Tabelafsnit

Publikationens sidste del er et tabelafsnit med følgende materiale:

 

Energibalance:

Tabel 1. Energibalance, brændselsforbrug 2014 (TJ)

Tabel 2. Energibalance, brændselsforbrug 2014 (fysiske mængder)

 

Forbrug af energi fordelt på husholdninger og erhverv (mængder):

Tabel 3. Forbrug af gasolie

Tabel 4. Forbrug af benzin

Tabel 5. Forbrug af petroleum/Jet A-1

Tabel 6. Forbrug af Diesel Fuel Arctic

Tabel 7. Forbrug af flybenzin

Tabel 8. Forbrug af fuelolie

Tabel 9. Forbrug af spildolie

Tabel 10. Forbrug af flaskegas

Tabel 11. Forbrug af elektricitet inkl. elvarme

Tabel 12. Forbrug af fjernvarme

Tabel 13. Forbrug af vand

 

Emission af drivhusgasser:

Tabel 14. Emission af drivhusgasser fra energiforbrug 2014

 

Samlet emission af drivhusgasser:

Tabel 15. Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Tabel 16. Emission af drivhusgasser fra forbrug af gasolie

Tabel 17. Emission af drivhusgasser fra forbrug af benzin

Tabel 18. Emission af drivhusgasser fra forbrug af petroleum/Jet A-1

Tabel 19. Emission af drivhusgasser fra forbrug af Diesel Fuel Arctic

Tabel 20. Emission af drivhusgasser fra forbrug af flybenzin

Tabel 21. Emission af drivhusgasser fra forbrug af fuelolie

Tabel 22. Emission af drivhusgasser fra forbrug af spildolie

Tabel 23. Emission af drivhusgasser fra forbrug af affald

Tabel 24. Emission af drivhusgasser fra forbrug af flaskegas

 

Indenlandsk salg af el, vand og varme fordelt på kommuner (byer/bygder):

Tabel 25. Salg af elektricitet til alm. takst inkl. gadelys

Tabel 26. Salg af elektricitet til fiskeriindustri

Tabel 27. Salg af fast og afbrydeligt elvarme

Tabel 28. Salg af fjernvarme

Tabel 29. Salg af vand til alm. takst

Tabel 30. Salg af vand til fiskeriindustrien

 

Import, eksport og bunkring af energi:

Tabel 31. Import, eksport og bunkring (GJ)

Tabel 32. Import, eksport og bunkring (fysiske mængder)

 

Samtlige tabeller i tabelafsnittet kan genskabes ved hjælp af tabellerne om energi i Grønlands Statistiks Statistikbank på www.stat.gl.