Oversigt 1 på forsiden viser udviklingen i omsætningen, i perioden 2009-2013 i de forskellige brancher. Af oversigten fremgår det, at branchen Handel og reparationsvirksomhed er den branche, hvor omsætningen har været markant højest i forhold til de andre brancher i hele perioden, med en omsætning på 7.463 mio. kr. i 2009 og 8.576 mio. kr. i 2013. Udover Handel og reparationsvirksomhed har brancherne Bygge- og anlægsvirksomhed samt Transportvirksomhed haft en omsætning på over 1 mia. kr. i hele perioden.

 

I oversigt 2 ses udviklingen i egenkapitalen i perioden 2009-2013. Virksomhedernes egenkapital udtrykker summen af ejendele minus summen af gæld. I brancherne Handel og reparationsvirksomhed, Transportvirksomhed og Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. har egenkapitalen udgjort over 1 mia. kr. i hele perioden, mens egenkapitalen i branchen Råstofudvinding var positiv for første gang i 2010 og var i 2013 på 233 mio.kr.

 

Oversigt 2. Egenkapitalen i brancherne, 2009-2013

 

2009

2010

2011

2012

2013

 

                             Mio. kr.                             

B. Fiskeri ....................................

270

373

479

625

657

C. Råstofudvinding ............................

-403

16

250

332

233

D. Industri ...................................

284

265

267

282

274

F. Bygge- og anlægsvirksomhed ..................

515

516

543

486

455

G. Handel og reparationsvirksomhed ...............

3.067

3.073

3.315

3.464

3.589

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ...............

139

144

153

142

123

I. Transportvirksomhed .........................

1.908

1.970

2.130

2.220

2.326

J. Pengeinstitut, finansierings- og forsikringsvirksomhed

890

915

963

989

955

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .....

1.106

1.218

1.239

1.235

1.254

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDBAL

 

Oversigt 3 viser de samlede investeringer i alle brancherne i perioden 2009-2013. Af oversigten fremgår det, at der har været størst tilgang af anlægsaktiver og driftsmidler i 2013 i branchen Fiskeri. Af oversigten kan det ses, at der i nogle af årene har været negative nettoinvesteringer i nogle af brancherne. Dette betyder der har været større afgang af aktiver end tilgang i de pågældende år.

 

Oversigt 3. Nettoinvesteringer i brancherne, 2009-2013

 

2009

2010

2011

2012

2013

 

                               Mio. kr.                          

B. Fiskeri....................................

87

-67

56

57

495

C. Råstofudvinding............................

-191

-5

-4

240

6

D. Industri...................................

93

-6

-7

34

31

F. Bygge- og anlægsvirksomhed..................

92

68

89

61

24

G. Handel og reparationsvirksomhed..............

102

195

202

985

67

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed..............

-13

19

14

34

20

I. Transportvirksomhed.........................

509

-532

356

215

203

J. Pengeinstitut, finansierings- og forsikringsvirksomhed

28

11

51

55

186

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.....

391

278

338

444

258

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDINV