Folkeskolens karakterdata for 2021 er nu i statistikbanken

Tabellerne indeholder karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangselever og FA elever opgjort på kommuner, køn og skoler, samt karakterfordelingen opgjort på kommuner.

 

For nærmere beskrivelse af metoden henvises til metodenotatet.

 

Der gøres opmærksom på, at statistikkerne kun opgør resultaterne for aflagte prøver i folkeskolen. Der er således ikke data på andelen af elever, som ikke går op til afgangsprøven.