Ungdomsuddannelser 2020

Nærværende publikation berører kun de grønlandske ungdomsuddannelser. Oplysninger om grønlandske studerende på ungdomsuddannelser i udlandet kan fortsat trækkes i Grønlands Statistiks Statistikbank.

 

664 gennemførte en ungdomsuddannelse i 2020

I 2020 var der 664 gennemførte ungdomsuddannelser i Grønland. Antallet af gennemførte uddannelser har været stigende i en årrække, og toppede i 2016 med 803 gennemførsler. Siden da er antallet af årlige gennemførsler faldet med 17,3 pct., men er stadig steget med 67 pct. siden 2005.

 

Figur 1. Fuldførte ungdomsuddannelser i Grønland 2003-2020

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11D).

 

Antallet af gennemførsler på de gymnasiale uddannelser er på niveau med året før. I 2020 blev 284 gymnasiale uddannelser gennemført i Grønland, mod 283 året før. I forhold til 2005 er antallet af gennemførsler på de gymnasiale uddannelser fordoblet. Antallet af gennemførte forløb på erhvervsuddannelserne steg til 428 mod 395 året før; en stigning på 8 pct.

 

2.161 aktive på ungdomsuddannelserne

I 2020 var der 2.161 aktive studerende  på ungdomsuddannelserne i Grønland. Det er en stigning på 5 pct. hos ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Siden 2011 er antallet faldet med 292 studerende, svarende til et fald på 12 pct. Der er omtrent lige mange studerende på de gymnasiale uddannelser, som der er i erhvervsuddannelserne.

 

1.313 påbegyndte ungdomsuddannelser i 2020

I 2020 var der 1.313 nye påbegyndte forløb[1] på ungdomsuddannelserne, hvilket er et fald på 6 pct. i forhold til 2016, hvor det samlede antal af påbegyndte erhvervsuddannelser toppede. Antallet af påbegyndte uddannelser på gymnasialt niveau toppede i 2014, mens det tilsvarende toppede for erhvervsuddannelser i 2016.

 

Gennemsnitsalderen for studerende der starter en gymnasial uddannelse er 20 år, mens den er 27 år for studerende der starter en erhvervsuddannelse.

 

Figur 2. Nye påbegyndte uddannelsesforløb i Grønland 2003-2020

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11A).

 [1] Studerende som ikke har et forudgående forløb på samme uddannelse.