Suliffissaaleqineq

2018-imi suliffissaaleqisutut 1.582-it agguaqatigiissillugu qaammammut nalunaarutigineqartarsimapput. Sulisorineqarsinnaasut akornannit 5,8 pct.-iupput, takussutissiaq 1.1 takuuk. 2017-imut sanilliullugu suliffissaaleqisut 276-inik procentinngorlugu 14,9-nik ikilisimapput.

 

Takussutissiaq 1.1 Suliffissaaleqineq aamma suliffissaaleqineq procentinngorlugu najugaqarfinnut suiaassutsinullu immikkoortillugit

 

Suliffissaaleqineq

Suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

 

Inuit

Pct.

Tamakkerlugit

2.754

2.438

1.971

1.858

1.582

10,3

9,1

7,3

6,8

5,8

Illoqarfinni

2.340

2.048

1.641

1.521

1.283

10,0

8,8

7,0

6,4

5,4

Nunaqarfinni il.il.

414

390

330

337

298

12,1

11,3

9,6

10,0

9,0

Angutit

1.506

1.312

1.049

1.009

846

10,3

8,9

7,1

6,8

5,7

Arnat

1.248

1.126

923

849

736

10,3

9,3

7,6

6,9

5,9

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED3 aamma http://bank.stat.gl/ARNLED4 

Malugiuk. 2017-imi januaarip aallaqqaataani 66-inik ukiullit utoqqalinersiaqartalerput siusinnerusukkut 65-inik ukiullit utoqqalinersiaqalersartut. Taamaattumik takussutissiami 2017-imi takussutissiami suliffissaaleqisutut nalunaarsukkat 18-it 65-illu akornanni ukioqarput. Ukiuni siuliinit sulisorineqarsinnaasut 18-it 64-illu akornanni ukioqartarput!

 

Illoqarfinni suliffissaaleqisut amerlanerpaapput. 2018-imi illoqarfinni suliffissaaleqisut 1.283-iupput, nunaqarfinni suliffissaaleqisut 298-iusut. 2017-imut sanilliullugu illoqarfinni suliffissaaleqisut 238-nik ikilisimapput nunaqarfinni suliffissaaleqisut 39-nik ikilisimasut.

 

Illoqarfinni suliffissaaleqisut amerlanerugaluartut sulisorineqarsinnaasut akornanni nunaqarfinni suliffissaaleqisut procentinngorlugit amerlanerupput. 2018-imi agguaqatigiissitsinermi qaammammi ataatsimi nunaqarfimmi sulisorineqarsinnaasut akornanni suliffissaaleqisut 9,0 pct.-iusimapput, illoqarfinni sulisorineqarsinnaasut akornanni 6,4 pct.-it suliffissaaleqisimasut.

 

Angutit arnallu suliffissaaleqisut assingusumik inissisimapput. Nalinginnaasumik qaammatip ataatsip ingerlanerani angutit arnanit amerlanerusut suliffissaaleqisarput. 2018-imi agguaqatigiissillugu angutit 846-it qaammammut suliffissaaleqisarsimapput arnat 736-t agguaqatigiissillugu qaammammut suliffissaaleqisarsimasut. Taamaakkaluartoq angutit sulisorineqarsinnaasut arnanit amerlanerummata, angutit akornanni suliffissaaleqisut procentinngorlugit arnanut sanilliullugit ikinnerupput. 2018-imi angutit sulisorineqarsinnaasut akornanni suliffissaaleqisut qaammammut 5,7 pct.-iusarsimapput arnat sulisorineqarsinnaasut akornanni qaammammut 5,9 pct.-it suliffissaaleqisarsimasut.

 

Titartagaq 1.1 Suliffissaaleqineq procentinngorlugu

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED4

Malugiuk. 2017-imi januaarip aallaqqaataani 66-inik ukiullit utoqqalinersiaqartalerput siusinnerusukkut 65-inik ukiullit utoqqalinersiaqalersartut. Taamaattumik titartakkami 2017-imi suliffissaaleqisutut nalunaarsukkat 18-it 65-illu akornanni ukioqarput. Ukiuni siuliinit sulisorineqarsinnaasut 18-it 64-illu akornanni ukioqartarput!

 

Ukiup ingerlanera malillugu suliffissaaleqisut amerlatsittarlutillu ikilisarput, titartagaq 1.1 takuuk. Ukiumi qaammatini arfinilinni suliffissaaleqisut amerlanerusarput, ukiup ingerlanerani kvartalimi siullermi amerlanerpaajusarput, aasamilu ikinnerusarlutik, kvartalit pingajuanni suliffissaaleqisut ikinnerpaajusarput. Ukiut kingulliit ingerlaneranni ukiup ingerlanerani suliffissaaleqinerit assigiinnerulersimapput. 2016-imiit 2018-imut kvartalit pingajuanni suliffissaaleqisut kvartalit siullianni suliffissaaleqisunit 4 procentpointinik ikinnerusimapput, tamanna 2013-imi aamma 2014-imi 5 procentpointingajaassimavoq. 2018-imi kvartalini tamani ukiup siulianut kvartalinut naleqqiullugit suliffissaaleqinerit appasinnerusimapput.

 

Titartagaq 1.2 Suiaassutsini suliffissaaleqineq procentinngorlugu

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED4

Malugiuk. 2017-imi januaarip aallaqqaataani 66-inik ukiullit utoqqalinersiaqartalerput siusinnerusukkut 65-inik ukiullit utoqqalinersiaqalersartut. Taamaattumik takussutissiami suliffissaaleqisutut nalunaarsukkat 18-it 65-illu akornanni ukioqarput. Ukiuni siuliinit sulisorineqarsinnaasut 18-it 64-illu akornanni ukioqartarput!

 

Ukiup ingerlanerani suliffissaaleqinerit allanngorarnerat angutit akornanni ersarinneruvoq, titartagaq 1.2 takuuk. Angutit suliffigisartagaasa ukiup qanoq ilineranik attuumassuteqarajuttarnerat - aalisartut - tassunga nassuiaatigineqarsinnaavoq, arnat suliffigisartagaat taamak annertutigisumik ukiup qanoq ilineranik sunnerneqarneq ajorput, arnat amerlanerpaat, 62 pct.-it missaat pisortaqarfinni sulisuunerat tassunga pissutaavoq.

 

Titartagaq 1.3 2018-imi distriktini suliffissaaleqineq procentinngorlugu

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED4

 

Titartakkami 1.3-mi aamma takussutissiami 1.2-mi distriktini suliffissaaleqineq procentinngorlugu assigiinngiiaartorujussuusoq takuneqarsinnaavoq. 2018-imi Ilulissat distriktiani suliffissaaleqineq annikinnerpaajusimavoq 2,9 pct.-iulluni Uummannaq distriktimi suliffissaaleqineq tulliusoq 3,0 pct.-iulluni. Akerlianik Tasiilap distriktiani suliffissaaleqineq sulisorineqarsinnaasut akornanni 21,1 pct.-iulluni annertunerpaajusimavoq, taamaakkaluartoq Tasiilap distriktiani suliffissaaleqisut 2017-imut sanilliulligit apparsimapput, 2017-imi 25,0 pct.-iusimagamik. 2018-imi Aasiaat distriktiani suliffissaaleqineq 5,8 pct.-iusimavoq, nuna tamakkerlugu suliffissaaleqineq procentinngortillugu qaninnersaalluni. Nuup distriktiani suliffissaaleqineq 3,3 pct.-iusimavoq.

 

Takussutissiaq 1.2 Distriktini suliffissaaleqineq aamma suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

Suliffissaaleqineq

Suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

 

Inuit

Pct.

Nuna tamakkerlugu ..

2.754

2.438

1.971

1.858

1.582

10,3

9,1

7,3

6,8

5,8

Nanortalik .....

121

115

95

124

118

16,4

15,5

12,7

16,8

16,6

Qaqortoq ......

152

152

141

146

128

10,1

10,0

9,3

9,6

8,5

Narsaq ........

133

115

95

93

82

16,4

15,2

13,2

12,6

11,1

Paamiut .......

113

100

98

91

68

15,9

14,7

14,1

13,6

10,4

Nuuk .........

729

563

492

418

318

8,0

6,1

5,3

4,3

3,3

Maniitsoq ......

141

117

90

91

107

9,4

7,5

5,7

5,8

6,6

Sisimiut .......

238

213

135

120

112

7,6

6,9

4,5

3,9

3,7

Kangaatsiaq ...

97

93

62

60

73

18,9

17,6

11,9

11,1

13,6

Aasiaat .......

151

118

78

90

84

10,5

8,3

5,6

6,4

5,8

Qasigiannguit ..

52

61

32

28

26

8,4

10,4

5,7

5,1

4,6

Ilulissat .......

186

174

105

82

68

8,1

7,6

4,4

3,5

2,9

Qeqertarsuaq ..

38

39

31

31

18

9,7

10,0

8,1

7,8

4,6

Uummannaq ...

91

81

57

41

33

8,5

7,4

5,1

3,7

3,0

Upernavik .....

167

120

76

66

37

14,2

10,2

6,5

5,7

3,2

Qaanaaq ......

84

70

55

39

28

24,6

21,7

18,0

12,9

9,2

Tasiilaq .......

221

281

305

318

266

19,2

23,3

24,6

25,0

21,1

Ittoqqortoormiit

39

27

25

21

15

22,7

15,9

15,2

13,3

10,2

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED3 aamma http://bank.stat.gl/ARNLED4

Malugiuk. 2017-imi januaarip aallaqqaataani 66-inik ukiullit utoqqalinersiaqartalerput siusinnerusukkut 65-inik ukiullit utoqqalinersiaqalersartut. Taamaattumik takussutissiami suliffissaaleqisutut nalunaarsukkat 18-it 65-illu akornanni ukioqarput. Ukiuni siuliinit sulisorineqarsinnaasut 18-it 64-illu akornanni ukioqartarput!

 

Ukioqatigiiaanni tamani nunaqarfinni suliffissaaleqineq illoqarfinni suliffissaaleqinermit annertuneruvoq, takuuk titartagaq 1.4. Inuusunnerusut akornanni nikingassut annertunerpaavoq. Nunaqarfinni inuusuttut 25-it inorlugit ukiullit suliffissaaleqisut amerlanerpaapput.

 

Titartagaq 1.4 2018-imi ukioqqortussutsit najugaqarfiillu tunngavigalugit suliffissaaleqineq procentinngorlugu

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED4

 

Arnat angutillu ukioqatigiiaat akornanni suliffissaaleqineq aamma assigiinngissuteqarpoq. Arnat 30-it inorlugit ukiullit suliffissaleqinerisa procentinngortinnerat angutinit 30-it inorlugit ukiulinnit qaffasinneruvoq, akerlianik ukioqqortunerit akornanni angutit suliffissaaleqinerat procentinngortillugu qaffasinneruvoq. 35-it 39-llu akornanni ukiulinni suiaassuseq suliffissaaleqineq eqqarsaatigalugu apeqqutaanngilaq.

 

Titartagaq 1.5 2018-imi ukioqqortussutsit suiaassutsillu tunngavigalugit suliffissaaleqineq procentinngorlugu

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED4

 

Suliffissaaleqinermik eqqorneqartut amerlanerpaartaat, tassa 84 pct.-ii meeqqat atuarfiannik qaffasinnerpaamik ilinniarsimasuupput, takussutissiaq 1.3 takuuk. Piffissami 2015-imi 2018-imut meeqqat atuarfiannik qaffasinnerpaamik ilinniarsimasut suliffissaaleqinerat annikillinerpaaffiuvoq. 2018-imi meeqqat atuarfiannik qaffasinnerpaamik ilinniarsimasut suliffissaaleqinerat 9,3 pct.-iuvoq.

 

Ilinniarsimasuni allani suliffissaaleqineq nuna tamakkerlugu suliffissaaleqinermit 5,8 pct.-iusumit appasinneruvoq. Ilinniaqqiffiusumik ilinniarsimasut akornanni suliffissaaleqineq annikinnerpaajuvoq, 2018-imi taakku akornanni suliffissaaleqineq 0,5 pct.-ivoq.

 

Takussutissiaq 1.3 Ilinniarsimasat qaffasinnerpaat tunngavigalugit suliffissaaleqineq aamma suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

Suliffissaaleqineq

Suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

 

Inuit

Pct.

Tamakkerlugit

2.754

2.438

1.971

1.858

1.582

10,3

9,1

7,3

6,8

5,8

Meeqqat atuarfiat  ......................

2.303

2.047

1.682

1.567

1.331

15,5

13,9

11,6

11,0

9,3

Ilinniarnertuunngorniarneq   ...............

37

40

30

32

27

3,3

3,4

2,4

2,3

1,9

Inuussutissarsiornermik ilinniarneq  .........

384

324

237

238

204

5,5

4,6

3,3

3,2

2,8

- Eqqumiitsuliorneq aamma humaniora  ......

13

11

9

9

7

7,9

6,5

5,3

4,9

4,1

- Inuussutissarsiorneq, allaffissorneq inatsisilerinerlu  ................................

70

55

43

38

34

4,4

3,4

2,6

2,2

2,0

- Ingeniørinngorniarneq, tunisassiorneq sanaartornerlu  ..............................

104

84

55

52

42

4,9

3,9

2,6

2,4

2,0

- Nunalerineq, orpippassualerineq, aalisarneq uumasunullu nakorsaqarneq  ..............

28

22

16

22

16

12,2

9,2

6,3

8,4

6,3

- Peqqinnissaq atugarissaarnerlu  ..........

69

64

43

47

40

4,6

4,3

2,9

3,0

2,5

- Kiffartuussinermi ilinniakkat  ..............

99

88

71

69

65

7,8

6,7

5,1

4,8

4,6

- Allat  ...............................

1

1

1

1

1

1,6

1,1

0,9

1,1

0,6

Tunngaviusumik ilinniaqqinnerit aamma inuussutissarsiutinik ilinniaqqinnerit ...............

4

3

2

2

3

2,2

1,7

1,1

0,9

1,0

Ingerlaqqiffiusumik ilinniarneq  .............

26

24

20

20

18

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED6 aamma http://bank.stat.gl/ARNLED7

Malugiuk. 2017-imi januaarip aallaqqaataani 66-inik ukiullit utoqqalinersiaqartalerput siusinnerusukkut 65-inik ukiullit utoqqalinersiaqalersartut. Taamaattumik takussutissiami suliffissaaleqisutut nalunaarsukkat 18-it 65-illu akornanni ukioqarput. Ukiuni siuliinit sulisorineqarsinnaasut 18-it 64-illu akornanni ukioqartarput!

 

Suliffissaaleqinermut qaffasinnerpaamik inuussutissarsiummik ilinniarsimasat suuneri apeqqutaapput, tamanna takussutissiami 1.3-mi erserpoq. Assersuutigalugu 2018-imi Nunalerineq, orpippassualerineq, aalisarneq uumasunullu nakorsaqarnermik qaffasinnerpaamik ilinniarsimasut (ass. aalisartunut ikiortit aamma qalulerisut) 6,3 pct.-ii suliffissaaleqisimapput, qaffasinnerpaamik Kiffartuussinermi ilinniarsimasut (ass. terminalini sulisut aamma igasut) 4,6 pct.-it suliffissaaleqisimasut. 2017-imut sanilliullugu Nunalerineq, orpippassualerineq, aalisarneq uumasunullu nakorsaqarnermik qaffasinnerpaamik ilinniarsimasut akornanni suliffissaleqineq 2,1 procentpointinik 2018-imi apparsimavoq, Kiffartuussinermi ilinniarsimasut akornanni suliffissaaleqineq 0,2-imik procentpointimik 2018-imi apparsimasoq.

 

2018-imi inuussutissarsiornermik ilinniarsimasut akornanni suliffissaaleqisut allanik ilinniarsimasut (ass. IT-mik aqutsinermik ilinniagallit) ikinnerpaapput 0,6 pct.-iullutik. Inuussutissarsiorneq, allaffissorneq inatsisilerinerlu pillugit ilinniagaqarsimasut (assersuutigalugu allaffimmiut assistentit aamma niuertarinni sulisutut ilinniarsimasut) akornanni suliffissaaleqineq aamma Ingeniøritut ilisimatusarneq, sanaartorneq aamma illussanik sanaartorneq 2,0 pct.-iulluni appasippoq.

 

Inuussutissarsiummik ilinniagaqarsimasut akornanni Kiffartuussinermik ilinniagaqarsimasut suliffissaaleqisut amerlanerpaapput, 2018-imi agguaqatigiissillugu kiffartuussinermik ilinniagaqarsimasut 65-it suliffissaaleqisarsimapput. Taakku inuussutissarsiummik qaffasinnerpaamik ilinniagaqarsimasut akornanni pingajorarterutingajaapput.

 

Takussutissiami 1.4-mi takuneqarsinnaavoq 2018-imi minnerpaamik qaammat ataaseq 5.246-t suliffissaaleqisimasut. Taakku agguaqatigiissillugu qaammammut suliffissaaleqisunit 1.582-iusunit pingasoriaammik amerlanerupput, takuuk takussutissiaq 1.3. Takussutissiami takuneqarsinnaavoq 2018-imi suliffissaaleqisunit 62,6 pct.-it sivisunerpaamik qaammatini pingasuni suliffissaaleqisimasut, 8,0 pct.-it qaammatini 10-12-ini suliffissaaleqisimasutut nalunaarutigineqarsimasut.

 

Takussutissiaq 1.4 2018-imi suiaassutsit, najugaqarfiit aamma qaammatit suliffissaaleqiffiusut tunngavigalugit suliffissaaleqineq

 

 

Qaammatit suliffissaaleqiffiusut

 

 

Minnerpaamik qaammat ataaseq

1-3
qaammatit

4-6
qaammatit

7-9
qaammatit

10-12
qaammatit

 

 

Najugaqarfiit tamakkerlugit

 

Tamakkerlugit.

5.246

3.284

1.069

474

419

 

Angutit ......

2.713

1.649

574

261

229

 

Arnat .......

2.533

1.635

495

213

190

 

 

Illoqarfinni

 

Tamakkerlugit.

4.247

2.647

874

391

335

 

Angutit ......

2.269

1.366

484

225

194

 

Arnat .......

1.978

1.281

390

166

141

 

 

Nunaqarfinni il.il.

 

Tamakkerlugit

999

637

195

83

84

 

Angutit ......

444

283

90

36

35

 

Arnat .......

555

354

105

47

49

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED5