Ungdomsuddannelser 2021

Nærværende publikation berører kun de grønlandske ungdomsuddannelser. Oplysninger om grønlandske studerende på ungdomsuddannelser i udlandet kan fortsat trækkes i Grønlands Statistiks Statistikbank.

 

723 gennemførte en ungdomsuddannelse i 2021

I 2021 var der 723 gennemførte ungdomsuddannelser i Grønland. Antallet af gennemførte ungdomsuddannelser har været stigende i en årrække, og toppe­de i 2016 med 803 gennemførsler. Siden da er antallet af årlige gennemførsler faldet med 10 pct., men er stadig steget med 82 pct. siden 2005.

 

Figur 1. Fuldførte ungdomsuddannelser i Grønland 2003-2021

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11D).

 

I 2021 blev 294 gymnasiale uddannelser gennemført i Grønland, mod 281 året før. I forhold til 2005 er antallet af gennemførsler på de gymnasiale uddannelser mere end fordoblet. Antallet af gennemførte forløb på erhvervs­uddannelserne steg til 429 mod 380 året før; en stigning på 13 pct.

 

2.055 aktive på ungdomsuddannelserne

I 2021 var der 2.055 aktive studerende på ungdomsuddannelserne i Grønland. Det er et fald på 4 pct. hos ungdoms- og erhvervsuddannelserne i forhold til 2020. Siden 2011 er antallet faldet med 398 studerende, svarende til et fald på 16 pct.

 

1.193 påbegyndte ungdomsuddannelser i 2021

I 2021 var der 1.193 nye påbegyndte forløb på ungdoms-uddannelserne, hvilket er et fald på 15 pct. i forhold til 2014, hvor det samlede antal af påbegyndte ungdomsuddannelser toppede. Antallet af påbegyndte uddannelser på gymnasialt niveau toppede i 2014, mens det tilsvarende toppede for erhvervsuddannelser i 2016 for perioden 2003-2021.

Gennemsnitsalderen for studerende der starter en gymnasial uddannelse er 20 år, mens den er 27 år for studerende der starter en erhvervsuddannelse.

 

Figur 2. Nye påbegyndte uddannelsesforløb i Grønland 2003-2021

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11A).

 

 

Samlet overblik

 

Tabel 1. Studerende på de ungdomsuddannelserne opdelt efter uddannelseskategori og status, 2017-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Gymnasiale uddannelser

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

452

475

464

517

474

Aktive ....................

1.069

1.069

1.035

1.073

1.078

Fuldførte ..................

298

273

283

281

294

Erhvervsuddannelser

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

787

733

680

716

653

Aktive ....................

1.065

1.053

1.013

1.070

977

Fuldførte ..................

407

397

378

380

429

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11A, https://bank.stat.gl/UDDISC11B, https://bank.stat.gl/UDDISC11D)