Overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse

Efter folkeskolen vælger nogle elever at tage ét ekstra år på efterskole eller tage anden opkvalificering på f.eks. Majoriaq eller højskoler før de evt. fortsætter på en ungdomsuddannelse. I denne statistik er der kun fokus på ungdomsuddannelserne, dvs. hvor mange af eleverne fra folkeskolen, som påbegynder en gymnasieuddannelse eller erhvervsuddannelse.

 

Der er taget udgangspunkt i eleverne som har taget mindst én afgangsprøve, da der ikke findes registerdata over alle folkeskoleelever. Det betyder, at elever som ikke har taget folkeskolens afgangsprøve, f.eks. elever fra specialklassen, ikke indgår i statistikken.