2. Suliffeqarnermi kisitsisit pingaarnerit

Immikkoortumi matumani Kalaallit Nunaanni najugaqavissut akornanni pingaarnertut suliffillit sammineqarput. Pingaarnertut suliffillit tassaapput suliffeqarnerminni ataatsimi inuk ataaseq qaammammi pineqartumi qaffasinnerpaamik qaammammut akissarsiarisimasaani nalunaarsorneqarsimasuni qaammammusiaqartutut nalunaarsorneqarsimasut, tassanilu pineqarput akissarsiat tamakkiisut, tunisinermi akiliinerit, nammineq suliffeqarfimmi sinneqartoorutit il.il. Immikkoortoq 4.2.1-imi aamma 4.2.2-mi tunisinermut namminerlu suliffeqarfimmi sinneqartoorutinik suliaqarnernut nassuiaat atuarneqarsinnaavoq. Kalaallit Nunaanni najugaqavissutut taaneqartut tassaapput innuttaasut ukiup aallartinnerani naaneranilu Kalaallit Nunaanni najugallit, aammalu qaammatip aallartinnerani 15-inik ukioqalereersimasut. Allanik taakkartuisoqartinnagu agguaqatigiissillugu qaammammut pingaarnertut suliffeqarneq kisitsisini pineqarpoq.

 

2021-mi agguaqatigiissillugu 28.909-t qaammammut suliffeqarsimapput, suliffeqarnermut nassuiaat immikkoortoq 4.1-imi takuuk. Ukiumut sulianut sanilliullugit 441-nik amerlanerupput, qaffariaat 1,5 pct.-iulluni. Qaffariaat naatsorsuutaareerpoq, Naatsorsueqqissaartarfimmit suliffissarsiortutut nalunaarsimasunut 2020-miit 2021-imut qaammatikkaartumik naatsorsuutiini takuneqarsinnaammat agguaqatigiissinneri appariaateqarsimasut.

 

Pisortaqarfinni allaffissornermut kiffartuussinermullu suliaqarfik nuna tamakkerlugu inuussutissarsiorfittut sulisitsisuuvoq annerpaaq. 2021-milu pisortaqarfinni ingerlatsinermi kiffartuussinermilu agguaqatigiissillugu qaammammut suliffillit 12.910-nik amerlassuseqarput. Titartagarlu 1 malillugu suliffillit tamakkerlutik 45 pct.-iinik annertussuseqarput. Aalisarnermi aalisakkanillu tunisassiornerup niuernerullu iluani suliaqarfiit qaammammut 4.355-inik sulisoqarsimapput, suliffillit tamakkerlugit 15 pct.-iinik annertussuseqartunik. Niuernermi, sanaartornermi sanaartortitsinermilu kiisalu assartuinermi assartugassanillu suliaqarfinni sulisut 10 pct.-inik, 8 pct.-inik 7 pct.-inillu annertussuseqarput.

 

Titartagaq 1. 2021-mi suliffeqarneq inuussutissarsiorfinnut agguarlugu

Najoqqutaq: Kisitsisaataasivik: https://bank.stat.gl/ARNBFB01

 

Titartagaq 2-mi takuneqarsinnaasutut pingaartumik arnat pisortat suliffeqarfiutaanni sulisarput. Arnat quliugaangata arfinillit pisortaqarfinni ingerlatsinermi kiffartuussinermilu sulisarput. Niuernikkut suliffeqarfiit aamma arnanik suliffigineqarajunnerupput. Angutit akornanni aalisarnermi aalisakkanillu tunisassiornermi niuernermilu kiisalu pisortaqarfinni ingerlatsinermi kiffartuussinerni suliaqarfiit annerpaapput. Inuussutissarsiorfiit pineqartut ataatsimut katikkaanni angutit suliffillit tamakkerlutik affaasa missaanniittut sulisoraat. Sanaartornermi sanaartortitsinermilu, niuernermi aamma assartuinermi suliaqarfiit aammattaaq angutinit suliffigineqarajupput.

 

Titartagaq 2. 2021-mi angutit arnallu akornanni inuussutissarsiorfinni suliffeqarneq

Najoqqutaq: Kisitsisaataasivik: https://bank.stat.gl/ARNBFB01

 

2021-mi aalisarnermi aalisakkanillu tunisassiornermi niuernermilu agguaqatigiissillugu qaammammut 4.355-it suliffeqarsimapput. Taakkunannga 1.659-it tunisisartutut pingaarnertut sulisimapput.

 

Qaammatikkaartumik suliffeqarneq aalajangersimasumik ukiup qanoq ilineri malillugit allanngorartarpoq, takuuk titartagaq 3. Suliffeqarneq januaarimi appasinnerpaasarpoq ukiulli qeqqani qaffasinnerpaasarluni. Qaammatini ataasiakkaani annikitsumik qaffariaatit appariaatilluunniit pisarput, nalunaarsuutini iluarsaanneqarsinnaanngitsutut inissisimasut.

 

Titartagaq 3. 2019-imiit 2021-mut qaammatikkaartumik suliffeqarneq

Najoqqutaq: Kisitsisaataasivik: https://bank.stat.gl/ARNBFB09

 

Suliffeqarneq inuussutissarsiutinut pingaarnernut agguataaraanni, takussutissiaq 1 malillugu kommunit akornanni nikingassutsit annertupput. Kommunini tamani pisortaqarfinni ingerlatsineq kiffartuussinerlu suli annerpaalluni inuussutissarsiorfittut sulisitsisuuvoq. Assersuutigaluguli Avannaata Kommuniani, Kommune Qeqertalimmi aamma Qeqqata Kommuniani aalisarneq aalisakkanillu tunisassiorneq niuernerlu kommuninut allanut naleqqiullugit annertunerpaapput. Taamaasilluni Avannaata Kommuniani aalisarnermi aalisakkanillu tunisassiornermi niuernermilu sulisut 31,2 pct.-inik, Kommune Qeqertalimmi 19,0 pct.-inik Qeqqata Kommunianilu 16,8 pct.-inik annertussuseqarput, Kommuneqarfik Sermersuumi inuussutissarsiorfimmi pineqartumi sulisut 7,9 pct.-iinnaallutik.

 

Takussutissiaq 1. 2021-mi inuussutissarsiorfinni sulisut kommuninut agguarlugit

 

Kommune

Kujalleq

Kommuneqarfik Sermersooq

Qeqqata

Kommunia

Kommune Qeqertalik

Avannaata Kommunia

Katillugit.................................

2.985

12.408

4.792

3.069

5.609

Nunalerineq, orpippass. nunaleriner. tunisassiorneq niuernerlu

100

2

6

1

1

Aalisarneq aalisakkanillu tunisassiornermi niuerneq

242

978

806

582

1.748

Aatsitassarsiorneq..........................

22

77

12

3

4

Nioqqutissiorneq...........................

4

126

64

16

13

Nukissiuutinik imermillu pilersuineq..............

47

169

49

67

103

Sanaartorneq sanaartortitsinerlu................

269

995

399

236

368

Niuertunik pilersuineq atungassanillu nioqquteqarneq

326

1.321

529

309

536

Assartuineq assartugassalerinerlu...............

173

1.096

359

132

192

Akunnittarfiit neriniartarfiillu....................

95

368

124

47

143

Paasissutissalerineq attaveqaatilerinerlu..........

37

462

39

40

31

Aningaaseriviit aningaasaliisarfiillu...............

11

161

23

5

13

Inissiaateqarneq............................

19

121

85

13

27

Namminersortunit, ilisimatusarnikkut teknikkikkullu kiffartuussinerit

10

229

32

4

16

Allaffissornikkut kiffartuussinerit.................

27

225

69

9

23

Pisortat allaffissornerat kiffartuussinerallu..........

1.511

5.530

2.073

1.538

2.258

Kiffartuussilluni inuussutissarsiorfiit allat...........

21

201

43

15

16

Nalunaarsuuteqanngitsut.....................

72

348

81

53

116

Najoqqutaq: Kisitsisaataasivik: https://bank.stat.gl/ARNBFB03

 

Takussutissiaq 2-mi takutinneqarpoq agguaqatigiissillugu qaammammut pingaarnertut suliffillit piffissami 2016-imiit 2021-mut, najugaqarfinni ataasiakkaani.

 

Suliffeqarneq annerpaaq – ilimageriikkatut – najugaqarfimmi Nuummiippoq, tassani 2021-mi agguaqatigiissillugu suliffeqarsimasut 10.591-inik amerlassuseqarmata.

 

Suliffeqarneq ataatsimut isigalugu 2020-mi 28.648-niit 2021-mi 28.909-nut 1,5 pct.-inik annertuneruvoq. Najugaqarfiit Ittoqqortoormiit aamma Tasiilaq annertuumik qaffariaateqarsimapput, taakkunani suliffeqarneq 4,5 pct.-inik kiisalu 3,5 pct.-inik annertunerulersimammata. Qaffariaalli annerpaaq najugaqarfimmi Nuummiippoq, 2021-mi suliffillit ukiup siulianut sanilliullugit 352-inik amerlanerusimammata. Tassani qaffariaat 3,4 pct.-inik annertussuseqarpoq.

 

Killormulli najugaqarfinni arlalinni 2021-mi suliffillit ikileriarsimapput. Najugaqarfinni Nanortalimmi, Qaanaami, Paamiuni Uummannamilu suliffeqarneq 4,3 pct.-inik, 4,0 pct.-inik, 2,9 pct.-inik aammalu 2,8 pct.-inik appariarsimammata. Takussutissiarlu 2 malillugu aamma najugaqarfinni Narsami, Maniitsumi, Kangaatsiami Qasigiannguanilu suliffeqarneq 2,0 pct.-it angullugit angullugit annikinnerulersimavoq.

 

Takussutissiaq 2. Najugaqarfinni suliffeqarneq

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nuna tamakkerlugu......

27.506

27.856

28.204

28.492

28.468

28.909

Nanortalik.............

772

746

710

702

704

674

Qaqortoq..............

1.550

1.533

1.525

1.536

1.519

1.541

Narsaq................

726

750

757

747

771

771

Paamiut...............

706

661

654

647

615

598

Nuuk.................

9.408

9.691

9.899

10.069

10.239

10.591

Maniitsoq..............

1.648

1.629

1.669

1.662

1.595

1.589

Sisimiut...............

3.064

3.168

3.162

3.176

3.175

3.203

Kangaatsiaq............

540

562

548

526

532

526

Aasiaat...............

1.443

1.441

1.522

1.478

1.505

1.509

Qasigiannguit...........

594

582

611

630

607

596

Ilulissat...............

2.504

2.491

2.472

2.598

2.582

2.655

Qeqertarsuaq...........

415

430

439

440

431

437

Uummannaq...........

1.221

1.231

1.225

1.245

1.248

1.212

Upernavik.............

1.274

1.294

1.319

1.389

1.370

1.409

Qaanaaq..............

320

333

342

354

347

333

Tasiilaq...............

1.070

1.077

1.132

1.091

1.023

1.059

Ittoqqortoormiit..........

167

161

154

147

154

161

Malugiuk: Nuna tamakkerlugu kisitsisinut inoqarfiit kommunit avataanniittut ilanngunneqarput.

Najoqqutaq: Kisitsisaataasivik: https://bank.stat.gl/ARNBFB04

 

Suliffeqarnerup annertussusaa suliffillit amerlassusaasa innutaasut najugaqavissut amerlassusaannut naleqqiussineruvoq. Innuttaasut najugaqavissut tassaapput ukiup pineqartup aallartinnerani naaneranilu Kalaallit Nunaanni najugallit, qaammatillu aallartinnerani 15-ileereersimasut.

 

Takussutissiaq 3-mi takuneqarsinnaasutut najugaqavissut akornanni suliffeqarnerup annertussusaa 2016-imi 64,7 pct.-imiit 2021-mi 66,7 pct.-imut qaffassimasoq.

 

45-49-nik ukiullit akornanni suliffeqarnerup annertussusaa qaffasinnerpaavoq, tassani 2021-mi najugaqavissut 70,5 pct.-ii suliffeqarsimammata. Taamaattoq ukiumi pineqartumi 30-34-nik ukiullit akornanni suliffillit amerlanerpaasimapput, tassani agguaqatigiissillugu qaammammut 3.584-it suliffeqarsimammata.

 

Takussutissiaq 3. 2016-imiit 2021-mut suliffeqarneq, suliffeqarnerup annertussusaa kiisalu najugaqavissut ukiunut agguaallugit

 

Innuttaasut1

Agguaqatigiis-sillugu qaammammut suliffillit

Agguaqatigiissillugu qaammammut suliffeqarnerup annertussusaa

 

Inuit amerlassusaat

Pct.

 

2016

2021

2016

2021

2016

2021

Katillugit.........

42.488

43.371

27.506

28.909

64,7

66,7

15-19-inik ukiullit....

4.213

4.053

1.026

1.069

24,4

26,4

20-24-nik ukiullit....

4.836

4.406

2.574

2.379

53,2

54,0

25-29-nik ukiullit....

4.975

5.105

3.035

3.294

61,0

64,5

30-34-nik ukiullit....

4.541

5.282

3.015

3.584

66,4

67,8

35-39-nik ukiullit....

3.865

4.522

2.607

3.110

67,4

68,8

40-44-nik ukiullit....

3.432

3.801

2.395

2.636

69,8

69,4

45-49-nik ukiullit....

4.984

3.337

3.379

2.352

67,8

70,5

50-54-inik ukiullit....

5.887

4.772

3.887

3.233

66,0

67,7

55-59-inik ukiullit....

4.744

5.470

2.982

3.546

62,8

64,8

60-inik ukiullit-soraarneruss.

3.282

5.301

1.855

3.077

56,5

58,0

Soraarneruss. ukiussarititat qaangerl.

4.528

4.154

751

631

16,6

15,2

Malugiuk: Erseqqissaatigineqarpoq tabeli atorlugu suliffissaaleqinerup annertussusaa kisinneqarsinnaanngimmat.

Nalunaarut: 1) Najugaqavissut tassaapput innuttaasut ukiup aallartinnerani naaneranilu Kalaallit Nunaanni najugallit, qaammatillu aallartinnerani 15-inik ukioqalereersimasut.

Najoqqutaq: Kisitsisaataasivik: https://bank.stat.gl/ARNBFB05

 

Titartagaq 4-imi takutinneqarpoq najugaqavissut akornanni qanoq amerlatigisut 2021-mi minnerpaamik qaammammut ataasiarlutik suliffeqarsimanersut, kiisalu qanoq amerlatigisut 2021-mi agguaqatigiissillugu qaammammut suliffeqarsimanersut.

 

Titartagaq 4. 2021-mi najugaqarfinni suliffeqarnerup annertussusaa

Malugiuk: Najugaqavissut tassaapput innuttaasut ukiup aallartinnerani naaneranilu Kalaallit Nunaanni najugallit, qaammatillu aallartinnerani 15-inik ukioqalereersimasut.

Najoqqutaq: Kisitsisaataasivik: https://bank.stat.gl/ARNBFB06

 

Titartagaq 4-imi takuneqarsinnaasutut nunap sumiiffii malillugit assigiinngisitaartoqarpoq. Tassa Nuummi, Sisimiuni, Qasigiannguani, Ilulissani, Uummannami Upernavimmilu najugaqavissut 80 pct.-ii sinnillit 2021-mi agguaqatigiissillugu minnerpaamik qaammammi ataatsimi suliffeqarsimapput.

 

Nanortalimmi, Paamiuni Tasiilamilu 2021-mi agguaqatigiissillugu minnerpaamik qaammammi ataatsimi suliffeqarsimasut annertussusaat 72 pct.-it ataappaat.

 

Nuummi qaammammut suliffillit annertussusaat qaffasinnerpaavoq. Tassani agguaqatigiissillugu innutaasut 71 pct.-ii suliffeqarsimasut, Nanortalimmi suliffillit annertussusaat 54 pct.-imiissimavoq.

 

Takussutissiaq 4. Inuiaassuseq malillugu suliffeqarneq

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Katillugit  .........................

27.506

27.856

28.204

28.492

28.468

28.909

Danmark (Kalaallit Nunaanni inunngortut)

24.160

24.506

24.896

25.199

25.009

25.432

Danmark (Kalaallit Nunaata avataani inunngortut)

2.915

2.918

2.837

2.748

2.835

2.828

Europa...........................

201

179

170

162

161

179

Europa avataani.....................

230

253

300

383

463

470

Najoqqutaq: Kisitsisaataasivik: https://bank.stat.gl/ARNBFB7

 

Takussutissiaq 4-imi aamma 5-imi takutinneqarput najugaqavissut akornanni suliffeqarneq, inuiaassuseq malillugu. Malunnarsaannginnissaq anguniarlugu inuiaassutsit eqimattakkuutaarneqarput. Qallunaatut innuttaassusillit inunngorfik malillugu avinneqarput, Kalaallit Nunaanni kiisalu Kalaallit Nunaata avataani inunngorsimasunut. Sinneruttut Europamut kiisalu Europa avataani inuiaassusilinnut avinneqarlutik.

 

Takussutissiaq 5. 2021-mi suliffeqarneq, inuiaassuseq inuussutissarsiorfillu malillugit

 

Katillugit

Danmark (Kalaallit Nunaanni inunngortut)

Danmark (Kalaallit Nunaata avataani inunngortut)

Europa

Europa avataani inunngortut

Katillugit................................................

28.909

25.432

2.828

179

470

Nunalerineq, orpippass. nunalerinermilu tunisassiorneq niuernerlu

110

109

1

0

0

Aalisarneq aalisakkanillu tunisassiornermi niuerneq..................

4.355

4.059

180

16

100

Aatsitassarsiorneq.........................................

118

90

24

4

0

Nioqqutissiorneq...........................................

224

202

21

1

0

Nukissiuutinik imermillu pilersuineq.............................

435

369

64

2

1

Sanaartorneq sanaartortitsinerlu...............................

2.268

1.887

329

42

10

Niuertunik pilersuineq atungassanillu nioqquteqarneq................

3.020

2.674

245

4

97

Assartuineq assartugassalerinerlu..............................

1.953

1.712

209

21

11

Akunnittarfiit neriniartarfiillu...................................

777

523

98

8

148

Paasissutissalerineq attaveqaatilerinerlu..........................

608

489

110

5

4

Aningaaseriviit aningaasaliisarfiillu..............................

213

148

62

1

1

Inissiaateqarneq...........................................

266

232

31

1

2

Namminersortunit, ilisimatusarnikkut teknikkikkullu kiffartuussinerit.......

292

192

95

4

0

Allaffissornikkut kiffartuussinerit................................

396

255

85

4

52

Pisortat allaffissornerat kiffartuussinerallu.........................

12.910

11.750

1.084

51

25

Kiffartuussilluni inuussutissarsiorfiit allat..........................

297

247

38

3

10

Nalunaarsuuteqanngitsut.....................................

669

495

151

13

10

Najoqqutaq: Kisitsisaataasivik: https://bank.stat.gl/ARNBFB07

 

Takussutissiaq 6-imi takutinneqarput agguaqatigiissillugu qaammammut pingaarnertut suliffeqarneq, suliffillip ilinniagaq qaffasinnerpaatut naammassisimasaa malillugu.

 

Takussutissiaq 6. Suliffeqarneq, ilinniagaq qaffasinnerpaatut naammassisimasaq malillugu

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Katillugit..................................................

27.506

27.856

28.204

28.492

28.468

28.909

Meeqqat atuarfiat............................................

14.637

14.539

14.577

14.572

14.241

14.189

Ilinniarnertuunngorniarneq.....................................

1.314

1.405

1.436

1.516

1.524

1.569

Inuussutissarsiornermik ilinniarneq: Katillugit........................

6.463

6.614

6.763

6.848

6.911

7.152

- Inuuss. ilinniarneq: Eqqumiitsuliorneq aamma humaniora..............

174

179

173

182

184

193

- Inuuss. ilinniarneq: Inuussutissarsiorneq, allaffissorneq inatsisilerinerlu  

849

865

905

924

933

968

- Inuuss. ilinniarneq: Ingeniørinngorniarneq, tunisass. sanaartornerlu.......

2.313

2.333

2.354

2.372

2.382

2.448

- Inuuss. ilinniarneq: Nunalerineq, orpippass. aalisarneq uumasullu........

258

262

267

265

263

262

- Inuuss. ilinniarneq: Peqqinneq atungarissaarnerlu....................

1.553

1.603

1.632

1.650

1.656

1.697

- Inuuss. ilinniarneq: Kiffartuussinermi suliaqarfik.....................

1.235

1.279

1.331

1.356

1.393

1.479

- Inuuss. ilinniarneq: Allat......................................

83

94

100

99

100

105

Angusanik qaffassaaneq.......................................

1.082

1.117

1.137

1.147

1.167

1.219

Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarneq.................................

4.011

4.181

4.291

4.408

4.625

4.780

Malugiuk: Ilinniakkat aalajangersimasut immikkoortiternerinut assersuutit Naatsorsueqqissaartarfiup nittartagaani www.stat.gl – imi nassaarineqarsinnaapput.

Najoqqutaq: Kisitsisaataasivik: https://bank.stat.gl/ARNBFB08

 

Takussutissiaq 6-imi takuneqarsinnaavoq suliffillit affaannit sinneqartut meeqqat atuarfiat kisiat qaffasinnerpaatut naammassisimagaat.