Gymnasieskolerne

Der er forskel på, hvor mange studenter, der fortsætter i en videregående uddannelse, alt efter hvilken uddannelsesinstitution de dimitterer fra. Blandt årgang 2017 gik 52 pct. af dimittenderne fra GUX Sisimiut videre i en videregående uddannelse inden 2 år, mens det tilsvarende tal var 35 pct. af dimittenderne fra GUX Qaqortoq.  På skoleplan er der dog tale om små årgange, hvor en student ofte udgør mellem 1-2 pct. af en samlet årgang. Andelen der fortsætter i uddannelse kan derfor variere en del over tid.

 

Figur 4: Andelen af studenter startet på videregående uddannelse indenfor 2 år opdelt på afgangsinstitution, 2003-2017

fig4_dk

Note: Inkluderer kun den 3 årige gymnasiale uddannelse

Note: På grund af små årgange udgør én student mellem 1-2 pct. En del af variationen i andelen, der fortsætter i uddannelse over tid, kan derfor hænge sammen med små årgange.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDTRGU1).