Folkeskolens Trintest resultater for 2023 er nu i statistikbanken

Tabellerne er en opgørelse over løsningssikkerheden (pct. rigtige svar) i trintestene for folkeskolens 3. og 7. klasse fordelt på kommune, køn og bosted, samt løsningssikkerheden opdelt på landets skoler.

 

For nærmere beskrivelse af metoden henvises til metodenotatet.

 

Der gøres opmærksom på, at statistikkerne kun opgør resultaterne for aflagte tests i folkeskolen. Der er således ikke data på andelen af elever, som ikke deltager i trintest.