Figur 4 i denne publikation er blevet rettet d. 10. august 2021. Distriktet Tasiilaq var blevet nævnt to gange og Aasiaat samt Qeqertarsuaq var ikke med i figuren.

 

Befolkningens uddannelsesprofil 2020

Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt at følge udviklingen i befolkningens uddannelsesniveau og uddannelsesmønstre.

Statistikken reviderer samtidig tallene for befolkningens uddannelsesprofil 2019, da uddannelsesniveauet efterfølgende har vist sig at være højere end først antaget. Det er primært uddannelsesniveauet for førstegangstilflyttere til Grønland der var underrapporteret ved sidste publikation.

Ændringer i befolkningens uddannelsesniveau afspejler, ikke alene hvor mange der gennemfører kompetencegivende uddannelser, men påvirkes også af uddannelsesniveauet blandt de personer, der indvandrer og udvandrer. Endelig påvirkes befolkningens uddannelsesniveau også af uddannelsesniveauet blandt de personer der dør.

Registreringerne af uddannelsesniveauet er generelt mere dækkende hos den yngre del af befolkningen. En del af stigningen i uddannelsesniveauet kan derfor tilskrives at registreringerne af gennemførte uddannelser gradvist bliver mere dækkende (jf. metodeafsnittet sidst i nærværende publikation).

 

Uddannelser ud over folkeskolen

I 2020 havde 42 pct. af befolkningen mellem 16 – 74 år en uddannelse ud over folkeskolen, hvilket er en stigning på 9,2 procentpoint på 10 år.

 

Heraf havde 13,3 pct. en videregående uddannelse, imens 28,7 pct. havde en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller et suppleringskursus. Det er en stigning på hhv. 2,7 procentpoint og 5,8 procentpoint på 10 år.

 

Figur 1. Befolkningens højst fuldførte uddannelsesniveau, 2009-2020

Note: Gymnasial uddannelse omfatter også suppleringskurser. Tallene for 2018-2020 er foreløbige, da visse registreringer af uddannelsesforløb kan komme sent.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISCPROD)

 

Højere uddannelsesniveau blandt kvinder

Der er en større andel af kvinderne, som har taget en uddannelse ud over folkeskolen. I 2020 havde 45,3 pct. af kvinderne en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, mens det var 39,5 pct. af mændene.

 

Den største forskel er inden for de videregående uddannelser. I 2020 havde 16,8 pct. af kvinderne en videregående uddannelse mod 10,2 pct. af mændene. Det er især andelen af kvinder med en videregående uddannelse som er steget de sidste 10 år. Stigningen inden for de videregående uddannelser er hovedsageligt sket indenfor professionsbacheloruddannelserne.

 

Figur 2: Andelen af befolkningen (16-74 år) med en afsluttet uddannelse over folkeskole inddelt efter køn og år

Note: Ungdomsuddannelser svarer til gymnasial- og erhvervsuddannelse + suppleringskurser. Tallene for 2020 er foreløbige, da visse registreringer af uddannelsesforløb kan komme sent.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISCPROG)

 

Flere blandt de 35-39-årige har en uddannelse over folkeskolen

Andelen med en uddannelse stiger frem til aldersgruppen 40-44 årige i 2020, hvor den topper med 59 pct. Hos den ældre del af befolkningen falder uddannelsesniveauet igen. Registreringerne af uddannelsesniveauet er dog generelt mere dækkende hos den yngre del af befolkningen.

 

Figur 3. Befolkningens (16-74 år) højest fuldførte uddannelsesniveau opdelt i aldersintervaller, 2020

Note: Ungdomsuddannelser omfatter Gymnasial- og erhvervsuddannelse samt suppleringskurser. Tallene er foreløbige, da visse registreringer af uddannelsesforløb kan komme sent.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISCPROE)

 

Uddannelsesniveauet opdelt på distrikter

Uddannelsesniveauet er størst i Nuuk distriktet, hvor 57 pct. af befolkningen havde en uddannelse ud over folkeskolen mod et landsgennemsnit på 42 pct. Derefter følger Qaqortoq og Sisimut distrikt med hhv. 45 og 42 pct. og ligger der også over landsgennemsnittet.

 

Det laveste uddannelsesniveau i 2020 var i Upernavik distrikt, hvor 18 pct. af befolkningen havde en uddannelse ud over folkeskolen.

 

Figur 4: Befolkningens (16-74 år) højst fuldførte uddannelsesniveau opdelt på distrikter, 2020

 

Bemærk: Figur 4 i denne publikation er blevet rettet d. 10. august 2021. Distriktet Tasiilaq var blevet nævnt to gange og Aasiaat samt Qeqertarsuaq var ikke med i figuren.

Note: Ungdomsuddannelser omfatter Gymnasial- og erhvervsuddannelse samt suppleringskurser. Tallene er foreløbige, da visse registreringer af uddannelsesforløb kan komme sent.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISCPROG)

 

 

Samlet overblik

Tabel 1. Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år)

 

2005

2008

2011

2014

2017

2020

Folkeskolen ..................

28.473

28.317

27.961

26.821

25.302

24.593

Gymnasial uddannelse .........

1.100

1.205

1.548

1.902

2.181

2.293

Erhvervsuddannelse ...........

6.223

6.536

7.087

7.555

8.068

8.476

Suppleringskurser .............

1.310

1.287

1.285

1.289

1.348

1.409

Korte videregående uddannelser 

844

861

947

966

1.088

1.239

Bacheloruddannelse ...........

133

148

195

233

265

330

Professionsbacheloruddannelse  .

2.018

2.001

2.281

2.340

2.508

2.757

Kandidat ....................

748

795

916

982

1.125

1.240

Phd. .......................

20

28

33

41

54

52

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISCPROD)