup annertussusaa (ratio)

Annaasaqarnermi akiliisinnaassutsip annertussusaa

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Suliaqarfiit tamakkerlugit ............

4,5

2,3

1,2

1,3

8,3

4,8

40,6

40,4

A. Aalisarneq, aalisakkanik tunisassiorneq niuernerlu  

8,3

0,3

1,4

1,4

12,1

0,5

46,5

46,7

B. Aatsitassiorneq .........................

-16,0

-7,0

0,6

0,5

-427,6

-120,5

-0,3

2,1

C. Atortussiorneq ..........................

14,1

13,1

1,4

1,1

15,0

14,0

39,7

26,9

F. Sanaartorneq ...........................

9,8

5,9

1,6

2,0

9,0

5,1

58,0

55,3

G. Niuertunik pilersuineq atugassanillu nioqquteqarneq; Qamutinik iluarsartuussinerit ..................

5,7

4,3

1,8

2,1

4,1

3,2

49,5

52,7

H. Assartuineq assartugassalerinerlu ...........

4,2

2,1

1,9

1,3

6,3

4,1

50,0

47,2

I. Akunnittarfiit neriniartarfiillu .................

7,5

-2,5

0,8

0,4

9,0

-4,7

41,0

34,0

J. Paasissutissalerineq attaveqaatilerinerlu .......

8,1

10,9

1,3

1,8

13,4

18,1

69,5

74,8

K. Aningaaseriviit, aningaasaliisarfiit
sillimmasiisarfiillu                                 

2,2

1,4

-

-

39,2

28,0

28,7

28,8

L. Inissianik attartortitsinerit sullissinerillu allat

4,4

5,2

0,5

0,6

42,1

50,1

33,9

32,7

M. Namminersortunit, ilisimatusarnikkut
teknikkikkullu suliaqartunit kiffartuussinerit

4,1

2,6

1,1

0,7

10,7

7,6

57,6

58,7

N. Allaffissornikkut kiffartuussinerit .............

4,9

2,0

0,9

0,2

8,1

6,2

17,1

13,1

Nalunaarut: Akiliisinnaassutsip annertussusaa suliaqarfinni Aningaaserivinni aningaasaliisarfinnullu suliarineqanngilaq.

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, http://bank.stat.gl/ESNNGL

 

Iluanaarutit annertussusaat tassaavoq pisassarisanut naleqqiullugu akileraa­ruseriikkamik inernerat, tamanna nammineq akiliisinnaassutsimut kisitsi­saavoq pisassarisat nalingini iluanaarutissanik takutitsisoq. 2020-mi Atortussiorneq suliaqarfiup iluanaarutissaata annertussusaa qaffasinner­paasimavoq, tassani suliaqarfik Aatsitassarsiorneq iluanaarutissaat pitsaanngitsumik inerneqarsimallutik aatsitassarsiornikkut sulianik nalikil­liliinernik/appartitsinernik imaluunniit misissueqqaarnerni aningaasartuutit qaffasippallaarsimanerinik peqquteqartumik.

 

Akiliisinnaassuseqarnerup annertussusaata takutippaa qanoq annertutigisu­mik akileeqqusissutit annertunngitsut akuerineqarsinnaanerat. Akiliisinnaas­suseqarneq kaaviiaartitani pisassarisat akiitsunut piaartumik akilerneqartus­sanut naleqqiullugu kisinneqarpoq. 2020-mi akiliisinnaassuseqarnerup an­nertussusaa 2019-imut naleqqiullugu allanngorarsimanngilaq. Tassani nalu­naarsukkat qaangerlugit 1,3-imi inissisimavoq tamannalu suliffeqarfiit piaar­tumik akilersuisussaatitaanerminnut naammassinnissinnaanerannik isuma­qarpoq. Suliaqarfinnili ataasiakkaani naatsorsuutigineqartoq 1-imik appasin­neruvoq.

 

Sinneqartoorutit annertussusaat iluanaaruteqarsinnaanermut tunngassute­qarput suliffeqarfiullu kaaviiaartitamini sinneqartooruteqarnissaminut pigin­naassusaanik takutitsisuulluni. Takussutissaq 3.-mi takuneqarsinnaavoq 2020-mi suliaqarfiit Aatsitassarsiorneq aammalu Akunnittarfiit nerini­artarfiillu sinneqartoorsinnaanerisa annertussusii pitsaanngitsumik iner­neqarsimasut. Inissianik attartortitsinerit sullissinerillu allat suliaqarfiup sinneqartoorutaata annertussusaa qaffasinnerpaasimavoq, sinneqartoorutit annertussusaat 50,1 pct.-imiissimalluni.

 

Annaasaqarnermi akiliisinnaassutsip annertussusaa suliffeqarfiup annaasa­qarnermi akuersaarinnissinnaanermut piginnaasaanik takutitsivoq. Annaasa­qarnermi akiliisinnaassutsip annertussusaa namminerisamik aningaasaatit pisassarisanut tamanut namminerisamik aningaasaatinik aningaasaliiffigi­neqarsimasunut naleqqiullugit kisinneqarput. Annaasaqarnermi akiliisinnaas­sutsip annertussusaa appasippat nutaanik taarsigassarsinissaq aamma ajor­nakusoornerusinnaavoq. Suliaqarfiit tamakkerlutik annaasaqarnissamut aki­liisinnaassusiisa annertussusaat 40 pct.-inik annertuneruvoq. Tamanna pisas­sarisat tamakkerlutik pingajorarterutai sinnerlugit namminerisamik aningaasaatit atorlugit aningaasaliiffigineqarsimanerannik isumaqarpoq.