1. Suliffissaaleqineq

2017-imi suliffissaaleqisutut 1.858-it agguaqatigiissillugu qaammammut nalunaarutigineqartarsimapput. Sulisorineqarsinnaasut akornannit 6,8 pct.-iupput, takussutissiaq 1.1 takuuk. 2016-imut sanilliullugu suliffissaaleqisut 113-inik procentinngorlugu 5,7-inik ikilisimapput.

 

Takussutissiaq 1.1 Suliffissaaleqineq aamma suliffissaaleqineq procentinngorlugu najugaqarfinnut suiaassutsinullu immikkoortillugit

 

Suliffissaaleqineq

Suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

Inuit

Pct.

Tamakkerlugit

2.438

1.971

1.858

9,1

7,3

6,8

Illoqarfinni

2.048

1.641

1.521

8,8

7,0

6,4

Nunaqarfinni il. Il.

390

330

337

11,3

9,6

10,0

Angutit

1.312

1.049

1.009

8,9

7,1

6,8

Arnat

1.126

923

849

9,3

7,6

6,9

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED3 aamma http://bank.stat.gl/ARNLED4 

Malugiuk. 2017-imi januaarip aallaqqaataani 66-inik ukiullit utoqqalinersiaqartalerput siusinnerusukkut 65-inik ukiullit utoqqalinersiaqalersartut. Taamaattumik takussutissiami 2017-imi takussutissiami suliffissaaleqisutut nalunaarsukkat 18-it 65-illu akornanni ukioqarput. Ukiuni siuliinit sulisorineqarsinnaasut 18-it 64-illu akornanni ukioqartarput!

 

Illoqarfinni suliffissaaleqisut amerlanerpaapput. 2017-imi illoqarfinni suliffissaaleqisut 1.521-upput, nunaqarfinni suliffissaaleqisut 337-usut. 2016-imut sanilliullugu illoqarfinni suliffissaaleqisut 120-nik ikilisimapput nunaqarfinni suliffissaaleqisut arfineq marlunnik amerlatsissimasut.

 

Illoqarfinni suliffissaaleqisut amerlanerugaluartut sulisorineqarsinnaasut akornanni nunaqarfinni suliffissaaleqisut procentinngorlugit amerlanerupput. 2017-imi qaammammi ataatsimi nunaqarfimmi sulisorineqarsinnaasut akornanni suliffissaaleqisut 10,0 pct.-iusimapput, illoqarfinni sulisorineqarsinnaasut akornanni 6,4 pct.-it suliffissaaleqisimasut.

 

Angutit arnallu suliffissaaleqisut assingusumik inissisimapput. Nalinginnaasumik qaammatip ataatsip ingerlanerani angutit arnanit amerlanerusut suliffissaaleqisarput. 2017-imi agguaqatigiissillugu angutit 1.009-t qaammammut suliffissaaleqisarsimapput arnat 849-t agguaqatigiissillugu qaammammut suliffissaaleqisarsimasut. Taamaakkaluartoq angutit sulisorineqarsinnaasut arnanit amerlanerummata, angutit akornanni suliffissaaleqisut procentinngorlugit arnanut sanilliullugit ikinnerupput. 2017-imi angutit sulisorineqarsinnaasut akornanni suliffissaaleqisut qaammammut 6,8 pct.-iusarsimapput arnat sulisorineqarsinnaasut akornanni qaammammut 6,9 pct.-it suliffissaaleqisarsimasut.

 

Titartagaq 1.1 Suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED4

Malugiuk. 2017-imi januaarip aallaqqaataani 66-inik ukiullit utoqqalinersiaqartalerput siusinnerusukkut 65-inik ukiullit utoqqalinersiaqalersartut. Taamaattumik titartakkami 2017-imi suliffissaaleqisutut nalunaarsukkat 18-it 65-illu akornanni ukioqarput. Ukiuni siuliinit sulisorineqarsinnaasut 18-it 64-illu akornanni ukioqartarput!

 

Ukiup ingerlanera malillugu suliffissaaleqisut amerlatsittarlutillu ikilisarput, titartagaq 1.1 takuuk. Ukiumi qaammatini arfinilinni suliffissaaleqisut amerlanerusarput, ukiup ingerlanerani kvartalimi siullermi amerlanerpaajusarput, aasamilu ikinnerusarlutik, kvartalit pingajuanni suliffissaaleqisut ikinnerpaajusarput. Ukiut kingulliit ingerlaneranni ukiup ingerlanerani suliffissaaleqinerit assigiinnginnerulersimapput. 2014-imiit 2017-imut kvartalit pingajuanni suliffissaaleqisut kvartalit siullianni suliffissaaleqisunit 5 procentpointinik ikinnerusimapput, tamanna 2013-imi 3 procentpointiinnarmiissimavoq. 2017-imi kvartalini tamani ukiup siulianut kvartalinut naleqqiullugit suliffissaaleqinerit appasinnerusimapput.

 

Titartagaq 1.2 Suiaassutsini suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED4

Malugiuk. 2017-imi januaarip aallaqqaataani 66-inik ukiullit utoqqalinersiaqartalerput siusinnerusukkut 65-inik ukiullit utoqqalinersiaqalersartut. Taamaattumik takussutissiami suliffissaaleqisutut nalunaarsukkat 18-it 65-illu akornanni ukioqarput. Ukiuni siuliinit sulisorineqarsinnaasut 18-it 64-illu akornanni ukioqartarput!

 

Ukiup ingerlanerani suliffissaaleqinerit allanngorarnerat angutit akornanni ersarinneruvoq, titartagaq 1.2 takuuk. Angutit suliffigisartagaasa ukiup qanoq ilineranik attuumassuteqarajuttarnerat - aalisartut - tassunga nassuiaatigineqarsinnaavoq, arnat suliffigisartagaat taamak annertutigisumik ukiup qanoq ilineranik sunnerneqarneq ajorput, arnat amerlanerpaat, 61 pct.-it missaat pisortaqarfinni sulisuunerat tassunga pissutaavoq.

 

Titartagaq 1.3 2017-imi distriktini suliffissaaleqineq procentinngorlugu

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED4

 

Titartakkami 1.3-mi aamma takussutissiami 1.2-mi distriktini suliffissaaleqineq procentinngorlugu assigiinngiiaartorujussuusoq takuneqarsinnaavoq. 2017-imi Ilulissani suliffissaaleqineq annikinnerpaajusimavoq 3,5 pct.-iulluni Uummannami suliffissaaleqineq tulliusoq 3,7 pct.-iulluni. Akerlianik Tasiilap distriktiani suliffissaaleqineq sulisorineqarsinnaasut akornanni 25,0 pct.-iulluni annertunerpaajusimavoq. 2017-imi nuna tamakkerlugu suliffissaaleqineq procentinngortillugu 6,8-simavoq, taanna Aasianni suliffissaaleqinermut qaninnersaasimavoq, Aasiaat distriktiani suliffissaaleqineq 6,4 pct.-iusimammat. Nuup distriktiani suliffissaaleqineq 4,3 pct.-iusimavoq.

 

Takussutissiaq 1.2 Distriktini suliffissaaleqineq aamma suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

Suliffissaaleqineq

Suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

Inuit

Pct.

Nuna tamakkerlugu.

2.438

1.971

1.858

9,1

7,3

6,8

Nanortalik ........

115

95

124

15,5

12,7

16,8

Qaqortoq .........

152

141

146

10,0

9,3

9,6

Narsaq ...........

115

95

93

15,2

13,2

12,6

Paamiut ..........

100

98

91

14,7

14,1

13,6

Nuuk ............

563

492

418

6,1

5,3

4,3

Maniitsoq .........

117

90

91

7,5

5,7

5,8

Sisimiut ..........

213

135

120

6,9

4,5

3,9

Kangaatsiaq ......

93

62

60

17,6

11,9

11,1

Aasiaat ..........

118

78

90

8,3

5,6

6,4

Qasigiannguit .....

61

32

28

10,4

5,7

5,1

Ilulissat ..........

174

105

82

7,6

4,4

3,5

Qeqertarsuaq .....

39

31

31

10,0

8,1

7,8

Uummannaq ......

81

57

41

7,4

5,1

3,7

Upernavik ........

120

76

66

10,2

6,5

5,7

Qaanaaq .........

70

55

39

21,7

18,0

12,9

Tasiilaq ..........

281

305

318

23,3

24,6

25,0

Ittoqqortoormiit...

27

25

21

15,9

15,2

13,3

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED3 aamma http://bank.stat.gl/ARNLED4

Malugiuk. 2017-imi januaarip aallaqqaataani 66-inik ukiullit utoqqalinersiaqartalerput siusinnerusukkut 65-inik ukiullit utoqqalinersiaqalersartut. Taamaattumik takussutissiami suliffissaaleqisutut nalunaarsukkat 18-it 65-illu akornanni ukioqarput. Ukiuni siuliinit sulisorineqarsinnaasut 18-it 64-illu akornanni ukioqartarput!

 

Ukioqatigiiaanni tamani nunaqarfinni suliffissaaleqineq illoqarfinni suliffissaaleqinermit annertuneruvoq, takuuk titartagaq 1.4. Inuusunnerusut akornanni nikingassut annertunerpaavoq. Nunaqarfinni inuusuttut 25-it inorlugit ukiullit suliffissaaleqisut amerlanerpaapput.

 

Titartagaq 1.4 2017-imi ukioqqortussutsit najugaqarfiillu tunngavigalugit suliffissaaleqineq procentinngorlugu

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED4

 

Arnat angutillu ukioqatigiiaat akornanni suliffissaaleqineq aamma assigiinngissuteqarpoq. Arnat 30-it inorlugit ukiullit suliffissaleqinerisa procentinngortinnerat angutinit 30-it inorlugit ukiulinnit qaffasinneruvoq, akerlianik ukioqqortunerit akornanni angutit suliffissaaleqinerat procentinngortillugu qaffasinneruvoq. 30-it 49-llu akornanni ukiulinni suiaassuseq suliffissaaleqineq eqqarsaatigalugu apeqqutaanngilaq.

 

Titartagaq 1.5 2017-imi ukioqqortussutsit suiaassutsillu tunngavigalugit suliffissaaleqineq procentinngorlugu

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED4

 

Suliffissaaleqinermik eqqorneqartut amerlanerpaartaat, tassa 84 pct.-ii meeqqat atuarfiannik qaffasinnerpaamik ilinniarsimasuupput, takussutissiaq 1.3 takuuk. 2016-imi aamma 2017-imi meeqqat atuarfiannik qaffasinnerpaamik ilinniarsimasut suliffissaaleqinerat annikillivoq. 2017-imi meeqqat atuarfiannik qaffasinnerpaamik ilinniarsimasut suliffissaaleqinerat 11,0 pct.-iuvoq.

 

Ilinniarsimasuni allani suliffissaaleqineq nuna tamakkerlugu suliffissaaleqinermit 6,8 pct.-iusumit appasinneruvoq. Ilinniaqqiffiusumik ilinniarsimasut akornanni suliffissaaleqineq annikinnerpaajuvoq, 2017-imi taakku akornanni suliffissaaleqineq 0,5 pct.-ivoq.

 

Takussutissiaq 1.3 Ilinniarsimasat qaffasinnerpaat tunngavigalugit suliffissaaleqineq aamma suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

Suliffissaaleqineq

Suliffissaaleqineq procentinngorlugu

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

Inuit

Pct.

Tamakkerlugit .......................................  

2.438

1.971

1.858

9,1

7,3

6,8

Meeqqat atuarfiat....................................

2.039

1.674

1.567

13,9

11,7

11,0

Ilinniarnertuunngorniarneq  ............................

46

35

32

3,5

2,4

2,3

Inuussutissarsiornermik ilinniarneq.......................

321

235

238

4,7

3,4

3,2

- Eqqumiitsuliorneq aamma humaniora.............................

11

10

9

6,8

6,0

4,9

- Inuussutissarsiorneq, allaffissorneq inatsisilerinerlu......................

55

42

38

3,4

2,6

2,2

- Ingeniørinngorniarneq, tunisassiorneq sanaartornerlu.....................

106

72

52

4,4

3,0

2,4

- Nunalerineq, orpippassualerineq, aalisarneq uumasunullu nakorsaqarneq..........

27

20

22

7,3

5,2

8,4

- Peqqinnissaq atugarissaarnerlu .................................

63

42

47

4,4

2,9

3,0

- Kiffartuussinermi ilinniakkat..................................

57

48

69

7,1

5,7

4,8

- Allat...............................................

2

1

1

1,6

2,2

1,1

Tunngaviusumik ilinniaqqinnerit aamma inuussutissarsiutinik ilinniaqqinnerit.......................................

3

2

2

1,7

1,2

0,9

Ingerlaqqiffiusumik ilinniarneq..........................

29

25

20

0,8

0,6

0,5

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED6 aamma http://bank.stat.gl/ARNLED7

Malugiuk. 2017-imi januaarip aallaqqaataani 66-inik ukiullit utoqqalinersiaqartalerput siusinnerusukkut 65-inik ukiullit utoqqalinersiaqalersartut. Taamaattumik takussutissiami suliffissaaleqisutut nalunaarsukkat 18-it 65-illu akornanni ukioqarput. Ukiuni siuliinit sulisorineqarsinnaasut 18-it 64-illu akornanni ukioqartarput!

 

Suliffissaaleqinermut qaffasinnerpaamik inuussutissarsiummik ilinniarsimasat suuneri apeqqutaapput, tamanna takussutissiami 1.3-mi erserpoq. Assersuutigalugu 2017-imi Nunalerineq, orpippassualerineq, aalisarneq uumasunullu nakorsaqarnermik qaffasinnerpaamik ilinniarsimasut (ass. aalisartunut ikiortit aamma qalulerisut) 8,4 pct.-ii suliffissaaleqisimapput, qaffasinnerpaamik Kiffartuussinermi ilinniarsimasut (ass. terminalini sulisut aamma igasut) 4,8 pct.-it suliffissaaleqisimasut. 2016-imut sanilliullugu Nunalerineq, orpippassualerineq, aalisarneq uumasunullu nakorsaqarnermik qaffasinnerpaamik ilinniarsimasut akornanni suliffissaleqineq 3,2 procentpointinik 2017-imi qaffassimavoq, Kiffartuussinermi ilinniarsimasut akornanni suliffissaaleqineq 0,9-imik procentpointimik 2017-imi apparsimasoq.

 

2017-imi inuussutissarsiornermik ilinniarsimasut akornanni suliffissaaleqisut allanik ilinniarsimasut (ass. IT-mik aqutsinermik ilinniagallit) ikinnerpaapput 1,1 pct.-iullutik. Inuussutissarsiorneq, allaffissorneq inatsisilerinerlu pillugit ilinniagaqarsimasut (assersuutigalugu allaffimmiut assistentit aamma niuertarinni sulisutut ilinniarsimasut) akornanni suliffissaaleqineq 2,2 pct.-iulluni appasippoq.

 

Inuussutissarsiummik ilinniagaqarsimasut akornanni Kiffartuussinermik ilinniagaqarsimasut suliffissaaleqisut amerlanerpaapput, 2017-imi agguaqatigiissillugu kiffartuussinermik ilinniagaqarsimasut 69-it suliffissaaleqisarsimapput. Taakku inuussutissarsiummik qaffasinnerpaamik ilinniagaqarsimasut akornanni pingajorarterutingajaapput.

 

Takussutissiami 1.4-mi takuneqarsinnaavoq 2017-imi minnerpaamik qaammat ataaseq 5.954-it suliffissaaleqisimasut. Taakku agguaqatigiissillugu qaammammut suliffissaaleqisunit pingasoriaammik amerlanerupput. Takussutissiami takuneqarsinnaavoq 2017-imi suliffissaaleqisunit 61 pct.-it sivisunerpaamik qaammatini pingasuni suliffissaaleqisimasut, 8,2 pct.-it qaammatini 10-12-ini suliffissaaleqisimasutut nalunaarutigineqarsimasut.

 

Takussutissiaq 1.4 2017-imi suiaassutsit, najugaqarfiit aamma qaammatit suliffissaaleqiffiusut tunngavigalugit suliffissaaleqineq

 

Qaammatit suliffissaaleqiffiusut

 

Minnerpaamik qaammat ataaseq

1-3
qaammatit

4-6
qaammatit

7-9
qaammatit

10-12
qaammatit

 

Najugaqarfiit tamakkerlugit

Tamakkerlugit.

5.954

3.634

1.254

575

491

Angutit ......

3.131

1.853

673

333

272

Arnat .......

2.823

1.781

581

242

219

 

Illoqarfinni

Tamakkerlugit.

4.848

2.941

1.026

481

400

Angutit ......

2.610

1.537

562

279

232

Arnat .......

2.238

1.404

464

202

168

 

Nunaqarfinni il.il.

Tamakkerlugit

1.106

693

228

94

91

Angutit ......

521

316

111

54

40

Arnat .......

585

377

117

40

51

 

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaataasivia: http://bank.stat.gl/ARNLED5