Tabel 1. Emission af drivhusgasser fra energiforbrug, faktiske

 

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Ton CO2-ækvivalent

Emission i alt ....................  

624.371

667.554

644.649

679.611

726.279

578.865

561.624

520.874

Emission fordelt på brændsler ......

624.371

667.554

644.649

679.611

726.279

578.865

561.624

520.874

Gas- og dieselolie .................

549.424

565.566

549.648

566.040

598.531

467.144

449.996

388.288

Anden olie ......................

73.185

97.375

88.634

106.589

120.592

104.421

104.215

125.065

Affald, biomasse ..................

48

126

175

192

196

200

203

206

Affald, ikke-bionedbrydeligt ..........

1.714

4.485

6.193

6.791

6.959

7.100

7.210

7.315

Emission fordelt på anvendelse .....

624.371

667.554

644.649

679.611

726.279

578.865

561.624

520.874

Energisektor .....................

0

0

254

120.138

147.795

2.253

3.233

2.141

Konverteringssektor ...............

182.906

132.784

137.605

107.440

105.148

109.147

91.878

94.386

Emission fra endeligt energiforbrug ..

441.465

534.770

506.790

452.033

473.335

467.466

466.513

424.347

Transport .......................

97.185

107.177

113.329

109.881

117.024

112.163

111.526

131.612

Produktionserhverv ................

26.315

48.162

55.236

38.854

47.422

36.656

39.436

25.291

Handels- og serviceerhverv ..........

162.547

243.733

189.237

187.647

190.468

204.676

200.458

164.158

Husholdninger ....................

155.417

135.698

148.987

115.651

118.422

113.970

115.092

103.287

Anm.: Faktiske emissioner beregnes ud fra det faktiske energiforbrug, hvor emission fra energiforbrug til konvertering registreres i konverteringssektoren. Ved hjælp af brændselsspecifikke emissionsfaktorer omregnes energiforbruget til en emission af CO2, CH4 og N2O. De anvendte CO2-faktorer  fremgår af side 7. For vedvarende energi, herunder bionedbrydeligt affald, tillægges ingen CO2-emission.