Kisitsisaasivimmi tabelit paasissutissanik kingullernik ilasat

Kisitsisaataasivimmut aqqutit

Inuit amerlassusaat

http://bank.stat.gl/BENST1

1. Januaarimi innuttaasut 1977-2016 - piffissaq, najugaqarfik, utoqqaassuseq, suiaassuseq, inunngorfik

http://bank.stat.gl/BENST2

1. januaarimi kommuneni 1977-imiit 2015-imut innuttaasut nunap ilaanut, najugaqarfimmut, utoqqaassusermut, suiaassusermut inunngorfimmullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENST3

1. januaarimi immikkoortortaqarfinni 1977-imiit – 2016-imut innuttaasut nunap ilaanut, najugaqarfimmut, utoqqaassusermut, suiaassusermut inunngorfimmullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENST4

1. januaarimi sumiiffinni 1977-imiit – 2016-imut sumiiffimmut, suiaassusermut, utoqqaassusermut inunngorfimmullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENST5

1. januaarimi 1977-imiit – 2016-imut najugaqarfimmut, suiaassusermut, utoqqaassusermut, inunngorfimmut inuttut inissisimanermullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENST6

1977-imiit – 2016-imut innuttaassuseqarnermut, utoqqaassusermut suiaassusermullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENSAT1

1901-imiit – 2016-imut innuttaasut inuillu amerliartornerat piffissami killilikkami, suussusermut inunngorfimmullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENSAT2

1950-imiit – 2015-imut innuttaasut nikerarnerat piffissami killilikkami suussusermullu immikkoortillugit

 

Inunngortut

http://bank.stat.gl/BENBBL0

(Iluarsaataq)1973-imiit – 2015-imut uumallutik inunngortut najugaqarfimmut, anaanaasup inunngorsianut, anaanaasup utoqqaassusianut, suaassusermut qaammammullu inunngorfimmut immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBL3ULT

1973-imiit – 2015-imut uumallutik inunngortut immikkoortoqarfinnut, anaanaasup inunngorfianut, ukiup erniffiusup naanerani anaanaasup utoqqaassusaanut suiaassusermullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBLM1

1977-imiit – 2015-imut uumallutik inunngortut piffissallu aalajangersimasup qiteqqunnerani inuit amerlassusii anaanaasup inunngorfianut utoqqaassusaanullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBLM2

1977-imiit – 2015-imut uumallutik inunngortut piffissallu aalajangersimasup qiteqqunnerani inuit amerlassusii kommunit malillugit, anaanaasup inunngorfianut utoqqaassusaanullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBLM3

1977-imiit – 2015-imut uumallutik inunngortut piffissallu aalajangersimasup qiteqqunnerani inuit amerlassusii immikkoortortat malillugit, anaanaasup inunngorfianut utoqqaassusaanullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBLM4

1977-imiit – 2015-imut uumallutik inunngortut piffissallu aalajangersimasup qiteqqunnerani inuit amerlassusii sumiiffik malillugu, anaanaasup inunngorfianut utoqqaassusaanullu immikkoortillugit

 

Toqusut

http://bank.stat.gl/BENBBDM1

1977-imiit – 2015-imut toqusut najugaqarfii, inunngorfii, utoqqaassusii suiaassusiilu mallillugit immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBDM2

1977-imiit – 2015-imut kommunekaartumik toqusut, najugaqarfiinut, inunngorfiinut, utoqqaassusiinut suiaassusiinullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBDM3

1977-imiit – 2015-imut immikkoortortani toqusut, najugaqarfiinut, inunngorfiinut, utoqqaassusiinut suiaassusiinullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBDM4

1977-imiit – 2015-imut sumiiffinni toqusut, inunngorfiinut, utoqqaassusaannut suiaassusaannullu immikkoortillugit

 

Nuttarnerit

http://bank.stat.gl/BENBBIU2

1993-imiit – 2015-imut kommuneni nuttarnerit, utoqqaassusiinut, suiaassusiinut inunngorfiinullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBIU3

1993-imiit – 2015-imut immikkoortortani nuttarnerit, najugaqarfinnut, utoqqaassutinut, suiaassutinut inunngorfiinullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBIU4

1993-imiit – 2015-imut isernerit / allamullu nunasiartornerit illoqarfinni nunaqarfinnilu sumiiffiit malillugit, utoqqaassusiinut, suiaassusiinut inunngorfiinullu immikoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBIU5

1993-imiit – 2015-imut kommunenut nuttarnerit, utoqqaassusiinut, suiaassusiinut, inunngorfiinut qaamatinullu immikkoortillugit

 

Nutsernerit

http://bank.stat.gl/BENBAF2B

1993-imiit – 2015-imut kommunemut nuunnerit / kommunemit nuunnerit, suussusiinut, suiaassusiinut, inunngorfiinut utoqqaassusaannullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBAF3B

1993-imiit – 2015-imut immikkoortortamut nuunnerit / immikkoortortamit nuunnerit, suiaassusiinut, inunngorfiinut utoqqaassusiinullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBAF4B

1993-imiit – 2015-imut sumiiffimmut nuunnerit / sumiiffimmit nuunnerit, suiaassusiinut inunngorfiinullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBAF2

1993-imiit – 2015-imut kommunit malillugit nuunnerit, suiaassusiinut, inunngorfiinut utoqqaassusiinullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENBBAF3

1993-imiit – 2015-imut immikkoortortat malillugit nuunnerit, suiaassusiinut, inunngorfiinut utoqqaassusaannullu immikkoortillugit

 

Inoqutigiit

http://bank.stat.gl/BENHUS1

1994-imiit – 2016-imut 1. januaarimi immikkoortortani inoqutigiit, nunap ilaa, najugaqarfii annertussusaat malillugit immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENHUS2

Kommunini/immikkoortortani inoqutigit, piffissami killilikkamut, nunap ilaanut, najugaqarfinnut, angissusutsinut typinullu immikkoortillugit

http://bank.stat.gl/BENHUS3

Kommunini/immikkoortortani innuttaasut, piffissami killilikkamut, nunap ilaanut, najugaqarfinnut, angissusutsinut typinullu immikkoortillugit