Tabel 1. Studerende på de videregående uddannelser opdelt efter uddannelseskategori, status og uddannelsesland, 2017-2019

 

2017

2018

2019

 

Grønland

Udland

Grønland

Udland

Grønland

Udland

Kort videregående uddannelse

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

75

49

96

49

74

38

Aktive .....................

106

85

122

80

126

81

Fuldførte ...................

31

28

37

32

36

20

Professionsbachelor

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

106

60

177

47

132

58

Aktive .....................

447

142

471

114

448

115

Fuldførte ...................

71

40

106

28

106

23

Bachelor

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

59

63

78

49

87

48

Aktive .....................

171

141

197

121

220

110

Fuldførte ...................

19

24

20

23

26

28

Kandidat

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ................

27

31

19

25

20

39

Aktive .....................

91

72

102

66

112

73

Fuldførte ...................

12

25

6

28

7

26

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A , http://bank.stat.gl/UDDISC11B , http://bank.stat.gl/UDDISC11D ).