Regnskabsstatistikken er en statistik over de økonomiske forhold i anpartsselskaber, aktieselskaber og andelsselskaber. Andre former for virksomheder som fx enkeltmandsejede virksomheder, fonde, foreninger mv. er ikke medtaget.

 

Statistikkens population hentes dels fra det Grønlandske Erhvervs Register, GER, og dels fra Skattestyrelsens selskabsliste. I statistikken er det, de juridiske enheder der er medtaget i statistikken, og ikke de faglige enheder. En juridisk enhed kan fx være registreret i én branche, men udøve aktivitet i flere forskellige brancher. I regnskabsstatistikken er selskaberne placeret i den branche, hvorunder den juridiske enhed er registreret.

 

I regnskabsstatistikken for 2014 er medtaget regnskaber afsluttet i perioden 1. maj 2014 - 30. april 2015. Selskabernes regnskaber hentes fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og fra Skattestyrelsen. Det har i nogle tilfælde ikke været muligt at indhente oplysninger om omsætning og vareforbrug. Disse selskaber er derfor ikke medtaget i regnskabsstatistikken. I Oversigt 8 er de udeladte selskaber fordelt efter branche og år.

 

Oversigt 8. Mangler i regnskabsstatistikken fordelt efter brancher og år

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                            Antal                                                   

B. Fiskeri .........................................

1

-

-

-

-

C. Råstofudvinding .................................

-

1

-

1

-

D. Industri ........................................

1

1

1

1

-

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .......................

3

5

6

5

2

G. Handel og reparationsvirksomhed ....................

4

-

1

3

2

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ...................

1

-

-

-

-

I. Transportvirksomhed ..............................

-

2

-

-

1

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ...

2

2

-

1

-

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .........

7

3

1

2

-

Øvrige brancher ...................................

-

-

-

-

1

I alt pr. år. ........................................

19

14

9

13

6

 

Antallet af virksomheder medtaget i regnskabsstatistikken fordelt på år, samt tilgang og afgang af virksomheder pr. år kan ses i oversigt 9 og 10.

I 2014 er også medtaget erhvervsdrivende danske/udenlandske filialer. Der er samlet medtaget 12 selskaber herfra, og selskaberne havde en samlet egenkapital på 169 mio. kr., selskaberne er fordelt på hovedbrancherne D, F, G, I, J og K, hvor den største betydning af tilføjelsen er primært sket i branchen Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed.

 

Oversigt 9. Antal virksomheder pr. år

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                             Antal                                                     

B. Fiskeri .......................................

46

46

44

41

48

C. Råstofudvinding ...............................

12

13

14

13

12

D. Industri ......................................

34

37

32

33

34

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .....................

125

117

119

113

117

G. Handel og reparationsvirksomhed ..................

117

123

131

127

124

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ..................

33

37

36

33

32

I. Transportvirksomhed .............................

53

55

52

56

56

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ..

33

32

32

27

24

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. ........

194

207

204

203

197

Øvrige brancher ..................................

23

26

24

19

37

I alt, antal virksomheder ............................

670

693

688

665

681

Bestand af virksomheder ...........................

689

707

697

678

687

Dækningsprocent .................................

97,2

98,0

98,7

98,1

99,1

 


 

Der er i oversigt 10 vist forskellen af antal af virksomheder i de enkelte brancher i pågældende år i forhold til foregående år. I øvrige brancher er der antallet af selskaber som ikke er i er i en af de 9 hovedbrancher. Selvskaber der er hvilende eller ikke aktive er også opgjort i denne kategori.

 

Oversigt 10. Tilgang og afgang af virksomheder pr. år, netto

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                             Antal                                                     

B. Fiskeri .......................................

2

0

-2

-3

7

C. Råstofudvinding ...............................

3

1

1

-1

-1

D. Industri ......................................

-3

3

-5

1

1

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .....................

2

-8

2

-6

4

G. Handel og reparationsvirksomhed ..................

1

6

8

-4

-3

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ..................

0

4

-1

-3

-1

I. Transportvirksomhed .............................

4

2

-3

4

0

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ..

1

-1

0

-5

-3

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. ........

-10

13

-3

-1

-6

Øvrige brancher ..................................

-5

3

-2

-5

18

Netto tilgang/afgang ..............................

-5

23

-5

-23

16

 

For at vurdere datagrundlaget, er antallet af ansatte oplyst i regnskabsstatistikken kørt sammen med antal årsværk i beskæftigelsesstatistikken, med henblik på at give en fornemmelse af, hvor stor en del af erhvervsaktiviteten der er dækket af regnskabsstatistikken. Dækningsgraden kan ses i oversigt 11 nedenunder.

 

Oversigt 11. Dækningsgrad i forhold til beskæftigelsen

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

                              Pct.                             

B. Fiskeri   .....................................

42,0

41,3

39,0

33,6

59,0

C. Råstofudvinding   .............................

5,5

2,9

10,1

13,9

103,2

D. Industri   ....................................

60,6

61,7

40,6

42,4

67,4

F. Bygge- og anlægsvirksomhed   ...................

79,9

75,9

79,4

82,9

84,5

G. Handel og reparationsvirksomhed   ...............

78,3

77,5

72,5

77,9

79,2

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed   ...............

51,5

63,0

52,2

52,3

51,3

I. Transportvirksomhed   ..........................

76,8

75,0

73,3

75,9

75,5

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed   

97,2

92,3

99,2

103,2

68,0

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.   .....

60,6

62,5

54,5

74,2

53,9

Anm.: Der kan være forskelle i angivelse af antal ansatte i årsregnskabet og indberetning af ansatte til skat, i enkelte  tilfælde kan det give en dækningsprocent på over 100.

 

Med hensyn til dækningsgraden i de forskellige brancher fremgår det, at mens dækningsgraden for virksomheder i brancherne Bygge og anlæg, Handel- og reparationsvirksomhed samt Transportvirksomhed er høj, er dækningsgraden for brancherne, Hotel og restauration samt Fiskeri forholdsvis lav. Det er kendetegnende