Regnskabsstatistikken giver mulighed for beregning af forskellige nøgletal, der kan være med til at give et overblik over den økonomiske udvikling i brancherne. I det følgende gives eksempler på sådanne analysemuligheder.

 

Overskudsgraden relaterer sig til indtjeningsevnen og viser virksomhedens evne til at skabe overskud af hver omsætningskrone. I Oversigt 4 ses, at de fleste brancher har haft positiv overskudsgrad i hele perioden. Branchen Fiskeri er den branche, hvor der er blevet genereret højest overskudsgrad i 2014, hvor overskudsgraden var på 13,5 pct.

 

Oversigt 4. Overskudsgraden i brancherne, 2010-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                        Procent                       

B. Fiskeri .........................................

10,3

17,9

21,1

18,5

13,5

C. Råstofudvinding .................................

-272,7

216,9

-166,6

-98,0

-69,3

D. Industri ........................................

11,4

11,8

15,9

7,4

4,4

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .......................

5,8

4,4

1,4

4,0

1,8

G. Handel og reparationsvirksomhed ....................

4,3

4,7

4,8

3,8

3,7

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ...................

10,5

8,0

7,8

5,4

6,7

I. Transportvirksomhed ..............................

7,6

9,6

8,5

5,1

7,0

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ...

22,7

17,6

24,5

30,0

-2,9

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .........

6,0

1,6

-1,9

4,6

9,6

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDRESBAL

 

I nedenstående oversigt vises egenkapitalforrentningen i perioden 2010-2014. Egenkapitalens forrentning viser, hvilket afkast ejerne får af den indskudte kapital. Af oversigten fremgår det, at egenkapitalforrentningen er faldet i de fleste brancher i 2014 i forhold til året før. De største fald er sket i branchen Bygge- og anlægsvirksomhed, hvor egenkapitalforrentningen er blevet negativ.

 

Oversigt 5. Egenkapitalens forrentning i brancherne, 2010-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                        Procent                       

B. Fiskeri .........................................

16,5

28,9

32,8

15,7

12,0

C. Råstofudvinding .................................

40,1

90,8

-50,5

-28,5

-9,3

D. Industri ........................................

10,8

15,6

23,6

8,3

4,1

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .......................

15,4

10,4

2,5

5,9

-0,6

G. Handel og reparationsvirksomhed ....................

4,6

10,3

9,4

8,2

8,7

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ...................

11,8

8,1

5,5

2,0

5,5

I. Transportvirksomhed ..............................

7,1

9,4

7,1

4,2

5,6

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ...

8,9

6,9

11,3

9,3

6,3

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .........

0,7

0,8

-1,3

1,3

-0,2

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDRESBAL

 

Soliditetsgraden er udtryk for virksomhedens evne til at imødegå tab, og udregnes som forholdet mellem egenkapital og samlede aktiver. Af oversigt 6 kan det ses, hvordan soliditetsgraden for brancherne har udviklet sig fra 2010 til 2014.

 

Oversigt 6. Soliditetsgraden i brancherne, 2010-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                           Pct.                                                    

B. Fiskeri .........................................

30,6

37,5

45,2

34,1

29,7

C. Råstofudvinding .................................

10,0

63,7

42,2

34,3

48,4

D. Industri ........................................

36,1

39,6

44,1

42,6

39,8

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .......................

35,1

34,0

35,5

35,9

43,8

G. Handel og reparationsvirksomhed ....................

38,3

41,6

41,5

43,6

42,3

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ...................

32,9

33,0

32,4

28,4

31,9

I. Transportvirksomhed ..............................

50,2

48,7

52,9

55,3

54,8

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ...

19,0

16,9

17,2

17,6

19,1

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .........

36,3

33,6

28,2

29,9

26,2

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDRESBAL

 

Et firmas værditilvækst defineres som driftsindtægter minus forbrug af varer og andre tjenesteydelser. Værditilvæksten går bl.a. til aflønning af arbejdskraften, kapitalen, nyinvesteringer og konsolideringer.

 

I Oversigt 7 ses, at alle brancher – med undtagelse af branchen Råstofudvinding - har haft positiv værditilvækst i hele perioden.

 

Oversigt 7. Værditilvækst i brancherne, 2010-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                          Mio. kr.                                               

B. Fiskeri .........................................

531

657

747

678

778

C. Råstofudvinding .................................

-59

128

-121

-69

-4

D. Industri ........................................

315

319

254

184

194

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .......................

869

774

758

726

680

G. Handel og reparationsvirksomhed ....................

1.752

1.866

2.012

1.926

1.967

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ...................

158

156

155

139

149

I. Transportvirksomhed ..............................

1.544

1.589

1.562

1.426

1.558

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ...

176

174

257

298

173

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .........

570

549

517

611

684