6. Nukissiuutinit atuineq tamakkerlugu

Kapitalimi uani nukissiuutinit atuineq tamakkerlugu sammineqarpoq. Siullermik tamakkiisoq isigalugu sammineqassaaq tulliuttullu suliaqarfiit ataasiakkaat tassaasut; angallassineq assartuinerlu, inuussutissarsiutit tunisassiortut, niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut aamma angerlarsimaaffiit sammineqassallutik.

 

Nukissiuutinit atuineq tamakkerlugu atuisut, tassaasut namminersortut aamma pisortaqarfiit inuussutissarsiortut angerlarsimaffiillu pineqarput. Nukissiuutit tunisassiornermut kiffartuussinernullu, ininik kiassaanernut, qullernut, atortunut allanut aamma assartuinernut angallassinernullu atorneqartarput. Nukissiuutitut atuagassaanngitsut ass. tarngutit, saliinermut atortut aamma aqqusinniornermut qaliarsualersuinermullu atorneqartartoq bitumen taakkununnga aamma ilanngunneqarput. Nukissiuutiliornermi, suliarinninnermi nuussinermilu nukissiuutit atorneqartut nukissiuutinit atuinerni tamakkiinernut ilanngunneqanngillat. Nukissiuutit assartuinernut angallassinernullu atorneqartut tamarmik immikkut angallassinernut assartuinernullu ilanngunneqarput. Taamaattumik inuussutissarsiutinut aamma angerlarsimaffinnut angallassineq assartuinerlu ilanngunneqanngillat.

 

Tabel 5. Nukissiuutinit atuineq tamakkerlugu nukissiuutinut atuiffiusunullu immikkoortillugu

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq ..  

7.925

8.135

8.179

8.310

8.126

Motorbenzin .....................

682

690

730

820

815

DFA ............................

146

147

146

131

132

Gasolia .........................

3.936

3.986

4.107

4.022

4.326

Petroliu .........................

728

818

817

850

468

Flybenzin ........................

1

1

1

1

0

Fuelolia .........................

446

498

302

515

282

LPG ...........................

3

3

3

3

3

Innaallagiaq................................

1.143

1.168

1.230

1.171

1.244

Ungasianit kiassarneq ..............

729

750

797

747

791

Allat ............................

109

75

46

50

64

Fordelt på anvendelser

 

 

 

 

 

Nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq..

7.925

8.135

8.179

8.310

8.126

Nukissiuutitut atugassaanngitsoq....

109

75

46

50

64

Angallassineq aamma assartuineq tamakkerlugu....................

1.632

1.708

1.637

1.817

1.340

Aqqusinikkut angallanneq aamma assartuineq ......................

470

460

481

542

545

Immakkut angallanneq aamma assartuineq

487

510

421

520

360

Silaannakkut angallanneq aamma assartuineq ......................

593

673

665

696

378

Illersornissamik suliaqartut angallannerat aamma assartuinerat ...............

82

65

70

59

57

Tunisassiorlutik inuussutissarsiortut tamakkerlugit....................

2.449

2.555

2.551

2.653

2.690

Nunalerineq, orpippassualerineq naasulerinerlu ....................

11

11

15

13

13

Aalisarneq .......................

1.864

1.965

1.902

2.033

2.047

Aatsitassarsiorneq aamma aatsitassanik misissueqqissaarneq................

39

42

89

87

61

Suliffeqarfiit pilersitsinernik suliaqartut ..

364

358

360

348

385

Sanaartorneq sanaartorfigissaanerlu ...

171

179

184

174

184

Niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut tamakkerlugit...

1.593

1.601

1.699

1.582

1.686

Niuertunut pilersuineq ..............

44

47

49

45

51

Atugassanik pisiniarfiit ..............

459

457

477

451

473

Inuit kiffartuussivii .................

531

500

534

489

520

Pisortaqarfiit kiffartuussivii ...........

559

597

640

597

642

Angerlarsimaffiit.................

2.142

2.196

2.246

2.207

2.346

Silaannaap pissusaanut naleqqussarluni atukkat
Nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq
..

8.011

8.104

7.990

8.479

8.050

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Nukissiuutinit atukkat tamarmiusut 2020-mi 8.126 TJ-upput, 2019-imut saniullugit 2,2 pct.-imik tamanna appasinneruvoq. 2004-mut sanilliullugu nukissiuutinit atuineq 3,8 pct.-imik appasinneruvoq.

 

2010-mi aamma 2011-mi tunisassiorlutik inuussutissarsiortut akornanni nukissiuutinik atuineq annertusingaatsiarpoq. Taamani Kalaallit Nunaata sineriaani oliamik misissuisoqarnera pissutaalluni. 2004-mit 2020-mut inuussutissarsiutit tunisassiortut nukissiuut atugaat 23,0 pct.-imik qaffassimavoq. 2004-miilli angallassinermi assartuinermilu aamma angerlarsimaffinni nukissiuutit atorneqartut apparsimapput. 2020-mi Nappaassuup coronap atuunnerani angallassinermi assartuinermilu nukissiuut atorneqartoq apparpoq, tassani silaannakkut angallanneq annermik eqqugaavoq.

 

Titartagaq 18. Nukissiuutinit atuineq tamakkerlugu atuiffiusunut immikkoortillugit

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

2020-mi oliamik atuineq 4,7 pct.-imik apparpoq. Innaallagiamik atuineq, 6,2 pct.-imik qaffappoq ukiup siulianut sanilliullugu, tassunga ilaavoq innaallagiaq kissamut atugassiaq aamma ungasianit kissamik atuineq 5,9 pct.-imik qaffappoq. 2004-miit 2020-mut innaallagiamik aamma ungasianit kissap atorneqarnerat qaffapput 47,6 pct.-imik aamma 16,7 pct.-imik. Piffissami tassani oliamik atuineq 12,1 pct.-imik apparpoq.

 

Titartagaq 19. Atuineq tamarmiusoq niukissiuutinut immikkoortillugu

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Kalaallit Nunaata aningaasaqarnerata bruttonationalproduktiata, (BNP) akiusimasunit kisitat (2010-mi akit) atorlugit uuttorneqartup, 2019-imi aamma 2020-mi pitsanngorniarsimaneq takutippaa. 2019-imi BNP 2,3 pct.-imik qaffappoq. Ukiumi tassani nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq 1,6 pct.-imik qaffappoq. 2020-mi aningaasaqarnerup qaffakkiartornera uniimivoq, BNP-lu 0,4 pct.-iinnarmik qaffappoq. Ukiumik tassani nukissiuutinik atuineq tamarmiusoq 2,2 pct.-imik apparpoq.

 

Nukissiuutit sakkortussusaa nalinginnaasumik nukissiuutit atorneqarnerata sunniunneranut atorneqartarpoq. Sakkukinnerugaangat nukissiuutinut sunniulluarnerusarpoq. Nukissiuutinit atuineq tamakkerlugu bruttonatinalproduktillu imminnut ataqatigiinnerat naatsorsoraanni, takuneqassinnaalissaaq nunap aningaasaqarnerata nukissiuutinut sunniuttarnera.

 

2020-mi silap pissusaa tunngavigalugu iluarseereernermi nukissiuutit atorneqartut 0,57 TJ-voq 2004-mi 0,83-usoq. 2004-miit nukissiuutit sakkortussusaat 32,2 pct.-imik apparsimapput, tamannalu isumaqarpoq nukissiuutit sunniuttarnerat sakkortusisimasoq. 2020-mi sakkortussuseq 2019-imut sanilliullugu 4,9 pct.-imik apparsimavoq.

 

2004-miit 2020-mut BNP-mi ineriartorneq tunngavigalugu nukissiuutinit atukkat tamarmiusut eqqarsaatigissagaani 29,2 pct-imik nukissiuutit sakkortussusaat apparsimavoq. Appariaat uani mikineruvoq, nuussinermi sunniut ilanngunneqannginnera pissutaalluni. 2020-mut sanilliullugu sakkortussuseq 2,6 pct.-imi apparsimavoq ukiup siulianut sanilliullugu.

 

Titartagaq 20. Silaannaap pissusaanut naleqqussarluni atukkat aamma nukissiuutinit atukkat, BNP-mi mio.-ikkaartuni (nukissiuutit atukkat annertussusaat)

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Tabel 6. Innaallagiamik atuineq

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Tunisassiorlutik inuussutissarsiortut tamakkerlugit ....................  

186

190

189

176

192

Nunalerineq, aalisarneq il. il. .........

2

2

2

2

2

Suliffeqarfiit pilersitsinernik suliaqartut ..

154

158

156

145

158

Sanaartorneq sanaartorfigissaanerlu ...

30

31

31

29

31

Niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut tamakkerlugit...

597

610

650

605

658

Niuertunut pilersuineq ..............

10

10

10

9

10

Atugassanik pisiniarfiit ..............

186

190

200

186

202

Inuit kiffartuussivii .................

181

185

193

179

195

Pisortaqarfiit kiffartuussivii ...........

220

225

248

230

251

Angerlarsimaffiit.................

360

368

390

389

394

Innaallagiamik atuineq tamakkerlugu.

1.143

1.168

1.230

1.171

1.244

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut ikittuinnaat pinnatik innaallagiamik atuinerat annertusisimavoq. 2004-miit 2020-mut innaallagiamik atuinerat 59,0 pct.-imik qaffassimavoq.

 

Angerlarsimaffinni innaallagiamik atuineq aamma annertusiartuaarsimavoq sukkavallaanngikkaluamik. 2004-miit 2020-mut angerlarsimaffinni innaallagiamik atuineq 49,2 pct.-imik qaffassimavoq.

 

Tunisassiornermik inuussutissarsiorfinni 2008 tikillugu innaallagiamik atuinerat qaffakkiaartuaarsimavoq annikitsumik. 2012-ip tungaanut tunisassiornermik inuussutissarsiorfinni innaallagiamik atuineq apparsimavoq, tamatumalu kingorna qaffaqqissimalluni, tassunga tunngatillugu titartagaq 21 takuuk.

 

Titartagaq 21. Innaallagiamik atuineq atuiffiusunut immikkoortillugit

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

2004-mili nukissiuutinik atuinermit nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq annertusiartuaarsimavoq, tassunga tunngatillugu titartagaq 22 takuuk. Niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut nukissiuutinit atuinerat qaffakkiartuaarsimavoq 2010 angullugu, tamatuma kingorna 2011-mi appalaarsimavoq 2012-imi aamma 2013-imi appaqqissimalluni. 2020-mi inuussutissarsiortut akornanni niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut atuinerat 39,0 pct.-inngorluni apparsimavoq. Angerlarsimaffinni nukissiuutinik atuineq nikerarsimavoq ilaatigut taamaaginnapajaariarluni qullartarsimalluni. 2020-mi nukissiuutinit atuinernit angerlarsimaffinni atuineq 16,8 pct.-erisimavaat.

 

Titartagaq 22. nukissiuutinit atorneqartunit tamarmiusunit innaallagiamik atuinerup annertussusaat

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

6.1 Angallassineq aamma assartuineq

Angallassinermi assartuinermilu nukissiuut atorneqartoq aqqusinikkut, imaatigut, silaannakkullu angallannermut atorneqartarput. Silaannakkut angallanneq annertunerpaajuvoq. 2020-mili nappaassuaq corona pissutaalluni angallassinermi assartuinermilu nukissiuutinik atuinermi timmisartumik angallassineq 28,2 pct.-imut apparsimavoq. Umiarsuarnik angallanneq tulliulluni 26,8 pct.-iuvoq. 2020-mi aqqusinikkut angallanneq annerpaajulluni 40,7 pct.-iusimavoq. Aalisarnermi nukissiuutinik atuineq tunisassiorluni inuussutissarsiortunut ilanngunneqarpoq.

 

2020-mi nukissiuutinik atuineq aqqusinikkut angallannermi 545 Tj-uvoq 2019-imut sanilliullugu 0,5 pct.-imik qaffasinnerluni. 2020-mi silaannakkut angallannermi 378 TJ-uvoq, 2019-imut sanilliullugu 45,7 pct.-imik apparsimalluni. 2020-mi immakkut angallannermut 360 TJ atorneqarsimavoq, 2019-imut sanilliullugu 30,8 pct.-imik appasinnerulluni. Illersornissami nukissiuutit assartuinermut atorneqartartut ukiumiit ukiumut nikerartarput, kisianni appasingaatsiartarlutik.

 

Titartagaq 23. Angallannermi nukissiuutinik atuineq, assartuinernut assigiinngitsunut immikkoortillugit

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Ingerlatitsissutitut atorneqartartut nalinginnaasumik flybrændstofi aamma gasolia dieselolialu assigiinnik annertussuseqartarput. 2020-mi angallassinermi assartuinermilu nukissiuutit atorneqartut gasolia aamma dieseloliap atorneqarnera 46,9 pct.-erisimavaa, flybrændstof Jet A-1 aamma flybenzina 28,3 pct.-erigaat. Motorbenzina 24,8 pct.-erivaa ingerlatitsissutillu fuelolia aamma LPG 0,05 pct.-imit mikinerusimallutik.

 

Titartagaq 24. Angallannermi nukissiuutinik atuineq, ikummatissanut atorneqartunut assigiinngitsunut immikkoortillugit

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Silaannakkut angallannermi flybrændstoffit Jet A-1 aamma imaatigut angallannermi gasolia atorneqarnerusarput. Aqqusinikkut angallannermi motorbenzin aamma gasolia atorneqarnerusartut, gasolia atorneqarnerpaajulluni. Nukissiuutinit atuinermit aqqusinikkut angallanneq aalaakkaalluni 25-30 pct.-imi inissisimasarsimavoq, kisianni 2020-mi 40,7 pct.-iumiissimavoq.

 

Motorbenzinamik aqqusinikkut angallannermi atorneqartartoq 2004-miit 52,9 pct.-imik qaffassimavoq. Piffissami tassani gasolia atorneqartartoq 10,0 pct.-imik apparsimavoq. Nukissiuutinit atorneqartunit gasoliap atorneqartup annertussusaa 2004-mi 72 pct.-iusimasoq 2020-mi 61 pct.-imut apparsimavoq, kisianni suli gasolia aqqusinikkut angallannermi atorneqarnerpaajuvoq.

 

Titartagaq 25. Aqqusinikkut angallannermut aamma assartuinermut nukissiuutinik atuineq

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Tabel 7. Angallassinermi assartuinermilu nukissiuutinit atuineq tamakkerlugu

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq

1.632

1.708

1.637

1.817

1.340

Motorbenzin ....................

343

339

358

406

332

DFA ..........................

28

28

28

26

25

Gasolia ........................

523

509

482

533

602

Petroliu ........................

609

689

682

704

380

Flybenzin ......................

1

1

1

1

0

Fuelolia ........................

127

142

86

147

-

LPG ..........................

0

0

0

0

0

Atuiffiusunut immikkoortillugit

 

 

 

 

 

Angallassineq aamma assartuineq tamakkerlugu...................

1.632

1.708

1.637

1.817

1.340

Aqqusinikkut angallanneq aamma assartuineq .....................

470

460

481

542

545

Immakkut angallanneq aamma assartuineq .....................

487

510

421

520

360

Silaannakkut angallanneq aamma assartuineq .....................

593

673

665

696

378

Illersornissamik suliaqartut angallannerat aamma assartuinerat ..............

82

65

70

59

57

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

6.2 Inuussutissarsiutit tunisassiortut

Tunisassiorlutik inuussutissarsiortut nukissiuutit atugaat ukununnga immikkoortiterneqarput; nunalerineq assigisaallu, aalisarneq, aatsitassarsiorneq assigisaallu, suliffeqarfiit pilersitsinernik suliaqartut aamma sanaartorneq sanaartorfigissaanerlu. Aalisakkeriviit assigisaallu suliffeqarfinnut tunisassiortunut ilanngunneqarput, nukissiuutit imaani atorneqartut, ass. aaliarnermut piniarnermullu aalisarnermut ilanngunneqartut. Titartakkami 26-mi aalisarneq nunalerinerlu ataatsimut inissinneqarput.

 

2020-mi inuussutissarsiutit tunisassiortut akornanni aalisarneq annerpaavoq, nunalerineq ilanngullugu inuussutissarsiortut 76,6 pct.-erivaat. Suliffeqarfiit pilersitsinernik suliaqartuni aalisakkeriviit assigisaallu annertunerpaajusut inuussutissarsiornermi 14,3 pct.-iupput. Sanaartorneq sanaartorfigissaanerlu 6,8 pct.-iusut. Aatsitassarsiorneq aamma aatsitassanik misissueqqissaarneq 2,3 pct.-iusut.

 

2020-mi nukissiuutinit atuinermi aalisarnermut nunalerinermullu 2.060 TJ atorneqarsimavoq, 2019-imut sanilliullugu 0,7 pct.-imik qaffasinnerulluni. Suliffeqarfiit pilersitsinermik suliaqartut nukissiuutit 385 TJ atorsimavaat, 2019-imut sanilliullugu 10,8 pct.-imik qaffassimalluni. 2020-mi sanaartornermi sanaartorfigissaanermilu nukissiuutit 184 TJ atorneqarsimapput, 2019-imut sanilliullugu 5,6 pct.-imik annertuneruvoq. 2020-mi aatsitassarsiornermut aamma aatsitassanik misissueqqissaarnernut 61 TJ atorneqarsimavoq 2019-imi 87 TJ atorneqarsimasoq, 29,9 pct.-imik apparsimalluni. Malugiuk 2010-mi aamma 2011-mi aatsitassarsiorneq pissutaalluni nukissiutinut aatsitassarsiornermut atuineq annertusimasoq.

 

Titartagaq 26. Tunisassiorlutik inuussutissarsiortut nukissiuutinik atuinerat

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Tunisassiorluni inuussutissarsiortut 2020-mi nukissiuutinik gasoliamik, dieseloliamik aamma atuinerat 4,3 pct.-imik qaffassimavoq aamma motorbenzinamik atuinerat 16,8 pct.-imik qaffassimavoq. 2020-mi innaallagiamik atuinerat 8,8 pct.-imik qaffassimavoq.

 

2020-mi nukissiuutinik atuinermi gasolia aamma dieselolia annertunerpaajusimavoq 64,0 pct.-imiilluni. 2004-miilli gasoliamik aamma dieloliamik atuineq 1,5 pct.-imik apparsimavoq. Piffissami tassani innaallagiamik atuineq 16,3 pct.-imik qaffassimavoq.

 

Titartagaq 27. Tunisassiorlutik inuussutissarsiortut nukissiuutinik atuinerat, nukissiuutinut immikkoortiterlugit

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Inuussutissarsiortut suliffeqarfiit pilersitsinermik suliaqartut innaallagiamik atuineri nukissiuutinik atuinermit annertussusaa 2004-mi 25,2 pct.-imit 2020-mi 40,9 pct.-inngorsimavoq. Ukiulli kingulliit pingasut ingerlanerini annertussuseq apparsimavoq. Sanaartornermi aamma sanaartorfigissaanermi innaallagiamik atuinerup annertussusaa 2004-mi 14,1 pct.-iusimasoq 2020-mi 17,2 pct.-inngorsimavoq. Suliaqarfiit allat innaallagiamik atuinerisa annertussusaat 2 pct.-imiipput appasinnerullutilluunniit.

 

Titartagaq 28. Tunisassiorlutik inuussutissarsiortut innaallagiamik atuinerisa annertussusaat

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Suliffeqarfiit pilersitsinermik suliaqartut tassaasut aalisakkeriviit assigissaallu nukissiuutinik atuineranni gasolia anginerpaavoq. 2004-mi nukissiuutinit atuinernit tamani gasolia 75 pct.-imik annertutigisumik atorneqarsimavoq. 2020-mi 60 pct.-ingajaavoq.

 

2004-mi innaallagiamik atuinerup annertussusaa 25 pct.-iusimavoq 2020-milu 41 pct.-inngorluni qaffassimalluni.

 

Titartagaq 29. Pilersitsiviusumik inuussutissarsiortut akornanni nukissiuutinik atuineq

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Tabel 8. Pilersuilluni inuussutissarsiornermi nukissiuutinit atuineq tamakkerlugu

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq  

2.449

2.555

2.551

2.653

2.690

Motorbenzin ....................

340

351

372

414

483

DFA ..........................

7

7

6

6

6

Gasolia ........................

1.576

1.636

1.743

1.644

1.715

Petroliu ........................

17

10

20

41

7

Fuelolia ........................

319

355

216

368

282

LPG ..........................

1

1

1

1

1

Innaallagiaq ....................

186

190

189

176

192

Ungasianit kiassarneq .............

4

4

4

3

4

Atuiffiusunut immikkoortillugit

 

 

 

 

 

Tunisassiorlutik inuussutissarsiortut tamakkerlugit...................

2.449

2.555

2.551

2.653

2.690

Nunalerineq, orpippassualerineq aamma naasulerineq ....................

11

11

15

13

13

Aalisarneq ......................

1.864

1.965

1.902

2.033

2.047

Aatsitassarsiorneq aamma aatsitassanik misissueqqissaarneq...............

39

42

89

87

61

Suliffeqarfiit pilersitsinernik suliaqartut .

364

358

360

348

385

Sanaartorneq sanaartorfigissaanerlu ..

171

179

184

174

184

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

6.3 Niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut

Niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut tassaapput niuertunut tunisassiortut, atugassanik pisiniarfiit namminersortullu aamma pisortaqarfiit kiffartuussivii. 2020-mi nukissiuutinit atorneqarsimapput 1.686 TJ-t. Ukiup siulianut sanilliullugit 6,6 pct.-imik qaffasinneruvoq. 2004-mut sanilliullugu atuineq 3,3 pct.-imik apparsimavoq.

 

2020-mi innaallagiamik atuineq 658 TJ-uvoq, 2019-imut sanilliullugu 8,8 pct.-imik qaffasinnerulluni. 2004-mut sanilliullugu innaallagiamik atuineq 59,0 pct.-imik annertusisimavoq. Innaallagiaq atorlugu kiassarneq innaallagiamik atuinermut ilaavoq.

 

Titartagaq 30. Niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut nukissiuutinit innaallagiamillu atuinerat

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut akornanni innaallagiaq aamma ungasianit kissaq nukissiuutini atorneqarnerpaajuvoq. Kisianni taamaattuaannarnikuunngilaq. 2008 tikillugu olia atorneqarnerpaajusimavoq, inuussutissarsiortut namminneerlutik kissamik pilersortarsimanerat tassunga pissutaavoq. Maanna inuussutissarsiortut amerlanerusut Nukissiorfinniit innaallagiaq atorlugu kissamik pilersorneqalersimapput, tamannalu pissutaalluni inussutissarsiortunit innaallagiaq atorneqartartoq annertusivoq.

2020-mi innaallagiamik atuineq 8,8 pct.-imik qaffappoq, ungasianit kissaq 14,3 pct.imik qaffassimasoq ukiup siulianut naleqqiullugu. Oliamik atuineq 2020-mi 1,6 pct.-imik qaffappoq 2014-imut sanilliullugu, niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut akornanni, oliamik atuineq 30,4 pct.-imik apparsimavoq.

 

Titartagaq 31. Niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut nukissiuutinit atuinerat, nukissiuutinut immikkoortillugit

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

2020-mi nukissiuutinit niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut atuinerat 68,9 pct. namminersortut kiffartuussiviini aamma pisortaqarfiit kiffartuusiviini pisimavoq, niuertunik pilersuisut aamma atugassanik pisiniarfiit 31,1 pct.-imik atuisimasut.

 

2019-imiit 2020-mut nukissiuutinit inuit kiffartuussiviini atuineq 6,2 pct.-imik qaffassimavoq. Pisortaqarfiit kiffartuussiviinni nukissiuutinit atuineq 7,5 pct.-imik qaffassimasoq. Niuertunut pilersuinermi aamma atugassanik pisiniarfiit nukissiuutinik atuinerat 14,6 pct.-inik aamma 5,1 pct.-inik qaffassimapput.

 

2004-mut sanilliullugu niuertunut pilersuinermi atuineq 22,5 pct.-imik apparsimavoq, atugassanik pisiniarfinni 20,0 pct.-imik qaffassimasoq. 2004-mut sanilliullugu namminersortut kiffartuussiviini aamma pisortaqarfiit kiffartuussiviini nukissiuutinik atuineq maanna annikinneruvoq.

 

Titartagaq 32. Inuussutissarsiorfinni assigiinngitsuni nukissiuutinik atuineq

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Innaallagiamik atuineq niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiuteqartut akornanni qaffakkiartuaarsimavoq. Niuertunulli pilersuinermi annikillisimalluni. 2004-miit 2020-mut niuertunut pilersuisut innaallagiaq atugaat 20,4 pct.-imik apparsimavoq. 2004-miilli atugassanik pisiniarfinni innaallagiamik atuineq 56,9 pct.-imik qaffassimavoq, inunnik kiffartuussivinni atuineq 45,7 pct.-imik qaffassimasoq. 2004-miilli pisortaqarfiit kiffartuussiviini innaallagiamik atuineq 81,1 pct.-imik qaffassimavoq. 

 

Titartagaq 33. Inuussutissarsiorfinni assigiinngitsuni innaallagiamik atuineq

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Tabel 9. Niuernermi aamma kiffartuussinermi nukissiuutinit atuineq tamakkerlugu

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq ...  

1.593

1.601

1.699

1.582

1.686

DFA ............................

69

69

68

62

61

Gasolia ..........................

589

571

609

589

630

Petroliu ..........................

35

49

40

44

15

LPG ............................

1

1

1

1

1

Innaallagiaq ......................

597

610

650

605

658

Ungasianit kiassarneq ...............

303

301

331

281

322

Atuiffiusunut immikkoortillugit

 

 

 

 

 

Niuernermik aamma kiffartuussinermik inuussutissarsiortut tamakkerlugit....

1.593

1.601

1.699

1.582

1.686

Niuertunut pilersuineq ...............

44

47

49

45

51

Atugassanik pisiniarfiit ...............

459

457

477

451

473

Inuit kiffartuussivii ..................

531

500

534

489

520

Pisortaqarfiit kiffartuussivii ............

559

597

640

597

642

Silaannaap pissusaanut naleqqussarluni atukkat
Nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq
...

1.625

1.590

1.629

1.643

1.659

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

6.4 Angerlarsimaffiit

Angerlarsimaffinni nukissiuutinik atuineq silap pissusaanit sunnerneqarajuttarpoq. 2020-mi sila nillerpoq, taamaattumillu nukissiuutinik atuineq 2019-imi sila kiassimanera pissutaalluni annertunerusimalluni.

 

2020-mi angerlarsimaffinni atuineq tamarmiusoq 2.346 TJ nunami tamarmi atuinermut sanilliullugu 27,6 pct.-iusimalluni. Taakkunannga 2.140 TJ-t kiassarnermut atorneqarsimmpput 206 TJ innaallagiaq atorlugu atortunut atorneqarsimasut.

 

2020-mi angerlarsimaffiit silap pissusaa tunngavigalugu iluarsiinermi atuinerat 2.298 TJ-usimavoq, ukiup siulianut sanilliullugu 0,7 pct.-imik appasinnerusimalluni.

 

Titartagaq 34. Angerlarsimaffinni nukissiuutinit atuineq

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

2004-mut sanilliullugu angerlarsimaffiit nukissiuutinik atuinerat allanngorsimaqaaq. Oliamik atuineq suli annertuneruvoq, kisianni ukiut ingerlanerini oliamik atuineq annikilliartuaarsimavoq.  Tamanna innaallagiaq atorlugu kissamik aamma ungasianit kissamik atuilerneq kiisallu angerlarsimaffiit oqorsarluarneruneqartalerneri tamatumunnga pissutaapput. 2004-mi oliamik atuineq 2.155 TJ-usimasoq 2020-mi 1.486 TJ-uvoq, 31,0 pct.-imik apparsimalluni.

 

2020-mi angerlarsimaffinni innaallagiamik atuineq, tassunga ilaavoq innaallagiaq atorlugu kiassarneq, 394 TJ-uvoq 2004-mi 264 TJ-usimasoq, 49,2 pct.-imik annertusinerulluni. 2020-mi ungasianik kissamik atuineq 466 TJ-uvoq 2004-mi 359 TJ-ulluni 29,6 pct.-imik qaffassimavoq. 2020-mi angerlarsimaffiit 22.065-iusimapput 2004-mi 20.687-iusut.

 

Titartagaq 35. Angerlarsimaffiit atuinerat, nukissiuutit suunerinut immikkoortillugit

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

2020-mi angerlarsimaffiit ataasiakkaat nukissiuutinik agguaqatigiissillugu 106 GJ-uvoq, ukiup siulianut sanilliullugu 6,8 pct.-imik qaffasinnerulluni. Tassannga 97 GJ – gasoliamut sanilliullugu 2.757 literi – inimik kiassaanermut aamma imermut atugassamut kissaanermut atorneqarsimapput. 2004-mut sanilliullugu angerlarsimaffinni nukissiuutinik atuineq 20,8 pct.-imik apparsimavoq.

 

2020-mi angerlarsimaffiit ataasiakkaat nukissiuutinik agguaqatigiissillugu 9,4 GJ atortunut atorsimavaat, taassuma 2.599 kWh missigivaa. Ukiup siulianut sanilliullugu 4,8 pct.-inik appasinneruvoq 2004-mut sanilliullugu 20,9 pct.-inik qaffasinnerulluni.

 

Taakku saniatigut angerlarsimaffinni petroliu aamma LPG (flaskegassi) assigiinngitsunut atorneqartarsimapput annikikkaluamik. Benzinamik aamma dieseloliamik angallassissutinut atuineq angallassinernut aamma assartuinernut ilanngunneqarput.

 

Titartagaq 36. Angerlarsimaffiit ataasiakkat nukissiuutinit atuinerat

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN

 

Tabel 10. Angerlarsimaffinni nukissiuutinit atuineq tamakkerlugu

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq ...  

2.142

2.196

2.246

2.207

2.346

DFA ............................

41

42

43

38

39

Gasolia ..........................

1.249

1.269

1.273

1.255

1.380

Petroliu ..........................

67

70

76

61

66

LPG ............................

1

1

1

1

1

El............................... .................................

360

368

390

389

394

Ungasianit kiassarneq ...............

423

445

462

463

466

Atuiffiusunut immikkoortillugit

 

 

 

 

 

Angerlarsimaffiit tamakkerlugit......

2.142

2.196

2.246

2.207

2.346

- Taakkunannga kiassarnermut atukkat ..

1.952

2.007

2.048

1.990

2.140

- Taakkunannga atortunut aamma qullernut atukkat ..........................

190

189

198

218

206

Silaannaap pissusaanut naleqqussarluni atukkat
Nukissiuutinit atuineq tamarmiusoq
...

2.196

2.176

2.126

2.313

2.298

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, https://bank.stat.gl/ENN1FIN