Tabel 1: Overgang til videre uddannelse inden for 2 år efter gennemført gymnasial uddannelse opdelt på uddannelsesstatus; årgang 2017

 

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

i alt

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

i alt

Uddannelsesniveau

                                      antal                                   

                                    procent                                 

Erhvervsuddannelse .......

24

13

23

-

60

7

4

7

-

18

Suppleringskurser ........

1

15

8

-

24

0

5

2

-

7

Kort videregående uddannelse

19

1

4

-

24

6

0

1

-

7

Bacheloruddannelse .......

40

-

12

-

52

12

-

4

-

16

Professionsbacheloruddannelse

54

-

11

-

65

16

-

3

-

20

Ingen registrering .........

-

-

-

103

103

-

-

-

31

31

I alt ....................

138

29

58

103

328

42

9

18

31

100

Note: Inkluderer kun den 3 årige gymnasiale uddannelse

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDTRGU1).

 

Tabel 2: Overgang til videre uddannelse inden for 2 år efter gennemført gymnasial uddannelse opdelt på uddannelsesstatus og køn; årgang 2017

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

i alt

aktiv

gennem-ført

afbrudt

ej påbegyndt

i alt

Mænd

                                      antal                                   

                                    procent                                 

Erhvervsuddannelse ......

10

5

8

-

23

7

3

6

-

16

Suppleringskurser ........

1

4

1

-

6

1

3

1

-

4

Kort videregående uddannelse

12

1

2

-

15

8

1

1

-

10

Bacheloruddannelse ......

19

-

4

-

23

13

-

3

-

16

Professionsbacheloruddannelse

21

-

6

-

27

15

-

4

-

19

Ingen registrering .........

-

-

-

50

50

-

-

-

35

35

I alt ...................

63

10

21

50

144

44

7

15

35

100

Kvinder

                                      antal                                  

                                    procent                                 

Erhvervsuddannelse .......

14

8

15

-

37

8

4

8

-

20

Suppleringskurser ........

-

11

7

-

18

-

6

4

-

10

Kort videregående uddannelse

7

-

2

-

9

4

-

1

-

5

Bacheloruddannelse .......

21

-

8

-

29

11

-

4

-

16

Professionsbacheloruddannelse

33

-

5

-

38

18

-

3

-

21

Ingen registrering .........

-

-

-

53

53

-

-

-

29

29

I alt ....................

75

19

37

53

184

41

10

20

29

100

Note: Inkluderer kun den 3 årige gymnasiale uddannelse

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDTRGU2).