262 gennemførte en videregående uddannelse i 2020

Der blev i alt gennemført 262 uddannelser i 2020. Heraf blev 64 pct. gennemført i Grønland.

Set over en længere periode har der været en stor stigning i antallet af gennemførte forløb på de videregående uddannelser. Siden 2005 er antallet steget med 96 pct.

 

Figur 1. Gennemførte videregående uddannelser opdelt efter uddannelsesland, 2005-2020

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11D).

 

Blandt de videregående uddannelser bliver der uddannet flest fra professionsbacheloruddannelserne, mens færrest vælger en kandidatuddannelse. Udviklingen viser dog at flere gennemfører en kandidatuddannelse. I 2020 blev der uddannet 37 kandidater, hvilket er dobbelt så mange i forhold til 2005. Langt de fleste bliver uddannet i udlandet.

 

Figur 1. Gennemførte videregående uddannelser opdelt efter uddannelseskategori, 2005-2020

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11D).

 

3 ud af 10 læser i udlandet

I 2020 var der 1.300 aktive studerende på videregående uddannelser. Heraf var 936 studerende aktive i Grønland, mens 364 studerende var aktive i udlandet. Antallet af aktive ligger på samme niveau som i 2016. Siden 2005 er antallet af aktive steget med 80 pct. Det er de videregående uddannelser i Grønland, som har oplevet den største vækst.

 

Færre påbegyndte en kandidatuddannelse i Grønland

Antallet af påbegyndte forløb på videregående uddannelser toppede i 2015, men er sidenhen faldet med 13 pct. frem til 2020. Antallet af påbegyndte videregående uddannelser i Grønland er steget med 8 pct. på et år, mens det er faldet med 10 pct. for påbegyndte videregående uddannelser i udlandet.