Nye tal i statistikbanken

Grønlands Statistik har i dag opdateret tallene i statistikbanken der omhandler indførsel af afgiftsbelagte tobaksvarer. Tallene indeholder bl.a. landskassens provenu og en beregning af antal indførte almindelige cigaretter og rulletobak pr. person over 14 år og for hele befolkningen.

 

Oversigt 1. Indført mængde og landskassens provenu af tobaksvarer

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Indført mængde, Kg

I alt ..........

122.287

118.592

120.995

98.378

97.606

104.144

100.443

111.723

82.663

87.369

84.183

Alm. cigaretter ..

96.731

93.577

94.436

72.835

67.534

72.093

65.172

68.346

44.359

47.854

42.464

Rulletobak  ....

25.556

25.015

26.559

25.543

30.072

32.051

35.270

43.377

38.304

39.515

41.719

 

Landskassens provenu, 1.000 kr.

I alt ..........

209.289

203.907

213.241

192.952

183.902

195.749

185.904

202.280

141.038

152.285

138.938

Alm. cigaretter ..

182.822

176.861

184.780

162.422

150.601

160.767

145.335

152.413

98.920

106.714

94.696

Rulletobak  ....

26.466

27.047

28.461

30.530

33.302

34.982

40.569

49.867

42.117

45.571

44.243

1Rulletobak i mængder indeholder følgende varekategorier: Finskåren tobak, grovskåren tobak, cerutter mv. under 3 gram, cigarer over 3 gram.
2Rulletobak i 1.000 kr. indeholder de samme varekategorier som note 1, dog er cigaretpapir med i tallene.

 

Hvis man antager, at hver rygning indeholder 1 gram tobak, er der således i 2015 indført nok til at alle personer i Grønland, fyldt 15 år, kan ryge 5,2 smøger pr. dag hele året, jf. figur 1.

 

Figur 1. Antal rygninger pr. dag pr. person over 14 år

 

I oversigt 2 vises andelen af rygere i forhold til den samlede befolkning over 14 år. Tallene er beregnet ud fra forskellige forudsætninger. Denne formel er benyttet:

 

 

Oversigten skal læses sådan, at hvis de ”almindelig” rygere fx forbruger 8 smøger pr. dag, er der i 2015 indført tobak nok til at hele 65,6 pct. af befolkningen over 14 år kan ryge 8 smøger om dagen.

 

Oversigt 2. Andel af rygere med forskellige forudsætninger

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Døgnforbrug

Andel af befolkningen over 14 år, procent

8 rygninger pr. person .......  

81,8

78,4

86,9

64,3

68,0

65,6

9 rygninger pr. person .......

72,7

69,7

77,2

57,2

60,5

58,3

10 rygninger pr. person ......

65,5

62,7

69,5

51,5

54,4

52,5

11 rygninger pr. person ......

59,5

57,0

63,2

46,8

49,5

47,7

12 rygninger pr. person ......

54,6

52,2

57,9

42,9

45,3

43,7

13 rygninger pr. person ......

50,4

48,2

53,5

39,6

41,9

40,4

14 rygninger pr. person ......

46,8

44,8

49,7

36,8

38,9

37,5

Anm.: 1 rygning er defineret som en almindelig cigaret eller tobak der er på størrelse med en almindelig cigaret.

 

Udover ovenstående tal, er der i statistikbanken andre tal der viser indførsel af cigaretpapir, finskåren- og grovskåren tobak, cerutter samt cigarer. Disse gennemgås herunder.

 

Tabel 1. Landskassens indførselsprovenu af afgiftsbelagte tobaksvarer

 

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

1.000 kr.

Cigaretter .....................  

137.302

184.724

182.822

160.767

145.335

152.413

98.920

106.714

94.696

Cigaretpapir ...................

2.104

4.520

9.375

10.442

14.899

20.418

16.626

20.598

18.608

Finskåren tobak ................

2.815

5.126

11.172

15.214

14.440

14.090

11.549

9.635

8.893

Grovskåren tobak ...............

1.741

3.186

5.447

9.082

10.957

15.044

13.694

14.958

16.528

Cerutter mv. under 3 gram .........

230

196

314

170

211

261

211

294

211

Cigarer over 3 gram ..............

190

198

159

75

61

54

37

86

4

Tobaksprovenu i alt .............

144.383

197.950

209.289

195.749

185.904

202.280

141.038

152.285

138.938

 

Indførselsafgift pr. person over 14 år

Cigaretter .....................  

3.422

4.533

4.303

3.689

3.311

3.462

2.248

2.426

2.154

Cigaretpapir ...................

52

111

221

240

339

464

378

468

423

Finskåren tobak ................

70

126

263

349

329

320

262

219

202

Grovskåren tobak ...............

43

78

128

208

250

342

311

340

376

Cerutter mv. under 3 gram .........

6

5

7

4

5

6

5

7

5

Cigarer over 3 gram ..............

5

5

4

2

1

1

1

2

0

Tobaksprovenu i alt .............

3.599

4.857

4.926

4.492

4.235

4.594

3.205

3.462

3.161

 

Indførselsafgift pr. person uanset alder

Cigaretter .....................  

2.472

3.304

3.225

2.854

2.573

2.705

1.763

1.907

1.697

Cigaretpapir ...................

38

81

165

185

264

362

296

368

334

Finskåren tobak ................

51

92

197

270

256

250

206

172

159

Grovskåren tobak ...............

31

57

96

161

194

267

244

267

296

Cerutter mv. under 3 gram .........

4

4

6

3

4

5

4

5

4

Cigarer over 3 gram ..............

3

4

3

1

1

1

1

2

0

Tobaksprovenu i alt .............

2.600

3.541

3.691

3.475

3.291

3.590

2.514

2.722

2.491

 

Tabel 2. Indførselsvægt af tobak

 

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Vægt i kilo

Cigaretter .....................  

100.220

111.280

96.731

72.093

65.172

68.346

44.359

47.854

42.464

Cigaretpapir ...................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Finskåren tobak ................

3.927

5.908

11.310

13.059

12.395

12.094

9.913

8.270

7.633

Grovskåren tobak ...............

5.745

8.686

13.043

18.458

22.271

30.577

27.833

30.403

33.593

Cerutter mv. under 3 gram .........

864

605

848

392

488

603

488

678

486

Cigarer over 3 gram ..............

594

507

355

142

116

102

70

164

7

Vægt i alt .....................

111.350

126.986

122.287

104.144

100.443

111.723

82.663

87.369

84.183

 

Gram pr. person over 14 år

Cigaretter .....................  

2.498

2.730

2.277

1.654

1.485

1.552

1.008

1.088

966

Cigaretpapir ...................

Finskåren tobak ................

98

145

266

300

282

275

225

188

174

Grovskåren tobak ...............

143

213

307

424

507

694

633

691

764

Cerutter mv. under 3 gram .........

22

15

20

9

11

14

11

15

11

Cigarer over 3 gram ..............

15

12

8

3

3

2

2

4

0

Vægt i alt .....................

2.775

3.116

2.878

2.390

2.288

2.537

1.879

1.986

1.915

 

Gram pr. person uanset alder

Cigaretter .....................  

1.805

1.990

1.706

1.280

1.154

1.213

791

855

761

Cigaretpapir ...................

Finskåren tobak ................

71

106

199

232

219

215

177

148

137

Grovskåren tobak ...............

103

155

230

328

394

543

496

543

602

Cerutter mv. under 3 gram .........

16

11

15

7

9

11

9

12

9

Cigarer over 3 gram ..............

11

9

6

3

2

2

1

3

0

Vægt i alt .....................

2.005

2.271

2.157

1.849

1.778

1.983

1.474

1.562

1.509

Anm.: For overskuelighedens skyld er nogle af årene undladt i tabellen. Men disse kan hentes i statistikbanken.
Medio befolkningen er benyttet til at beregne Indførselsafgift pr. person.

Kilde: http://bank.stat.gl/ALDTOB3